Chọn phương thức thanh toán

 

Nếu bạn đang sử dụng tùy chọn lập hóa đơn hàng tháng: Tài khoản Google Ads ở Indonesia không sử dụng IDR sẽ bị hủy kích hoạt sau ngày 31 tháng 3 năm 2019. 

Nếu bạn đang sử dụng tùy chọn thanh toán tự động hoặc thủ công: Tài khoản Google Ads ở Indonesia không sử dụng IDR sẽ bị hủy kích hoạt sau ngày 30 tháng 6 năm 2019.

Hãy tạo một tài khoản mới bằng đồng IDR để tiếp tục quảng cáo. Tìm hiểu thêm

Phương thức thanh toán là hình thức bạn sử dụng để thanh toán cho Google Ads. Tùy thuộc vào quốc gia và đơn vị tiền tệ của bạn, các phương thức thanh toán mà bạn sử dụng có thể khác nhau. Dưới đây, bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng phương thức thanh toán sẵn có ở quốc gia của mình. Để biết danh sách chính xác các phương thức thanh toán dành cho quốc gia và đơn vị tiền tệ của bạn, bao gồm cả các loại thẻ tín dụng được chấp nhận, hãy truy cập vào công cụ tùy chọn thanh toán.

Nếu đang sử dụng trải nghiệm Google Ads mới, bạn sẽ không thấy biểu tượng bánh răng  trong tài khoản của mình. Thay vào đó, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải. Bạn sẽ tìm thấy Lập hóa đơn và thanh toán trong tiêu đề "Thiết lập".

Các phương thức thanh toán có thể sử dụng

Tài khoản ngân hàng (còn gọi là ghi nợ trực tiếp)

Với phương thức thanh toán này, Google sẽ khấu trừ số tiền bạn phải thanh toán cho Google Ads vào tài khoản ngân hàng của bạn.

Cách hoạt động

Nếu bạn sử dụng cài đặt thanh toán tự động, chúng tôi sẽ tự động tính phí tài khoản ngân hàng của bạn sau khi bạn đã tích lũy chi phí quảng cáo. Bạn sẽ được lập hóa đơn sau 30 kể từ lần thanh toán tự động cuối cùng của mình hoặc khi chi phí của bạn đạt đến một số tiền nhất định (được gọi là ngưỡng thanh toán), tùy điều kiện nào đến trước.

Nếu bạn sử dụng cài đặt thanh toán thủ công, bạn có thể thanh toán theo cách thủ công và chúng tôi sẽ tính phí tài khoản ngân hàng của bạn.

Thiết lập

Để sử dụng phương thức thanh toán này, trước tiên bạn cần phải lưu thông tin thanh toán vào tài khoản Google Ads và sau đó xác minh tài khoản ngân hàng của bạn. Quy trình này sẽ khác nhau, tùy thuộc vào quốc gia của bạn. Dưới đây là cách thiết lập tài khoản ngân hàng làm phương thức thanh toán:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào Phương thức thanh toán từ menu bên trái.
 4. Nhấp vào Thêm phương thức thanh toán mới.
 5. Chọn Tài khoản ngân hàng, điền thông tin ngân hàng của bạn vào và đồng ý với các điều khoản và điều kiện đưa ra.
 6. Để đặt phương thức này làm phương thức thanh toán chính của bạn, hãy nhấp chọn hộp bên cạnh Đặt phương thức này làm phương thức thanh toán chính.
 7. Nhấp vào nút Lưu.

Những điều cần biết

 • Có thể mất vài ngày để xử lý thanh toán của bạn.
 • Nếu tài khoản của bạn là tài khoản mới, quảng cáo sẽ chạy sau khi bạn xác minh tài khoản ngân hàng của mình. Nếu muốn quảng cáo hiển thị trong khi chờ đợi, bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán chi phí.
 • Nếu tài khoản của bạn không phải là tài khoản mới, chỉ cần chỉ định tài khoản ngân hàng của bạn làm phương thức thanh toán chính. Xin nhắc lại, quảng cáo sẽ hoạt động sau khi bạn xác minh tài khoản ngân hàng.
 • Nếu bạn không muốn quảng cáo chạy ngay lập tức sau khi xác minh tài khoản ngân hàng, hãy tạm dừng các chiến dịch.
 • Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đó đã được chuyển vào tài khoản Google Ads của mình.

Boleto bancário

Với boleto bancário, bạn có thể thanh toán chi phí Google Ads theo cách thủ công.

Các yêu cầu

Để sử dụng phương thức thanh toán này, bạn cần:

 • một tài khoản Google Ads có địa chỉ doanh nghiệp ở Brazil;
 • Đồng Rin Brazil (BRL) được chọn làm đơn vị tiền tệ của tài khoản; và
 • Quyền quản lý, chỉnh sửa, đăng ký và mua hàng đối với hồ sơ thanh toán của tài khoản. 

Thiết lập

Nếu bạn muốn thanh toán cho tài khoản Google Ads của mình bằng boleto bancário, hãy thực hiện theo các bước bên dưới sau khi tạo tài khoản.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại http://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 40 BRL.
 4. Chọn Boleto bancário. Nếu bạn không thấy phương thức thanh toán này dưới dạng tùy chọn, hãy nhấp vào liên kết Thêm phương thức thanh toán mới để xem phương thức thanh toán đó.
 5. Chọn Boleto. Sau đó, trong mục "Ghi rõ số tiền thanh toán của bạn", hãy nhập số tiền bạn muốn thanh toán.
 6. Nhấp vào nút Tạo Boleto. Boleto mà bạn có thể in hoặc gửi email sẽ được tạo.

Những điều cần biết

Bạn có thể thanh toán boleto vào ngày boleto được tạo hoặc lên lịch thanh toán vào một ngày thuận tiện hơn, lưu ý thời hạn thanh toán là 8 ngày. Nếu quá thời hạn này, bạn có thể tạo boleto mới và hủy boleto cũ.

Sau khi bạn gửi boleto tại ngân hàng hoặc trang thanh toán boleto trực tuyến của ngân hàng, giao dịch thanh toán sẽ được xử lý trong khoảng 3 ngày làm việc. Nếu bạn thanh toán lần đầu hoặc tài khoản của bạn đã hết tiền, quảng cáo thường sẽ bắt đầu chạy tại thời điểm này. Bạn có thể tiếp tục thực hiện thanh toán khi cần trong tương lai. Bạn có thể phát hành và thanh toán boleto với một số tiền bất kỳ trên 40 Rin.

Hóa đơn và biên lai

 • Hóa đơn: Bạn sẽ nhận được hóa đơn hàng tháng phản ánh các khoản phí được tích lũy trong tài khoản mỗi tháng theo lịch. Vì bạn chỉ bị tính phí cho các lần nhấp phát sinh trên quảng cáo trong một tháng cụ thể, nên số tiền trong hóa đơn có thể nhỏ hơn số tiền bạn đã thanh toán qua boleto. Số tiền còn lại trong tài khoản của bạn có thể được sử dụng trong các tháng tiếp theo.
 • Biên lai: Biên lai sẽ được phát hành vào ngày cuối cùng của tháng và được gửi tới email liên hệ của tài khoản Google Ads trong thời gian từ ngày làm việc thứ 5 đến ngày làm việc thứ 10 của tháng tiếp theo.

Chúng tôi sẽ gửi email để thông báo với bạn rằng biên lai đã được phát hành và hiện có trên trang web của Chính quyền thành phố. Thư này có chứa liên kết, Corporate Taxpayers' Registry (Hồ sơ của người nộp thuế doanh nghiệp – CNPJ) của nhà cung cấp dịch vụ, số biên lai và mã xác minh để truy cập vào biên lai. Bạn cần cập nhật thông tin đăng ký để tránh các sự cố khi gửi thư.

Nhận phiếu thưởng

Các biên lai liên quan đến những dịch vụ được cung cấp trong một tháng cụ thể và không phải là giấy tờ thanh toán của một boleto cụ thể. Mỗi biên lai được phát hành để thu thuế hiện hành đối với các dịch vụ được cung cấp.

Do đó, số tiền này có thể khác với số tiền gửi qua boleto. Tuy nhiên, lưu ý rằng tất cả tiền còn lại trong tài khoản của bạn có thể được sử dụng trong suốt các tháng tiếp theo và sẽ được đưa vào biên lai có liên quan đến ngày dịch vụ được cung cấp.

Nếu bạn muốn nhận phiếu thưởng cho tổng số tiền trả bằng hóa đơn, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại http://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào liên kết Giao dịch trên menu bên. (Nếu bạn muốn xem tóm lược thanh toán liên kết với một khoảng thời gian cụ thể, hãy chọn tháng và năm tương ứng trên menu thả xuống ở đầu trang và nhấp vào OK.)
 4. Nhấp vào Khoản thanh toán đã nhận cho bất kỳ mục hàng nào phản ánh một khoản phí đã tính cho tài khoản của bạn.
 5. Trên menu trình duyệt, hãy chọn TệpIn.
 6. Nhấp vào In.

Lưu ý

 • Thường xuyên kiểm tra số dư tài khoản trả trước để chắc chắn bạn không bị hết tiền. Bạn có thể thực hiện thêm các giao dịch thanh toán khác, nếu cần. Khi số dư trả trước trong tài khoản Google Ads của bạn sắp hết, chúng tôi sẽ gửi email nhắc bạn thanh toán thêm.
 • Bạn có thể thanh toán tại ngân hàng địa phương hoặc trực tuyến. Một số ngân hàng chấp nhận thanh toán boleto qua các trang web của họ bằng cách sử dụng số tham chiếu boleto. Liên hệ với ngân hàng của bạn để xác định tùy chọn cho thanh toán boleto của bạn.
 • Ngân hàng của bạn không nên tính phí xử lý. Tuy nhiên, nếu vì lý do nào đó ngân hàng của bạn tính phí hay không thể hoàn tất giao dịch, một ngân hàng địa phương khác có thể cung cấp các tùy chọn thích hợp hơn.

Vấn đề chậm trễ

Tất cả các boleto đã thanh toán sẽ được xử lý trong vòng 3 ngày làm việc. Nếu chưa thấy khoản thanh toán hiển thị trong tài khoản của bạn sau 3 ngày, vui lòng liên hệ với chúng tôi và đính kèm bản sao kỹ thuật số của bằng chứng thanh toán và boleto tương ứng. Tài liệu phải dễ đọc và bao gồm tên cũng như ID khách hàng của bạn. Sau khi nhận bằng chứng thanh toán, chúng tôi sẽ điều tra vấn đề.

Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ

Ngoài một số loại thẻ tín dụng nhất định, chúng tôi cũng chấp nhận thẻ ghi nợ có biểu trưng Visa hoặc MasterCard. Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ dù bạn sử dụng phương thức thanh toán tự động (bạn sẽ được tự động bị tính phí sau khi quảng cáo chạy) hay thanh toán thủ công (bạn chuyển tiền vào tài khoản trước khi quảng cáo chạy). Dưới đây là cách thực hiện, dựa trên tùy chọn cài đặt thanh toán trong tài khoản của bạn:

Thanh toán tự động

Để sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ trên tùy chọn cài đặt thanh toán này, bạn chỉ cần thêm thẻ đó vào tài khoản Google Ads và đặt làm phương thức thanh toán chính. Hãy nhấp vào liên kết thích hợp bên dưới:

Thêm thẻ tín dụng mới vào tài khoản

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại http://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào Phương thức thanh toán, sau đó nhấp vào Thêm phương thức thanh toán mới.
 4. Chọn Thẻ tín dụng và điền thông tin thẻ của bạn.
 5. Để đặt phương thức này làm phương thức thanh toán chính, đảm bảo chọn Chính từ menu thả xuống ở góc dưới bên trái.
 6. Nhấp vào Lưu.

Chỉnh sửa thông tin cho thẻ tín dụng hiện tại trong tài khoản

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại http://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào liên kết Phương thức thanh toán.
 4. Tìm phương thức thanh toán mà bạn muốn chỉnh sửa. Sau đó, hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Thay đổi thông tin thẻ tín dụng mà bạn muốn chỉnh sửa.
 6. Nhấp vào Lưu.

Thanh toán thủ công

Cài đặt thanh toán thủ công không khả dụng cho tài khoản mới ở các quốc gia được liệt kê. Nếu bạn không thấy tùy chọn này khi đăng ký, vui lòng chọn thanh toán tự động để hoàn tất việc tạo tài khoản của bạn.

Quốc gia

 • Bắc Mỹ

  • Canada
  • Hoa Kỳ
 • Châu Âu

  • Áo
  • Bỉ
  • Đan Mạch
  • Phần Lan
  • Pháp
  • Đức
  • Ireland
  • Ý
  • Luxembourg
  • Hà Lan
  • Na Uy
  • Bồ Đào Nha
  • Tây Ban Nha
  • Thụy Điển
  • Thụy Sỹ
  • Vương quốc Anh
 • Trung Đông

  • Israel
 • Châu Á Thái Bình Dương

  • Úc
  • Malaysia
  • New Zealand

Để sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ trên cài đặt thanh toán này, hãy xem các bước bên dưới:

Thanh toán bằng thẻ tín dụng mới

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại http://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Nhấp vào menu thả xuống "Thanh toán bằng" và chọn Thêm phương thức thanh toán mới.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Thanh toán để xem lại và hoàn tất thanh toán của bạn.

Thanh toán bằng thẻ tín dụng đã có trong tài khoản của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại http://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Chọn phương thức thanh toán hiện tại.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Xem lại thông tin thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán.

Thanh toán bằng thẻ tín dụng dùng một lần

Ngoài thẻ tín dụng thông thường, bạn cũng có thể sử dụng thẻ tín dụng dùng một lần (còn gọi là thẻ tín dụng ảo). Thẻ tín dụng ảo thường dùng để thay thế thẻ tín dụng thực khi thanh toán trực tuyến. Google Ads chấp nhận các thẻ tín dụng này miễn là thẻ có biểu trưng Visa hoặc MasterCard. Nếu bạn không có thẻ tín dụng thực, hãy liên hệ với ngân hàng để biết liệu họ có cung cấp thẻ tín dụng ảo hay không.

Các bước để sử dụng thẻ tín dụng dùng một lần:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại http://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Nhấp vào menu thả xuống "Thanh toán bằng" và chọn Thêm phương thức thanh toán mới, sau đó nhập thông tin thẻ tín dụng dùng một lần.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán. Đừng quên thêm 1 đô la vào số tiền thanh toán của bạn để chi trả cho việc xác minh thẻ.

Những điều cần biết

Trong một số trường hợp, Google Ads có thể kiểm tra bằng cách trừ một khoản phí nhỏ trên thẻ của bạn để đảm bảo thẻ đó hợp lệ. Bạn sẽ không thực sự phải trả số tiền tính thử đó, mà số tiền đó sẽ được khấu trừ vào số tiền thanh toán của bạn. Ví dụ: nếu bạn quyết định chuyển $300 vào thẻ, Google Ads có thể trừ thử $1 và thẻ của bạn sẽ còn $299 để chạy quảng cáo.

Cũng giống như thẻ tín dụng thực, quảng cáo của bạn sẽ bắt đầu phân phát gần như ngay lập tức sau khi bạn thanh toán.

Khi đến ngày hết hạn của thẻ dùng một lần hoặc đạt tới hạn mức tín dụng, hãy tạo một thẻ dùng một lần khác và nhập thông tin trong tài khoản của bạn cho các thanh toán trong tương lai. Nếu không, giao dịch thanh toán của bạn có thể bị từ chối. Đối với tất cả các trường hợp từ chối thanh toán khác, vui lòng liên hệ với ngân hàng địa phương của bạn.

Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đó đã được chuyển vào tài khoản Google Ads của mình.

Thẻ tín dụng

Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng cho dù bạn sử dụng thanh toán tự động (bạn bị tự động tính phí sau khi quảng cáo của bạn chạy) hay thanh toán thủ công (bạn chuyển tiền vào tài khoản trước khi quảng cáo của bạn chạy), miễn là công ty thẻ tín dụng hoặc ngân hàng của bạn đã chấp thuận thẻ này là thẻ sử dụng quốc tế. Dưới đây là cách thực hiện, dựa trên cài đặt thanh toán bạn đã chọn cho tài khoản của mình:

Thanh toán tự động

Để sử dụng thẻ tín dụng trong tùy chọn cài đặt thanh toán này, bạn chỉ cần thêm thẻ tín dụng đó vào tài khoản Google Ads của mình và đặt làm phương thức thanh toán chính. Hãy nhấp vào liên kết thích hợp bên dưới:

Thêm thẻ tín dụng mới vào tài khoản

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại http://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào liên kết Phương thức thanh toán.
 4. Trong cài đặt Lựa chọn của bạn, hãy nhấp vào nút Thêm phương thức thanh toán mới.
 5. Chọn Thẻ tín dụng và điền thông tin thẻ của bạn.
 6. Để đặt phương thức này làm phương thức thanh toán chính, hãy chọn Chính từ menu thả xuống ở phía dưới bên trái.
 7. Nhấp vào nút Lưu.

Chỉnh sửa thông tin cho thẻ tín dụng hiện tại trong tài khoản

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại http://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào liên kết Phương thức thanh toán.
 4. Tìm phương thức thanh toán mà bạn muốn chỉnh sửa. Sau đó, nhấp vào liên kết Chỉnh sửa.
 5. Thay đổi thông tin thẻ tín dụng bạn muốn.
 6. Nhấp vào nút Lưu.

Thanh toán thủ công

Cài đặt thanh toán thủ công không khả dụng cho tài khoản mới ở các quốc gia được liệt kê. Nếu bạn không thấy tùy chọn này khi đăng ký, vui lòng chọn thanh toán tự động để hoàn tất việc tạo tài khoản của bạn.

Quốc gia

 • Bắc Mỹ

  • Canada
  • Hoa Kỳ
 • Châu Âu

  • Áo
  • Bỉ
  • Đan Mạch
  • Phần Lan
  • Pháp
  • Đức
  • Ireland
  • Ý
  • Luxembourg
  • Hà Lan
  • Na Uy
  • Bồ Đào Nha
  • Tây Ban Nha
  • Thụy Điển
  • Thụy Sỹ
  • Vương quốc Anh
 • Trung Đông

  • Israel
 • Châu Á Thái Bình Dương

  • Úc
  • Malaysia
  • New Zealand

Để sử dụng thẻ tín dụng trên cài đặt thanh toán này, hãy xem các bước bên dưới:

Thanh toán bằng thẻ tín dụng mới

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại http://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Nhấp vào menu thả xuống "Thanh toán bằng" và chọn Thêm phương thức thanh toán mới, rồi nhập thông tin thẻ tín dụng của bạn.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Thanh toán để xem lại và hoàn tất thanh toán.

Thanh toán bằng thẻ tín dụng đã có trong tài khoản của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại http://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Chọn phương thức thanh toán hiện tại.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Xem lại thông tin thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán.

Thanh toán bằng thẻ tín dụng dùng một lần

Ngoài thẻ tín dụng thông thường, bạn cũng có thể sử dụng thẻ tín dụng dùng một lần (còn gọi là thẻ tín dụng ảo). Thẻ tín dụng ảo thường dùng để thay thế thẻ tín dụng thực khi thanh toán trực tuyến. Google Ads chấp nhận các thẻ tín dụng này miễn là thẻ có biểu trưng Visa hoặc MasterCard. Nếu bạn không có thẻ tín dụng thực, hãy liên hệ với ngân hàng để biết liệu họ có cung cấp thẻ tín dụng ảo hay không.

Các bước để sử dụng thẻ tín dụng dùng một lần:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại http://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Nhấp vào menu thả xuống "Thanh toán bằng" và chọn Thêm phương thức thanh toán mới, sau đó nhập thông tin thẻ tín dụng dùng một lần.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán. Đừng quên thêm 1 đô la vào số tiền thanh toán của bạn để chi trả cho việc xác minh thẻ.

Những điều cần biết

Trong một số trường hợp, Google Ads có thể kiểm tra bằng cách trừ một khoản phí nhỏ trên thẻ của bạn để đảm bảo thẻ đó hợp lệ. Bạn sẽ không thực sự phải trả số tiền tính thử đó, mà số tiền đó sẽ được khấu trừ vào số tiền thanh toán của bạn. Ví dụ: nếu bạn quyết định chuyển $300 vào thẻ, Google Ads có thể trừ thử $1 và thẻ của bạn sẽ còn $299 để chạy quảng cáo.

Cũng giống như thẻ tín dụng thực, quảng cáo của bạn sẽ bắt đầu phân phát gần như ngay lập tức sau khi bạn thanh toán.

Khi đến ngày hết hạn của thẻ dùng một lần hoặc đạt tới hạn mức tín dụng, hãy tạo một thẻ dùng một lần khác và nhập thông tin trong tài khoản của bạn cho các thanh toán trong tương lai. Nếu không, giao dịch thanh toán của bạn có thể bị từ chối. Đối với tất cả các trường hợp từ chối thanh toán khác, vui lòng liên hệ với ngân hàng địa phương của bạn.

Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đó đã được chuyển vào tài khoản Google Ads của mình.

Thẻ tín dụng

Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng với điều kiện công ty thẻ tín dụng hoặc ngân hàng của bạn đã cho phép sử dụng thẻ để thanh toán quốc tế. Dưới đây là cách thực hiện, dựa trên cài đặt thanh toán bạn đã chọn cho tài khoản của mình:

Thêm thẻ tín dụng mới vào tài khoản

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại http://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào liên kết Phương thức thanh toán.
 4. Trong cài đặt Lựa chọn của bạn, hãy nhấp vào nút Thêm phương thức thanh toán mới.
 5. Chọn Thẻ tín dụng và điền thông tin thẻ của bạn.
 6. Để đặt phương thức này làm phương thức thanh toán chính, hãy chọn Chính từ menu thả xuống ở phía dưới bên trái.
 7. Nhấp vào nút Lưu.

Chỉnh sửa thông tin cho thẻ tín dụng hiện tại trong tài khoản

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại http://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào liên kết Phương thức thanh toán.
 4. Tìm phương thức thanh toán mà bạn muốn chỉnh sửa. Sau đó, nhấp vào liên kết Chỉnh sửa.
 5. Thay đổi thông tin thẻ tín dụng bạn muốn.
 6. Nhấp vào nút Lưu.

Thanh toán thủ công

Cài đặt thanh toán thủ công không khả dụng cho tài khoản mới ở các quốc gia được liệt kê. Nếu bạn không thấy tùy chọn này khi đăng ký, vui lòng chọn thanh toán tự động để hoàn tất việc tạo tài khoản của bạn.

Quốc gia

 • Bắc Mỹ

  • Canada
  • Hoa Kỳ
 • Châu Âu

  • Áo
  • Bỉ
  • Đan Mạch
  • Phần Lan
  • Pháp
  • Đức
  • Ireland
  • Ý
  • Luxembourg
  • Hà Lan
  • Na Uy
  • Bồ Đào Nha
  • Tây Ban Nha
  • Thụy Điển
  • Thụy Sỹ
  • Vương quốc Anh
 • Trung Đông

  • Israel
 • Châu Á Thái Bình Dương

  • Úc
  • Malaysia
  • New Zealand

Để sử dụng thẻ tín dụng trên cài đặt thanh toán này, hãy xem các bước bên dưới:

Thanh toán bằng thẻ tín dụng mới

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại http://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Nhấp vào menu thả xuống "Thanh toán bằng" và chọn Thêm phương thức thanh toán mới, rồi nhập thông tin thẻ tín dụng của bạn.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Thanh toán để xem lại và hoàn tất thanh toán.

Thanh toán bằng thẻ tín dụng đã có trong tài khoản của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại http://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Chọn phương thức thanh toán hiện tại.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Xem lại thông tin thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán.

Thanh toán bằng thẻ tín dụng dùng một lần

Ngoài thẻ tín dụng thông thường, bạn cũng có thể sử dụng thẻ tín dụng dùng một lần (còn gọi là thẻ tín dụng ảo). Thẻ tín dụng ảo thường dùng để thay thế thẻ tín dụng thực khi thanh toán trực tuyến. Google Ads chấp nhận các thẻ tín dụng này miễn là thẻ có biểu trưng Visa hoặc MasterCard. Nếu bạn không có thẻ tín dụng thực, hãy liên hệ với ngân hàng để biết liệu họ có cung cấp thẻ tín dụng ảo hay không.

Các bước để sử dụng thẻ tín dụng dùng một lần:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại http://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Nhấp vào menu thả xuống "Thanh toán bằng" và chọn Thêm phương thức thanh toán mới, sau đó nhập thông tin thẻ tín dụng dùng một lần.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán. Đừng quên thêm 1 đô la vào số tiền thanh toán của bạn để chi trả cho việc xác minh thẻ.

Những điều cần biết

Trong một số trường hợp, Google Ads có thể kiểm tra bằng cách trừ một khoản phí nhỏ trên thẻ của bạn để đảm bảo thẻ đó hợp lệ. Bạn sẽ không thực sự phải trả số tiền tính thử đó, mà số tiền đó sẽ được khấu trừ vào số tiền thanh toán của bạn. Ví dụ: nếu bạn quyết định chuyển $300 vào thẻ, Google Ads có thể trừ thử $1 và thẻ của bạn sẽ còn $299 để chạy quảng cáo.

Cũng giống như thẻ tín dụng thực, quảng cáo của bạn sẽ bắt đầu phân phát gần như ngay lập tức sau khi bạn thanh toán.

Khi đến ngày hết hạn của thẻ dùng một lần hoặc đạt tới hạn mức tín dụng, hãy tạo một thẻ dùng một lần khác và nhập thông tin trong tài khoản của bạn cho các thanh toán trong tương lai. Nếu không, giao dịch thanh toán của bạn có thể bị từ chối. Đối với tất cả các trường hợp từ chối thanh toán khác, vui lòng liên hệ với ngân hàng địa phương của bạn.

Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đó đã được chuyển vào tài khoản Google Ads của mình.

Thẻ tín dụng

Thanh toán tự động

Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng nếu đang sử dụng thanh toán tự động (bạn tự động bị tính phí sau khi quảng cáo chạy), với điều kiện công ty thẻ tín dụng hoặc ngân hàng của bạn đã cho phép sử dụng thẻ để thanh toán quốc tế. Dưới đây là cách thực hiện:

Để sử dụng thẻ tín dụng trong tùy chọn cài đặt thanh toán này, bạn chỉ cần thêm thẻ tín dụng đó vào tài khoản Google Ads của mình và đặt làm phương thức thanh toán chính. Hãy nhấp vào liên kết thích hợp bên dưới:

Thêm thẻ tín dụng mới vào tài khoản

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến Thanh toán
 3. Nhấp vào liên kết Phương thức thanh toán, rồi nhấp vào Thêm phương thức thanh toán mới.
 4. Chọn Thẻ tín dụng và điền thông tin thẻ của bạn.
 5. Để đặt phương thức này làm phương thức thanh toán chính, hãy chọn Chính từ menu thả xuống ở phía dưới bên trái.
 6. Nhấp vào nút Lưu.

Chỉnh sửa thông tin cho thẻ tín dụng hiện tại trong tài khoản

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến Thanh toán
 3. Nhấp vào liên kết Phương thức thanh toán.
 4. Tìm phương thức thanh toán mà bạn muốn chỉnh sửa. Sau đó, nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Thay đổi thông tin thẻ tín dụng bạn muốn.
 6. Nhấp vào nút Lưu.

Thanh toán thủ công

Cài đặt thanh toán thủ công không khả dụng cho tài khoản mới ở các quốc gia được liệt kê. Nếu bạn không thấy tùy chọn này khi đăng ký, vui lòng chọn thanh toán tự động để hoàn tất việc tạo tài khoản của bạn.

Quốc gia

 • Bắc Mỹ

  • Canada
  • Hoa Kỳ
 • Châu Âu

  • Áo
  • Bỉ
  • Đan Mạch
  • Phần Lan
  • Pháp
  • Đức
  • Ireland
  • Ý
  • Luxembourg
  • Hà Lan
  • Na Uy
  • Bồ Đào Nha
  • Tây Ban Nha
  • Thụy Điển
  • Thụy Sỹ
  • Vương quốc Anh
 • Trung Đông

  • Israel
 • Châu Á Thái Bình Dương

  • Úc
  • Malaysia
  • New Zealand

Nếu tài khoản của bạn được đặt thành thanh toán thủ công, bạn sẽ không thể sử dụng thẻ tín dụng làm phương thức thanh toán. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng Banelco và PagoMisCuentas.com. Xem liên kết bên dưới để biết thêm thông tin về cách thực hiện thanh toán thủ công qua Banelco.

Banelco và PagoMisCuentas.com

Chỉ cho phép thanh toán qua Banelco và PagoMisCuentas.com đối với các tài khoản Google Ads có địa chỉ thanh toán tại Argentina và chọn sử dụng đơn vị tiền tệ là Peso Argentina (ARS). Nếu bạn chọn Banelco hoặc PagoMisCuentas.com làm phương thức thanh toán cho tài khoản của mình, bạn sẽ có thể thanh toán theo bốn cách:

 • Tại ATM trong mạng Banelco
 • Trên trang web PagoMisCuentas.com
 • Qua dịch vụ ngân hàng trực tuyến của ngân hàng của bạn
 • Tại quầy giao dịch có hỗ trợ thanh toán bằng tiền mặt

Sau khi chọn phương thức thanh toán này, tài khoản Google Ads của bạn sẽ được gán một số tham chiếu duy nhất. Hãy nhớ sử dụng số tham chiếu này khi thanh toán để chúng tôi có thể đối sánh số tiền thanh toán với tài khoản của bạn. Các khoản thanh toán thường sẽ chuyển vào tài khoản Google Ads của bạn trong vòng 3-5 ngày làm việc.

