Làm cách nào để dừng quảng cáo bài viết trên Trang?

Bạn có thể tạm dừng hoặc xóa quảng cáo. Tạm dừng cho phép bạn tiếp tục quảng cáo sau này, còn xóa sẽ loại bỏ tất cả quảng cáo khỏi Facebook và Instagram. Lưu ý rằng xóa quảng cáo sẽ không xóa bài viết của bạn.

Để tạm dừng quảng cáo của bạn:

 1. Đi tới bài viết và nhấp vào nút ở dưới cùng bên phải hiển thị số tiền còn lại trong ngân sách của bạn (ví dụ: Còn lại $5,00, đã quảng cáo hết $5,00)
 2. Nhấp vào Tạm dừng trong cửa sổ hiện ra
 3. Nhấp vào Tạm dừng để xác nhận

Sau khi bài viết bị tạm dừng, nút ở dưới cùng bên phải sẽ cho biết Quảng cáo đã tạm dừng. Để tiếp tục quảng cáo, nhấp vào Quảng cáo đã tạm dừng và nhấp vào Tiếp tục.

Để xóa quảng cáo của bạn:

 1. Đi tới bài viết và nhấp vào nút ở dưới cùng bên phải hiển thị số tiền còn lại trong ngân sách của bạn (ví dụ: Còn lại $5,00, đã quảng cáo hết $5,00)
 2. Nhấp vào số lần hiển thị hoặc số lần nhấp đã xảy ra khi quảng cáo hoạt động.

  Tìm hiểu thêm về điều xảy ra với ngân sách của bạn khi bạn xóa hoặc tạm dừng bài viết được quảng cáo.

  Bạn có thể xem thông tin chi tiết cho bài viết được quảng cáo của mình khi truy cập Trang > nhấp vào tab Quảng cáo.

  Sau đó, bạn sẽ có thể xem tóm tắt tất cả các chương trình khuyến mãi được tạo từ Trang cũng như quản lý, chỉnh sửa hoặc tạm dừng chương trình khuyến mãi từ Trang của bạn.

  Bạn không nhìn thấy tùy chọn tạm dừng hoặc xóa?

  Nếu bạn đã làm theo hướng dẫn mà vẫn không tìm thấy tùy chọn Tạm dừng hoặc Xóa thì có khả năng bạn không có quyền truy cập vào tài khoản quảng cáo của người đã quảng cáo bài viết. Bạn cần liên hệ với người đã quảng cáo bài viết và yêu cầu họ tạm dừng hoặc xóa bài viết đó.

  Bạn cũng có thể yêu cầu người đã quảng cáo bài viết cấp cho bạn quyền truy cập vào tài khoản quảng cáo của họ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.