Tổng hợp

Test nội dung viết theo table

 

1. Tailwindhttps://optinmonster.com/refer/tailwind-app/”>https://optinmonster.com/refer/tailwind-app/
2. Mentionhttps://mention.com/”>https://mention.com/
3. Bufferhttps://buffer.com/pricing”>https://buffer.com/pricing
4. Meltwaterhttps://www.meltwater.com/”>https://www.meltwater.com/
5. IFTTThttps://ifttt.com/”>https://ifttt.com/
6. Google Alertshttps://www.google.com/alerts”>https://www.google.com/alerts
7. TweetDeckhttps://tweetdeck.twitter.com/”>https://tweetdeck.twitter.com/
8. Facebook Page Insightshttps://optinmonster.com/facebook-messenger-marketing/”>https://optinmonster.com/facebook-messenger-marketing/
9. Sales Navigatorhttps://business.linkedin.com/sales-solutions/sales-navigator”>https://business.linkedin.com/sales-solutions/sales-navigator
10. Qzzrhttps://www.qzzr.com/”>https://www.qzzr.com/
11. Facebook Audience Insightshttps://www.facebook.com/business/news/audience-insights”>https://www.facebook.com/business/news/audience-insights
12. Google PageSpeed Insightshttps://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/”>https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
13. Keywordtool.iohttp://keywordtool.io/”>http://keywordtool.io/
14. Google Analytics by MonsterInsightshttps://www.monsterinsights.com/pricing/”>https://www.monsterinsights.com/pricing/
15. Ahrefshttps://www.wpbeginner.com/refer/ahrefs/”>https://www.wpbeginner.com/refer/ahrefs/
16. SpyFuhttps://www.spyfu.com/”>https://www.spyfu.com/
17. QuickSprouthttp://quicksprout.com/”>http://quicksprout.com/
18. Alexahttp://www.alexa.com/”>http://www.alexa.com/
19. Google Trendshttps://www.google.com/trends/”>https://www.google.com/trends/
20. SimilarWebhttps://www.similarweb.com/”>https://www.similarweb.com/
21. Browseohttp://www.browseo.net/”>http://www.browseo.net/
22. Sitelinerhttp://siteliner.com/”>http://siteliner.com/
23. SEMRushhttps://optinmonster.com/refer/semrush/”>https://optinmonster.com/refer/semrush/
24. Evernotehttps://evernote.com/”>https://evernote.com/
25. Grammarlyhttps://www.grammarly.com/”>https://www.grammarly.com/
26. Hemingway Apphttp://www.hemingwayapp.com/”>http://www.hemingwayapp.com/
27. Headline Analyzerhttp://coschedule.com/headline-analyzer”>http://coschedule.com/headline-analyzer
28. Visagehttps://optinmonster.com/headline-analyzer/”>https://optinmonster.com/headline-analyzer/
29. PlaceIthttps://visage.co/”>https://visage.co/
30. Piktocharthttps://placeit.net/”>https://placeit.net/
31. Wideohttps://piktochart.com/”>https://piktochart.com/
32. Feedlyhttp://wideo.co/en/”>http://wideo.co/en/
33. Spredfasthttp://feedly.com/”>http://feedly.com/
34. OptinMonsterhttps://www.spredfast.com/”>https://www.spredfast.com/
35. Constant Contacthttps://optinmonster.com/refer/constant-contact/”>https://optinmonster.com/refer/constant-contact/
36. PutsMailhttps://putsmail.com/”>https://putsmail.com/
37. FreshMailhttps://freshmail.com/”>https://freshmail.com/
38. WPFormshttps://wpforms.com/pricing/”>https://wpforms.com/pricing/
39. Mixpanelhttps://mixpanel.com/”>https://mixpanel.com/
40. Localyticshttps://www.localytics.com/”>https://www.localytics.com/
41. Inspectlethttps://www.inspectlet.com/”>https://www.inspectlet.com/
42. Countlyhttps://count.ly/”>https://count.ly/
43. Scoop.ithttp://www.scoop.it/”>http://www.scoop.it/
44. Cyfehttps://www.cyfe.com/”>https://www.cyfe.com/
45. BuzzStreamhttps://www.buzzstream.com/”>https://www.buzzstream.com/
46. FollowerWonkhttps://moz.com/followerwonk/”>https://moz.com/followerwonk/
47. PeerReachhttps://peerreach.com/”>https://peerreach.com/
48. Google Analytics URL Builderhttps://support.google.com/analytics/answer/1033867?hl=en”>https://support.google.com/analytics/answer/1033867?hl=en

Siêng Văn

Đi đâu làm gì không quan trọng, đi với ai và làm cùng ai mới là điều quan trọng! Kết bạn với Siêng trên Facebook để cùng giao lưu Marketing ?.
Back to top button