Ngân hàng tham gia

Để thanh toán qua Banelco, bạn phải có tài khoản với ngân hàng trong mạng Banelco, trừ khi bạn thực hiện thanh toán bằng tiền mặt tại một trong các quầy giao dịch có sẵn.

Đây là những ngân hàng tham gia:

 • Banex
 • Ngân hàng Standard
 • BBVA Banco Francés
 • Citibank
 • Comafi
 • Del Sol
 • Galicia
 • HSBC
 • Itaú
 • Macro
 • Patagonia
 • Regional del Cuy
 • Santander Río
 • Supervielle
 • Banco Bisel
 • Banco Tucumán Grupo Macro

Thanh toán qua Banelco

Các bước thanh toán khác nhau, tùy thuộc vào việc bạn thanh toán bằng ATM, trang web, dịch vụ ngân hàng trực tuyến của ngân hàng hoặc tại một trong các quầy giao dịch cho thanh toán bằng tiền mặt. Bạn chỉ có thể sử dụng 3 tùy chọn đầu tiên nếu bạn có tài khoản tại một ngân hàng trong mạng Banelco. Nếu biết số tham chiếu của mình, bạn không cần đăng nhập vào tài khoản Google Ads trước. Hãy nhấp vào một trong các liên kết bên dưới để xem thông tin chi tiết về việc thanh toán.

Số tiền thanh toán tối thiểu là 30ARS. Tất cả các khoản thuế hiện hành sẽ được khấu trừ vào thanh toán của bạn và tài khoản của bạn sẽ được ghi có với số dư còn lại trong vòng 3-5 ngày làm việc.

Tìm số tham chiếu của tài khoản

Tài khoản Google Ads của bạn có một số tham chiếu duy nhất để sử dụng với Banelco hoặc PagoMisCuentas.com. Bạn cần sử dụng số tham chiếu này khi thanh toán để chúng tôi có thể đối sánh số tiền thanh toán với tài khoản của bạn. Nếu bạn không bao gồm số tham chiếu khi thanh toán, khoản thanh toán của bạn sẽ bị mất.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến Thanh toán
 3. Nhấp vào Thanh toán.
 4. Chọn Banelco hoặc PagoMisCuentas.com từ menu thả xuống.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán và nhấp vào Thanh toán.
 6. Màn hình tiếp theo hiển thị số tham chiếu của bạn. In màn hình này hoặc ghi lại số tham chiếu để sử dụng trong tương lai.

ATM Banelco

Để thanh toán ATM Banelco:

 1. Đến ATM trong mạng Banelco.
 2. Nhập PIN ngân hàng của bạn.
 3. Chọn phương thức thanh toán Pago mis Cuentas của Banelco.
 4. Chọn tùy chọn 6, Thanh toán hóa đơn khác và nhấn vào xác nhận.
 5. Chọn tùy chọn 12, Dịch vụ khác và nhấn vào xác nhận.
 6. Chọn tùy chọn Tùy chọn khác 8 lần.
 7. Trong Tùy chọn 7, hãy chọn Google Ads từ danh sách người bán thả xuống.
 8. Nhập số tham chiếu duy nhất bạn đã được gán khi chọn Banelco hoặc PagoMisCuentas.com làm phương thức thanh toán.
 9. Chọn tài khoản bạn muốn sử dụng để thanh toán và nhập số tiền bạn muốn thanh toán. Hãy nhớ rằng thanh toán tối thiểu là 30ARS.
 10. Chọn Xác nhận.

Trang web PagoMisCuentas.com

Để thanh toán bằng PagoMisCuentas.com:

 1. Truy cập www.PagoMisCuentas.com.
 2. Đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu (tên người dùng và mật khẩu này sẽ giống tên người dùng và mật khẩu bạn sử dụng trên trang web của ngân hàng của mình).
 3. Chọn Google từ danh sách người bán thả xuống trong mục "Dịch vụ khác". Đối với thanh toán tiếp theo, bạn có thể chọn Google từ danh sách người bán gần đây đã nhận thanh toán.
 4. Nhập số tham chiếu duy nhất bạn đã được gán khi chọn Banelco hoặc PagoMisCuentas.com làm phương thức thanh toán.
 5. Nhấp vào Thanh toán và nhập số tiền bạn muốn thanh toán.
 6. Nhấp vào Xác nhận.

Trang chủ ngân hàng trực tuyến của ngân hàng

Các bước thanh toán qua ngân hàng trực tuyến khác nhau, tùy theo từng ngân hàng. Vui lòng liên hệ với ngân hàng của bạn để được hướng dẫn.

Quầy giao dịch cho thanh toán bằng tiền mặt

Để thanh toán tại một trong các quầy giao dịch:

 1. Đến một trong các quầy giao dịch cho thanh toán bằng tiền mặt có sẵn trong mạng PagoMisCuentas. Xem danh sách hoàn chỉnh gồm các quầy giao dịch.
 2. Cho nhân viên thu ngân biết rằng bạn cần thanh toán cho tài khoản Google Ads.
 3. Cho nhân viên thu ngân biết số tham chiếu của bạn (xem hướng dẫn ở trên để tìm số tham chiếu) và số tiền bạn muốn thanh toán. Thanh toán tối thiểu là 30ARS.

Thanh toán của bạn (trừ đi các khoản thuế hiện hành) sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn trong vòng 3-5 ngày làm việc.

Phiếu thưởng PayU

Bạn có thể sử dụng Phiếu thưởng PayU nếu tài khoản của bạn đang bật tùy chọn cài đặt thanh toán thủ công, có địa chỉ thanh toán ở Mexico và đơn vị tiền tệ được chọn là Peso Mexico (MXN).

Với PayU, bạn có thể thực hiện thanh toán cho Google Ads theo 5 cách:

 • Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ: Thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ trong tài khoản của bạn.
 • Thanh toán tại cửa hàng tiện lợi 7-Eleven: Thanh toán bằng tiền mặt tại bất kỳ cửa hàng tiện lợi 7-Eleven nào ở Mexico. Cửa hàng sẽ tính thêm phí tiện lợi cho mỗi lần thanh toán. 
 • Thanh toán tại cửa hàng tiện lợi OXXO: Thanh toán bằng tiền mặt tại bất kỳ cửa hàng tiện lợi OXXO nào ở Mexico. Cửa hàng sẽ tính thêm phí tiện lợi cho mỗi lần thanh toán. 
 • Ký quỹ ngân hàng Bancomer: Thanh toán bằng cách chuyển khoản ngân hàng điện tử từ tài khoản trực tuyến cho Bancomer. Bạn cũng có thể gửi tiền tại bất kỳ chi nhánh nào của Bancomer. Bạn không cần phải có tài khoản tại ngân hàng mà bạn gửi tiền. 
 • SPEI (Chuyển khoản ngân hàng điện tử): Thanh toán bằng cách chuyển khoản ngân hàng điện tử từ tài khoản trực tuyến của bạn. Nếu chưa sử dụng SPEI, trước tiên, bạn phải đăng ký tài khoản ngân hàng trực tuyến bằng cách sử dụng mã số liên ngân hàng CLABE.  

Lưu ý

Đối với bất kỳ tùy chọn nào trong số này, bạn đều sẽ thấy số dư đã cập nhật của mình và nhận được email xác nhận cập nhật trong vòng 7 ngày. Số tiền tối thiểu cho tất cả các khoản thanh toán là 100 đô la MXN.

Tất cả các khoản thanh toán sẽ được đối tác thanh toán PayU của chúng tôi xử lý. Lưu ý rằng bạn không cần phải có tài khoản PayU để sử dụng các phương thức thanh toán này.
 

Cách thanh toán bằng PayU

Trong trường hợp bạn thanh toán bằng cách chuyển khoản ngân hàng điện tử hoặc ký quỹ ngân hàng tham chiếu, xin lưu ý rằng bạn sẽ phải thanh toán bằng PayU cho "Digicuenta SA de C”.

Để thanh toán bằng PayU, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ .
 3. Bên dưới Thiết lập, hãy nhấp vào Lập hóa đơn và thanh toánChuyển đến đó ngay bây giờ
 4. Nhấp vào Thanh toán và nhập số tiền bạn muốn thanh toán, rồi nhấp lại vào Thanh toán. (Số tiền thanh toán tối thiểu là 100 đô la MXN). Chúng tôi sẽ chuyển hướng đến trang mà bạn đã chọn phương thức thanh toán và hướng dẫn thêm để giúp bạn hoàn thành quy trình thanh toán. 

Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ

Để thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ đã lưu trữ, hãy thực hiện theo các hướng dẫn sau:

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ .
 3. Bên dưới Thiết lập, hãy nhấp vào Lập hóa đơn và thanh toánChuyển đến đó ngay bây giờ
 4. Nhấp vào Thanh toán.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán và nhấp lại vào Thanh toán. (Số tiền thanh toán tối thiểu là 100 đô la MXN). Chúng tôi sẽ chuyển hướng đến trang mà bạn đã chọn phương thức thanh toán và hướng dẫn thêm để giúp bạn hoàn thành quy trình thanh toán. 
 6. Để thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ mới, hãy chọn Thêm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ và điền thông tin được yêu cầu. Sau đó, hãy nhập số tiền bạn muốn thanh toán rồi nhấp vào Thanh toán.

Cửa hàng tiện lợi 7-Eleven

Thanh toán cho Google Ads bằng tiền mặt tại cửa hàng tiện lợi 7-Eleven ở Mexico:

 1. Chọn 7-Eleven làm phương thức thanh toán, rồi nhấp vào Thanh toán
 2. Trong hộp thoại xuất hiện, hãy chỉ định số tiền thanh toán của bạn rồi nhấp vào Thanh toán. Một hộp thoại kèm theo hướng dẫn thanh toán sẽ xuất hiện.
 3. Nhấp vào Tải mã xuống, rồi in phiếu giảm giá và mang đến cửa hàng 7-Eleven.
 4. Đưa phiếu giảm giá cho nhân viên thu ngân và thanh toán bằng tiền mặt cho số tiền mà bạn đã chỉ định.

  Lưu ý

  Hãy đảm bảo nhân viên thu ngân có quét mã vạch trên phiếu giảm giá, nếu không chúng tôi sẽ không thể đối sánh khoản thanh toán này với tài khoản Google Ads của bạn.

 5. Nhận biên lai.
  Bạn sẽ thấy số dư đã cập nhật và nhận được email xác nhận cập nhật trong vòng 7 ngày. Hãy giữ biên lai thanh toán và phiếu giảm giá cho đến khi số dư của bạn được cập nhật. 

Lưu ý

7-Eleven sẽ tính thêm phí tiện lợi ngoài số tiền thanh toán. 

Cửa hàng tiện lợi OXXO

Thanh toán cho Google Ads bằng tiền mặt tại cửa hàng tiện lợi OXXO ở Mexico:

 1. Chọn OXXO làm phương thức thanh toán, rồi nhấp vào Thanh toán
 2. Trong hộp thoại xuất hiện, hãy chỉ định số tiền thanh toán của bạn rồi nhấp vào Thanh toán. Một hộp thoại kèm theo hướng dẫn thanh toán sẽ xuất hiện.
 3. Nhấp vào Tải mã xuống, rồi in phiếu giảm giá và mang đến cửa hàng OXXO.
 4. Đưa phiếu giảm giá cho nhân viên thu ngân và thanh toán bằng tiền mặt cho số tiền mà bạn đã chỉ định.

  Lưu ý

  Hãy đảm bảo nhân viên thu ngân có quét mã vạch trên phiếu giảm giá, nếu không chúng tôi sẽ không thể đối sánh khoản thanh toán này với tài khoản Google Ads của bạn.

 5. Nhận biên lai.
  Bạn sẽ thấy số dư đã cập nhật và nhận được email xác nhận cập nhật trong vòng 7 ngày. Hãy giữ biên lai thanh toán và phiếu giảm giá cho đến khi số dư được cập nhật.

Lưu ý

OXXO sẽ tính thêm phí tiện lợi ngoài số tiền thanh toán. 

Ký quỹ ngân hàng Bancomer

Thanh toán cho Google Ads bằng cách gửi tiền vào bất kỳ chi nhánh nào của Bancomer. 

Để thanh toán bằng cách ký quỹ ngân hàng Bancomer, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Chọn Bancomer làm tùy chọn thanh toán, rồi nhấp vào Thanh toán.
 2. Trong hộp thoại xuất hiện, hãy chọn một trong hai tùy chọn sau:
  1. Tùy chọn 1: Thanh toán trực tiếp tại ngân hàng
   Nhấp vào Tải mã xuống để tải phiếu thưởng xuống, in ra và mang đến ngân hàng Bancomer để thanh toán số tiền đó. 
  2. Tùy chọn 2: Chuyển khoản ngân hàng điện tử
   Hãy nhập số thỏa thuận CIE và số tham chiếu thanh toán, rồi nhấp vào Đăng nhập vào Bancomer để thanh toán trên trang web BBVA Bancomer.

Bạn sẽ thấy số dư đã cập nhật và nhận được email xác nhận cập nhật trong vòng 7 ngày. Hãy lưu số tham chiếu và mọi chứng từ thanh toán khác cho đến khi số dư của bạn được cập nhật.

SPEI (Chuyển khoản ngân hàng điện tử)

Để thanh toán bằng cách chuyển khoản ngân hàng điện tử: 

 1. Chọn SPEI làm tùy chọn thanh toán, rồi nhấp vào Thanh toán.
 2. Trong hộp thoại xuất hiện, hãy chỉ định số tiền thanh toán rồi nhấp lại vào Thanh toán.
  Lưu ý
  Nếu chưa sử dụng SPEI, trước tiên, bạn phải đăng ký tài khoản ngân hàng trực tuyến bằng cách sử dụng mã số liên ngân hàng CLABE.

 3. Nhấp vào Tải mã xuống, truy cập vào trang web của ngân hàng và bắt đầu chuyển khoản ngân hàng điện tử bằng cách sử dụng số tham chiếu thích hợp.
  Lưu ý
  Google Ads sẽ không thể đối sánh khoản thanh toán nếu bạn không bao gồm số tham chiếu thích hợp.

Bạn sẽ thấy số dư đã cập nhật của mình và nhận được email xác nhận cập nhật trong vòng 7 ngày. Hãy lưu số tham chiếu và mọi chứng từ thanh toán khác cho đến khi số dư của bạn được cập nhật. 

Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ

Ngoài một số loại thẻ tín dụng nhất định, chúng tôi cũng chấp nhận thẻ ghi nợ có biểu trưng Visa hoặc MasterCard. Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng dù dùng phương thức thanh toán tự động (bạn sẽ tự động bị tính phí sau khi quảng cáo chạy) hay thanh toán thủ công (bạn chuyển tiền vào tài khoản trước khi quảng cáo chạy). Bạn chỉ có thể sử dụng thẻ ghi nợ khi thanh toán thủ công. Để thêm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ vào tài khoản của bạn, trước tiên, bạn phải đăng ký rồi xác minh thẻ với ngân hàng để bảo đảm bảo mật trực tuyến.

Đọc tiếp để tìm hiểu cách đăng ký và xác minh thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, cũng như cách bạn sẽ thấy các khoản phí và thanh toán trên tùy chọn cài đặt thanh toán tự động hoặc thanh toán thủ công.

Đăng ký, xác minh, thanh toán bằng, xóa thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ

Reserve Bank of India (Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ – RBI) yêu cầu tất cả các giao dịch bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ trực tuyến phải được xử lý bằng quy trình bảo mật nâng cao. Bước bổ sung này, bao gồm quy trình xác minh thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, giúp đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng thẻ đúng cách.

Bạn có thể hoàn thành bước này khi thêm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ vào tài khoản Google Ads của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với ngân hàng để xác thực thẻ, sau đó xác nhận xem việc xác thực có thành công hay không. Nhấp vào liên kết bên dưới để xem các bước sau:

Đăng ký và xác minh thẻ

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào liên kết Phương thức thanh toán.
 4. Nhấp vào nút Thêm phương thức thanh toán.
 5. Nhấp vào Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.
 6. Nhập thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn.
 7. Nhấp vào nút Tiếp tục. Thông báo bật lên sẽ xuất hiện, yêu cầu cho phép chuyển bạn đến trang web của ngân hàng để xác minh thẻ tín dụng.
 8. Nhấp vào nút Xác minh thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ để tiếp tục.
 9. Cửa sổ trình duyệt mới sẽ mở ra, đưa bạn đến ngân hàng phát hành thẻ tín dụng. Các bước để xác minh thẻ của bạn khác nhau tùy theo ngân hàng, nhưng bạn có thể thấy chi phí mua hàng là 2 INR. Đây chỉ là ủy quyền tạm thời, không phải là chi phí thực tế.
 10. Nếu bạn xác minh thành công thẻ của mình, bạn sẽ thấy hiển thị thông báo xác minh thành công. Đóng cửa sổ để chuyển tới tài khoản Google Ads của bạn.
 11. Bạn sẽ được chuyển tới trang Phương thức thanh toán, trang này sẽ hiển thị thông tin về thẻ của bạn.

Quy trình xác minh thường sẽ mất vài phút và bạn chỉ phải xác minh một lần khi thêm thẻ vào tài khoản lần đầu tiên. Bạn có thể sử dụng thẻ đã đăng ký để thực hiện cả thanh toán tự động lẫn thanh toán thủ công.

Thanh toán thủ công bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Nếu bạn đã đăng ký thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, hãy chọn thẻ mà bạn muốn thanh toán từ đó. Nếu bạn muốn sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ mới, hãy nhấp vào Thêm phương thức thanh toán mới và thực hiện theo quy trình nêu trong phần trước.
 5. Nhập số tiền thanh toán và nhấp vào Tiếp tục.

Thông thường, khi bạn thanh toán, thanh toán đó sẽ được xử lý ngay lập tức. Nhưng có thể mất đến 24 giờ để thanh toán được ghi có trên tài khoản của bạn.

Xóa thẻ khỏi tài khoản của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào liên kết Phương thức thanh toán.
 4. Sau đó, tìm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ mà bạn muốn xóa. Lưu ý rằng bạn không thẻ xóa thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ dùng làm phương thức thanh toán chính nếu chưa thêm một phương thức thanh toán mới và chỉ định phương thức này làm phương thức thanh toán chính.

Những điều cần biết (thanh toán tự động)

Nếu bạn đã thiết lập tài khoản trên cài đặt thanh toán tự động và đã đăng ký thẻ tín dụng, bạn sẽ bị tính phí sau khi quảng cáo của bạn chạy và bạn tích lũy chi phí quảng cáo. Lưu ý rằng bạn không thể thiết lập thanh toán tự động với thẻ ghi nợ. Khi bạn thêm thẻ tín dụng vào tài khoản của mình làm phương thức thanh toán chính, thẻ sẽ tự động bị tính phí sau khi chi phí quảng cáo của bạn đạt đến số tiền đã xác định trước hoặc 30 ngày sau lần tính phí tự động cuối cùng của bạn, tùy thuộc vào điều kiện nào xảy ra trước.

Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đó đã được chuyển vào tài khoản Google Ads của mình.

Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ

Ngoài một số loại thẻ tín dụng nhất định, chúng tôi cũng chấp nhận thẻ ghi nợ có biểu trưng Visa hoặc MasterCard. Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ nếu đang sử dụng phương thức thanh toán tự động (bạn sẽ bị tính phí tự động sau khi quảng cáo chạy). Để sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, hãy thêm thẻ đó vào tài khoản Google Ads và đặt làm phương thức thanh toán chính của bạn. Hãy nhấp vào liên kết thích hợp bên dưới:

Thêm thẻ tín dụng mới vào tài khoản

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào Phương thức thanh toán.
 4. Trong tiêu đề Lựa chọn của bạn, hãy nhấp vào Thêm phương thức thanh toán mới.
 5. Chọn Thẻ tín dụng và điền thông tin thẻ của bạn.
 6. Để đặt phương thức này làm phương thức thanh toán chính, hãy chọn Chính từ menu thả xuống ở phía dưới bên trái.
 7. Nhấp vào Lưu.

Chỉnh sửa thông tin cho thẻ tín dụng hiện tại trong tài khoản

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào liên kết Phương thức thanh toán.
 4. Tìm phương thức thanh toán mà bạn muốn chỉnh sửa. Sau đó, hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Thay đổi thông tin thẻ tín dụng mà bạn muốn chỉnh sửa.
 6. Nhấp vào Lưu.

LGU+

Nếu tài khoản của bạn sử dụng cài đặt thanh toán thủ công, bạn có thể thực hiện thanh toán bảo mật bằng cách sử dụng thẻ tín dụng địa phương, chuyển khoản ngân hàng trực tuyến hoặc tài khoản ngân hàng ảo thông qua đối tác thanh toán của chúng tôi, LGU+.

Thanh toán qua LGU+

Để thanh toán qua LGU+, hãy thực hiện theo các hướng dẫn sau và đảm bảo bạn đang sử dụng trình duyệt Internet Explorer:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Chọn số tiền bạn muốn thanh toán và nhấp vào Thanh toán.
 5. Hoàn tất quy trình thanh toán của bạn bằng cách sử dụng trang web bảo mật LGU+ sẽ xuất hiện.

Bạn sẽ thấy khoản thanh toán được ghi có vào tài khoản Google Ads của mình trong vòng 24 giờ. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn không thấy khoản thanh toán của mình xuất hiện sau hơn một ngày.

Chuyển tiền

Phương thức thanh toán này giống như tên gọi của nó: bạn thêm tiền vào tài khoản Google Ads của mình bằng cách chuyển tiền cho Google. Nhấp vào liên kết bên dưới để xem cách thiết lập phương thức thanh toán cho tài khoản của bạn.

Sử dụng phương thức chuyển tiền cho tài khoản của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Nếu bạn không thấy tùy chọn chuyển tiền, hãy nhấp vào liên kết Thêm phương thức thanh toán mới, sau đó chọn Chuyển tiền.
 4. Nhấp vào Tiếp tục thanh toán.
 5. Nhập số tiền bạn muốn chuyển vào tài khoản Google Ads của mình. Hãy nhớ rằng có thể có quy định về số tiền tối thiểu cho vị trí và đơn vị tiền tệ của bạn. Nhấp vào Tiếp tục xem xét.
 6. Sau khi đảm bảo rằng thông tin thanh toán chính xác, hãy nhấp vào nút Gửi và tạo số tham chiếu để tạo biểu mẫu thông tin chuyển khoản. Biểu mẫu này cung cấp tất cả thông tin bạn cần để thực hiện quy trình chuyển tiền, bao gồm số tham chiếu duy nhất nếu số tham chiếu đó cần thiết cho vị trí của bạn. Nếu cần thiết, số này có thể chỉ dành riêng cho tài khoản Google Ads của bạn, có nghĩa là bạn chỉ có thể sử dụng riêng số này cho tài khoản này. Bạn nên tạo số tham chiếu mới cho từng giao dịch chuyển khoản mà bạn thực hiện.
 7. In biểu mẫu hoặc ghi lại thông tin được cung cấp.
 8. Thực hiện theo thông tin trên biểu mẫu của bạn để tiến hành chuyển tiền. Quy trình này thay đổi theo từng ngân hàng, vì vậy, hãy hỏi ngân hàng của bạn để có hướng dẫn cụ thể.

Để xử lý giao dịch thanh toán, bạn cần phải cung cấp số tham chiếu duy nhất của mình trên biểu mẫu chuyển khoản của ngân hàng. Nếu trường Ghi chú hoặc Số tham chiếu của biểu mẫu không có đủ chỗ cho toàn bộ số, hãy nhập số này trong trường Tên trước hoặc thay cho tên của bạn. Lưu ý rằng bạn có thể tìm thấy số tham chiếu trên biểu mẫu thông tin chuyển khoản mà bạn đã tạo trong tài khoản Google Ads của mình. Số này khác với ID khách hàng Google Ads của bạn.

Những điều cần biết

Sau khi nhận được số tiền bạn chuyển, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn. Quảng cáo của bạn thường sẽ bắt đầu chạy sau đó nếu chúng đã ngừng hoặc nếu đây là lần thanh toán đầu tiên của bạn. Nếu bạn đang làm mới số dư, quảng cáo của bạn sẽ tiếp tục chạy.

Thời gian xử lý: từ 2-5 ngày làm việc, tùy thuộc vào vị trí của bạn. Trong một số trường hợp, có thể mất đến 30 ngày. Thời gian xử lý có thể khác nhau do quá trình chuyển tiền phụ thuộc vào một vài yếu tố, bao gồm các quy trình của ngân hàng địa phương. Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đó đã được chuyển vào tài khoản Google Ads của mình.

Bạn sẽ nhận được một email xác nhận số dư đã cập nhật của bạn trong 5-10 ngày làm việc.

Vấn đề chậm trễ

Nếu lo ngại rằng quá trình chuyển tiền mất quá nhiều thời gian, bạn có thể thực hiện vài việc để kiểm tra nhằm chắc chắn rằng quá trình này đang được tiến hành:

 • Kiểm tra để chắc chắn rằng số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu chưa, hãy liên hệ với ngân hàng.
 • Hãy kiểm tra với ngân hàng để chắc chắn rằng khoản tiền đã được chuyển vào đúng tài khoản. Số tài khoản phải giống với số tài khoản được liệt kê trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng cách chuyển tiền trong tài khoản Google Ads).

Nếu đã quá hai tuần kể từ khi chuyển tiền và bạn vẫn không thấy khoản thanh toán được phản ánh trong tài khoản của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ cần phải đính kèm bằng chứng thanh toán hợp lệ cùng với biểu mẫu liên hệ này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp"). Nhấp vào liên kết bên dưới để xem thêm về bằng chứng thanh toán hợp lệ:

Bằng chứng thanh toán hợp lệ là gì

Bằng chứng thanh toán hợp lệ phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản sao chụp của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng.
 • Bằng chứng phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif hoặc .png.
 • Bằng chứng phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày thực hiện chuyển khoản. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong 5 ngày trước và sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền (tức là Google Ads).
  • Tên ngân hàng chuyển tiền.
 • Vì lý do bảo mật, hãy bôi đen mọi thông tin nhạy cảm trên bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng hoặc tám số giữa của số thẻ tín dụng.

Chuyển tiền

Chuyển tiền không còn có sẵn cho các tài khoản mới ở quốc gia này. Nếu bạn không thấy tùy chọn này trong tài khoản của mình, vui lòng chọn một phương thức thanh toán khác.

Phương thức thanh toán này giống như tên gọi của nó: bạn thêm tiền vào tài khoản Google Ads của mình bằng cách chuyển tiền cho Google. Nhấp vào liên kết bên dưới để xem cách thiết lập phương thức thanh toán cho tài khoản của bạn.

Thiết lập quy trình chuyển tiền cho tài khoản

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Nếu bạn không thấy tùy chọn chuyển tiền, hãy nhấp vào liên kết Thêm phương thức thanh toán mới, sau đó chọn Chuyển tiền.
 4. Nhấp vào Tiếp tục thanh toán.
 5. Nhập số tiền bạn muốn chuyển vào tài khoản Google Ads của mình. Hãy nhớ rằng có thể có quy định về số tiền tối thiểu cho vị trí và đơn vị tiền tệ của bạn. Nhấp vào Tiếp tục xem xét.
 6. Sau khi đảm bảo rằng thông tin thanh toán chính xác, hãy nhấp vào nút Gửi và tạo số tham chiếu để tạo biểu mẫu thông tin chuyển khoản. Biểu mẫu này cung cấp tất cả thông tin bạn cần để thực hiện quy trình chuyển tiền, bao gồm số tham chiếu duy nhất nếu số tham chiếu đó cần thiết cho vị trí của bạn. Nếu cần thiết, số này có thể chỉ dành riêng cho tài khoản Google Ads của bạn, có nghĩa là bạn chỉ có thể sử dụng riêng số này cho tài khoản này.
 7. In biểu mẫu hoặc ghi lại thông tin được cung cấp.
 8. Thực hiện theo thông tin trên biểu mẫu của bạn để tiến hành chuyển tiền. Quy trình này thay đổi theo từng ngân hàng, vì vậy, hãy hỏi ngân hàng của bạn để có hướng dẫn cụ thể.

Để xử lý giao dịch thanh toán, bạn cần phải cung cấp số tham chiếu duy nhất của mình trên biểu mẫu chuyển khoản của ngân hàng. Nếu trường Ghi chú hoặc Số tham chiếu của biểu mẫu không có đủ chỗ cho toàn bộ số, hãy nhập số này trong trường Tên trước hoặc thay cho tên của bạn. Lưu ý rằng bạn có thể tìm thấy số tham chiếu trên biểu mẫu thông tin chuyển khoản mà bạn đã tạo trong tài khoản Google Ads của mình. Số này khác với ID khách hàng Google Ads của bạn.

Những điều cần biết

Sau khi nhận được số tiền bạn chuyển, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn. Quảng cáo của bạn thường sẽ bắt đầu chạy sau đó nếu chúng đã ngừng hoặc nếu đây là lần thanh toán đầu tiên của bạn. Nếu bạn đang làm mới số dư, quảng cáo của bạn sẽ tiếp tục chạy.

Thời gian xử lý: từ 2-5 ngày làm việc, tùy thuộc vào vị trí của bạn. Trong một số trường hợp, có thể mất đến 30 ngày. Thời gian xử lý có thể khác nhau do quá trình chuyển tiền phụ thuộc vào một vài yếu tố, bao gồm các quy trình của ngân hàng địa phương. Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đó đã được chuyển vào tài khoản Google Ads của mình.

Vấn đề chậm trễ

Nếu lo ngại rằng quá trình chuyển tiền mất quá nhiều thời gian, bạn có thể thực hiện vài việc để kiểm tra nhằm chắc chắn rằng quá trình này đang được tiến hành:

 • Kiểm tra để chắc chắn rằng số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu chưa, hãy liên hệ với ngân hàng.
 • Hãy kiểm tra với ngân hàng để chắc chắn rằng khoản tiền đã được chuyển vào đúng tài khoản. Số tài khoản phải giống với số tài khoản được liệt kê trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng cách chuyển tiền trong tài khoản Google Ads).

