20 App mobile và app game mobile có Download nhiều nhất Việt Nam 2018

20 App mobile và app game mobile có Download nhiều nhất Việt Nam đầu 2018. Số liệu được trích xuất từ báo cáo thống kê digital Việt Nam 2019 do We are Social và Hootsuite thực hiện. Bạn có thể xem đầy đủ báo cáo ở đây (link)

 

Was this article helpful?

Để lại bình luận?