Tổng hợp

Chỉnh sửa giá thầu CPC hoặc CPM vị trí

Bạn có thể thay đổi từng giá thầu vị trí hoặc bạn có thể thay đổi nhiều giá thầu cùng một lúc.

Chọn và chỉnh sửa giá thầu vị trí cụ thể

  1. Trong danh sách loại, hãy chọn Từ khóanhắm mục tiêu > Vị trí.
  2. Chọn một hoặc nhiều vị trí cần chỉnh sửa.
  3. Nhập giá thầu mới trong bảng chỉnh sửa. Khi có nhiều vị trí được chọn, giá thầu mới áp dụng cho tất cả các vị trí được chọn.

Nhập giá thầu vị trí mới

Để nhập giá thầu mới cho các vị trí hiện có, hãy sử dụng Nhập CSV hoặc công cụ Thực hiện nhiều thay đổi và bao gồm cột cho giá thầu.

Công cụ Thay đổi giá thầu nâng cao

Công cụ Thay đổi giá thầu nâng cao cung cấp một số cách để chỉnh sửa giá thầu của các vị trí mà bạn đã chọn.

Liên kết có liên quan

  • Tìm hiểu cách chỉnh sửa giá thầu CPC tối đa của từ khóa.
  • Tìm hiểu về ước tính giá thầu trang đầu tiên trong AdWords Editor.

Content retrieved from:
https://support.google.com/adwords/editor/answer/59114?hl=vi
.

Siêng Văn

Đi đâu làm gì không quan trọng, đi với ai và làm cùng ai mới là điều quan trọng! Kết bạn với Siêng trên Facebook để cùng giao lưu Marketing ?.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button