Nếu đã quá hai tuần kể từ khi chuyển tiền và bạn vẫn không thấy khoản thanh toán được phản ánh trong tài khoản của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ cần phải đính kèm bằng chứng thanh toán hợp lệ cùng với biểu mẫu liên hệ này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp"). Hãy nhấp vào liên kết bên dưới để xem thêm về bằng chứng thanh toán hợp lệ:

Cách cung cấp bằng chứng thanh toán hợp lệ

Bằng chứng thanh toán hợp lệ phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản sao chụp của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng.
 • Bằng chứng phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif hoặc .png.
 • Bằng chứng phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày thực hiện chuyển khoản. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong 5 ngày trước và sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền (tức là Google Ads).
  • Tên ngân hàng chuyển tiền.
 • Vì lý do bảo mật, hãy bôi đen mọi thông tin nhạy cảm trên bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng hoặc tám số giữa của số thẻ tín dụng.

Chuyển tiền

Phương thức thanh toán này giống như tên gọi của nó: bạn thêm tiền vào tài khoản Google Ads của mình bằng cách chuyển tiền cho Google. Nhấp vào liên kết bên dưới để xem cách thiết lập phương thức thanh toán cho tài khoản của bạn.

Thiết lập quy trình chuyển tiền cho tài khoản

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Nếu bạn không thấy tùy chọn chuyển tiền, hãy nhấp vào liên kết Thêm phương thức thanh toán mới, sau đó chọn Chuyển tiền.
 4. Nhấp vào Tiếp tục thanh toán.
 5. Nhập số tiền bạn muốn chuyển vào tài khoản Google Ads của mình. Hãy nhớ rằng có thể có quy định về số tiền tối thiểu cho vị trí và đơn vị tiền tệ của bạn. Nhấp vào Tiếp tục xem xét.
 6. Sau khi chắc chắn rằng thông tin thanh toán là chính xác, hãy nhấp vào nút Xác nhận thanh toán để tạo một biểu mẫu thông tin chuyển khoản.
 7. In biểu mẫu hoặc ghi lại thông tin được cung cấp.
 8. Thực hiện theo thông tin trên biểu mẫu của bạn để tiến hành chuyển tiền. Quy trình này thay đổi theo từng ngân hàng, vì vậy, hãy hỏi ngân hàng của bạn để có hướng dẫn cụ thể.

Những điều cần biết

Sau khi nhận được số tiền bạn chuyển, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn. Quảng cáo của bạn thường sẽ bắt đầu chạy sau đó nếu chúng đã ngừng hoặc nếu đây là lần thanh toán đầu tiên của bạn. Nếu bạn đang làm mới số dư, quảng cáo của bạn sẽ tiếp tục chạy.

Thời gian xử lý: từ 2-5 ngày làm việc, tùy thuộc vào vị trí của bạn. Trong một số trường hợp, có thể mất đến 30 ngày. Thời gian xử lý có thể khác nhau do quá trình chuyển tiền phụ thuộc vào một vài yếu tố, bao gồm các quy trình của ngân hàng địa phương. Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đó đã được chuyển vào tài khoản Google Ads của mình.

Vấn đề chậm trễ

Nếu lo ngại rằng quá trình chuyển tiền mất quá nhiều thời gian, bạn có thể thực hiện vài việc để kiểm tra nhằm chắc chắn rằng quá trình này đang được tiến hành:

 • Kiểm tra để chắc chắn rằng số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu chưa, hãy liên hệ với ngân hàng.
 • Hãy kiểm tra với ngân hàng để chắc chắn rằng khoản tiền đã được chuyển vào đúng tài khoản. Số tài khoản phải giống với số tài khoản được liệt kê trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng cách chuyển tiền trong tài khoản Google Ads).

Nếu đã quá hai tuần kể từ khi chuyển tiền và bạn vẫn không thấy khoản thanh toán được phản ánh trong tài khoản của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ cần phải đính kèm bằng chứng thanh toán hợp lệ cùng với biểu mẫu liên hệ này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp"). Hãy nhấp vào liên kết bên dưới để xem thêm về bằng chứng thanh toán hợp lệ:

Cách cung cấp bằng chứng thanh toán hợp lệ

Bằng chứng thanh toán hợp lệ phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản sao chụp của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng.
 • Bằng chứng phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif hoặc .png.
 • Bằng chứng phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày thực hiện chuyển khoản. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong 5 ngày trước và sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền (tức là Google Ads).
  • Tên ngân hàng chuyển tiền.
 • Vì lý do bảo mật, hãy bôi đen mọi thông tin nhạy cảm trên bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng hoặc tám số giữa của số thẻ tín dụng.

Chuyển tiền

Với chuyển tiền, bạn có thể thực hiện thanh toán thủ công bằng ATM hoặc ngân hàng của bạn và thanh toán thường sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn trong vòng 3 ngày làm việc.

Các yêu cầu

Để sử dụng phương thức thanh toán này, bạn cần có tài khoản Google Ads có địa chỉ doanh nghiệp ở Nhật Bản và chọn đồng Yên Nhật (JPY) làm đơn vị tiền tệ cho tài khoản của mình.

Thiết lập

Nếu bạn muốn thanh toán cho tài khoản Google Ads của mình bằng cách chuyển tiền, hãy làm theo các bước sau:

Chuyển tiền

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 1.000 JPY.
 4. Chọn Chuyển tiền. Nếu bạn không thấy phương thức thanh toán này dưới dạng tùy chọn, hãy nhấp vào liên kết Thêm phương thức thanh toán mới để xem phương thức thanh toán đó.
 5. Sử dụng thông tin ngân hàng được cung cấp để thanh toán qua ATM hoặc chuyển tiền, có thể được thực hiện trực tiếp hoặc qua trang web của ngân hàng của bạn.

 

Phương thức chuyển khoản ngân hàng thường sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn trong vòng 3 ngày làm việc. Để giúp cho việc xử lý nhanh hơn, chúng tôi đã gán một số tài khoản ngân hàng duy nhất cho tài khoản Google Ads của bạn. Khoản thanh toán của bạn phải được gửi đến số tài khoản ngân hàng duy nhất này mỗi khi bạn bắt đầu thanh toán qua phương thức chuyển khoản ngân hàng hoặc qua ATM. Bạn có thể tìm thấy thông tin tài khoản ngân hàng này trên trang Phương thức thanh toán của tài khoản Google Ads trong các trường có gắn nhãn Số tài khoản thụ hưởngMã chi nhánh.

Những điều cần biết

Khoản tiền thường sẽ được ghi có vào tài khoản Google Ads của bạn trong vòng 3 ngày làm việc, nhưng đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn. Hãy chắc chắn giữ tất cả các hồ sơ và biên lai thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đã chuyển đến tài khoản Google Ads của mình.

Thời gian xử lý: Thường là 3 ngày làm việc, nhưng có thể mất nhiều thời gian hơn. Đó là do chuyển tiền tùy thuộc vào một số yếu tố, bao gồm cả các quy trình của ngân hàng của bạn.

Vấn đề chậm trễ

Nếu lo ngại rằng quá trình chuyển tiền mất quá nhiều thời gian, bạn có thể thực hiện vài việc để kiểm tra nhằm chắc chắn rằng quá trình này đang được tiến hành:

 • Kiểm tra để chắc chắn rằng số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu chưa, hãy liên hệ với ngân hàng.
 • Hãy kiểm tra với ngân hàng để chắc chắn rằng khoản tiền đã được chuyển vào đúng tài khoản. Số tài khoản phải giống với số tài khoản được liệt kê trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng cách chuyển tiền trong tài khoản Google Ads).

Nếu đã quá năm ngày làm việc kể từ khi chuyển tiền và bạn vẫn không thấy khoản thanh toán được phản ánh trong tài khoản của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ cần phải đính kèm bằng chứng thanh toán hợp lệ với biểu mẫu này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp"). Nhấp vào liên kết bên dưới để xem thêm về bằng chứng thanh toán hợp lệ:

Cách cung cấp bằng chứng thanh toán hợp lệ

Bằng chứng thanh toán hợp lệ phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản sao chụp của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng.
 • Bằng chứng phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif hoặc .png.
 • Bằng chứng phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày thực hiện chuyển khoản. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong 5 ngày trước và sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền (Google Ads).
  • Tên ngân hàng chuyển tiền.
 • Vì lý do bảo mật, hãy bôi đen mọi thông tin nhạy cảm trên bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng hoặc tám số giữa của số thẻ tín dụng.

Chuyển khoản ngân hàng bằng iDEAL

Với phương thức chuyển khoản ngân hàng bằng iDEAL, bạn có thể thanh toán trên trang web của ngân hàng và tài khoản Google Ads của bạn thường sẽ cập nhật trong vòng hai giờ.

Các yêu cầu

Để sử dụng phương thức thanh toán này, bạn phải đáp ứng những điều kiện sau:

 • Địa chỉ doanh nghiệp của tài khoản Google Ads phải ở Hà Lan.
 • Đơn vị tiền tệ của tài khoản Google Ads là đồng Euro.
 • Bạn có tài khoản với ngân hàng thuộc mạng iDEAL.

Thiết lập

Nếu bạn muốn thanh toán cho tài khoản Google Ads của mình bằng iDEAL, hãy thực hiện theo các bước sau:

Thiết lập phương thức chuyển khoản ngân hàng bằng iDEAL cho tài khoản của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Chọn Chuyển khoản ngân hàng bằng iDEAL. Nếu bạn không thấy iDEAL là một tùy chọn, hãy nhấp vào liên kết Thêm phương thức thanh toán mới để xem phương thức thanh toán này.
 5. Nhấp vào Tiếp tục thanh toán.
 6. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán cho tài khoản Google Ads của mình. Số tiền thanh toán tối thiểu là 10 euro (EUR). Nhấp vào Tiếp tục xem xét.
 7. Xem lại số tiền và xác nhận số tiền đó bằng cách nhấp vào nút Thanh toán.
 8. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của đối tác thanh toán của chúng tôi, GlobalCollect. Khi đã ở đó, bạn sẽ hoàn tất khoản thanh toán của mình thông qua giao diện bảo mật của mạng iDEAL.

Những điều cần biết

Khoản tiền thường sẽ được ghi có vào tài khoản Google Ads của bạn trong vòng hai giờ, nhưng đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn. Hãy chắc chắn giữ tất cả các hồ sơ và biên lai thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đã chuyển đến tài khoản Google Ads của mình.

Vấn đề chậm trễ

Nếu lo ngại rằng quá trình chuyển tiền mất quá nhiều thời gian, bạn có thể thực hiện vài việc để kiểm tra nhằm chắc chắn rằng quá trình này đang được tiến hành:

 • Kiểm tra để chắc chắn rằng số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu chưa, hãy liên hệ với ngân hàng.
 • Hãy kiểm tra với ngân hàng để chắc chắn rằng khoản tiền đã được chuyển vào đúng tài khoản. Số tài khoản phải giống với số tài khoản được liệt kê trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng cách chuyển tiền trong tài khoản Google Ads).

Nếu đã quá ba ngày kể từ khi chuyển tiền và bạn vẫn không thấy khoản thanh toán được phản ánh trong tài khoản của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ cần phải đính kèm bằng chứng thanh toán hợp lệ với biểu mẫu này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp"). Nhấp vào liên kết bên dưới để xem thêm về bằng chứng thanh toán hợp lệ:

Cách cung cấp bằng chứng thanh toán hợp lệ

Bằng chứng thanh toán hợp lệ phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản sao chụp của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng.
 • Bằng chứng phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif hoặc .png.
 • Bằng chứng phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày thực hiện chuyển khoản. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong 5 ngày trước và sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền (Google Ads).
  • Tên ngân hàng chuyển tiền.
 • Vì lý do bảo mật, hãy bôi đen mọi thông tin nhạy cảm trên bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng hoặc tám số giữa của số thẻ tín dụng.

Sự cố kết nối và thanh toán

Nếu bạn không thấy thanh toán được ghi có vào tài khoản của mình trong vòng hai hoặc ba giờ, thì có thể kết nối trực tuyến giữa ngân hàng của bạn và GlobalCollect đã bị gián đoạn. Rất tiếc là điều này đôi khi lại xảy ra. Nếu đúng như vậy, hãy nhấp vào liên kết bên dưới để xem thêm thông tin:

Thông tin thêm về kết nối bị gián đoạn

Dưới đây là những gì bạn có thể mong đợi, dựa trên kiểu gián đoạn kết nối mà bạn gặp phải:

 • Gián đoạn tạm thời: GlobalCollect sẽ nhận thông báo thanh toán từ ngân hàng của bạn nhưng tình trạng kết nối đến Google có thể bị gián đoạn. Bạn sẽ không nhận được thông báo lỗi, nhưng khoản thanh toán sẽ được áp dụng cho tài khoản Google Ads của bạn sau khi đã được xử lý. Việc này có thể mất tới năm ngày.
 • Gián đoạn vĩnh viễn: Bạn sẽ nhận được thông báo lỗi về khoản thanh toán không thành công. Nếu muốn, bạn có thể chuyển khoản ngân hàng không theo thời gian thực đến GlobalCollect, có thể mất từ 5-10 ngày làm việc trước khi được ghi có vào tài khoản của bạn.

Cửa hàng tiện lợi hoặc Pay Easy

Với tùy chọn này, bạn có thể thanh toán thủ công tại một số lượng lớn các chuỗi cửa hàng tiện lợi, tại các ATM của Pay Easy hoặc bằng chuyển khoản ngân hàng trực tuyến — tất cả đều được cung cấp bởi Wellnet, đối tác thanh toán tin cậy của chúng tôi. Thường thanh toán sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn trong vòng ba ngày làm việc.

Các yêu cầu

Để sử dụng phương thức thanh toán này, bạn sẽ cần tài khoản Google Ads có địa chỉ doanh nghiệp ở Nhật Bản và chọn đồng Yên Nhật (JPY) làm đơn vị tiền tệ cho tài khoản của mình.

Thanh toán

Nếu bạn muốn thanh toán cho tài khoản Google Ads của mình, hãy nhấp vào liên kết bên dưới để xem các bước cần thực hiện đối với mỗi phương thức:

Cửa hàng tiện lợi: Lawson và Family Mart

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 1.000 JPY.
 4. Chọn Cửa hàng tiện lợi hoặc Pay Easy. Nếu bạn không thấy phương thức thanh toán này dưới dạng tùy chọn, hãy nhấp vào liên kết Thêm phương thức thanh toán mới để xem phương thức thanh toán đó.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán và nhấp vào Tiếp tục.
 6. Một cửa sổ sẽ mở ra đưa bạn đến trang web bảo mật của đối tác thanh toán của chúng tôi. Chọn Lawson và Family Mart.
 7. Ghi lại hoặc in số gồm 11 chữ số xuất hiện trong trường ID thanh toán. Bạn sẽ cần sử dụng số này khi thanh toán để chúng tôi có thể đối sánh số tiền thanh toán đó với tài khoản Google Ads của bạn.
 8. Hãy đến Lawson có máy tính Loppi hoặc Family Mart có Famiport. Thực hiện theo hướng dẫn trên máy tính để in thẻ đăng ký. Bạn sẽ cần phải nhập ID thanh toán 11 chữ số mà bạn đã ghi lại trong trường có gắn nhãn Số hiệu khách hàng.
 9. Mang thẻ đăng ký đến quầy thu ngân và thanh toán trong vòng 30 phút. Đừng quên lưu lại biên lai.

Cửa hàng tiện lợi: Circle K Sunkus, Daily Yamazaki và Yamazaki Daily Store

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 1.000 JPY.
 4. Chọn Cửa hàng tiện lợi hoặc Pay Easy. Nếu bạn không thấy phương thức thanh toán này dưới dạng tùy chọn, hãy nhấp vào liên kết Thêm phương thức thanh toán mới để xem phương thức thanh toán đó.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán và nhấp vào Tiếp tục.
 6. Một cửa sổ sẽ mở ra đưa bạn đến trang web bảo mật của đối tác thanh toán của chúng tôi. Chọn Circle K Sunkus/Daily Yamazaki.
 7. Ghi lại hoặc in số gồm 11 chữ số xuất hiện trong trường ID thanh toán. Bạn sẽ cần sử dụng số này khi thanh toán để chúng tôi có thể đối sánh số tiền thanh toán đó với tài khoản Google Ads của bạn.
 8. Hãy đến Circle K Sunkus, Daily Yamazaki hoặc Yamazaki Daily Store và nói cho nhân viên thu ngân biết bạn muốn thanh toán.
 9. Nếu bạn đang ở tại Circle K Sunkus, hãy nhập ID thanh toán của bạn trong trường có gắn nhãn Số Keitai Kessai. Nếu bạn đang ở tại Daily Yamazaki hoặc Yamazaki Daily Store, trường sẽ được gắn nhãn Số Kessai trực tuyến.
 10. Xác nhận thông tin được hiển thị là đúng và sau đó thanh toán. Đảm bảo lưu lại biên lai.

Rakuten Bank / Japan Net Bank

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 1.000 JPY.
 4. Chọn Cửa hàng tiện lợi hoặc Pay Easy. Nếu bạn không thấy phương thức thanh toán này dưới dạng tùy chọn, hãy nhấp vào liên kết Thêm phương thức thanh toán mới để xem phương thức thanh toán đó.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán và nhấp vào Tiếp tục.
 6. Một cửa sổ sẽ mở ra đưa bạn đến trang web bảo mật của đối tác thanh toán của chúng tôi. Chọn Rakuten Bank / Japan Net Bank.
 7. Chọn Rakuten Bank hoặc Japan Net Bank nơi bạn có tài khoản.
 8. Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên trang web của ngân hàng và thực hiện theo hướng dẫn để hoàn tất thanh toán.

ATM Pay Easy

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 1.000 JPY.
 4. Chọn Cửa hàng tiện lợi hoặc Pay Easy. Nếu bạn không thấy phương thức thanh toán này dưới dạng tùy chọn, hãy nhấp vào liên kết Thêm phương thức thanh toán mới để xem phương thức thanh toán đó.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán và nhấp vào Tiếp tục.
 6. Một cửa sổ sẽ mở ra đưa bạn đến trang web bảo mật của đối tác thanh toán của chúng tôi. Chọn ATM.
 7. In hướng dẫn xuất hiện.
 8. Đến ATM có biểu tượng Pay Easy cho bất kỳ ngân hàng nào sau đây: Sumitomo Mitsui Bank, Mizuho Bank, Resona Bank, Saitama Resona Bank hoặc Postal Saving. Nhập thông tin từ trang bạn đã in và thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ ngân hàng. Đảm bảo lưu lại biên lai.

Chuyển khoản ngân hàng Pay Easy

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 1.000 JPY.
 4. Chọn Cửa hàng tiện lợi hoặc Pay Easy. Nếu bạn không thấy phương thức thanh toán này dưới dạng tùy chọn, hãy nhấp vào liên kết Thêm phương thức thanh toán mới để xem phương thức thanh toán đó.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán và nhấp vào Tiếp tục.
 6. Một cửa sổ sẽ mở ra đưa bạn đến trang web bảo mật của đối tác thanh toán của chúng tôi. Chọn Ngân hàng Internet.
 7. Chọn ngân hàng nơi bạn có tài khoản. Ngân hàng này phải được hệ thống Pay Easy hỗ trợ.
 8. Đăng nhập vào tài khoản của bạn và thực hiện theo hướng dẫn để hoàn tất thanh toán.

Số tiền thanh toán

Khi sử dụng phương thức thanh toán được liệt kê ở trên, vui lòng ghi nhớ các nguyên tắc thanh toán sau đây:

 • Số tiền thanh toán thủ công tối thiểu là 1.000 JPY.
 • ATM Pay Easy sẽ không chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt trên 100.000 JPY.
 • Thanh toán tại cửa hàng tiện lợi tối đa là 300.000 JPY.

Những điều cần biết

Khoản thanh toán thường sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn trong vòng ba ngày làm việc. Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đã chuyển đến tài khoản Google Ads của mình.

Vấn đề chậm trễ

Nếu đã quá một ngày làm việc kể từ khi chuyển tiền và bạn vẫn không thấy thanh toán của mình được phản ánh trong tài khoản, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ cần phải đính kèm bằng chứng thanh toán hợp lệ với biểu mẫu này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp"). Nhấp vào liên kết bên dưới để xem thêm về bằng chứng thanh toán hợp lệ:

Cách cung cấp bằng chứng thanh toán hợp lệ

Bằng chứng thanh toán hợp lệ phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản sao chụp của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng.
 • Bằng chứng phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif hoặc .png.
 • Bằng chứng phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày thực hiện chuyển khoản. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong 5 ngày trước và sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền (Google Ads).
  • Tên ngân hàng chuyển tiền
 • Vì lý do bảo mật, hãy bôi đen mọi thông tin nhạy cảm trên bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng hoặc tám số giữa của số thẻ tín dụng.

NetBanking

NetBanking là phương thức thanh toán mà bạn có thể sử dụng để thanh toán thủ công. Với NetBanking, bạn thanh toán trước khi quảng cáo của mình chạy bằng cách sử dụng chuyển khoản ngân hàng. Loại thanh toán này được hỗ trợ bởi đối tác thanh toán tin cậy của chúng tôi, TimesofMoney.

Yêu cầu và bảo mật

Bạn có thể sử dụng net banking để thanh toán thủ công nếu những điều sau đây áp dụng cho bạn:

 • Bạn có địa chỉ thanh toán và tài khoản ngân hàng ở Ấn Độ.
 • Bạn đã chọn Rupee Ấn Độ (INR) làm đơn vị tiền tệ Google Ads của mình.
 • Ngân hàng của bạn được hỗ trợ bởi đối tác thanh toán của chúng tôi, TimesofMoney.

Xem danh sách các ngân hàng được TimesofMoney hỗ trợ

Tên ngân hàng Loại tài khoản được hỗ trợ
Bank of Bahrain and Kuwait Bán lẻ
Bank of India Bán lẻ và cộng tác
Bank of Maharashtra Bán lẻ và cộng tác
Canara Bank Bán lẻ
Central Bank of India Bán lẻ
Citibank – Net Banking Bán lẻ và cộng tác
City Union Ban Bán lẻ và cộng tác
Corporation Bank Bán lẻ và cộng tác
Deutsche Bank Bán lẻ và cộng tác
Development Credit Bank Bán lẻ
Federal Bank Bán lẻ và cộng tác
HDFC Bank Bán lẻ và cộng tác
ICICI Bank Bán lẻ và cộng tác
ING Vysya Bank Bán lẻ
Indian Bank Bán lẻ
Indian Overseas Bank Bán lẻ và cộng tác
IndusInd Bank Bán lẻ và cộng tác
IDBI Bank Bán lẻ
Jammu & Kashmir Bank Bán lẻ và doanh nghiệp
Karnataka Bank Ltd Bán lẻ
Karur Vysya Bank Bán lẻ và doanh nghiệp
Kotak Bank Bán lẻ và doanh nghiệp
Oriental Bank of Commerce Bán lẻ và doanh nghiệp
Ratnakar Bank Bán lẻ
South Indian Bank Bán lẻ và cộng tác
State Bank of Bikaner and Jaipur Bán lẻ và cộng tác
State Bank of Hyderabad Bán lẻ và cộng tác
State Bank of India Bán lẻ và cộng tác
State Bank of Mysore Bán lẻ và cộng tác
State Bank of Patiala Bán lẻ và cộng tác
State Bank of Travancore Bán lẻ và cộng tác
Tamilnad Mercantile Bank Bán lẻ
Union Bank of India Bán lẻ và cộng tác
United Bank of India Bán lẻ và cộng tác
YES Bank Bán lẻ
Vijaya Bank Bán lẻ và cộng tác

Tính bảo mật của chuyển khoản ngân hàng trực tuyến của bạn được đảm bảo theo hai cách:

 • Bạn sẽ đăng nhập vào tài khoản ngân hàng trực tuyến của mình bằng tên người dùng và mật khẩu.
 • Đơn đặt hàng của bạn được xử lý qua máy chủ bảo mật được TimesofMoney cung cấp.

Nếu bạn thanh toán qua ngân hàng HDFC và IDBI, vui lòng bật tùy chọn Truy cập bảo mật. Nếu không bật tùy chọn này, bạn sẽ không thực hiện được giao dịch. Hãy truy cập vào trang web của ngân hàng HDFC để tìm hiểu cách bật tùy chọn này.

Thanh toán

Bạn có thể thực hiện việc này bất cứ lúc nào. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn đã thêm NetBanking vào danh sách phương thức thanh toán trong tài khoản. Để làm điều đó, hãy đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn, nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán, sau đó nhấp vào nút Thanh toán. Nhấp vào đường dẫn liên kết bên dưới để xem các bước thanh toán:

Thanh toán

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào Thanh toán.
 4. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán trong trường có sẵn. Số tiền thanh toán thủ công tối thiểu là 500 INR.
 5. Nhấp vào Tiếp tục.
 6. Một cửa sổ sẽ bật lên đưa đến trang web của TimesofMoney. Chọn tên ngân hàng của bạn từ menu thả xuống và nhấp vào Gửi.
 7. Bạn sẽ được đưa đến trang web của ngân hàng và bạn sẽ cần phải thực hiện theo hướng dẫn trên trang web của ngân hàng của mình để thanh toán.

Phải chắc chắn thực hiện một thanh toán khác trước khi thanh toán thủ công của bạn hết tiền. Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn khi tiền của bạn còn lại 30% để giúp bạn đảm bảo quảng cáo của mình tiếp tục chạy.

Những điều cần biết

Số dư tài khoản của bạn thường sẽ cập nhật trong vòng 48 giờ sau khi thanh toán. Tại thời điểm đó, quảng cáo của bạn thường sẽ bắt đầu chạy nếu chưa chạy.

Vấn đề chậm trễ

Nếu lo ngại rằng quá trình chuyển tiền mất quá nhiều thời gian, bạn có thể thực hiện vài việc để kiểm tra nhằm chắc chắn rằng quá trình này đang được tiến hành:

 • Kiểm tra để chắc chắn rằng số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu chưa, hãy liên hệ với ngân hàng.
 • Hãy kiểm tra với ngân hàng để chắc chắn rằng khoản tiền đã được chuyển vào đúng tài khoản. Số tài khoản phải giống với số tài khoản được liệt kê trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng cách chuyển tiền trong tài khoản Google Ads).

Nếu đã quá năm ngày làm việc kể từ khi chuyển tiền và bạn vẫn không thấy khoản thanh toán được phản ánh trong tài khoản của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ cần phải đính kèm bằng chứng thanh toán hợp lệ với biểu mẫu này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp"). Nhấp vào liên kết bên dưới để xem thêm về bằng chứng thanh toán hợp lệ:

Cách cung cấp bằng chứng thanh toán hợp lệ

Bằng chứng thanh toán hợp lệ phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản sao chụp của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng.
 • Bằng chứng phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif hoặc .png.
 • Bằng chứng phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày thực hiện chuyển khoản. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong 5 ngày trước và sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền (Google Ads).
  • Tên ngân hàng chuyển tiền.
 • Vì lý do bảo mật, hãy bôi đen mọi thông tin nhạy cảm trên bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng hoặc tám số giữa của số thẻ tín dụng.

Google Pay/BHIM UPI

Phương thức thanh toán này tương tự như phương thức Chuyển tiền vì cũng sử dụng một số tham chiếu duy nhất. Nhưng thay vì thanh toán thông qua ngân hàng, bạn phải thực hiện thanh toán thông qua ứng dụng Google Pay (trước đây là Tez). Bạn thêm tiền vào tài khoản Google Ads bằng cách chuyển tiền cho Google thông qua Google Pay. Bạn chỉ có thể sử dụng phương thức này khi áp dụng phương thức thanh toán thủ công.

Các yêu cầu

 • Một tài khoản Google Ads có địa chỉ thanh toán ở Ấn Độ và đang sử dụng (INR) làm đơn vị tiền tệ.
 • Ứng dụng Google Pay dành cho thiết bị di động

Thanh toán thủ công

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads tại http://ads.google.com/.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào Thanh toán, rồi chọn “Google Pay/BHIM UPI”.
 4. Nhấp vào Thanh toán.
 5. Bạn sẽ thấy một biểu mẫu cung cấp tất cả thông tin bạn cần để chuyển tiền, bao gồm cả số tham chiếu duy nhất nếu số tham chiếu đó cần thiết tại địa điểm của bạn. Nếu cần thiết, số này có thể chỉ dành riêng cho tài khoản Google Ads của bạn, có nghĩa là bạn chỉ có thể sử dụng riêng số này cho tài khoản này.
 6. In biểu mẫu hoặc ghi lại thông tin được cung cấp.
 7. Thực hiện theo thông tin ghi trên biểu mẫu của bạn để tiến hành chuyển tiền thông qua ứng dụng Google Pay.

Hãy nhớ thực hiện một giao dịch thanh toán khác trước khi số dư của bạn cạn hết. Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn khi số dư của bạn còn lại 30% để giúp bạn đảm bảo quảng cáo của mình tiếp tục chạy.

Những điều cần biết

Sau khi nhận được số tiền bạn chuyển, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn. Quảng cáo của bạn thường sẽ bắt đầu chạy sau đó nếu chúng đã ngừng hoặc nếu đây là lần thanh toán đầu tiên của bạn. Nếu bạn đang làm mới số dư, quảng cáo của bạn sẽ tiếp tục chạy.

Thời gian xử lý: từ 2-5 ngày làm việc, tùy thuộc vào vị trí của bạn. Trong một số trường hợp, có thể mất đến 30 ngày. Thời gian xử lý có thể khác nhau do quá trình chuyển tiền phụ thuộc vào một vài yếu tố, bao gồm các quy trình của ngân hàng địa phương. Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đó đã được chuyển vào tài khoản Google Ads của mình.

Bạn sẽ nhận được một email xác nhận số dư đã cập nhật của bạn trong 5-10 ngày làm việc.

Vấn đề chậm trễ

Nếu lo ngại rằng quá trình chuyển tiền mất quá nhiều thời gian, bạn có thể thực hiện vài việc để kiểm tra nhằm chắc chắn rằng quá trình này đang được tiến hành:

 • Kiểm tra để chắc chắn rằng số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu chưa, hãy liên hệ với ngân hàng.
 • Hãy kiểm tra với ngân hàng để chắc chắn rằng khoản tiền đã được chuyển vào đúng tài khoản. Số tài khoản phải giống với số tài khoản được liệt kê trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thanh toán bằng ứng dụng Google Pay/BHIM UPI trong tài khoản Google Ads của mình).

Nếu đã quá hai tuần kể từ khi chuyển tiền mà bạn vẫn không thấy khoản thanh toán của mình được phản ánh trong tài khoản, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ cần phải đính kèm bằng chứng thanh toán hợp lệ cùng với biểu mẫu liên hệ này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp"). Nhấp vào liên kết bên dưới để xem thêm về bằng chứng thanh toán hợp lệ:

Bằng chứng thanh toán hợp lệ là gì

Bằng chứng thanh toán hợp lệ phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng đó có thể là ảnh chụp màn hình ứng dụng Google Pay hiển thị khoản thanh toán thành công.
 • Bằng chứng phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif hoặc .png.
 • Bằng chứng phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày thực hiện chuyển khoản. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong 5 ngày trước và sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền (tức là Google Ads).
  • Tên ngân hàng chuyển tiền.
 • Vì lý do bảo mật, hãy bôi đen mọi thông tin nhạy cảm trên bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng hoặc tám số giữa của số thẻ tín dụng.

Nếu bạn có câu hỏi về ứng dụng Google Pay (trước đây là Tez), vui lòng tham khảo Trung tâm trợ giúp Google Pay.

Paytm

Ví Paytm là ví điện tử bạn có thể sử dụng để thực hiện thanh toán thủ công. Bạn cần thanh toán bằng tài khoản Paytm trước khi quảng cáo chạy.

Các yêu cầu

Để sử dụng ví Paytm cho phương thức thanh toán thủ công, bạn cần:

 • Một tài khoản Google Ads có địa chỉ thanh toán ở Ấn Độ đang sử dụng (INR) làm đơn vị tiền tệ.
 • Một tài khoản Paytm liên kết với tài khoản Google Ads của bạn. Bạn cần vô hiệu hóa trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để thấy cửa sổ mới.

Thanh toán thủ công

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào Thanh toán.
 4. Chọn Paytm.
  • Đối với thanh toán lần đầu tiên bằng Paytm, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để nhập số điện thoại và OTP của bạn liên kết Paytm Wallet của bạn.
 5. Ghi rõ số tiền thanh toán của bạn, rồi nhấp vào Thanh toán để xem lại và hoàn tất quy trình thanh toán.
  • Lưu ý: Số tiền thanh toán thủ công tối thiểu là 500 INR. Paytm có thể có các quy định hạn chế khác về hạn mức số tiền thanh toán.

Hãy nhớ thực hiện một giao dịch thanh toán khác trước khi số dư của bạn cạn hết. Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn khi số dư của bạn còn lại 30% để giúp bạn đảm bảo quảng cáo của mình tiếp tục chạy.

Những điều cần biết

Quá trình xử lý thanh toán của bạn có thể mất đến 24 giờ sau khi bạn nhận được email xác nhận thanh toán. Nếu đã quá 24 giờ kể từ khi thanh toán và bạn vẫn không thấy thanh toán được phản ánh trong tài khoản, hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ sẵn sàng trợ giúp.

Thông báo lỗi phổ biến

Paytm đôi khi có thể đưa ra một thông báo lỗi. Dưới đây là cách giải quyết những vấn đề phổ biến nhất:

Thông báo lỗi: Không đủ tiền

Ý nghĩa: Thông báo này thường có nghĩa là ví Paytm của bạn không có đủ tiền để thanh toán. Trong trường hợp này, hãy nạp tiền vào Paytm của bạn và thử thanh toán lại.

Thông báo này cũng có thể hiển thị nếu thanh toán của bạn vượt quá một số hạn chế Paytm nhất định. Ví dụ: cài đặt ví Paytm của bạn có thể có giới hạn hàng ngày được đặt trên số tiền hoặc số lần thanh toán.

Việc cần làm:

 1. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 2. Nhấp vào Phương thức thanh toán ở bên cạnh trang.
 3. Tìm "Paytm" và nhấp vào Xóa.
 4. Nhấp vào Tóm tắt ở bên cạnh trang.
 5. Nhấp vào Thanh toán và thử thanh toán lại.
  • Bạn sẽ được nhắc liên kết lại tài khoản. Hãy tận dụng cơ hội này để thay đổi các quy định giới hạn thanh toán đối với Google Ads trên trang Yêu cầu quyền truy cập trong tài khoản Paytm của bạn.

 

Thông báo lỗi: Tổ chức tài chính của bạn không đưa ra lý do nào

Ý nghĩa: Thông báo này thường có nghĩa là đã xảy ra lỗi hệ thống hoặc thông tin thanh toán của bạn không hợp lệ. Tuy nhiên, đôi khi thanh toán của bạn có thể vẫn chuyển đi cho dù bạn nhận được thông báo lỗi này.

Việc cần làm: Kiểm tra ví Paytm của bạn xem thanh toán có bị từ chối không. Nếu có, hãy giải quyết sự cố với Paytm trước khi thực hiện một giao dịch thanh toán khác. Hãy kiểm tra xem khoản thanh toán đã chuyển đến tài khoản Google Ads của bạn chưa trước khi thử thực hiện một giao dịch thanh toán khác.

Các ứng dụng dựa trên UPI khác

Bạn có thể thanh toán bằng mọi ứng dụng dựa trên UPI, miễn là ứng dụng đó chấp nhận số tài khoản gồm chữ và số bằng cách thực hiện như sau:

 1. Mở một ứng dụng dựa trên UPI tùy chọn.
 2. Nhập một số tài khoản ảo duy nhất làm số tài khoản.
 3. Nhập "CITI0100000" làm mã IFSC.
 4. Gửi khoản thanh toán.

Chuyển khoản ngân hàng bằng Giropay

Với phương thức chuyển khoản ngân hàng bằng GiroPay, bạn sẽ thanh toán trên trang web của ngân hàng và số dư tài khoản Google Ads của bạn thường sẽ được cập nhật trong vòng vài giờ.

Các yêu cầu

Để sử dụng phương thức thanh toán này, bạn sẽ cần có tài khoản ngân hàng thuộc mạng GiroPAY. Ngoài ra, bạn cần có tài khoản Google Ads có địa chỉ doanh nghiệp ở Đức và chọn Euro (EUR) làm đơn vị tiền tệ cho tài khoản của mình.

Thiết lập

Nếu bạn muốn thanh toán cho tài khoản Google Ads của mình bằng Giropay, hãy nhấp vào liên kết sau:

Chuyển khoản ngân hàng bằng GiroPay cho tài khoản

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Chọn Chuyển khoản ngân hàng bằng GiroPay. Nếu bạn không thấy phương thức thanh toán này dưới dạng tùy chọn, hãy nhấp vào liên kết Thêm phương thức thanh toán mới để xem phương thức thanh toán đó.
 5. Nhấp vào Tiếp tục thanh toán.
 6. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán cho tài khoản Google Ads của mình. Số tiền thanh toán tối thiểu là 10 EUR.
 7. Nhấp vào Tiếp tục xem xét.
 8. Xem lại số tiền và xác nhận số tiền đó bằng cách nhấp vào nút Thanh toán.
 9. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của đối tác thanh toán của chúng tôi, GlobalCollect. Khi đã ở đó, bạn sẽ hoàn tất thanh toán của mình thông qua giao diện bảo mật của mạng GiroPay.

Những điều cần biết

Khoản tiền thường sẽ được ghi có vào tài khoản Google Ads của bạn trong vòng hai giờ, nhưng đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn. Hãy chắc chắn giữ tất cả các hồ sơ và biên lai thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đã chuyển đến tài khoản Google Ads của mình.

Thời gian xử lý: Thường là hai giờ. Chuyển tiền tùy thuộc vào một số yếu tố, bao gồm cả các quy trình của ngân hàng của bạn.

Vấn đề chậm trễ

Nếu lo ngại rằng quá trình chuyển tiền mất quá nhiều thời gian, bạn có thể thực hiện vài việc để kiểm tra nhằm chắc chắn rằng quá trình này đang được tiến hành:

 • Kiểm tra để chắc chắn rằng số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu chưa, hãy liên hệ với ngân hàng.
 • Hãy kiểm tra với ngân hàng để chắc chắn rằng khoản tiền đã được chuyển vào đúng tài khoản. Số tài khoản phải giống với số tài khoản được liệt kê trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng cách chuyển tiền trong tài khoản Google Ads).

Nếu đã quá ba ngày kể từ khi chuyển tiền và bạn vẫn không thấy khoản thanh toán được phản ánh trong tài khoản của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ cần phải đính kèm bằng chứng thanh toán hợp lệ với biểu mẫu này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp"). Nhấp vào liên kết bên dưới để xem thêm về bằng chứng thanh toán hợp lệ:

Cách cung cấp bằng chứng thanh toán hợp lệ

Bằng chứng thanh toán hợp lệ phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản sao chụp của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng.
 • Bằng chứng phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif hoặc .png.
 • Bằng chứng phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày thực hiện chuyển khoản. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong 5 ngày trước và sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền (Google Ads).
  • Tên ngân hàng chuyển tiền.
 • Vì lý do bảo mật, hãy bôi đen mọi thông tin nhạy cảm trên bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng hoặc tám số giữa của số thẻ tín dụng.

BPAY

BPAY là phương thức thanh toán có thể được sử dụng trên tùy chọn cài đặt thanh toán thủ công. Với BPAY, bạn có thể thanh toán trực tuyến hoặc qua điện thoại và khoản thanh toán thường sẽ được ghi có vào tài khoản Google Ads của bạn trong vòng từ 2 đến 3 ngày làm việc.

Các yêu cầu

Để sử dụng phương thức thanh toán này, bạn sẽ cần có tài khoản ngân hàng thuộc mạng BPAY. Ngoài ra, bạn cần có tài khoản Google Ads có địa chỉ doanh nghiệp ở Úc và chọn Đô la Úc (AUD) làm đơn vị tiền tệ của tài khoản của bạn.

Thanh toán

Nhấp vào liên kết bên dưới để xem các bước về cách thanh toán bằng BPAY.

Thanh toán bằng BPAY

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào Thanh toán.
 4. Chọn BPAY. Nếu bạn không thấy BPAY dưới dạng tùy chọn, hãy nhấp vào menu thả xuống "Thanh toán bằng" và chọn Thêm phương thức thanh toán mới. Sau đó chọn BPAY.
 5. Ghi lại mã hóa đơn và số tham chiếu hiện ra.
 6. Đăng nhập vào trang web của ngân hàng và gọi đến dịch vụ ngân hàng qua điện thoại.
 7. Chọn BPAY hoặc tùy chọn thanh toán hóa đơn và thực hiện theo hướng dẫn để thanh toán. Bạn có thể thanh toán với bất kỳ số tiền nào cao hơn 10 AUD.
 8. Ghi lại số biên lai sau khi thực hiện xong. Hãy lưu số này cho đến khi khoản tiền đã được chuyển vào tài khoản Google Ads của bạn. Quá trình này thường mất từ 2 đến 3 ngày làm việc.

Những điều cần biết

Khoản thanh toán thủ công thường sẽ được ghi có vào tài khoản Google Ads trong vòng từ 2 đến 3 ngày làm việc. Nếu khoản tiền chưa được ghi có sau 3 ngày làm việc, hãy đọc phần bên dưới để biết các mẹo khắc phục sự cố.

Vấn đề chậm trễ

Nếu lo ngại rằng quá trình chuyển tiền mất quá nhiều thời gian, bạn có thể thực hiện vài việc để kiểm tra nhằm chắc chắn rằng quá trình này đang được tiến hành:

 • Kiểm tra để chắc chắn rằng số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu chưa, hãy liên hệ với ngân hàng.
 • Hãy kiểm tra với ngân hàng để chắc chắn rằng khoản tiền đã được chuyển vào đúng tài khoản. Số tài khoản phải giống với số tài khoản được liệt kê trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng cách chuyển tiền trong tài khoản Google Ads).

Nếu đã quá hai ngày làm việc kể từ khi chuyển tiền và bạn vẫn không thấy thanh toán của mình được phản ánh trong tài khoản, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ cần phải đính kèm bằng chứng thanh toán hợp lệ với biểu mẫu này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp"). Nhấp vào liên kết bên dưới để xem thêm về bằng chứng thanh toán hợp lệ:

Cách cung cấp bằng chứng thanh toán hợp lệ

Bằng chứng thanh toán hợp lệ phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản sao chụp của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng.
 • Bằng chứng phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif hoặc .png.
 • Bằng chứng phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày thực hiện chuyển khoản. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong 5 ngày trước và sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền (Google Ads).
  • Tên ngân hàng chuyển tiền.
 • Vì lý do bảo mật, hãy bôi đen mọi thông tin nhạy cảm trên bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng hoặc tám số giữa của số thẻ tín dụng.

PayPal

Bạn có thể sử dụng PayPal để thanh toán tự động (bạn sẽ được tự động tính phí sau khi quảng cáo chạy) hoặc thanh toán thủ công (bạn chuyển tiền vào tài khoản trước khi quảng cáo chạy).

Các yêu cầu

Để sử dụng phương thức thanh toán này, bạn cần:

 1. Một tài khoản Google Ads có một trong những kiểu kết hợp địa chỉ thanh toán và đơn vị tiền tệ sau:
  • Địa chỉ thanh toán tại Úc với đồng Đô la Úc (AUD)
  • Địa chỉ thanh toán tại Úc với đồng Đô la Mỹ (USD)
 2. Một tài khoản PayPal được liên kết với tài khoản Google Ads của bạn. Bạn cần vô hiệu hóa trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để thấy cửa sổ mới.

Tìm phương thức thanh toán của bạn bên dưới để được hướng dẫn cách thực hiện thanh toán thông qua PayPal.

Thanh toán tự động

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến Thanh toán
 3. Nhấp vào Phương thức thanh toán.
 4. Nhấp vào Thêm phương thức thanh toán mới.
 5. Chọn Thêm tài khoản PayPal mới và nhấp vào Lưu.
 6. Sau đó, bạn sẽ được chuyển đến trang web PayPal. Hãy thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình cho đến khi bạn được chuyển trở lại tài khoản Google Ads của mình. (Hãy nhớ vô hiệu hóa trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để xem cửa sổ mới).
 7. Để đặt phương thức này làm phương thức thanh toán chính, hãy chọn Chính trong danh sách thả xuống dưới PayPal trong danh sách các phương thức thanh toán có sẵn.

Thanh toán thủ công

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến Thanh toán
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Hãy chắc chắn rằng đã chọn PayPal, chỉ định số tiền thanh toán của bạn rồi nhấp vào Thực hiện thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 10 USD hoặc 20 AUD.
 5. Sau đó, bạn sẽ được chuyển đến trang web PayPal. Hãy thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình cho đến khi bạn được chuyển trở lại tài khoản Google Ads của mình. (Hãy nhớ vô hiệu hóa trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để xem cửa sổ mới).
 6. Xem lại các thông tin thanh toán của bạn. Sau đó, hãy nhấp vào Thanh toán.

Thời gian xử lý

Giao dịch thanh toán của bạn có thể mất đến 24 giờ để xử lý sau khi PayPal gửi email cho bạn. Nếu chưa thấy khoản thanh toán hiển thị trong tài khoản sau hơn 24 giờ làm việc kể từ khi thanh toán thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn.

Các thông báo lỗi phổ biến

Đôi khi PayPal có thể đưa ra thông báo lỗi. Dưới đây là cách giải quyết những vấn đề phổ biến nhất:

Thông báo lỗi: Liên kết tài khoản của bạn bị hỏng

Việc nên làm: Thông báo này thường có nghĩa là tài khoản PayPal của bạn không được liên kết, liên kết hết hạn hoặc đã bị thu hồi. Bạn nên:

 1. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán.
 2. Nhấp vào đường dẫn liên kết Phương thức thanh toán ở phía bên trái của trang.
 3. Trong mục "Các phương thức thanh toán có thể dùng", tìm "PayPal" và nhấp vào Xóa.
 4. Nhấp vào liên kết Tóm tắt ở bên cạnh trang. Nhấp vào Thanh toán và thử thanh toán lại. Bạn sẽ được nhắc liên kết lại tài khoản.

 

Thông báo lỗi: Không đủ tiền

Việc nên làm: Thông báo này thường có nghĩa là tài khoản của người thanh toán không có đủ tiền để thanh toán. Trong trường hợp này, hãy nạp tiền vào tài khoản PayPal của bạn và thử thanh toán lại. Thông báo này cũng có thể hiển thị nếu khoản thanh toán của bạn đã vượt quá giới hạn nhất định của PayPal. Ví dụ: cài đặt ví PayPal của bạn có thể quy định giới hạn số tiền hoặc số lượng giao dịch thanh toán hàng ngày. Bạn nên:

 1. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán.
 2. Nhấp vào đường dẫn liên kết Phương thức thanh toán ở phía bên trái của trang.
 3. Tìm "PayPal" và nhấp vào Xóa.
 4. Nhấp vào liên kết Tóm tắt ở bên cạnh trang.
 5. Nhấp vào Thanh toán và thử thanh toán lại. Bạn sẽ được nhắc liên kết lại tài khoản. Hãy tận dụng cơ hội này để thay đổi các quy định giới hạn thanh toán đối với Google Ads trên trang "Yêu cầu quyền truy cập" trong tài khoản PayPal của bạn.

 

Thông báo lỗi: Tổ chức tài chính của bạn không đưa ra lý do nào

Việc nên làm: Thông báo này thường có nghĩa là đã xảy ra lỗi hệ thống hoặc thông tin thanh toán của bạn không hợp lệ. Tuy nhiên, đôi khi khoản thanh toán có thể vẫn chuyển đi cho dù bạn nhận được thông báo lỗi này. Bạn nên:

 1. Kiểm tra ví PayPal của bạn xem liệu giao dịch thanh toán có bị từ chối không. Nếu có, hãy giải quyết sự cố với PayPal trước khi thực hiện một giao dịch thanh toán khác.
 2. Hãy kiểm tra xem khoản thanh toán đã chuyển đến tài khoản Google Ads của bạn chưa trước khi thử thực hiện một giao dịch thanh toán khác.

Thẻ tín dụng dự phòng

Nếu bạn sử dụng thanh toán tự động và phương thức thanh toán chính của bạn không hoạt động vì lý do nào đó, thẻ tín dụng dự phòng sẽ đảm bảo quảng cáo của bạn tiếp tục chạy.

Dưới đây là cách thiết lập thẻ tín dụng dự phòng:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến Thanh toán
 3. Nhấp vào liên kết Phương thức thanh toán, sau đó nhấp vào Thêm phương thức thanh toán mới.
 4. Nhập thông tin thanh toán, sau đó nhấp vào Lưu.
 5. Khi bạn được chuyển hướng trở lại trang Phương thức thanh toán, hãy tìm thẻ tín dụng mà bạn vừa thêm và chọn Sao lưu từ menu thả xuống ở phía dưới bên trái.

ASSIST

ASSIST là đối tác thanh toán bảo mật của chúng tôi tại Nga. Với ASSIST, bạn có thể thực hiện phương thức thanh toán thủ công cho tài khoản Google Ads của mình bằng cách sử dụng thẻ ngân hàng, WebMoney hoặc Yandex.Money.

Các yêu cầu

Để sử dụng phương thức thanh toán này, bạn cần tài khoản Google Ads có địa chỉ thanh toán tại Nga và chọn đồng rúp Nga (RUB) làm đơn vị tiền tệ của bạn.

Thanh toán qua ASSIST

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Đảm bảo rằng bạn đã chọn ASSIST, chỉ định số tiền thanh toán, sau đó nhấp vào Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 100 RUB.
 5. Sau đó, bạn sẽ được chuyển đến trang web ASSIST. Hãy thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình cho đến khi bạn được chuyển trở lại tài khoản Google Ads của mình.

Thẻ ngân hàng do ASSIST lưu

Nếu thanh toán bằng thẻ ngân hàng qua ASSIST, bạn có thể lưu các thông tin của mình để thực hiện thanh toán bằng thẻ ngân hàng trong tương lai mà không cần truy cập vào ASSIST. Với tùy chọn thanh toán này, Google không lưu bất kỳ thông tin thẻ ngân hàng nào của bạn.

Trong lần thanh toán đầu tiên qua ASSIST, bạn sẽ thấy một hộp thoại có nội dung "Nếu thanh toán bằng thẻ ngân hàng, bạn có muốn lưu thông tin cho thanh toán trong tương lai?" Chọn để ASSIST lưu thẻ ngân hàng của bạn.

Thanh toán thông qua thẻ ngân hàng do ASSIST lưu

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Đảm bảo chọn "Thẻ ngân hàng do ASSIST lưu", chỉ định số tiền thanh toán của bạn, rồi nhấp vào Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 100 RUB.
 5. Bạn sẽ có cơ hội xem lại chi tiết thanh toán của mình. Sau đó, hãy nhấp vào Thanh toán.
Lưu ý quan trọng: Bất kỳ người nào có quyền truy cập quản trị hoặc thông thường vào tài khoản Google Ads của bạn đều sẽ có thể thanh toán bằng thẻ ngân hàng do ASSIST lưu.

Thời gian xử lý

Các giao dịch thanh toán ASSIST có thể mất tới 24 giờ để xử lý sau khi ASSIST gửi email cho bạn.

Nếu chưa thấy khoản thanh toán hiển thị trong tài khoản sau hơn 24 giờ kể từ khi thanh toán thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn.

Các thông báo lỗi phổ biến

Đôi khi, ASSIST có thể đưa ra thông báo lỗi. Dưới đây là cách giải quyết những vấn đề phổ biến nhất:

Thông báo lỗi: ỦY QUYỀN BỊ TỪ CHỐI. Đã hết thời gian chờ nhận thông tin về phương thức thanh toán.

Việc cần làm:

 • Thông báo này thường có nghĩa là bạn chưa nhập xong thông tin thanh toán của mình trong vòng 15 phút theo quy định. Nếu đúng như vậy, bạn chỉ cần thực hiện lại giao dịch thanh toán.
 • Thông báo này cũng có thể liên quan đến vấn đề về các tùy chọn cài đặt trình duyệt của bạn. Nếu bạn đã nhập thông tin thanh toán trong vòng 15 phút theo quy định nhưng vẫn nhận được thông báo này thì hãy thử thanh toán lại bằng loại trình duyệt khác.

 

Thông báo lỗi: ỦY QUYỀN BỊ TỪ CHỐI hoặc tổ chức tài chính của bạn không đưa ra lý do nào.

Việc nên làm: Thông báo này thường có nghĩa là đã xảy ra lỗi hệ thống, thông tin thanh toán của bạn không hợp lệ hoặc ngân hàng của bạn từ chối thực hiện giao dịch thanh toán. Tuy nhiên, đôi khi khoản thanh toán của bạn có thể vẫn chuyển đi cho dù bạn nhận được thông báo lỗi này. Bạn nên:

 1. Kiểm tra xem liệu khoản thanh toán đã chuyển vào tài khoản của bạn chưa trước khi thử thực hiện giao dịch thanh toán khác.
 2. Liên hệ với ngân hàng của bạn để xem liệu giao dịch thanh toán của bạn có bị từ chối không. Nếu có, hãy giải quyết lý do bị từ chối với ngân hàng trước khi thực hiện giao dịch thanh toán khác.

 

Thông báo lỗi: Liên kết tài khoản bị lỗi

Phải làm gì: Thông báo này thường có nghĩa là thẻ ngân hàng bạn lưu trong tài khoản đã hết hạn hoặc có thông tin không chính xác. Bạn nên:

 1. Nhấp vào liên kết Phương thức thanh toán ở bên cạnh trang.
 2. Trong phần "Phương thức thanh toán có sẵn", tìm "ASSIST" và nhấp vào Xóa.
 3. Nhấp vào liên kết Tóm tắt ở bên cạnh trang. Nhấp vào Thanh toán và thử thanh toán lại. Bạn sẽ cần cung cấp chi tiết thẻ ngân hàng của mình và bạn sẽ có tùy chọn lưu chúng để sử dụng trong tương lai.

 

Thông báo lỗi: Không đủ tiền

Việc nên làm: Thông báo này thường có nghĩa là tài khoản của người thanh toán không có đủ tiền để thanh toán. Trong trường hợp này, thêm tiền vào tài khoản ASSIST của bạn và thử thanh toán lại.

Chuyển tiền

Phương thức thanh toán này giống như tên gọi của nó: bạn thêm tiền vào tài khoản Google Ads của mình bằng cách chuyển tiền cho Google. Nhấp vào liên kết bên dưới để xem cách thiết lập phương thức thanh toán cho tài khoản của bạn.

Thiết lập quy trình chuyển tiền cho tài khoản

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Chọn Chuyển tiền.
 5. Nhập số tiền bạn muốn chuyển vào tài khoản Google Ads của mình. Lưu ý rằng số tiền thanh toán tối thiểu là 100 RUB.
 6. Nhấp vào Thanh toán.
 7. In trang này và mang đến ngân hàng của bạn. Nếu bạn không thể in, hãy ghi lại Thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng của Google và mang đến ngân hàng. Số tài khoản ngân hàng của Google là số duy nhất cho tài khoản Google Ads của bạn và sẽ cần thiết khi bạn tiến hành chuyển khoản tại ngân hàng của mình. Nếu bạn dự định chuyển tiền đến nhiều tài khoản Google Ads, bạn sẽ cần Thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng duy nhất của Google cho mỗi tài khoản.
Lưu ý quan trọng

 • Bạn phải cung cấp Thông tin tài khoản ngân hàng duy nhất của Google cho từng tài khoản Google Ads mà bạn muốn thực hiện chuyển tiền tới đó. Nếu không, chúng tôi không thể xử lý khoản thanh toán của bạn.
 • Hãy đảm bảo rằng Thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng của Google mà bạn cung cấp là chính xác. Nếu bạn cung cấp sai Thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng của Google, khoản thanh toán của bạn có thể được chuyển vào tài khoản Google Ads của người khác. Chúng tôi sẽ không thể chuyển trả lại hay chuyển tiền vào đúng tài khoản.

Lấy hóa đơn chiếu lệ

Bạn chỉ có thể lấy hóa đơn chiếu lệ trước khi bắt đầu chuyển tiền khi đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Bạn đã đăng ký với Google Ads với tư cách một pháp nhân hợp pháp (Doanh nhân hoặc Doanh nghiệp).
 • Tài khoản của bạn sử dụng phương thức thanh toán thủ công bằng phương thức chuyển tiền.
 • Tài khoản của bạn có địa chỉ thanh toán tại Nga.

Các hóa đơn chiếu lệ sẽ chứa thông tin về khoản thanh toán dự định của bạn và dịch vụ mà Google Ads cung cấp.

Dưới đây là cách lấy hóa đơn chiếu lệ:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Xác minh rằng bạn đã đăng nhập vào tài khoản mà bạn muốn nạp tiền vào.
 3. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 4. Nhấp vào Thanh toán.
 5. Trong mục “Hóa đơn chiếu lệ”, hãy điền số tiền bạn định thanh toán và nhấp vào Tạo hóa đơn.
 6. In trang này và mang đến ngân hàng. Nếu bạn không thể in, hãy ghi lại Thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng của Google và mang đến ngân hàng. Số này là số duy nhất cho tài khoản Google Ads của bạn và sẽ cần thiết khi bạn tiến hành chuyển khoản tại ngân hàng. Nếu bạn dự định chuyển tiền đến nhiều tài khoản Google Ads, bạn sẽ cần Thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng duy nhất của Google cho mỗi tài khoản.

Lưu ý

Hóa đơn chiếu lệ không được lưu trữ trong tài khoản của bạn và không phải là bằng chứng thanh toán. Sau khi hoàn tất thanh toán bằng cách chuyển tiền, bạn sẽ nhìn thấy biên lai trên trang "Giao dịch". Để đến đó, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ

Hóa đơn VAT và tài liệu Hoạt động nghiệm thu sẽ tự động được gửi cho các pháp nhân hợp pháp mỗi tháng.

Những điều cần biết

Khi chúng tôi nhận được chuyển tiền của bạn, quảng cáo của bạn thường sẽ bắt đầu chạy nếu quảng cáo đã ngừng hoặc nếu đây là lần thanh toán đầu tiên của bạn. Nếu bạn đang làm mới số dư, quảng cáo của bạn sẽ tiếp tục chạy.

Thời gian xử lý: 2-3 ngày làm việc, tùy thuộc vào vị trí của bạn. Trong một số trường hợp, có thể mất đến 10 ngày. Thời gian xử lý có thể khác nhau do quá trình chuyển tiền phụ thuộc vào một vài yếu tố, bao gồm các quy trình của ngân hàng địa phương. Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đó đã được chuyển vào tài khoản Google Ads của mình.

Vấn đề chậm trễ

Nếu lo ngại rằng quá trình chuyển tiền mất quá nhiều thời gian, bạn có thể thực hiện vài việc để kiểm tra nhằm chắc chắn rằng quá trình này đang được tiến hành:

 • Kiểm tra để chắc chắn rằng số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu chưa, hãy liên hệ với ngân hàng.
 • Hãy kiểm tra với ngân hàng để chắc chắn rằng khoản tiền đã được chuyển vào đúng tài khoản. Số tài khoản ngân hàng Google Ads phải giống với số tài khoản được liệt kê trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng chuyển tiền trong tài khoản Google Ads).

Nếu đã quá 3 ngày làm việc kể từ khi chuyển tiền và bạn vẫn không thấy khoản thanh toán được phản ánh trong tài khoản của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ cần phải đính kèm bằng chứng thanh toán hợp lệ cùng với biểu mẫu liên hệ này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp").

Cách cung cấp bằng chứng thanh toán hợp lệ

Bằng chứng thanh toán hợp lệ phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản sao chụp của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng.
 • Bằng chứng phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif, .pdf hoặc .png.
 • Bằng chứng phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày thực hiện chuyển khoản. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong 5 ngày trước và sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền.
  • Tên ngân hàng bạn sử dụng.
 • Vì lý do bảo mật, hãy bôi đen bất kỳ thông tin nhạy cảm nào trên bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng.

Yandex.Money

 

Lưu ý:

Do vấn đề về kỹ thuật, thanh toán qua Yandex.Money tạm thời không có sẵn. Trong thời gian chờ đợi, bạn vẫn có thể thanh toán với Yandex.Money thông qua đối tác ASSIST của chúng tôi. Vui lòng xem hướng dẫn ở trên.

 

Yandex.Money là đối tác thanh toán bảo mật của chúng tôi tại Nga. Với Yandex.Money, bạn có thể thực hiện quy trình thanh toán thủ công trực tiếp cho tài khoản Google Ads bằng cách sử dụng ví Yandex.Money.

Các yêu cầu

Để sử dụng phương thức thanh toán này, bạn cần:

 • Một tài khoản Google Ads có địa chỉ thanh toán tại Nga và chọn đồng Rúp Nga (RUB) làm đơn vị tiền tệ của bạn
 • Một tài khoản Yandex.Money được liên kết với tài khoản Google Ads của bạn. Bạn cần vô hiệu hóa trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để thấy cửa sổ mới
Lưu ý quan trọng: Bạn chỉ có thể liên kết một tài khoản Yandex.Money với một tài khoản Google Ads. Nếu tài khoản Yandex.Money đã được liên kết với một tài khoản Google Ads khác, tài khoản này sẽ tự động bị hủy liên kết khi bạn thiết lập liên kết mới.

Thanh toán thông qua Yandex.Money

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Đảm bảo Yandex.Money được chọn, xác định số tiền thanh toán của bạn, sau đó nhấp vào Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 100 RUB.
 5. Sau đó, bạn sẽ được đưa đến trang web của Yandex.Money. Hãy thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình cho đến khi bạn được chuyển trở lại tài khoản Google Ads của mình. (Bạn cần vô hiệu hóa trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để thấy cửa sổ mới).
 6. Bạn sẽ được xem lại thông tin thanh toán của mình. Sau đó, hãy nhấp vào Thanh toán.

Thời gian xử lý

Thanh toán của bạn có thể cần đến 24 giờ để xử lý sau Yandex.Money gửi cho bạn một email. Nếu đã quá 24 giờ kể từ khi thanh toán và bạn vẫn không thấy thanh toán được phản ánh trong tài khoản, hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ sẵn sàng trợ giúp.

Thông báo lỗi phổ biến

Yandex.Money đôi khi có thể đưa ra một thông báo lỗi. Dưới đây là cách giải quyết những vấn đề phổ biến nhất:

Thông báo lỗi: Liên kết tài khoản bị lỗi

Phải làm gì: Thông báo này thường có nghĩa là tài khoản Yandex.Money của bạn chưa được liên kết hoặc liên kết đã hết hạn hoặc đã bị thu hồi. Bạn nên:

 1. Nhấp vào liên kết Phương thức thanh toán ở bên cạnh trang.
 2. Tìm "Yandex.Money" và nhấp vào Xóa.
 3. Nhấp vào liên kết Tóm tắt ở bên cạnh trang. Nhấp vào Thanh toán và thử thanh toán lại. Bạn sẽ được nhắc liên kết lại tài khoản.

 

Thông báo lỗi: Không đủ tiền

Việc cần làm:

 • Thông báo này thường có nghĩa là tài khoản của người thanh toán không đủ tiền để thanh toán. Trong trường hợp này, hãy thêm tiền vào tài khoản Yandex.Money của bạn và thử thanh toán lại.
 • Thông báo này cũng có thể được hiển thị nếu thanh toán của bạn đã vượt quá những hạn chế cụ thể của Yandex.Money. Ví dụ: ví Yandex.Money có thể có một giới hạn hàng ngày được đặt cho số tiền hoặc số lần thanh toán. Bạn nên:
  1. Nhấp vào liên kết Phương thức thanh toán ở bên cạnh trang.
  2. Tìm "Yandex.Money" và nhấp vào Xóa.
  3. Nhấp vào liên kết Tóm tắt ở bên cạnh trang.
  4. Nhấp vào Thanh toán và thử thanh toán lại. Bạn sẽ được nhắc liên kết lại tài khoản. Hãy tận dụng cơ hội này để thay đổi các quy định giới hạn thanh toán đối với Google Ads trên trang "Yêu cầu quyền truy cập" trong tài khoản Yandex.Money của bạn.

 

Thông báo lỗi: Tổ chức tài chính của bạn không đưa ra lý do nào

Việc nên làm: Thông báo này thường có nghĩa là đã xảy ra lỗi hệ thống hoặc thông tin thanh toán của bạn không hợp lệ. Tuy nhiên, đôi khi khoản thanh toán có thể vẫn chuyển đi cho dù bạn nhận được thông báo lỗi này. Bạn nên:

 1. Kiểm tra ví Yandex.Money xem thanh toán có bị từ chối không. Nếu thanh toán bị từ chối, hãy giải quyết lý do từ chối với Yandex.Money trước khi thực hiện một thanh toán khác.
 2. Hãy kiểm tra xem khoản thanh toán đã chuyển đến tài khoản Google Ads của bạn chưa trước khi thử thực hiện một giao dịch thanh toán khác.

Qiwi

Lưu ý:

Do vấn đề về kỹ thuật, thanh toán qua Qiwi tạm thời không có sẵn. Trong thời gian chờ đợi, bạn vẫn có thể thanh toán bằng các phương thức thanh toán khác. Vui lòng xem hướng dẫn ở trên.

Qiwi là đối tác thanh toán bảo mật của chúng tôi tại Nga. Với Qiwi, bạn có thể thực hiện quy trình thanh toán thủ công cho tài khoản Google Ads của mình bằng cách sử dụng ví Qiwi.

Các yêu cầu

Để sử dụng phương thức thanh toán này, bạn cần:

 • Một tài khoản Google Ads có địa chỉ thanh toán tại Nga và chọn đồng Rúp Nga (RUB) làm đơn vị tiền tệ của bạn
 • Ví Qiwi

Thanh toán thông qua Qiwi

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Đảm bảo chọn Qiwi và cung cấp số điện thoại bạn đã sử dụng để đăng ký tài khoản Qiwi.
 5. Ghi rõ số tiền thanh toán của bạn rồi nhấp vào Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 100 RUB.
 6. Sau đó, bạn sẽ được chuyển đến trang web Qiwi. Hãy thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình cho đến khi bạn được chuyển trở lại tài khoản Google Ads của mình. (Bạn cần vô hiệu hóa trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để thấy cửa sổ mới).

Thời gian xử lý

Thời gian xử lý giao dịch thanh toán có thể mất tới 24 giờ sau khi Qiwi gửi email cho bạn. Nếu chưa thấy khoản thanh toán hiển thị trong tài khoản sau hơn 24 giờ kể từ khi thanh toán thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn.

Chuyển tiền

Với phương thức chuyển tiền, bạn có thể nạp tiền vào tài khoản Google Ads bằng cách chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của mình.

Chuyển tiền

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Đảm bảo bạn đã chọn Chuyển tiền, sau đó nhấp vào Xem lại thông tin thanh toán.
 4. Bạn sẽ thấy tên ngân hàng, số tài khoản ngân hàng ảo duy nhấtngười nhận. In thông tin trên trang này và mang đến ngân hàng để hoàn tất chuyển khoản ngân hàng.

Nếu muốn, bạn cũng có thể hoàn tất chuyển khoản ngân hàng trực tuyến bằng cách truy cập trang web ngân hàng của bạn và chuyển tiền đến số tài khoản ngân hàng ảo duy nhất.

Thời gian xử lý

Giao dịch chuyển tiền thường mất từ 2 đến 5 ngày làm việc để xử lý, tùy thuộc vào ngân hàng. Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đã được chuyển vào tài khoản Google Ads của mình.

Sau khi nhận được số tiền bạn chuyển, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn. Quảng cáo của bạn thường sẽ bắt đầu chạy vào thời điểm đó, nếu chưa chạy từ trước.

Nếu khoản thanh toán của bạn không hiển thị

Nếu lo ngại rằng quá trình chuyển tiền mất quá nhiều thời gian, bạn có thể thực hiện vài việc để kiểm tra nhằm chắc chắn rằng quá trình này đang được tiến hành:

 • Kiểm tra để chắc chắn rằng số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu chưa, hãy liên hệ với ngân hàng.
 • Hãy kiểm tra với ngân hàng để chắc chắn rằng khoản tiền đã được chuyển vào đúng tài khoản. Số tài khoản phải giống với số tài khoản được liệt kê trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng cách chuyển tiền trong tài khoản Google Ads).

Nếu đã hơn một tuần kể từ khi chuyển tiền và bạn vẫn không thấy khoản thanh toán được phản ánh trong tài khoản của mình, hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp. Bạn sẽ được yêu cầu bao gồm những thông tin sau:

 • Bằng chứng thanh toán từ ngân hàng của bạn hoặc bản sao bảng sao kê ngân hàng cho thấy quy trình chuyển khoản
 • Số tài khoản ngân hàng gồm 26 chữ số của Google xuất hiện trên trang Thanh toán trong tài khoản Google Ads của bạn
 • Email và ID khách hàng hiển thị ở phía trên cùng của tài khoản Google Ads của bạn

Bằng chứng thanh toán hợp lệ phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản sao chụp của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng.
 • Bằng chứng phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif hoặc .png.
 • Bằng chứng phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày thực hiện chuyển khoản. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong 5 ngày trước và sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền.
  • Tên ngân hàng bạn sử dụng.

Vì lý do bảo mật, hãy bôi đen bất kỳ thông tin nhạy cảm nào trên bảng sao kê ngân hàng, đặc biệt là số tài khoản ngân hàng của bạn.

NetBanking

Nếu muốn sử dụng NetBanking để thanh toán thì bạn có thể thanh toán an toàn qua ChinaPay – đối tác thanh toán tin cậy của chúng tôi.

Thanh toán bằng NetBanking

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Đảm bảo bạn đã chọn NetBanking, nhập số tiền thanh toán, sau đó nhấp vào Xem lại thông tin thanh toán.
 5. Sau đó, bạn sẽ được đưa đến trang web của ChinaPay. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất giao dịch thanh toán của bạn.

Truy cập vào Google Ads

Thời gian xử lý

Giao dịch thanh toán qua NetBanking thường mất vài phút để xử lý, nhưng trong một số trường hợp, có thể mất tới một ngày làm việc. Khi số dư tài khoản của bạn được cập nhật, quảng cáo sẽ bắt đầu chạy nếu chưa chạy từ trước.

Nếu khoản thanh toán của bạn không hiển thị

Nếu chưa thấy khoản thanh toán hiển thị trong tài khoản sau hơn 1 ngày làm việc kể từ khi thanh toán thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp những thông tin sau:

 • Bằng chứng thanh toán từ ChinaPay
 • Email và ID khách hàng hiển thị ở phía trên cùng của tài khoản Google Ads của bạn

Thẻ tín dụng

Bạn chỉ có thể sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ nếu đã đăng ký thẻ tín dụng khi tạo tài khoản Google Ads và ngân hàng hoặc công ty phát hành thẻ tín dụng đã cho phép bạn dùng thẻ để thực hiện quy trình thanh toán quốc tế. Để sử dụng thẻ tín dụng, hãy thêm thẻ vào tài khoản Google Ads của bạn và nếu bạn sử dụng phương thức thanh toán tự động, hãy đặt thẻ này làm phương thức thanh toán chính. Hãy nhấp vào liên kết thích hợp bên dưới:

Thêm thẻ tín dụng mới vào tài khoản

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào Phương thức thanh toán, sau đó nhấp vào Thêm phương thức thanh toán mới.
 4. Chọn Thẻ tín dụng và điền thông tin thẻ của bạn.
 5. Chỉ đối với cài đặt thanh toán tự động: Để đặt phương thức này làm phương thức thanh toán chính, hãy chọn Chính từ menu thả xuống ở phía dưới bên trái.
 6. Nhấp vào Lưu.

Chỉnh sửa thông tin cho thẻ tín dụng hiện tại trong tài khoản

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào liên kết Phương thức thanh toán.
 4. Tìm phương thức thanh toán mà bạn muốn chỉnh sửa. Sau đó, hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Thay đổi thông tin thẻ tín dụng mà bạn muốn chỉnh sửa.
 6. Nhấp vào Lưu.

Thẻ tín dụng dự phòng (đối với tùy chọn cài đặt thanh toán tự động)

Nếu tài khoản của bạn áp dụng tùy chọn cài đặt thanh toán tự động và thẻ tín dụng chính không hoạt động vì lý do nào đó thì thẻ tín dụng dự phòng sẽ giúp đảm bảo quảng cáo tiếp tục chạy. Lưu ý rằng thẻ phải được ngân hàng hoặc công ty thẻ tín dụng cho phép dùng để thanh toán quốc tế, nếu không, thẻ sẽ không hoạt động.

Dưới đây là cách thiết lập thẻ tín dụng dự phòng:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào liên kết Phương thức thanh toán, sau đó nhấp vào Thêm phương thức thanh toán mới.
 4. Điền thông tin thanh toán, sau đó nhấp vào Lưu.
 5. Khi bạn được chuyển hướng trở lại trang Phương thức thanh toán, hãy tìm thẻ tín dụng mà bạn vừa thêm và chọn Dự phòng từ menu thả xuống ở phía dưới bên trái.
 6. Nhấp vào Lưu.

Chuyển tiền

Với phương thức chuyển tiền, bạn có thể nạp tiền vào tài khoản Google Ads bằng cách chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng phương thức thanh toán này nếu đã đăng ký sử dụng phương thức này khi tạo tài khoản Google Ads.

Thanh toán bằng phương thức chuyển tiền

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Đảm bảo bạn đã chọn Chuyển tiền, sau đó nhấp vào Thanh toán.
 4. Bạn sẽ thấy 2 tùy chọn chuyển tiền khác nhau: ATM hoặc chuyển khoản ngân hàng trực tuyến và chuyển khoản ngân hàng ngoại tuyến.
 5. Nếu bạn thực hiện chuyển khoản ngân hàng trực tuyến hoặc qua ATM, hãy sử dụng số tài khoản ngân hàng ảo và mã ngân hàng duy nhất trong phần hướng dẫn của Tùy chọn 1. Các giao dịch thanh toán qua ATM có hạn mức là 30.000 đô la Đài Loan mỗi ngày hoặc mỗi giao dịch, tùy thuộc vào máy ATM.
 6. Nếu bạn thực hiện chuyển khoản ngân hàng ngoại tuyến (bằng cách trực tiếp đến chi nhánh ngân hàng), hãy sử dụng tên khách hàng, số tài khoản ngân hàng ảo duy nhất, tên người thụ hưởng, tên ngân hàng và chi nhánh của người thụ hưởng trong phần hướng dẫn của Tùy chọn 2.

Lưu ý là bạn phải thực hiện tất cả các giao dịch thanh toán qua phương thức chuyển khoản ngân hàng bằng thông tin giống như trong hướng dẫn. Nếu không, chúng tôi không thể nhận khoản thanh toán cũng như không thể đối sánh khoản thanh toán với tài khoản Google Ads của bạn.

Những điều cần biết

Sau khi nhận được số tiền bạn chuyển, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn. Quảng cáo của bạn thường sẽ bắt đầu chạy sau đó nếu chúng đã ngừng hoặc nếu đây là lần thanh toán đầu tiên của bạn. Nếu bạn đang làm mới số dư, quảng cáo sẽ tiếp tục chạy.

Thời gian xử lý: 2-5 ngày làm việc, tùy thuộc vào vị trí của bạn. Trong một số trường hợp, có thể mất đến 30 ngày. Thời gian xử lý có thể khác nhau do quá trình chuyển tiền phụ thuộc vào một vài yếu tố, bao gồm các quy trình của ngân hàng địa phương. Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đó đã được chuyển vào tài khoản Google Ads của mình.

Vấn đề chậm trễ

Nếu lo ngại rằng quá trình chuyển tiền mất quá nhiều thời gian, bạn có thể thực hiện vài việc để kiểm tra nhằm chắc chắn rằng quá trình này đang được tiến hành:

 • Kiểm tra để chắc chắn rằng số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu chưa, hãy liên hệ với ngân hàng.
 • Hãy kiểm tra với ngân hàng để chắc chắn rằng khoản tiền đã được chuyển vào đúng tài khoản. Số tài khoản phải giống với số tài khoản được liệt kê trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng cách chuyển tiền trong tài khoản Google Ads).

Nếu đã quá 1 tuần kể từ khi chuyển tiền và bạn vẫn không thấy khoản thanh toán được phản ánh trong tài khoản của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ cần phải cung cấp bằng chứng thanh toán hợp lệ cùng với biểu mẫu liên hệ này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp"). Hãy nhấp vào liên kết bên dưới để xem thêm về bằng chứng thanh toán hợp lệ:

Cách cung cấp bằng chứng thanh toán hợp lệ

Bằng chứng thanh toán hợp lệ phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản sao chụp của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng.
 • Bằng chứng phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif hoặc .png.
 • Bằng chứng phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày thực hiện chuyển khoản. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong 5 ngày trước và sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền (tức là Google Ads).
  • Tên ngân hàng chuyển tiền.
 • Vì lý do bảo mật, hãy bôi đen bất kỳ thông tin nhạy cảm nào trên bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng hoặc 8 số giữa của số thẻ tín dụng của bạn.

Cửa hàng tiện lợi

Với phương thức thanh toán tại cửa hàng tiện lợi, bạn có thể nạp tiền vào tài khoản Google Ads bằng cách thanh toán tại bất kỳ vị trí cửa hàng 7-Eleven nào tại Đài Loan. Bạn chỉ có thể sử dụng phương thức thanh toán này nếu đã đăng ký sử dụng phương thức này khi tạo tài khoản Google Ads.

Thanh toán tại cửa hàng tiện lợi

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Đảm bảo bạn đã chọn thanh toán tại cửa hàng tiện lợi, chọn số tiền thanh toán, sau đó nhấp vào Thanh toán.
 4. Trang tiếp theo chứa thông tin thanh toán. In trang này ra, mang đến địa điểm của 7-Eleven và thực hiện theo hướng dẫn của họ để hoàn tất giao dịch thanh toán.

Những điều cần biết

Giao dịch thanh toán của bạn có thể mất tới 5 ngày làm việc để xử lý. Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đã được chuyển vào tài khoản Google Ads của mình.

Sau khi nhận được khoản thanh toán, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn. Quảng cáo của bạn thường sẽ bắt đầu chạy vào thời điểm đó, nếu chưa chạy từ trước.

Bưu điện

Với phương thức thanh toán tại bưu điện, bạn có thể nạp tiền vào tài khoản Google Ads bằng cách thanh toán tại bất kỳ Bưu điện Chunghwa nào ở Đài Loan. Bạn chỉ có thể sử dụng phương thức thanh toán này nếu đã đăng ký sử dụng phương thức này khi tạo tài khoản Google Ads.

Thanh toán tại bưu điện

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Đảm bảo bạn đã chọn thanh toán tại bưu điện, nhập số tiền thanh toán, sau đó nhấp vào Thanh toán.
 4. Trang tiếp theo chứa thông tin thanh toán. In trang này ra, mang đến bưu điện và thực hiện theo hướng dẫn của họ để hoàn tất giao dịch thanh toán.

Những điều cần biết

Giao dịch thanh toán của bạn có thể mất tới 5 ngày làm việc để xử lý. Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đã được chuyển vào tài khoản Google Ads của mình.

Sau khi nhận được khoản thanh toán, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn. Quảng cáo của bạn thường sẽ bắt đầu chạy vào thời điểm đó, nếu chưa chạy từ trước.

Chuyển khoản ngân hàng

Chuyển khoản ngân hàng cho phép bạn thanh toán thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng, bạn có thể chuyển khoản trực tuyến hay trực tiếp đến ngân hàng hoặc bưu điện. Tiền sẽ thường được ghi có vào tài khoản của bạn trong vòng 5 ngày làm việc sau khi thanh toán. Quảng cáo của bạn thường sẽ bắt đầu chạy vào thời điểm đó, nếu chưa chạy từ trước.

Dưới đây là cách thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Chọn Chuyển khoản ngân hàng.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, lưu ý rằng số tiền thanh toán tối thiểu là 200 UAH.
 6. Nhấp vào Thanh toán.
 7. Bạn sẽ được đưa đến trang có chứa thông tin thanh toán của mình, Thông tin tài khoản ngân hàng của Google và hóa đơn chiếu lệ. Hãy in trang này và mang đến ngân hàng. Nếu bạn không thể in, hãy ghi lại Thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng của Google và mang đến ngân hàng. Thông tin tài khoản ngân hàng của Google là thông tin duy nhất cho tài khoản Google Ads của bạn và sẽ cần thiết khi bạn tiến hành chuyển khoản tại ngân hàng. Nếu bạn dự định chuyển tiền đến nhiều tài khoản Google Ads, bạn sẽ cần Thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng duy nhất của Google cho mỗi tài khoản.

Lưu ý

 • Hãy bao gồm Thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng duy nhất của Google cho từng tài khoản Google Ads mà bạn muốn thực hiện chuyển khoản ngân hàng tới đó. Nếu không, chúng tôi không thể xử lý giao dịch thanh toán của bạn.
 • Hãy đảm bảo rằng Thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng của Google mà bạn cung cấp là chính xác. Nếu bạn cung cấp sai Thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng của Google, khoản thanh toán của bạn có thể được chuyển vào tài khoản Google Ads của người khác. Chúng tôi sẽ không thể chuyển trả lại hay chuyển tiền vào đúng tài khoản.
 • Tất cả các khoản thuế hiện hành sẽ được khấu trừ vào khoản trả trước của bạn.
 • Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đã được chuyển vào tài khoản Google Ads của mình. Quá trình này thường mất đến 5 ngày làm việc.

Nhận hóa đơn chiếu lệ hoặc các chứng từ khác

Bạn chỉ có thể nhận được hóa đơn chiếu lệ trước khi thực hiện chuyển khoản ngân hàng nếu tài khoản của bạn sử dụng phương thức thanh toán thủ công bằng chuyển khoản và có địa chỉ thanh toán tại Ukraine. Các hóa đơn chiếu lệ sẽ chứa thông tin về khoản thanh toán dự định của bạn và dịch vụ mà Google Ads cung cấp. Hóa đơn chiếu lệ không phải là bằng chứng thanh toán.

Hóa đơn chiếu lệ được tạo mỗi khi bạn nhấp vào nút "Thanh toán" trong tất cả các tài khoản. Hóa đơn chiếu lệ là một phần của trang mà bạn có thể in và mang đến ngân hàng (bước 7 ở trên). Tuy nhiên, các hóa đơn này được lưu trữ và chỉ có sẵn để tải xuống cho các tài khoản có trạng thái thuế là "Pháp nhân hợp pháp" hoặc "Doanh nhân". Dưới đây là cách tìm hóa đơn chiếu lệ:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Bạn sẽ thấy hóa đơn chiếu lệ trong bảng, dưới tháng khi khoản thanh toán được nhận.

Các chứng từ khác

 • Sau mỗi lần thanh toán, hóa đơn VAT sẽ được tự động gửi qua thư tới các pháp nhân Hợp pháp và Doanh nghiệp cá nhân đã đăng ký VAT.
 • Hoạt động nghiệm thu sẽ được tự động gửi qua thư đến tất cả các Pháp nhân hợp pháp và Doanh nghiệp cá nhân mỗi tháng.
 • Bạn có thể tải Hóa đơn VAT và Hoạt động nghiệm thu xuống từ trang "Giao dịch". Để đến đó, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán.

Tìm hiểu thêm thông tin về cách tải chứng từ của bạn.

Những điều cần biết

Sau khi nhận được số tiền chuyển khoản ngân hàng, quảng cáo thường sẽ bắt đầu chạy nếu đã dừng từ trước hoặc nếu đây là lần thanh toán đầu tiên của bạn. Nếu bạn đang làm mới số dư, quảng cáo sẽ tiếp tục chạy.

Thời gian xử lý: lên tới 5 ngày làm việc, tùy thuộc vào vị trí của bạn. Trong một số trường hợp, có thể mất đến 10 ngày. Thời gian xử lý có thể khác nhau do quá trình chuyển tiền phụ thuộc vào một vài yếu tố, bao gồm các quy trình của ngân hàng địa phương. Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đó đã được chuyển vào tài khoản Google Ads của mình.

Vấn đề chậm trễ

Nếu lo ngại rằng quá trình thanh toán mất quá nhiều thời gian, bạn có thể thực hiện vài việc để kiểm tra nhằm chắc chắn rằng quá trình này đang được tiến hành:

 • Kiểm tra để chắc chắn rằng số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu chưa, hãy liên hệ với ngân hàng.
 • Hãy kiểm tra với ngân hàng để chắc chắn rằng khoản tiền đã được chuyển vào đúng tài khoản. Số tài khoản ngân hàng phải giống với Thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng của Google được liệt kê trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng trong tài khoản Google Ads).

Nếu đã quá 5 ngày làm việc kể từ khi chuyển tiền và bạn vẫn không thấy khoản thanh toán được phản ánh trong tài khoản của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ cần phải đưa ra bằng chứng thanh toán hợp lệ cùng với biểu mẫu liên hệ này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp").

Cách cung cấp bằng chứng thanh toán hợp lệ

Bằng chứng thanh toán hợp lệ phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản sao chụp của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng.
 • Bằng chứng phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif, .pdf hoặc .png.
 • Bằng chứng phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày thực hiện chuyển khoản. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong 5 ngày trước và 5 ngày sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền.
  • Tên ngân hàng bạn sử dụng.
 • Vì lý do bảo mật, hãy bôi đen bất kỳ thông tin nhạy cảm nào trên bảng sao kê ngân hàng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng.

PayPal

Bạn có thể sử dụng PayPal để thanh toán tự động (bạn sẽ được tự động tính phí sau khi quảng cáo chạy) hoặc thanh toán thủ công (bạn chuyển tiền vào tài khoản trước khi quảng cáo chạy).

Các yêu cầu

Để sử dụng phương thức thanh toán này, bạn cần:

 1. Một tài khoản Google Ads có một trong những kiểu kết hợp địa chỉ thanh toán và đơn vị tiền tệ sau:
  • Địa chỉ thanh toán tại Indonesia với đồng Đô la Mỹ (USD)
  • Địa chỉ thanh toán tại Philippines với đồng Peso Philippine (PHP) hoặc đô la Mỹ (USD)
  • Địa chỉ thanh toán tại Trung Quốc với đồng Đô la Mỹ (USD)
 2. Một tài khoản PayPal được liên kết với tài khoản Google Ads của bạn. Bạn cần vô hiệu hóa trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để thấy cửa sổ mới.

Tìm phương thức thanh toán của bạn bên dưới để được hướng dẫn cách thực hiện thanh toán thông qua PayPal.

Thanh toán tự động

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến Thanh toán
 3. Nhấp vào Cài đặt thanh toán.
 4. Trong tiêu đề "Lựa chọn của bạn", hãy nhấp vào Thêm phương thức thanh toán mới.
 5. Chọn PayPal và nhấp vào Lưu.
 6. Sau đó, bạn sẽ được chuyển đến trang web PayPal. Hãy thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình cho đến khi bạn được chuyển trở lại tài khoản Google Ads của mình. (Hãy nhớ vô hiệu hóa trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để xem cửa sổ mới).
 7. Để đặt tùy chọn này làm phương thức thanh toán chính, hãy nhấp vào liên kết Đặt làm phương thức chính bên cạnh PayPal trong danh sách các phương thức thanh toán có sẵn.

Thanh toán thủ công

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến Thanh toán
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Đảm bảo bạn đã chọn PayPal, nhập số tiền thanh toán, sau đó nhấp vào Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 10 USD hoặc 600 PHP.
 5. Sau đó, bạn sẽ được chuyển đến trang web PayPal. Hãy thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình cho đến khi bạn được chuyển trở lại tài khoản Google Ads của mình. (Hãy nhớ vô hiệu hóa trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để xem cửa sổ mới).
 6. Xem lại các thông tin thanh toán của bạn. Sau đó, hãy nhấp vào Thanh toán.

Thời gian xử lý

Giao dịch thanh toán của bạn có thể mất đến 24 giờ để xử lý sau khi PayPal gửi email cho bạn. Nếu chưa thấy khoản thanh toán hiển thị trong tài khoản sau hơn 24 giờ làm việc kể từ khi thanh toán thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn.

Các thông báo lỗi phổ biến

Đôi khi PayPal có thể đưa ra thông báo lỗi. Dưới đây là cách giải quyết những vấn đề phổ biến nhất:

Thông báo lỗi: Liên kết tài khoản của bạn bị hỏng

Việc nên làm: Thông báo này thường có nghĩa là tài khoản PayPal của bạn không được liên kết, liên kết hết hạn hoặc đã bị thu hồi. Bạn nên:

 1. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán.
 2. Nhấp vào đường dẫn liên kết Phương thức thanh toán ở phía bên trái của trang.
 3. Trong mục "Các phương thức thanh toán có thể dùng", tìm "PayPal" và nhấp vào Xóa.
 4. Nhấp vào liên kết Tóm tắt ở bên cạnh trang. Nhấp vào Thanh toán và thử thanh toán lại. Bạn sẽ được nhắc liên kết lại tài khoản.

 

Thông báo lỗi: Không đủ tiền

Việc nên làm: Thông báo này thường có nghĩa là tài khoản của người thanh toán không có đủ tiền để thanh toán. Trong trường hợp này, hãy nạp tiền vào tài khoản PayPal của bạn và thử thanh toán lại. Thông báo này cũng có thể hiển thị nếu khoản thanh toán của bạn đã vượt quá giới hạn nhất định của PayPal. Ví dụ: cài đặt ví PayPal của bạn có thể quy định giới hạn số tiền hoặc số lượng giao dịch thanh toán hàng ngày. Bạn nên:

 1. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán.
 2. Nhấp vào đường dẫn liên kết Phương thức thanh toán ở phía bên trái của trang.
 3. Tìm "PayPal" và nhấp vào Xóa.
 4. Nhấp vào liên kết Tóm tắt ở bên cạnh trang.
 5. Nhấp vào Thanh toán và thử thanh toán lại. Bạn sẽ được nhắc liên kết lại tài khoản. Hãy tận dụng cơ hội này để thay đổi các quy định giới hạn thanh toán đối với Google Ads trên trang "Yêu cầu quyền truy cập" trong tài khoản PayPal của bạn.

 

Thông báo lỗi: Tổ chức tài chính của bạn không đưa ra lý do nào

Việc nên làm: Thông báo này thường có nghĩa là đã xảy ra lỗi hệ thống hoặc thông tin thanh toán của bạn không hợp lệ. Tuy nhiên, đôi khi khoản thanh toán có thể vẫn chuyển đi cho dù bạn nhận được thông báo lỗi này. Bạn nên:

 1. Kiểm tra ví PayPal của bạn xem liệu giao dịch thanh toán có bị từ chối không. Nếu có, hãy giải quyết sự cố với PayPal trước khi thực hiện một giao dịch thanh toán khác.
 2. Hãy kiểm tra xem khoản thanh toán đã chuyển đến tài khoản Google Ads của bạn chưa trước khi thử thực hiện một giao dịch thanh toán khác.

Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ

Ngoài một số loại thẻ tín dụng nhất định, chúng tôi cũng chấp nhận thẻ ghi nợ có biểu trưng China UnionPay. Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ nếu thực hiện thanh toán thủ công (bạn nạp tiền vào tài khoản trước khi quảng cáo chạy). Dưới đây là cách thực hiện, dựa trên cài đặt thanh toán của tài khoản:

Thanh toán thủ công

Cài đặt thanh toán thủ công không khả dụng cho tài khoản mới ở các quốc gia được liệt kê. Nếu bạn không thấy tùy chọn này khi đăng ký, vui lòng chọn thanh toán tự động để hoàn tất việc tạo tài khoản của bạn.

Quốc gia

 • Bắc Mỹ

  • Canada
  • Hoa Kỳ
 • Châu Âu

  • Áo
  • Bỉ
  • Đan Mạch
  • Phần Lan
  • Pháp
  • Đức
  • Ireland
  • Ý
  • Luxembourg
  • Hà Lan
  • Na Uy
  • Bồ Đào Nha
  • Tây Ban Nha
  • Thụy Điển
  • Thụy Sỹ
  • Vương quốc Anh
 • Trung Đông

  • Israel
 • Châu Á Thái Bình Dương

  • Úc
  • Malaysia
  • New Zealand

Để sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ trên tùy chọn cài đặt thanh toán này, hãy xem các bước bên dưới:

Thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ mới

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại http://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Nhấp vào menu thả xuống "Thanh toán bằng" và chọn Thêm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán của bạn.

Thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ đã có trong tài khoản của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại http://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Chọn phương thức thanh toán hiện tại.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Xem lại thông tin thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán.

Thanh toán bằng thẻ tín dụng dùng một lần

Ngoài thẻ tín dụng thông thường, bạn cũng có thể sử dụng thẻ tín dụng dùng một lần (còn gọi là thẻ tín dụng ảo). Thẻ tín dụng ảo thường dùng để thay thế thẻ tín dụng thực khi thanh toán trực tuyến. Google Ads chấp nhận các thẻ tín dụng này miễn là thẻ có biểu trưng China UnionPay. Nếu bạn không có thẻ tín dụng thực, hãy liên hệ với ngân hàng để biết liệu họ có cung cấp thẻ tín dụng ảo hay không.

Các bước để sử dụng thẻ tín dụng dùng một lần:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại http://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Nhấp vào menu thả xuống "Thanh toán bằng" và chọn Thêm phương thức thanh toán mới, sau đó nhập thông tin thẻ tín dụng dùng một lần.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán. Đừng quên thêm 1 đô la vào số tiền thanh toán của bạn để chi trả cho việc xác minh thẻ.

Những điều cần biết

Trong một số trường hợp, Google Ads có thể kiểm tra bằng cách trừ một khoản phí nhỏ trên thẻ của bạn để đảm bảo thẻ đó hợp lệ. Bạn sẽ không thực sự phải trả số tiền tính thử đó, mà số tiền đó sẽ được khấu trừ vào số tiền thanh toán của bạn. Ví dụ: nếu bạn quyết định chuyển $300 vào thẻ, Google Ads có thể trừ thử $1 và thẻ của bạn sẽ còn $299 để chạy quảng cáo.

Cũng giống như thẻ tín dụng thực, quảng cáo của bạn sẽ bắt đầu phân phát gần như ngay lập tức sau khi bạn thanh toán.

Khi đến ngày hết hạn của thẻ dùng một lần hoặc đạt tới hạn mức tín dụng, hãy tạo một thẻ dùng một lần khác và nhập thông tin trong tài khoản của bạn cho các thanh toán trong tương lai. Nếu không, giao dịch thanh toán của bạn có thể bị từ chối. Đối với tất cả các trường hợp từ chối thanh toán khác, vui lòng liên hệ với ngân hàng địa phương của bạn.

Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đó đã được chuyển vào tài khoản Google Ads của mình.

PayPal

Bạn có thể sử dụng PayPal để thanh toán tự động (bạn sẽ được tự động tính phí sau khi quảng cáo chạy) hoặc thanh toán thủ công (bạn chuyển tiền vào tài khoản trước khi quảng cáo chạy).

Các yêu cầu

Để sử dụng phương thức thanh toán này, bạn cần:

 1. Một tài khoản Google Ads có một trong những kiểu kết hợp địa chỉ thanh toán và đơn vị tiền tệ sau:
  • Địa chỉ thanh toán tại Indonesia với đồng Đô la Mỹ (USD)
  • Địa chỉ thanh toán tại Philippines với đồng Peso Philippine (PHP) hoặc đô la Mỹ (USD)
  • Địa chỉ thanh toán tại Trung Quốc với đồng Đô la Mỹ (USD)
 2. Một tài khoản PayPal được liên kết với tài khoản Google Ads của bạn. Bạn cần vô hiệu hóa trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để thấy cửa sổ mới.

Tìm phương thức thanh toán của bạn bên dưới để được hướng dẫn cách thực hiện thanh toán thông qua PayPal.

Thanh toán thủ công

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến Thanh toán
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Đảm bảo bạn đã chọn PayPal, nhập số tiền thanh toán, sau đó nhấp vào Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 10 USD hoặc 600 PHP.
 5. Sau đó, bạn sẽ được chuyển đến trang web PayPal. Hãy thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình cho đến khi bạn được chuyển trở lại tài khoản Google Ads của mình. (Hãy nhớ vô hiệu hóa trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để xem cửa sổ mới).
 6. Xem lại các thông tin thanh toán của bạn. Sau đó, hãy nhấp vào Thanh toán.

Thời gian xử lý

Giao dịch thanh toán của bạn có thể mất đến 24 giờ để xử lý sau khi PayPal gửi email cho bạn. Nếu chưa thấy khoản thanh toán hiển thị trong tài khoản sau hơn 24 giờ làm việc kể từ khi thanh toán thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn.

Các thông báo lỗi phổ biến

Đôi khi PayPal có thể đưa ra thông báo lỗi. Dưới đây là cách giải quyết những vấn đề phổ biến nhất:

Thông báo lỗi: Liên kết tài khoản của bạn bị hỏng

Việc nên làm: Thông báo này thường có nghĩa là tài khoản PayPal của bạn không được liên kết, liên kết hết hạn hoặc đã bị thu hồi. Bạn nên:

 1. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán.
 2. Nhấp vào đường dẫn liên kết Phương thức thanh toán ở phía bên trái của trang.
 3. Trong mục "Các phương thức thanh toán có thể dùng", tìm "PayPal" và nhấp vào Xóa.
 4. Nhấp vào liên kết Tóm tắt ở bên cạnh trang. Nhấp vào Thanh toán và thử thanh toán lại. Bạn sẽ được nhắc liên kết lại tài khoản.

 

Thông báo lỗi: Không đủ tiền

Việc nên làm: Thông báo này thường có nghĩa là tài khoản của người thanh toán không có đủ tiền để thanh toán. Trong trường hợp này, hãy nạp tiền vào tài khoản PayPal của bạn và thử thanh toán lại. Thông báo này cũng có thể hiển thị nếu khoản thanh toán của bạn đã vượt quá giới hạn nhất định của PayPal. Ví dụ: cài đặt ví PayPal của bạn có thể quy định giới hạn số tiền hoặc số lượng giao dịch thanh toán hàng ngày. Bạn nên:

 1. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán.
 2. Nhấp vào đường dẫn liên kết Phương thức thanh toán ở phía bên trái của trang.
 3. Tìm "PayPal" và nhấp vào Xóa.
 4. Nhấp vào liên kết Tóm tắt ở bên cạnh trang.
 5. Nhấp vào Thanh toán và thử thanh toán lại. Bạn sẽ được nhắc liên kết lại tài khoản. Hãy tận dụng cơ hội này để thay đổi các quy định giới hạn thanh toán đối với Google Ads trên trang "Yêu cầu quyền truy cập" trong tài khoản PayPal của bạn.

 

Thông báo lỗi: Tổ chức tài chính của bạn không đưa ra lý do nào

Việc nên làm: Thông báo này thường có nghĩa là đã xảy ra lỗi hệ thống hoặc thông tin thanh toán của bạn không hợp lệ. Tuy nhiên, đôi khi khoản thanh toán có thể vẫn chuyển đi cho dù bạn nhận được thông báo lỗi này. Bạn nên:

 1. Kiểm tra ví PayPal của bạn xem liệu giao dịch thanh toán có bị từ chối không. Nếu có, hãy giải quyết sự cố với PayPal trước khi thực hiện một giao dịch thanh toán khác.
 2. Hãy kiểm tra xem khoản thanh toán đã chuyển đến tài khoản Google Ads của bạn chưa trước khi thử thực hiện một giao dịch thanh toán khác.

Lưu ý

Một số phương thức thanh toán không dùng được với ngoại tệ. Nếu bạn thanh toán bằng ngoại tệ, hãy kiểm tra tùy chọn thanh toán của chúng tôi để xem có thể sử dụng phương thức thanh toán nào với đơn vị tiền tệ của bạn.

Lưu ý

Rất tiếc. Chúng tôi không xác định được quốc gia thanh toán của bạn.

Để xem các phương thức thanh toán có sẵn cho quốc gia của bạn, vui lòng chọn quốc gia từ menu thả xuống ở trên. Bạn cũng có thể sử dụng menu thả xuống này để tìm hiểu về các phương thức thanh toán ở các quốc gia khác.

* Nguồn: Google

Was this article helpful?

Để lại bình luận?

Chọn phương thức thanh toán

 

Nếu bạn đang sử dụng tùy chọn lập hóa đơn hàng tháng: Tài khoản Google Ads ở Indonesia không sử dụng IDR sẽ bị hủy kích hoạt sau ngày 31 tháng 3 năm 2019. 

Nếu bạn đang sử dụng tùy chọn thanh toán tự động hoặc thủ công: Tài khoản Google Ads ở Indonesia không sử dụng IDR sẽ bị hủy kích hoạt sau ngày 30 tháng 6 năm 2019.

Hãy tạo một tài khoản mới bằng đồng IDR để tiếp tục quảng cáo. Tìm hiểu thêm

Phương thức thanh toán là hình thức bạn sử dụng để thanh toán cho Google Ads. Tùy thuộc vào quốc gia và đơn vị tiền tệ của bạn, các phương thức thanh toán mà bạn sử dụng có thể khác nhau. Dưới đây, bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng phương thức thanh toán sẵn có ở quốc gia của mình. Để biết danh sách chính xác các phương thức thanh toán dành cho quốc gia và đơn vị tiền tệ của bạn, bao gồm cả các loại thẻ tín dụng được chấp nhận, hãy truy cập vào công cụ tùy chọn thanh toán.

Nếu đang sử dụng trải nghiệm Google Ads mới, bạn sẽ không thấy biểu tượng bánh răng  trong tài khoản của mình. Thay vào đó, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải. Bạn sẽ tìm thấy Lập hóa đơn và thanh toán trong tiêu đề "Thiết lập".

Các phương thức thanh toán có thể sử dụng

Tài khoản ngân hàng (còn gọi là ghi nợ trực tiếp)

Với phương thức thanh toán này, Google sẽ khấu trừ số tiền bạn phải thanh toán cho Google Ads vào tài khoản ngân hàng của bạn.

Cách hoạt động

Nếu bạn sử dụng cài đặt thanh toán tự động, chúng tôi sẽ tự động tính phí tài khoản ngân hàng của bạn sau khi bạn đã tích lũy chi phí quảng cáo. Bạn sẽ được lập hóa đơn sau 30 kể từ lần thanh toán tự động cuối cùng của mình hoặc khi chi phí của bạn đạt đến một số tiền nhất định (được gọi là ngưỡng thanh toán), tùy điều kiện nào đến trước.

Nếu bạn sử dụng cài đặt thanh toán thủ công, bạn có thể thanh toán theo cách thủ công và chúng tôi sẽ tính phí tài khoản ngân hàng của bạn.

Thiết lập

Để sử dụng phương thức thanh toán này, trước tiên bạn cần phải lưu thông tin thanh toán vào tài khoản Google Ads và sau đó xác minh tài khoản ngân hàng của bạn. Quy trình này sẽ khác nhau, tùy thuộc vào quốc gia của bạn. Dưới đây là cách thiết lập tài khoản ngân hàng làm phương thức thanh toán:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào Phương thức thanh toán từ menu bên trái.
 4. Nhấp vào Thêm phương thức thanh toán mới.
 5. Chọn Tài khoản ngân hàng, điền thông tin ngân hàng của bạn vào và đồng ý với các điều khoản và điều kiện đưa ra.
 6. Để đặt phương thức này làm phương thức thanh toán chính của bạn, hãy nhấp chọn hộp bên cạnh Đặt phương thức này làm phương thức thanh toán chính.
 7. Nhấp vào nút Lưu.

Những điều cần biết

 • Có thể mất vài ngày để xử lý thanh toán của bạn.
 • Nếu tài khoản của bạn là tài khoản mới, quảng cáo sẽ chạy sau khi bạn xác minh tài khoản ngân hàng của mình. Nếu muốn quảng cáo hiển thị trong khi chờ đợi, bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán chi phí.
 • Nếu tài khoản của bạn không phải là tài khoản mới, chỉ cần chỉ định tài khoản ngân hàng của bạn làm phương thức thanh toán chính. Xin nhắc lại, quảng cáo sẽ hoạt động sau khi bạn xác minh tài khoản ngân hàng.
 • Nếu bạn không muốn quảng cáo chạy ngay lập tức sau khi xác minh tài khoản ngân hàng, hãy tạm dừng các chiến dịch.
 • Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đó đã được chuyển vào tài khoản Google Ads của mình.

Boleto bancário

Với boleto bancário, bạn có thể thanh toán chi phí Google Ads theo cách thủ công.

Các yêu cầu

Để sử dụng phương thức thanh toán này, bạn cần:

 • một tài khoản Google Ads có địa chỉ doanh nghiệp ở Brazil;
 • Đồng Rin Brazil (BRL) được chọn làm đơn vị tiền tệ của tài khoản; và
 • Quyền quản lý, chỉnh sửa, đăng ký và mua hàng đối với hồ sơ thanh toán của tài khoản. 

Thiết lập

Nếu bạn muốn thanh toán cho tài khoản Google Ads của mình bằng boleto bancário, hãy thực hiện theo các bước bên dưới sau khi tạo tài khoản.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại http://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 40 BRL.
 4. Chọn Boleto bancário. Nếu bạn không thấy phương thức thanh toán này dưới dạng tùy chọn, hãy nhấp vào liên kết Thêm phương thức thanh toán mới để xem phương thức thanh toán đó.
 5. Chọn Boleto. Sau đó, trong mục "Ghi rõ số tiền thanh toán của bạn", hãy nhập số tiền bạn muốn thanh toán.
 6. Nhấp vào nút Tạo Boleto. Boleto mà bạn có thể in hoặc gửi email sẽ được tạo.

Những điều cần biết

Bạn có thể thanh toán boleto vào ngày boleto được tạo hoặc lên lịch thanh toán vào một ngày thuận tiện hơn, lưu ý thời hạn thanh toán là 8 ngày. Nếu quá thời hạn này, bạn có thể tạo boleto mới và hủy boleto cũ.

Sau khi bạn gửi boleto tại ngân hàng hoặc trang thanh toán boleto trực tuyến của ngân hàng, giao dịch thanh toán sẽ được xử lý trong khoảng 3 ngày làm việc. Nếu bạn thanh toán lần đầu hoặc tài khoản của bạn đã hết tiền, quảng cáo thường sẽ bắt đầu chạy tại thời điểm này. Bạn có thể tiếp tục thực hiện thanh toán khi cần trong tương lai. Bạn có thể phát hành và thanh toán boleto với một số tiền bất kỳ trên 40 Rin.

Hóa đơn và biên lai

 • Hóa đơn: Bạn sẽ nhận được hóa đơn hàng tháng phản ánh các khoản phí được tích lũy trong tài khoản mỗi tháng theo lịch. Vì bạn chỉ bị tính phí cho các lần nhấp phát sinh trên quảng cáo trong một tháng cụ thể, nên số tiền trong hóa đơn có thể nhỏ hơn số tiền bạn đã thanh toán qua boleto. Số tiền còn lại trong tài khoản của bạn có thể được sử dụng trong các tháng tiếp theo.
 • Biên lai: Biên lai sẽ được phát hành vào ngày cuối cùng của tháng và được gửi tới email liên hệ của tài khoản Google Ads trong thời gian từ ngày làm việc thứ 5 đến ngày làm việc thứ 10 của tháng tiếp theo.

Chúng tôi sẽ gửi email để thông báo với bạn rằng biên lai đã được phát hành và hiện có trên trang web của Chính quyền thành phố. Thư này có chứa liên kết, Corporate Taxpayers' Registry (Hồ sơ của người nộp thuế doanh nghiệp – CNPJ) của nhà cung cấp dịch vụ, số biên lai và mã xác minh để truy cập vào biên lai. Bạn cần cập nhật thông tin đăng ký để tránh các sự cố khi gửi thư.

Nhận phiếu thưởng

Các biên lai liên quan đến những dịch vụ được cung cấp trong một tháng cụ thể và không phải là giấy tờ thanh toán của một boleto cụ thể. Mỗi biên lai được phát hành để thu thuế hiện hành đối với các dịch vụ được cung cấp.

Do đó, số tiền này có thể khác với số tiền gửi qua boleto. Tuy nhiên, lưu ý rằng tất cả tiền còn lại trong tài khoản của bạn có thể được sử dụng trong suốt các tháng tiếp theo và sẽ được đưa vào biên lai có liên quan đến ngày dịch vụ được cung cấp.

Nếu bạn muốn nhận phiếu thưởng cho tổng số tiền trả bằng hóa đơn, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại http://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào liên kết Giao dịch trên menu bên. (Nếu bạn muốn xem tóm lược thanh toán liên kết với một khoảng thời gian cụ thể, hãy chọn tháng và năm tương ứng trên menu thả xuống ở đầu trang và nhấp vào OK.)
 4. Nhấp vào Khoản thanh toán đã nhận cho bất kỳ mục hàng nào phản ánh một khoản phí đã tính cho tài khoản của bạn.
 5. Trên menu trình duyệt, hãy chọn TệpIn.
 6. Nhấp vào In.

Lưu ý

 • Thường xuyên kiểm tra số dư tài khoản trả trước để chắc chắn bạn không bị hết tiền. Bạn có thể thực hiện thêm các giao dịch thanh toán khác, nếu cần. Khi số dư trả trước trong tài khoản Google Ads của bạn sắp hết, chúng tôi sẽ gửi email nhắc bạn thanh toán thêm.
 • Bạn có thể thanh toán tại ngân hàng địa phương hoặc trực tuyến. Một số ngân hàng chấp nhận thanh toán boleto qua các trang web của họ bằng cách sử dụng số tham chiếu boleto. Liên hệ với ngân hàng của bạn để xác định tùy chọn cho thanh toán boleto của bạn.
 • Ngân hàng của bạn không nên tính phí xử lý. Tuy nhiên, nếu vì lý do nào đó ngân hàng của bạn tính phí hay không thể hoàn tất giao dịch, một ngân hàng địa phương khác có thể cung cấp các tùy chọn thích hợp hơn.

Vấn đề chậm trễ

Tất cả các boleto đã thanh toán sẽ được xử lý trong vòng 3 ngày làm việc. Nếu chưa thấy khoản thanh toán hiển thị trong tài khoản của bạn sau 3 ngày, vui lòng liên hệ với chúng tôi và đính kèm bản sao kỹ thuật số của bằng chứng thanh toán và boleto tương ứng. Tài liệu phải dễ đọc và bao gồm tên cũng như ID khách hàng của bạn. Sau khi nhận bằng chứng thanh toán, chúng tôi sẽ điều tra vấn đề.

Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ

Ngoài một số loại thẻ tín dụng nhất định, chúng tôi cũng chấp nhận thẻ ghi nợ có biểu trưng Visa hoặc MasterCard. Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ dù bạn sử dụng phương thức thanh toán tự động (bạn sẽ được tự động bị tính phí sau khi quảng cáo chạy) hay thanh toán thủ công (bạn chuyển tiền vào tài khoản trước khi quảng cáo chạy). Dưới đây là cách thực hiện, dựa trên tùy chọn cài đặt thanh toán trong tài khoản của bạn:

Thanh toán tự động

Để sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ trên tùy chọn cài đặt thanh toán này, bạn chỉ cần thêm thẻ đó vào tài khoản Google Ads và đặt làm phương thức thanh toán chính. Hãy nhấp vào liên kết thích hợp bên dưới:

Thêm thẻ tín dụng mới vào tài khoản

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại http://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào Phương thức thanh toán, sau đó nhấp vào Thêm phương thức thanh toán mới.
 4. Chọn Thẻ tín dụng và điền thông tin thẻ của bạn.
 5. Để đặt phương thức này làm phương thức thanh toán chính, đảm bảo chọn Chính từ menu thả xuống ở góc dưới bên trái.
 6. Nhấp vào Lưu.

Chỉnh sửa thông tin cho thẻ tín dụng hiện tại trong tài khoản

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại http://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào liên kết Phương thức thanh toán.
 4. Tìm phương thức thanh toán mà bạn muốn chỉnh sửa. Sau đó, hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Thay đổi thông tin thẻ tín dụng mà bạn muốn chỉnh sửa.
 6. Nhấp vào Lưu.

Thanh toán thủ công

Cài đặt thanh toán thủ công không khả dụng cho tài khoản mới ở các quốc gia được liệt kê. Nếu bạn không thấy tùy chọn này khi đăng ký, vui lòng chọn thanh toán tự động để hoàn tất việc tạo tài khoản của bạn.

Quốc gia

 • Bắc Mỹ

  • Canada
  • Hoa Kỳ
 • Châu Âu

  • Áo
  • Bỉ
  • Đan Mạch
  • Phần Lan
  • Pháp
  • Đức
  • Ireland
  • Ý
  • Luxembourg
  • Hà Lan
  • Na Uy
  • Bồ Đào Nha
  • Tây Ban Nha
  • Thụy Điển
  • Thụy Sỹ
  • Vương quốc Anh
 • Trung Đông

  • Israel
 • Châu Á Thái Bình Dương

  • Úc
  • Malaysia
  • New Zealand

Để sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ trên cài đặt thanh toán này, hãy xem các bước bên dưới:

Thanh toán bằng thẻ tín dụng mới

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại http://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Nhấp vào menu thả xuống "Thanh toán bằng" và chọn Thêm phương thức thanh toán mới.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Thanh toán để xem lại và hoàn tất thanh toán của bạn.

Thanh toán bằng thẻ tín dụng đã có trong tài khoản của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại http://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Chọn phương thức thanh toán hiện tại.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Xem lại thông tin thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán.

Thanh toán bằng thẻ tín dụng dùng một lần

Ngoài thẻ tín dụng thông thường, bạn cũng có thể sử dụng thẻ tín dụng dùng một lần (còn gọi là thẻ tín dụng ảo). Thẻ tín dụng ảo thường dùng để thay thế thẻ tín dụng thực khi thanh toán trực tuyến. Google Ads chấp nhận các thẻ tín dụng này miễn là thẻ có biểu trưng Visa hoặc MasterCard. Nếu bạn không có thẻ tín dụng thực, hãy liên hệ với ngân hàng để biết liệu họ có cung cấp thẻ tín dụng ảo hay không.

Các bước để sử dụng thẻ tín dụng dùng một lần:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại http://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Nhấp vào menu thả xuống "Thanh toán bằng" và chọn Thêm phương thức thanh toán mới, sau đó nhập thông tin thẻ tín dụng dùng một lần.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán. Đừng quên thêm 1 đô la vào số tiền thanh toán của bạn để chi trả cho việc xác minh thẻ.

Những điều cần biết

Trong một số trường hợp, Google Ads có thể kiểm tra bằng cách trừ một khoản phí nhỏ trên thẻ của bạn để đảm bảo thẻ đó hợp lệ. Bạn sẽ không thực sự phải trả số tiền tính thử đó, mà số tiền đó sẽ được khấu trừ vào số tiền thanh toán của bạn. Ví dụ: nếu bạn quyết định chuyển $300 vào thẻ, Google Ads có thể trừ thử $1 và thẻ của bạn sẽ còn $299 để chạy quảng cáo.

Cũng giống như thẻ tín dụng thực, quảng cáo của bạn sẽ bắt đầu phân phát gần như ngay lập tức sau khi bạn thanh toán.

Khi đến ngày hết hạn của thẻ dùng một lần hoặc đạt tới hạn mức tín dụng, hãy tạo một thẻ dùng một lần khác và nhập thông tin trong tài khoản của bạn cho các thanh toán trong tương lai. Nếu không, giao dịch thanh toán của bạn có thể bị từ chối. Đối với tất cả các trường hợp từ chối thanh toán khác, vui lòng liên hệ với ngân hàng địa phương của bạn.

Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đó đã được chuyển vào tài khoản Google Ads của mình.

Thẻ tín dụng

Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng cho dù bạn sử dụng thanh toán tự động (bạn bị tự động tính phí sau khi quảng cáo của bạn chạy) hay thanh toán thủ công (bạn chuyển tiền vào tài khoản trước khi quảng cáo của bạn chạy), miễn là công ty thẻ tín dụng hoặc ngân hàng của bạn đã chấp thuận thẻ này là thẻ sử dụng quốc tế. Dưới đây là cách thực hiện, dựa trên cài đặt thanh toán bạn đã chọn cho tài khoản của mình:

Thanh toán tự động

Để sử dụng thẻ tín dụng trong tùy chọn cài đặt thanh toán này, bạn chỉ cần thêm thẻ tín dụng đó vào tài khoản Google Ads của mình và đặt làm phương thức thanh toán chính. Hãy nhấp vào liên kết thích hợp bên dưới:

Thêm thẻ tín dụng mới vào tài khoản

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại http://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào liên kết Phương thức thanh toán.
 4. Trong cài đặt Lựa chọn của bạn, hãy nhấp vào nút Thêm phương thức thanh toán mới.
 5. Chọn Thẻ tín dụng và điền thông tin thẻ của bạn.
 6. Để đặt phương thức này làm phương thức thanh toán chính, hãy chọn Chính từ menu thả xuống ở phía dưới bên trái.
 7. Nhấp vào nút Lưu.

Chỉnh sửa thông tin cho thẻ tín dụng hiện tại trong tài khoản

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại http://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào liên kết Phương thức thanh toán.
 4. Tìm phương thức thanh toán mà bạn muốn chỉnh sửa. Sau đó, nhấp vào liên kết Chỉnh sửa.
 5. Thay đổi thông tin thẻ tín dụng bạn muốn.
 6. Nhấp vào nút Lưu.

Thanh toán thủ công

Cài đặt thanh toán thủ công không khả dụng cho tài khoản mới ở các quốc gia được liệt kê. Nếu bạn không thấy tùy chọn này khi đăng ký, vui lòng chọn thanh toán tự động để hoàn tất việc tạo tài khoản của bạn.

Quốc gia

 • Bắc Mỹ

  • Canada
  • Hoa Kỳ
 • Châu Âu

  • Áo
  • Bỉ
  • Đan Mạch
  • Phần Lan
  • Pháp
  • Đức
  • Ireland
  • Ý
  • Luxembourg
  • Hà Lan
  • Na Uy
  • Bồ Đào Nha
  • Tây Ban Nha
  • Thụy Điển
  • Thụy Sỹ
  • Vương quốc Anh
 • Trung Đông

  • Israel
 • Châu Á Thái Bình Dương

  • Úc
  • Malaysia
  • New Zealand

Để sử dụng thẻ tín dụng trên cài đặt thanh toán này, hãy xem các bước bên dưới:

Thanh toán bằng thẻ tín dụng mới

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại http://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Nhấp vào menu thả xuống "Thanh toán bằng" và chọn Thêm phương thức thanh toán mới, rồi nhập thông tin thẻ tín dụng của bạn.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Thanh toán để xem lại và hoàn tất thanh toán.

Thanh toán bằng thẻ tín dụng đã có trong tài khoản của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại http://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Chọn phương thức thanh toán hiện tại.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Xem lại thông tin thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán.

Thanh toán bằng thẻ tín dụng dùng một lần

Ngoài thẻ tín dụng thông thường, bạn cũng có thể sử dụng thẻ tín dụng dùng một lần (còn gọi là thẻ tín dụng ảo). Thẻ tín dụng ảo thường dùng để thay thế thẻ tín dụng thực khi thanh toán trực tuyến. Google Ads chấp nhận các thẻ tín dụng này miễn là thẻ có biểu trưng Visa hoặc MasterCard. Nếu bạn không có thẻ tín dụng thực, hãy liên hệ với ngân hàng để biết liệu họ có cung cấp thẻ tín dụng ảo hay không.

Các bước để sử dụng thẻ tín dụng dùng một lần:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại http://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Nhấp vào menu thả xuống "Thanh toán bằng" và chọn Thêm phương thức thanh toán mới, sau đó nhập thông tin thẻ tín dụng dùng một lần.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán. Đừng quên thêm 1 đô la vào số tiền thanh toán của bạn để chi trả cho việc xác minh thẻ.

Những điều cần biết

Trong một số trường hợp, Google Ads có thể kiểm tra bằng cách trừ một khoản phí nhỏ trên thẻ của bạn để đảm bảo thẻ đó hợp lệ. Bạn sẽ không thực sự phải trả số tiền tính thử đó, mà số tiền đó sẽ được khấu trừ vào số tiền thanh toán của bạn. Ví dụ: nếu bạn quyết định chuyển $300 vào thẻ, Google Ads có thể trừ thử $1 và thẻ của bạn sẽ còn $299 để chạy quảng cáo.

Cũng giống như thẻ tín dụng thực, quảng cáo của bạn sẽ bắt đầu phân phát gần như ngay lập tức sau khi bạn thanh toán.

Khi đến ngày hết hạn của thẻ dùng một lần hoặc đạt tới hạn mức tín dụng, hãy tạo một thẻ dùng một lần khác và nhập thông tin trong tài khoản của bạn cho các thanh toán trong tương lai. Nếu không, giao dịch thanh toán của bạn có thể bị từ chối. Đối với tất cả các trường hợp từ chối thanh toán khác, vui lòng liên hệ với ngân hàng địa phương của bạn.

Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đó đã được chuyển vào tài khoản Google Ads của mình.

Thẻ tín dụng

Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng với điều kiện công ty thẻ tín dụng hoặc ngân hàng của bạn đã cho phép sử dụng thẻ để thanh toán quốc tế. Dưới đây là cách thực hiện, dựa trên cài đặt thanh toán bạn đã chọn cho tài khoản của mình:

Thêm thẻ tín dụng mới vào tài khoản

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại http://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào liên kết Phương thức thanh toán.
 4. Trong cài đặt Lựa chọn của bạn, hãy nhấp vào nút Thêm phương thức thanh toán mới.
 5. Chọn Thẻ tín dụng và điền thông tin thẻ của bạn.
 6. Để đặt phương thức này làm phương thức thanh toán chính, hãy chọn Chính từ menu thả xuống ở phía dưới bên trái.
 7. Nhấp vào nút Lưu.

Chỉnh sửa thông tin cho thẻ tín dụng hiện tại trong tài khoản

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại http://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào liên kết Phương thức thanh toán.
 4. Tìm phương thức thanh toán mà bạn muốn chỉnh sửa. Sau đó, nhấp vào liên kết Chỉnh sửa.
 5. Thay đổi thông tin thẻ tín dụng bạn muốn.
 6. Nhấp vào nút Lưu.

Thanh toán thủ công

Cài đặt thanh toán thủ công không khả dụng cho tài khoản mới ở các quốc gia được liệt kê. Nếu bạn không thấy tùy chọn này khi đăng ký, vui lòng chọn thanh toán tự động để hoàn tất việc tạo tài khoản của bạn.

Quốc gia

 • Bắc Mỹ

  • Canada
  • Hoa Kỳ
 • Châu Âu

  • Áo
  • Bỉ
  • Đan Mạch
  • Phần Lan
  • Pháp
  • Đức
  • Ireland
  • Ý
  • Luxembourg
  • Hà Lan
  • Na Uy
  • Bồ Đào Nha
  • Tây Ban Nha
  • Thụy Điển
  • Thụy Sỹ
  • Vương quốc Anh
 • Trung Đông

  • Israel
 • Châu Á Thái Bình Dương

  • Úc
  • Malaysia
  • New Zealand

Để sử dụng thẻ tín dụng trên cài đặt thanh toán này, hãy xem các bước bên dưới:

Thanh toán bằng thẻ tín dụng mới

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại http://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Nhấp vào menu thả xuống "Thanh toán bằng" và chọn Thêm phương thức thanh toán mới, rồi nhập thông tin thẻ tín dụng của bạn.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Thanh toán để xem lại và hoàn tất thanh toán.

Thanh toán bằng thẻ tín dụng đã có trong tài khoản của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại http://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Chọn phương thức thanh toán hiện tại.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Xem lại thông tin thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán.

Thanh toán bằng thẻ tín dụng dùng một lần

Ngoài thẻ tín dụng thông thường, bạn cũng có thể sử dụng thẻ tín dụng dùng một lần (còn gọi là thẻ tín dụng ảo). Thẻ tín dụng ảo thường dùng để thay thế thẻ tín dụng thực khi thanh toán trực tuyến. Google Ads chấp nhận các thẻ tín dụng này miễn là thẻ có biểu trưng Visa hoặc MasterCard. Nếu bạn không có thẻ tín dụng thực, hãy liên hệ với ngân hàng để biết liệu họ có cung cấp thẻ tín dụng ảo hay không.

Các bước để sử dụng thẻ tín dụng dùng một lần:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại http://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Nhấp vào menu thả xuống "Thanh toán bằng" và chọn Thêm phương thức thanh toán mới, sau đó nhập thông tin thẻ tín dụng dùng một lần.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán. Đừng quên thêm 1 đô la vào số tiền thanh toán của bạn để chi trả cho việc xác minh thẻ.

Những điều cần biết

Trong một số trường hợp, Google Ads có thể kiểm tra bằng cách trừ một khoản phí nhỏ trên thẻ của bạn để đảm bảo thẻ đó hợp lệ. Bạn sẽ không thực sự phải trả số tiền tính thử đó, mà số tiền đó sẽ được khấu trừ vào số tiền thanh toán của bạn. Ví dụ: nếu bạn quyết định chuyển $300 vào thẻ, Google Ads có thể trừ thử $1 và thẻ của bạn sẽ còn $299 để chạy quảng cáo.

Cũng giống như thẻ tín dụng thực, quảng cáo của bạn sẽ bắt đầu phân phát gần như ngay lập tức sau khi bạn thanh toán.

Khi đến ngày hết hạn của thẻ dùng một lần hoặc đạt tới hạn mức tín dụng, hãy tạo một thẻ dùng một lần khác và nhập thông tin trong tài khoản của bạn cho các thanh toán trong tương lai. Nếu không, giao dịch thanh toán của bạn có thể bị từ chối. Đối với tất cả các trường hợp từ chối thanh toán khác, vui lòng liên hệ với ngân hàng địa phương của bạn.

Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đó đã được chuyển vào tài khoản Google Ads của mình.

Thẻ tín dụng

Thanh toán tự động

Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng nếu đang sử dụng thanh toán tự động (bạn tự động bị tính phí sau khi quảng cáo chạy), với điều kiện công ty thẻ tín dụng hoặc ngân hàng của bạn đã cho phép sử dụng thẻ để thanh toán quốc tế. Dưới đây là cách thực hiện:

Để sử dụng thẻ tín dụng trong tùy chọn cài đặt thanh toán này, bạn chỉ cần thêm thẻ tín dụng đó vào tài khoản Google Ads của mình và đặt làm phương thức thanh toán chính. Hãy nhấp vào liên kết thích hợp bên dưới:

Thêm thẻ tín dụng mới vào tài khoản

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến Thanh toán
 3. Nhấp vào liên kết Phương thức thanh toán, rồi nhấp vào Thêm phương thức thanh toán mới.
 4. Chọn Thẻ tín dụng và điền thông tin thẻ của bạn.
 5. Để đặt phương thức này làm phương thức thanh toán chính, hãy chọn Chính từ menu thả xuống ở phía dưới bên trái.
 6. Nhấp vào nút Lưu.

Chỉnh sửa thông tin cho thẻ tín dụng hiện tại trong tài khoản

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến Thanh toán
 3. Nhấp vào liên kết Phương thức thanh toán.
 4. Tìm phương thức thanh toán mà bạn muốn chỉnh sửa. Sau đó, nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Thay đổi thông tin thẻ tín dụng bạn muốn.
 6. Nhấp vào nút Lưu.

Thanh toán thủ công

Cài đặt thanh toán thủ công không khả dụng cho tài khoản mới ở các quốc gia được liệt kê. Nếu bạn không thấy tùy chọn này khi đăng ký, vui lòng chọn thanh toán tự động để hoàn tất việc tạo tài khoản của bạn.

Quốc gia

 • Bắc Mỹ

  • Canada
  • Hoa Kỳ
 • Châu Âu

  • Áo
  • Bỉ
  • Đan Mạch
  • Phần Lan
  • Pháp
  • Đức
  • Ireland
  • Ý
  • Luxembourg
  • Hà Lan
  • Na Uy
  • Bồ Đào Nha
  • Tây Ban Nha
  • Thụy Điển
  • Thụy Sỹ
  • Vương quốc Anh
 • Trung Đông

  • Israel
 • Châu Á Thái Bình Dương

  • Úc
  • Malaysia
  • New Zealand

Nếu tài khoản của bạn được đặt thành thanh toán thủ công, bạn sẽ không thể sử dụng thẻ tín dụng làm phương thức thanh toán. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng Banelco và PagoMisCuentas.com. Xem liên kết bên dưới để biết thêm thông tin về cách thực hiện thanh toán thủ công qua Banelco.

Banelco và PagoMisCuentas.com

Chỉ cho phép thanh toán qua Banelco và PagoMisCuentas.com đối với các tài khoản Google Ads có địa chỉ thanh toán tại Argentina và chọn sử dụng đơn vị tiền tệ là Peso Argentina (ARS). Nếu bạn chọn Banelco hoặc PagoMisCuentas.com làm phương thức thanh toán cho tài khoản của mình, bạn sẽ có thể thanh toán theo bốn cách:

 • Tại ATM trong mạng Banelco
 • Trên trang web PagoMisCuentas.com
 • Qua dịch vụ ngân hàng trực tuyến của ngân hàng của bạn
 • Tại quầy giao dịch có hỗ trợ thanh toán bằng tiền mặt

Sau khi chọn phương thức thanh toán này, tài khoản Google Ads của bạn sẽ được gán một số tham chiếu duy nhất. Hãy nhớ sử dụng số tham chiếu này khi thanh toán để chúng tôi có thể đối sánh số tiền thanh toán với tài khoản của bạn. Các khoản thanh toán thường sẽ chuyển vào tài khoản Google Ads của bạn trong vòng 3-5 ngày làm việc.

Ngân hàng tham gia

Để thanh toán qua Banelco, bạn phải có tài khoản với ngân hàng trong mạng Banelco, trừ khi bạn thực hiện thanh toán bằng tiền mặt tại một trong các quầy giao dịch có sẵn.

Đây là những ngân hàng tham gia:

 • Banex
 • Ngân hàng Standard
 • BBVA Banco Francés
 • Citibank
 • Comafi
 • Del Sol
 • Galicia
 • HSBC
 • Itaú
 • Macro
 • Patagonia
 • Regional del Cuy
 • Santander Río
 • Supervielle
 • Banco Bisel
 • Banco Tucumán Grupo Macro

Thanh toán qua Banelco

Các bước thanh toán khác nhau, tùy thuộc vào việc bạn thanh toán bằng ATM, trang web, dịch vụ ngân hàng trực tuyến của ngân hàng hoặc tại một trong các quầy giao dịch cho thanh toán bằng tiền mặt. Bạn chỉ có thể sử dụng 3 tùy chọn đầu tiên nếu bạn có tài khoản tại một ngân hàng trong mạng Banelco. Nếu biết số tham chiếu của mình, bạn không cần đăng nhập vào tài khoản Google Ads trước. Hãy nhấp vào một trong các liên kết bên dưới để xem thông tin chi tiết về việc thanh toán.

Số tiền thanh toán tối thiểu là 30ARS. Tất cả các khoản thuế hiện hành sẽ được khấu trừ vào thanh toán của bạn và tài khoản của bạn sẽ được ghi có với số dư còn lại trong vòng 3-5 ngày làm việc.

Tìm số tham chiếu của tài khoản

Tài khoản Google Ads của bạn có một số tham chiếu duy nhất để sử dụng với Banelco hoặc PagoMisCuentas.com. Bạn cần sử dụng số tham chiếu này khi thanh toán để chúng tôi có thể đối sánh số tiền thanh toán với tài khoản của bạn. Nếu bạn không bao gồm số tham chiếu khi thanh toán, khoản thanh toán của bạn sẽ bị mất.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến Thanh toán
 3. Nhấp vào Thanh toán.
 4. Chọn Banelco hoặc PagoMisCuentas.com từ menu thả xuống.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán và nhấp vào Thanh toán.
 6. Màn hình tiếp theo hiển thị số tham chiếu của bạn. In màn hình này hoặc ghi lại số tham chiếu để sử dụng trong tương lai.

ATM Banelco

Để thanh toán ATM Banelco:

 1. Đến ATM trong mạng Banelco.
 2. Nhập PIN ngân hàng của bạn.
 3. Chọn phương thức thanh toán Pago mis Cuentas của Banelco.
 4. Chọn tùy chọn 6, Thanh toán hóa đơn khác và nhấn vào xác nhận.
 5. Chọn tùy chọn 12, Dịch vụ khác và nhấn vào xác nhận.
 6. Chọn tùy chọn Tùy chọn khác 8 lần.
 7. Trong Tùy chọn 7, hãy chọn Google Ads từ danh sách người bán thả xuống.
 8. Nhập số tham chiếu duy nhất bạn đã được gán khi chọn Banelco hoặc PagoMisCuentas.com làm phương thức thanh toán.
 9. Chọn tài khoản bạn muốn sử dụng để thanh toán và nhập số tiền bạn muốn thanh toán. Hãy nhớ rằng thanh toán tối thiểu là 30ARS.
 10. Chọn Xác nhận.

Trang web PagoMisCuentas.com

Để thanh toán bằng PagoMisCuentas.com:

 1. Truy cập www.PagoMisCuentas.com.
 2. Đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu (tên người dùng và mật khẩu này sẽ giống tên người dùng và mật khẩu bạn sử dụng trên trang web của ngân hàng của mình).
 3. Chọn Google từ danh sách người bán thả xuống trong mục "Dịch vụ khác". Đối với thanh toán tiếp theo, bạn có thể chọn Google từ danh sách người bán gần đây đã nhận thanh toán.
 4. Nhập số tham chiếu duy nhất bạn đã được gán khi chọn Banelco hoặc PagoMisCuentas.com làm phương thức thanh toán.
 5. Nhấp vào Thanh toán và nhập số tiền bạn muốn thanh toán.
 6. Nhấp vào Xác nhận.

Trang chủ ngân hàng trực tuyến của ngân hàng

Các bước thanh toán qua ngân hàng trực tuyến khác nhau, tùy theo từng ngân hàng. Vui lòng liên hệ với ngân hàng của bạn để được hướng dẫn.

Quầy giao dịch cho thanh toán bằng tiền mặt

Để thanh toán tại một trong các quầy giao dịch:

 1. Đến một trong các quầy giao dịch cho thanh toán bằng tiền mặt có sẵn trong mạng PagoMisCuentas. Xem danh sách hoàn chỉnh gồm các quầy giao dịch.
 2. Cho nhân viên thu ngân biết rằng bạn cần thanh toán cho tài khoản Google Ads.
 3. Cho nhân viên thu ngân biết số tham chiếu của bạn (xem hướng dẫn ở trên để tìm số tham chiếu) và số tiền bạn muốn thanh toán. Thanh toán tối thiểu là 30ARS.

Thanh toán của bạn (trừ đi các khoản thuế hiện hành) sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn trong vòng 3-5 ngày làm việc.

Phiếu thưởng PayU

Bạn có thể sử dụng Phiếu thưởng PayU nếu tài khoản của bạn đang bật tùy chọn cài đặt thanh toán thủ công, có địa chỉ thanh toán ở Mexico và đơn vị tiền tệ được chọn là Peso Mexico (MXN).

Với PayU, bạn có thể thực hiện thanh toán cho Google Ads theo 5 cách:

 • Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ: Thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ trong tài khoản của bạn.
 • Thanh toán tại cửa hàng tiện lợi 7-Eleven: Thanh toán bằng tiền mặt tại bất kỳ cửa hàng tiện lợi 7-Eleven nào ở Mexico. Cửa hàng sẽ tính thêm phí tiện lợi cho mỗi lần thanh toán. 
 • Thanh toán tại cửa hàng tiện lợi OXXO: Thanh toán bằng tiền mặt tại bất kỳ cửa hàng tiện lợi OXXO nào ở Mexico. Cửa hàng sẽ tính thêm phí tiện lợi cho mỗi lần thanh toán. 
 • Ký quỹ ngân hàng Bancomer: Thanh toán bằng cách chuyển khoản ngân hàng điện tử từ tài khoản trực tuyến cho Bancomer. Bạn cũng có thể gửi tiền tại bất kỳ chi nhánh nào của Bancomer. Bạn không cần phải có tài khoản tại ngân hàng mà bạn gửi tiền. 
 • SPEI (Chuyển khoản ngân hàng điện tử): Thanh toán bằng cách chuyển khoản ngân hàng điện tử từ tài khoản trực tuyến của bạn. Nếu chưa sử dụng SPEI, trước tiên, bạn phải đăng ký tài khoản ngân hàng trực tuyến bằng cách sử dụng mã số liên ngân hàng CLABE.  

Lưu ý

Đối với bất kỳ tùy chọn nào trong số này, bạn đều sẽ thấy số dư đã cập nhật của mình và nhận được email xác nhận cập nhật trong vòng 7 ngày. Số tiền tối thiểu cho tất cả các khoản thanh toán là 100 đô la MXN.

Tất cả các khoản thanh toán sẽ được đối tác thanh toán PayU của chúng tôi xử lý. Lưu ý rằng bạn không cần phải có tài khoản PayU để sử dụng các phương thức thanh toán này.
 

Cách thanh toán bằng PayU

Trong trường hợp bạn thanh toán bằng cách chuyển khoản ngân hàng điện tử hoặc ký quỹ ngân hàng tham chiếu, xin lưu ý rằng bạn sẽ phải thanh toán bằng PayU cho "Digicuenta SA de C”.

Để thanh toán bằng PayU, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ .
 3. Bên dưới Thiết lập, hãy nhấp vào Lập hóa đơn và thanh toánChuyển đến đó ngay bây giờ
 4. Nhấp vào Thanh toán và nhập số tiền bạn muốn thanh toán, rồi nhấp lại vào Thanh toán. (Số tiền thanh toán tối thiểu là 100 đô la MXN). Chúng tôi sẽ chuyển hướng đến trang mà bạn đã chọn phương thức thanh toán và hướng dẫn thêm để giúp bạn hoàn thành quy trình thanh toán. 

Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ

Để thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ đã lưu trữ, hãy thực hiện theo các hướng dẫn sau:

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ .
 3. Bên dưới Thiết lập, hãy nhấp vào Lập hóa đơn và thanh toánChuyển đến đó ngay bây giờ
 4. Nhấp vào Thanh toán.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán và nhấp lại vào Thanh toán. (Số tiền thanh toán tối thiểu là 100 đô la MXN). Chúng tôi sẽ chuyển hướng đến trang mà bạn đã chọn phương thức thanh toán và hướng dẫn thêm để giúp bạn hoàn thành quy trình thanh toán. 
 6. Để thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ mới, hãy chọn Thêm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ và điền thông tin được yêu cầu. Sau đó, hãy nhập số tiền bạn muốn thanh toán rồi nhấp vào Thanh toán.

Cửa hàng tiện lợi 7-Eleven

Thanh toán cho Google Ads bằng tiền mặt tại cửa hàng tiện lợi 7-Eleven ở Mexico:

 1. Chọn 7-Eleven làm phương thức thanh toán, rồi nhấp vào Thanh toán
 2. Trong hộp thoại xuất hiện, hãy chỉ định số tiền thanh toán của bạn rồi nhấp vào Thanh toán. Một hộp thoại kèm theo hướng dẫn thanh toán sẽ xuất hiện.
 3. Nhấp vào Tải mã xuống, rồi in phiếu giảm giá và mang đến cửa hàng 7-Eleven.
 4. Đưa phiếu giảm giá cho nhân viên thu ngân và thanh toán bằng tiền mặt cho số tiền mà bạn đã chỉ định.

  Lưu ý

  Hãy đảm bảo nhân viên thu ngân có quét mã vạch trên phiếu giảm giá, nếu không chúng tôi sẽ không thể đối sánh khoản thanh toán này với tài khoản Google Ads của bạn.

 5. Nhận biên lai.
  Bạn sẽ thấy số dư đã cập nhật và nhận được email xác nhận cập nhật trong vòng 7 ngày. Hãy giữ biên lai thanh toán và phiếu giảm giá cho đến khi số dư của bạn được cập nhật. 

Lưu ý

7-Eleven sẽ tính thêm phí tiện lợi ngoài số tiền thanh toán. 

Cửa hàng tiện lợi OXXO

Thanh toán cho Google Ads bằng tiền mặt tại cửa hàng tiện lợi OXXO ở Mexico:

 1. Chọn OXXO làm phương thức thanh toán, rồi nhấp vào Thanh toán
 2. Trong hộp thoại xuất hiện, hãy chỉ định số tiền thanh toán của bạn rồi nhấp vào Thanh toán. Một hộp thoại kèm theo hướng dẫn thanh toán sẽ xuất hiện.
 3. Nhấp vào Tải mã xuống, rồi in phiếu giảm giá và mang đến cửa hàng OXXO.
 4. Đưa phiếu giảm giá cho nhân viên thu ngân và thanh toán bằng tiền mặt cho số tiền mà bạn đã chỉ định.

  Lưu ý

  Hãy đảm bảo nhân viên thu ngân có quét mã vạch trên phiếu giảm giá, nếu không chúng tôi sẽ không thể đối sánh khoản thanh toán này với tài khoản Google Ads của bạn.

 5. Nhận biên lai.
  Bạn sẽ thấy số dư đã cập nhật và nhận được email xác nhận cập nhật trong vòng 7 ngày. Hãy giữ biên lai thanh toán và phiếu giảm giá cho đến khi số dư được cập nhật.

Lưu ý

OXXO sẽ tính thêm phí tiện lợi ngoài số tiền thanh toán. 

Ký quỹ ngân hàng Bancomer

Thanh toán cho Google Ads bằng cách gửi tiền vào bất kỳ chi nhánh nào của Bancomer. 

Để thanh toán bằng cách ký quỹ ngân hàng Bancomer, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Chọn Bancomer làm tùy chọn thanh toán, rồi nhấp vào Thanh toán.
 2. Trong hộp thoại xuất hiện, hãy chọn một trong hai tùy chọn sau:
  1. Tùy chọn 1: Thanh toán trực tiếp tại ngân hàng
   Nhấp vào Tải mã xuống để tải phiếu thưởng xuống, in ra và mang đến ngân hàng Bancomer để thanh toán số tiền đó. 
  2. Tùy chọn 2: Chuyển khoản ngân hàng điện tử
   Hãy nhập số thỏa thuận CIE và số tham chiếu thanh toán, rồi nhấp vào Đăng nhập vào Bancomer để thanh toán trên trang web BBVA Bancomer.

Bạn sẽ thấy số dư đã cập nhật và nhận được email xác nhận cập nhật trong vòng 7 ngày. Hãy lưu số tham chiếu và mọi chứng từ thanh toán khác cho đến khi số dư của bạn được cập nhật.

SPEI (Chuyển khoản ngân hàng điện tử)

Để thanh toán bằng cách chuyển khoản ngân hàng điện tử: 

 1. Chọn SPEI làm tùy chọn thanh toán, rồi nhấp vào Thanh toán.
 2. Trong hộp thoại xuất hiện, hãy chỉ định số tiền thanh toán rồi nhấp lại vào Thanh toán.
  Lưu ý
  Nếu chưa sử dụng SPEI, trước tiên, bạn phải đăng ký tài khoản ngân hàng trực tuyến bằng cách sử dụng mã số liên ngân hàng CLABE.

 3. Nhấp vào Tải mã xuống, truy cập vào trang web của ngân hàng và bắt đầu chuyển khoản ngân hàng điện tử bằng cách sử dụng số tham chiếu thích hợp.
  Lưu ý
  Google Ads sẽ không thể đối sánh khoản thanh toán nếu bạn không bao gồm số tham chiếu thích hợp.

Bạn sẽ thấy số dư đã cập nhật của mình và nhận được email xác nhận cập nhật trong vòng 7 ngày. Hãy lưu số tham chiếu và mọi chứng từ thanh toán khác cho đến khi số dư của bạn được cập nhật. 

Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ

Ngoài một số loại thẻ tín dụng nhất định, chúng tôi cũng chấp nhận thẻ ghi nợ có biểu trưng Visa hoặc MasterCard. Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng dù dùng phương thức thanh toán tự động (bạn sẽ tự động bị tính phí sau khi quảng cáo chạy) hay thanh toán thủ công (bạn chuyển tiền vào tài khoản trước khi quảng cáo chạy). Bạn chỉ có thể sử dụng thẻ ghi nợ khi thanh toán thủ công. Để thêm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ vào tài khoản của bạn, trước tiên, bạn phải đăng ký rồi xác minh thẻ với ngân hàng để bảo đảm bảo mật trực tuyến.

Đọc tiếp để tìm hiểu cách đăng ký và xác minh thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, cũng như cách bạn sẽ thấy các khoản phí và thanh toán trên tùy chọn cài đặt thanh toán tự động hoặc thanh toán thủ công.

Đăng ký, xác minh, thanh toán bằng, xóa thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ

Reserve Bank of India (Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ – RBI) yêu cầu tất cả các giao dịch bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ trực tuyến phải được xử lý bằng quy trình bảo mật nâng cao. Bước bổ sung này, bao gồm quy trình xác minh thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, giúp đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng thẻ đúng cách.

Bạn có thể hoàn thành bước này khi thêm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ vào tài khoản Google Ads của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với ngân hàng để xác thực thẻ, sau đó xác nhận xem việc xác thực có thành công hay không. Nhấp vào liên kết bên dưới để xem các bước sau:

Đăng ký và xác minh thẻ

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào liên kết Phương thức thanh toán.
 4. Nhấp vào nút Thêm phương thức thanh toán.
 5. Nhấp vào Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.
 6. Nhập thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn.
 7. Nhấp vào nút Tiếp tục. Thông báo bật lên sẽ xuất hiện, yêu cầu cho phép chuyển bạn đến trang web của ngân hàng để xác minh thẻ tín dụng.
 8. Nhấp vào nút Xác minh thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ để tiếp tục.
 9. Cửa sổ trình duyệt mới sẽ mở ra, đưa bạn đến ngân hàng phát hành thẻ tín dụng. Các bước để xác minh thẻ của bạn khác nhau tùy theo ngân hàng, nhưng bạn có thể thấy chi phí mua hàng là 2 INR. Đây chỉ là ủy quyền tạm thời, không phải là chi phí thực tế.
 10. Nếu bạn xác minh thành công thẻ của mình, bạn sẽ thấy hiển thị thông báo xác minh thành công. Đóng cửa sổ để chuyển tới tài khoản Google Ads của bạn.
 11. Bạn sẽ được chuyển tới trang Phương thức thanh toán, trang này sẽ hiển thị thông tin về thẻ của bạn.

Quy trình xác minh thường sẽ mất vài phút và bạn chỉ phải xác minh một lần khi thêm thẻ vào tài khoản lần đầu tiên. Bạn có thể sử dụng thẻ đã đăng ký để thực hiện cả thanh toán tự động lẫn thanh toán thủ công.

Thanh toán thủ công bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Nếu bạn đã đăng ký thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, hãy chọn thẻ mà bạn muốn thanh toán từ đó. Nếu bạn muốn sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ mới, hãy nhấp vào Thêm phương thức thanh toán mới và thực hiện theo quy trình nêu trong phần trước.
 5. Nhập số tiền thanh toán và nhấp vào Tiếp tục.

Thông thường, khi bạn thanh toán, thanh toán đó sẽ được xử lý ngay lập tức. Nhưng có thể mất đến 24 giờ để thanh toán được ghi có trên tài khoản của bạn.

Xóa thẻ khỏi tài khoản của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào liên kết Phương thức thanh toán.
 4. Sau đó, tìm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ mà bạn muốn xóa. Lưu ý rằng bạn không thẻ xóa thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ dùng làm phương thức thanh toán chính nếu chưa thêm một phương thức thanh toán mới và chỉ định phương thức này làm phương thức thanh toán chính.

Những điều cần biết (thanh toán tự động)

Nếu bạn đã thiết lập tài khoản trên cài đặt thanh toán tự động và đã đăng ký thẻ tín dụng, bạn sẽ bị tính phí sau khi quảng cáo của bạn chạy và bạn tích lũy chi phí quảng cáo. Lưu ý rằng bạn không thể thiết lập thanh toán tự động với thẻ ghi nợ. Khi bạn thêm thẻ tín dụng vào tài khoản của mình làm phương thức thanh toán chính, thẻ sẽ tự động bị tính phí sau khi chi phí quảng cáo của bạn đạt đến số tiền đã xác định trước hoặc 30 ngày sau lần tính phí tự động cuối cùng của bạn, tùy thuộc vào điều kiện nào xảy ra trước.

Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đó đã được chuyển vào tài khoản Google Ads của mình.

Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ

Ngoài một số loại thẻ tín dụng nhất định, chúng tôi cũng chấp nhận thẻ ghi nợ có biểu trưng Visa hoặc MasterCard. Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ nếu đang sử dụng phương thức thanh toán tự động (bạn sẽ bị tính phí tự động sau khi quảng cáo chạy). Để sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, hãy thêm thẻ đó vào tài khoản Google Ads và đặt làm phương thức thanh toán chính của bạn. Hãy nhấp vào liên kết thích hợp bên dưới:

Thêm thẻ tín dụng mới vào tài khoản

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào Phương thức thanh toán.
 4. Trong tiêu đề Lựa chọn của bạn, hãy nhấp vào Thêm phương thức thanh toán mới.
 5. Chọn Thẻ tín dụng và điền thông tin thẻ của bạn.
 6. Để đặt phương thức này làm phương thức thanh toán chính, hãy chọn Chính từ menu thả xuống ở phía dưới bên trái.
 7. Nhấp vào Lưu.

Chỉnh sửa thông tin cho thẻ tín dụng hiện tại trong tài khoản

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào liên kết Phương thức thanh toán.
 4. Tìm phương thức thanh toán mà bạn muốn chỉnh sửa. Sau đó, hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Thay đổi thông tin thẻ tín dụng mà bạn muốn chỉnh sửa.
 6. Nhấp vào Lưu.

LGU+

Nếu tài khoản của bạn sử dụng cài đặt thanh toán thủ công, bạn có thể thực hiện thanh toán bảo mật bằng cách sử dụng thẻ tín dụng địa phương, chuyển khoản ngân hàng trực tuyến hoặc tài khoản ngân hàng ảo thông qua đối tác thanh toán của chúng tôi, LGU+.

Thanh toán qua LGU+

Để thanh toán qua LGU+, hãy thực hiện theo các hướng dẫn sau và đảm bảo bạn đang sử dụng trình duyệt Internet Explorer:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Chọn số tiền bạn muốn thanh toán và nhấp vào Thanh toán.
 5. Hoàn tất quy trình thanh toán của bạn bằng cách sử dụng trang web bảo mật LGU+ sẽ xuất hiện.

Bạn sẽ thấy khoản thanh toán được ghi có vào tài khoản Google Ads của mình trong vòng 24 giờ. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn không thấy khoản thanh toán của mình xuất hiện sau hơn một ngày.

Chuyển tiền

Phương thức thanh toán này giống như tên gọi của nó: bạn thêm tiền vào tài khoản Google Ads của mình bằng cách chuyển tiền cho Google. Nhấp vào liên kết bên dưới để xem cách thiết lập phương thức thanh toán cho tài khoản của bạn.

Sử dụng phương thức chuyển tiền cho tài khoản của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Nếu bạn không thấy tùy chọn chuyển tiền, hãy nhấp vào liên kết Thêm phương thức thanh toán mới, sau đó chọn Chuyển tiền.
 4. Nhấp vào Tiếp tục thanh toán.
 5. Nhập số tiền bạn muốn chuyển vào tài khoản Google Ads của mình. Hãy nhớ rằng có thể có quy định về số tiền tối thiểu cho vị trí và đơn vị tiền tệ của bạn. Nhấp vào Tiếp tục xem xét.
 6. Sau khi đảm bảo rằng thông tin thanh toán chính xác, hãy nhấp vào nút Gửi và tạo số tham chiếu để tạo biểu mẫu thông tin chuyển khoản. Biểu mẫu này cung cấp tất cả thông tin bạn cần để thực hiện quy trình chuyển tiền, bao gồm số tham chiếu duy nhất nếu số tham chiếu đó cần thiết cho vị trí của bạn. Nếu cần thiết, số này có thể chỉ dành riêng cho tài khoản Google Ads của bạn, có nghĩa là bạn chỉ có thể sử dụng riêng số này cho tài khoản này. Bạn nên tạo số tham chiếu mới cho từng giao dịch chuyển khoản mà bạn thực hiện.
 7. In biểu mẫu hoặc ghi lại thông tin được cung cấp.
 8. Thực hiện theo thông tin trên biểu mẫu của bạn để tiến hành chuyển tiền. Quy trình này thay đổi theo từng ngân hàng, vì vậy, hãy hỏi ngân hàng của bạn để có hướng dẫn cụ thể.

Để xử lý giao dịch thanh toán, bạn cần phải cung cấp số tham chiếu duy nhất của mình trên biểu mẫu chuyển khoản của ngân hàng. Nếu trường Ghi chú hoặc Số tham chiếu của biểu mẫu không có đủ chỗ cho toàn bộ số, hãy nhập số này trong trường Tên trước hoặc thay cho tên của bạn. Lưu ý rằng bạn có thể tìm thấy số tham chiếu trên biểu mẫu thông tin chuyển khoản mà bạn đã tạo trong tài khoản Google Ads của mình. Số này khác với ID khách hàng Google Ads của bạn.

Những điều cần biết

Sau khi nhận được số tiền bạn chuyển, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn. Quảng cáo của bạn thường sẽ bắt đầu chạy sau đó nếu chúng đã ngừng hoặc nếu đây là lần thanh toán đầu tiên của bạn. Nếu bạn đang làm mới số dư, quảng cáo của bạn sẽ tiếp tục chạy.

Thời gian xử lý: từ 2-5 ngày làm việc, tùy thuộc vào vị trí của bạn. Trong một số trường hợp, có thể mất đến 30 ngày. Thời gian xử lý có thể khác nhau do quá trình chuyển tiền phụ thuộc vào một vài yếu tố, bao gồm các quy trình của ngân hàng địa phương. Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đó đã được chuyển vào tài khoản Google Ads của mình.

Bạn sẽ nhận được một email xác nhận số dư đã cập nhật của bạn trong 5-10 ngày làm việc.

Vấn đề chậm trễ

Nếu lo ngại rằng quá trình chuyển tiền mất quá nhiều thời gian, bạn có thể thực hiện vài việc để kiểm tra nhằm chắc chắn rằng quá trình này đang được tiến hành:

 • Kiểm tra để chắc chắn rằng số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu chưa, hãy liên hệ với ngân hàng.
 • Hãy kiểm tra với ngân hàng để chắc chắn rằng khoản tiền đã được chuyển vào đúng tài khoản. Số tài khoản phải giống với số tài khoản được liệt kê trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng cách chuyển tiền trong tài khoản Google Ads).

Nếu đã quá hai tuần kể từ khi chuyển tiền và bạn vẫn không thấy khoản thanh toán được phản ánh trong tài khoản của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ cần phải đính kèm bằng chứng thanh toán hợp lệ cùng với biểu mẫu liên hệ này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp"). Nhấp vào liên kết bên dưới để xem thêm về bằng chứng thanh toán hợp lệ:

Bằng chứng thanh toán hợp lệ là gì

Bằng chứng thanh toán hợp lệ phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản sao chụp của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng.
 • Bằng chứng phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif hoặc .png.
 • Bằng chứng phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày thực hiện chuyển khoản. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong 5 ngày trước và sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền (tức là Google Ads).
  • Tên ngân hàng chuyển tiền.
 • Vì lý do bảo mật, hãy bôi đen mọi thông tin nhạy cảm trên bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng hoặc tám số giữa của số thẻ tín dụng.

Chuyển tiền

Chuyển tiền không còn có sẵn cho các tài khoản mới ở quốc gia này. Nếu bạn không thấy tùy chọn này trong tài khoản của mình, vui lòng chọn một phương thức thanh toán khác.

Phương thức thanh toán này giống như tên gọi của nó: bạn thêm tiền vào tài khoản Google Ads của mình bằng cách chuyển tiền cho Google. Nhấp vào liên kết bên dưới để xem cách thiết lập phương thức thanh toán cho tài khoản của bạn.

Thiết lập quy trình chuyển tiền cho tài khoản

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Nếu bạn không thấy tùy chọn chuyển tiền, hãy nhấp vào liên kết Thêm phương thức thanh toán mới, sau đó chọn Chuyển tiền.
 4. Nhấp vào Tiếp tục thanh toán.
 5. Nhập số tiền bạn muốn chuyển vào tài khoản Google Ads của mình. Hãy nhớ rằng có thể có quy định về số tiền tối thiểu cho vị trí và đơn vị tiền tệ của bạn. Nhấp vào Tiếp tục xem xét.
 6. Sau khi đảm bảo rằng thông tin thanh toán chính xác, hãy nhấp vào nút Gửi và tạo số tham chiếu để tạo biểu mẫu thông tin chuyển khoản. Biểu mẫu này cung cấp tất cả thông tin bạn cần để thực hiện quy trình chuyển tiền, bao gồm số tham chiếu duy nhất nếu số tham chiếu đó cần thiết cho vị trí của bạn. Nếu cần thiết, số này có thể chỉ dành riêng cho tài khoản Google Ads của bạn, có nghĩa là bạn chỉ có thể sử dụng riêng số này cho tài khoản này.
 7. In biểu mẫu hoặc ghi lại thông tin được cung cấp.
 8. Thực hiện theo thông tin trên biểu mẫu của bạn để tiến hành chuyển tiền. Quy trình này thay đổi theo từng ngân hàng, vì vậy, hãy hỏi ngân hàng của bạn để có hướng dẫn cụ thể.

Để xử lý giao dịch thanh toán, bạn cần phải cung cấp số tham chiếu duy nhất của mình trên biểu mẫu chuyển khoản của ngân hàng. Nếu trường Ghi chú hoặc Số tham chiếu của biểu mẫu không có đủ chỗ cho toàn bộ số, hãy nhập số này trong trường Tên trước hoặc thay cho tên của bạn. Lưu ý rằng bạn có thể tìm thấy số tham chiếu trên biểu mẫu thông tin chuyển khoản mà bạn đã tạo trong tài khoản Google Ads của mình. Số này khác với ID khách hàng Google Ads của bạn.

Những điều cần biết

Sau khi nhận được số tiền bạn chuyển, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn. Quảng cáo của bạn thường sẽ bắt đầu chạy sau đó nếu chúng đã ngừng hoặc nếu đây là lần thanh toán đầu tiên của bạn. Nếu bạn đang làm mới số dư, quảng cáo của bạn sẽ tiếp tục chạy.

Thời gian xử lý: từ 2-5 ngày làm việc, tùy thuộc vào vị trí của bạn. Trong một số trường hợp, có thể mất đến 30 ngày. Thời gian xử lý có thể khác nhau do quá trình chuyển tiền phụ thuộc vào một vài yếu tố, bao gồm các quy trình của ngân hàng địa phương. Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đó đã được chuyển vào tài khoản Google Ads của mình.

Vấn đề chậm trễ

Nếu lo ngại rằng quá trình chuyển tiền mất quá nhiều thời gian, bạn có thể thực hiện vài việc để kiểm tra nhằm chắc chắn rằng quá trình này đang được tiến hành:

 • Kiểm tra để chắc chắn rằng số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu chưa, hãy liên hệ với ngân hàng.
 • Hãy kiểm tra với ngân hàng để chắc chắn rằng khoản tiền đã được chuyển vào đúng tài khoản. Số tài khoản phải giống với số tài khoản được liệt kê trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng cách chuyển tiền trong tài khoản Google Ads).

Nếu đã quá hai tuần kể từ khi chuyển tiền và bạn vẫn không thấy khoản thanh toán được phản ánh trong tài khoản của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ cần phải đính kèm bằng chứng thanh toán hợp lệ cùng với biểu mẫu liên hệ này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp"). Hãy nhấp vào liên kết bên dưới để xem thêm về bằng chứng thanh toán hợp lệ:

Cách cung cấp bằng chứng thanh toán hợp lệ

Bằng chứng thanh toán hợp lệ phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản sao chụp của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng.
 • Bằng chứng phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif hoặc .png.
 • Bằng chứng phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày thực hiện chuyển khoản. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong 5 ngày trước và sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền (tức là Google Ads).
  • Tên ngân hàng chuyển tiền.
 • Vì lý do bảo mật, hãy bôi đen mọi thông tin nhạy cảm trên bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng hoặc tám số giữa của số thẻ tín dụng.

Chuyển tiền

Phương thức thanh toán này giống như tên gọi của nó: bạn thêm tiền vào tài khoản Google Ads của mình bằng cách chuyển tiền cho Google. Nhấp vào liên kết bên dưới để xem cách thiết lập phương thức thanh toán cho tài khoản của bạn.

Thiết lập quy trình chuyển tiền cho tài khoản

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Nếu bạn không thấy tùy chọn chuyển tiền, hãy nhấp vào liên kết Thêm phương thức thanh toán mới, sau đó chọn Chuyển tiền.
 4. Nhấp vào Tiếp tục thanh toán.
 5. Nhập số tiền bạn muốn chuyển vào tài khoản Google Ads của mình. Hãy nhớ rằng có thể có quy định về số tiền tối thiểu cho vị trí và đơn vị tiền tệ của bạn. Nhấp vào Tiếp tục xem xét.
 6. Sau khi chắc chắn rằng thông tin thanh toán là chính xác, hãy nhấp vào nút Xác nhận thanh toán để tạo một biểu mẫu thông tin chuyển khoản.
 7. In biểu mẫu hoặc ghi lại thông tin được cung cấp.
 8. Thực hiện theo thông tin trên biểu mẫu của bạn để tiến hành chuyển tiền. Quy trình này thay đổi theo từng ngân hàng, vì vậy, hãy hỏi ngân hàng của bạn để có hướng dẫn cụ thể.

Những điều cần biết

Sau khi nhận được số tiền bạn chuyển, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn. Quảng cáo của bạn thường sẽ bắt đầu chạy sau đó nếu chúng đã ngừng hoặc nếu đây là lần thanh toán đầu tiên của bạn. Nếu bạn đang làm mới số dư, quảng cáo của bạn sẽ tiếp tục chạy.

Thời gian xử lý: từ 2-5 ngày làm việc, tùy thuộc vào vị trí của bạn. Trong một số trường hợp, có thể mất đến 30 ngày. Thời gian xử lý có thể khác nhau do quá trình chuyển tiền phụ thuộc vào một vài yếu tố, bao gồm các quy trình của ngân hàng địa phương. Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đó đã được chuyển vào tài khoản Google Ads của mình.

Vấn đề chậm trễ

Nếu lo ngại rằng quá trình chuyển tiền mất quá nhiều thời gian, bạn có thể thực hiện vài việc để kiểm tra nhằm chắc chắn rằng quá trình này đang được tiến hành:

 • Kiểm tra để chắc chắn rằng số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu chưa, hãy liên hệ với ngân hàng.
 • Hãy kiểm tra với ngân hàng để chắc chắn rằng khoản tiền đã được chuyển vào đúng tài khoản. Số tài khoản phải giống với số tài khoản được liệt kê trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng cách chuyển tiền trong tài khoản Google Ads).

Nếu đã quá hai tuần kể từ khi chuyển tiền và bạn vẫn không thấy khoản thanh toán được phản ánh trong tài khoản của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ cần phải đính kèm bằng chứng thanh toán hợp lệ cùng với biểu mẫu liên hệ này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp"). Hãy nhấp vào liên kết bên dưới để xem thêm về bằng chứng thanh toán hợp lệ:

Cách cung cấp bằng chứng thanh toán hợp lệ

Bằng chứng thanh toán hợp lệ phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản sao chụp của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng.
 • Bằng chứng phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif hoặc .png.
 • Bằng chứng phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày thực hiện chuyển khoản. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong 5 ngày trước và sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền (tức là Google Ads).
  • Tên ngân hàng chuyển tiền.
 • Vì lý do bảo mật, hãy bôi đen mọi thông tin nhạy cảm trên bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng hoặc tám số giữa của số thẻ tín dụng.

Chuyển tiền

Với chuyển tiền, bạn có thể thực hiện thanh toán thủ công bằng ATM hoặc ngân hàng của bạn và thanh toán thường sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn trong vòng 3 ngày làm việc.

Các yêu cầu

Để sử dụng phương thức thanh toán này, bạn cần có tài khoản Google Ads có địa chỉ doanh nghiệp ở Nhật Bản và chọn đồng Yên Nhật (JPY) làm đơn vị tiền tệ cho tài khoản của mình.

Thiết lập

Nếu bạn muốn thanh toán cho tài khoản Google Ads của mình bằng cách chuyển tiền, hãy làm theo các bước sau:

Chuyển tiền

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 1.000 JPY.
 4. Chọn Chuyển tiền. Nếu bạn không thấy phương thức thanh toán này dưới dạng tùy chọn, hãy nhấp vào liên kết Thêm phương thức thanh toán mới để xem phương thức thanh toán đó.
 5. Sử dụng thông tin ngân hàng được cung cấp để thanh toán qua ATM hoặc chuyển tiền, có thể được thực hiện trực tiếp hoặc qua trang web của ngân hàng của bạn.

 

Phương thức chuyển khoản ngân hàng thường sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn trong vòng 3 ngày làm việc. Để giúp cho việc xử lý nhanh hơn, chúng tôi đã gán một số tài khoản ngân hàng duy nhất cho tài khoản Google Ads của bạn. Khoản thanh toán của bạn phải được gửi đến số tài khoản ngân hàng duy nhất này mỗi khi bạn bắt đầu thanh toán qua phương thức chuyển khoản ngân hàng hoặc qua ATM. Bạn có thể tìm thấy thông tin tài khoản ngân hàng này trên trang Phương thức thanh toán của tài khoản Google Ads trong các trường có gắn nhãn Số tài khoản thụ hưởngMã chi nhánh.

Những điều cần biết

Khoản tiền thường sẽ được ghi có vào tài khoản Google Ads của bạn trong vòng 3 ngày làm việc, nhưng đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn. Hãy chắc chắn giữ tất cả các hồ sơ và biên lai thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đã chuyển đến tài khoản Google Ads của mình.

Thời gian xử lý: Thường là 3 ngày làm việc, nhưng có thể mất nhiều thời gian hơn. Đó là do chuyển tiền tùy thuộc vào một số yếu tố, bao gồm cả các quy trình của ngân hàng của bạn.

Vấn đề chậm trễ

Nếu lo ngại rằng quá trình chuyển tiền mất quá nhiều thời gian, bạn có thể thực hiện vài việc để kiểm tra nhằm chắc chắn rằng quá trình này đang được tiến hành:

 • Kiểm tra để chắc chắn rằng số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu chưa, hãy liên hệ với ngân hàng.
 • Hãy kiểm tra với ngân hàng để chắc chắn rằng khoản tiền đã được chuyển vào đúng tài khoản. Số tài khoản phải giống với số tài khoản được liệt kê trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng cách chuyển tiền trong tài khoản Google Ads).

Nếu đã quá năm ngày làm việc kể từ khi chuyển tiền và bạn vẫn không thấy khoản thanh toán được phản ánh trong tài khoản của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ cần phải đính kèm bằng chứng thanh toán hợp lệ với biểu mẫu này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp"). Nhấp vào liên kết bên dưới để xem thêm về bằng chứng thanh toán hợp lệ:

Cách cung cấp bằng chứng thanh toán hợp lệ

Bằng chứng thanh toán hợp lệ phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản sao chụp của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng.
 • Bằng chứng phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif hoặc .png.
 • Bằng chứng phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày thực hiện chuyển khoản. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong 5 ngày trước và sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền (Google Ads).
  • Tên ngân hàng chuyển tiền.
 • Vì lý do bảo mật, hãy bôi đen mọi thông tin nhạy cảm trên bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng hoặc tám số giữa của số thẻ tín dụng.

Chuyển khoản ngân hàng bằng iDEAL

Với phương thức chuyển khoản ngân hàng bằng iDEAL, bạn có thể thanh toán trên trang web của ngân hàng và tài khoản Google Ads của bạn thường sẽ cập nhật trong vòng hai giờ.

Các yêu cầu

Để sử dụng phương thức thanh toán này, bạn phải đáp ứng những điều kiện sau:

 • Địa chỉ doanh nghiệp của tài khoản Google Ads phải ở Hà Lan.
 • Đơn vị tiền tệ của tài khoản Google Ads là đồng Euro.
 • Bạn có tài khoản với ngân hàng thuộc mạng iDEAL.

Thiết lập

Nếu bạn muốn thanh toán cho tài khoản Google Ads của mình bằng iDEAL, hãy thực hiện theo các bước sau:

Thiết lập phương thức chuyển khoản ngân hàng bằng iDEAL cho tài khoản của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Chọn Chuyển khoản ngân hàng bằng iDEAL. Nếu bạn không thấy iDEAL là một tùy chọn, hãy nhấp vào liên kết Thêm phương thức thanh toán mới để xem phương thức thanh toán này.
 5. Nhấp vào Tiếp tục thanh toán.
 6. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán cho tài khoản Google Ads của mình. Số tiền thanh toán tối thiểu là 10 euro (EUR). Nhấp vào Tiếp tục xem xét.
 7. Xem lại số tiền và xác nhận số tiền đó bằng cách nhấp vào nút Thanh toán.
 8. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của đối tác thanh toán của chúng tôi, GlobalCollect. Khi đã ở đó, bạn sẽ hoàn tất khoản thanh toán của mình thông qua giao diện bảo mật của mạng iDEAL.

Những điều cần biết

Khoản tiền thường sẽ được ghi có vào tài khoản Google Ads của bạn trong vòng hai giờ, nhưng đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn. Hãy chắc chắn giữ tất cả các hồ sơ và biên lai thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đã chuyển đến tài khoản Google Ads của mình.

Vấn đề chậm trễ

Nếu lo ngại rằng quá trình chuyển tiền mất quá nhiều thời gian, bạn có thể thực hiện vài việc để kiểm tra nhằm chắc chắn rằng quá trình này đang được tiến hành:

 • Kiểm tra để chắc chắn rằng số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu chưa, hãy liên hệ với ngân hàng.
 • Hãy kiểm tra với ngân hàng để chắc chắn rằng khoản tiền đã được chuyển vào đúng tài khoản. Số tài khoản phải giống với số tài khoản được liệt kê trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng cách chuyển tiền trong tài khoản Google Ads).

Nếu đã quá ba ngày kể từ khi chuyển tiền và bạn vẫn không thấy khoản thanh toán được phản ánh trong tài khoản của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ cần phải đính kèm bằng chứng thanh toán hợp lệ với biểu mẫu này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp"). Nhấp vào liên kết bên dưới để xem thêm về bằng chứng thanh toán hợp lệ:

Cách cung cấp bằng chứng thanh toán hợp lệ

Bằng chứng thanh toán hợp lệ phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản sao chụp của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng.
 • Bằng chứng phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif hoặc .png.
 • Bằng chứng phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày thực hiện chuyển khoản. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong 5 ngày trước và sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền (Google Ads).
  • Tên ngân hàng chuyển tiền.
 • Vì lý do bảo mật, hãy bôi đen mọi thông tin nhạy cảm trên bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng hoặc tám số giữa của số thẻ tín dụng.

Sự cố kết nối và thanh toán

Nếu bạn không thấy thanh toán được ghi có vào tài khoản của mình trong vòng hai hoặc ba giờ, thì có thể kết nối trực tuyến giữa ngân hàng của bạn và GlobalCollect đã bị gián đoạn. Rất tiếc là điều này đôi khi lại xảy ra. Nếu đúng như vậy, hãy nhấp vào liên kết bên dưới để xem thêm thông tin:

Thông tin thêm về kết nối bị gián đoạn

Dưới đây là những gì bạn có thể mong đợi, dựa trên kiểu gián đoạn kết nối mà bạn gặp phải:

 • Gián đoạn tạm thời: GlobalCollect sẽ nhận thông báo thanh toán từ ngân hàng của bạn nhưng tình trạng kết nối đến Google có thể bị gián đoạn. Bạn sẽ không nhận được thông báo lỗi, nhưng khoản thanh toán sẽ được áp dụng cho tài khoản Google Ads của bạn sau khi đã được xử lý. Việc này có thể mất tới năm ngày.
 • Gián đoạn vĩnh viễn: Bạn sẽ nhận được thông báo lỗi về khoản thanh toán không thành công. Nếu muốn, bạn có thể chuyển khoản ngân hàng không theo thời gian thực đến GlobalCollect, có thể mất từ 5-10 ngày làm việc trước khi được ghi có vào tài khoản của bạn.

Cửa hàng tiện lợi hoặc Pay Easy

Với tùy chọn này, bạn có thể thanh toán thủ công tại một số lượng lớn các chuỗi cửa hàng tiện lợi, tại các ATM của Pay Easy hoặc bằng chuyển khoản ngân hàng trực tuyến — tất cả đều được cung cấp bởi Wellnet, đối tác thanh toán tin cậy của chúng tôi. Thường thanh toán sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn trong vòng ba ngày làm việc.

Các yêu cầu

Để sử dụng phương thức thanh toán này, bạn sẽ cần tài khoản Google Ads có địa chỉ doanh nghiệp ở Nhật Bản và chọn đồng Yên Nhật (JPY) làm đơn vị tiền tệ cho tài khoản của mình.

Thanh toán

Nếu bạn muốn thanh toán cho tài khoản Google Ads của mình, hãy nhấp vào liên kết bên dưới để xem các bước cần thực hiện đối với mỗi phương thức:

Cửa hàng tiện lợi: Lawson và Family Mart

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 1.000 JPY.
 4. Chọn Cửa hàng tiện lợi hoặc Pay Easy. Nếu bạn không thấy phương thức thanh toán này dưới dạng tùy chọn, hãy nhấp vào liên kết Thêm phương thức thanh toán mới để xem phương thức thanh toán đó.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán và nhấp vào Tiếp tục.
 6. Một cửa sổ sẽ mở ra đưa bạn đến trang web bảo mật của đối tác thanh toán của chúng tôi. Chọn Lawson và Family Mart.
 7. Ghi lại hoặc in số gồm 11 chữ số xuất hiện trong trường ID thanh toán. Bạn sẽ cần sử dụng số này khi thanh toán để chúng tôi có thể đối sánh số tiền thanh toán đó với tài khoản Google Ads của bạn.
 8. Hãy đến Lawson có máy tính Loppi hoặc Family Mart có Famiport. Thực hiện theo hướng dẫn trên máy tính để in thẻ đăng ký. Bạn sẽ cần phải nhập ID thanh toán 11 chữ số mà bạn đã ghi lại trong trường có gắn nhãn Số hiệu khách hàng.
 9. Mang thẻ đăng ký đến quầy thu ngân và thanh toán trong vòng 30 phút. Đừng quên lưu lại biên lai.

Cửa hàng tiện lợi: Circle K Sunkus, Daily Yamazaki và Yamazaki Daily Store

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 1.000 JPY.
 4. Chọn Cửa hàng tiện lợi hoặc Pay Easy. Nếu bạn không thấy phương thức thanh toán này dưới dạng tùy chọn, hãy nhấp vào liên kết Thêm phương thức thanh toán mới để xem phương thức thanh toán đó.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán và nhấp vào Tiếp tục.
 6. Một cửa sổ sẽ mở ra đưa bạn đến trang web bảo mật của đối tác thanh toán của chúng tôi. Chọn Circle K Sunkus/Daily Yamazaki.
 7. Ghi lại hoặc in số gồm 11 chữ số xuất hiện trong trường ID thanh toán. Bạn sẽ cần sử dụng số này khi thanh toán để chúng tôi có thể đối sánh số tiền thanh toán đó với tài khoản Google Ads của bạn.
 8. Hãy đến Circle K Sunkus, Daily Yamazaki hoặc Yamazaki Daily Store và nói cho nhân viên thu ngân biết bạn muốn thanh toán.
 9. Nếu bạn đang ở tại Circle K Sunkus, hãy nhập ID thanh toán của bạn trong trường có gắn nhãn Số Keitai Kessai. Nếu bạn đang ở tại Daily Yamazaki hoặc Yamazaki Daily Store, trường sẽ được gắn nhãn Số Kessai trực tuyến.
 10. Xác nhận thông tin được hiển thị là đúng và sau đó thanh toán. Đảm bảo lưu lại biên lai.

Rakuten Bank / Japan Net Bank

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 1.000 JPY.
 4. Chọn Cửa hàng tiện lợi hoặc Pay Easy. Nếu bạn không thấy phương thức thanh toán này dưới dạng tùy chọn, hãy nhấp vào liên kết Thêm phương thức thanh toán mới để xem phương thức thanh toán đó.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán và nhấp vào Tiếp tục.
 6. Một cửa sổ sẽ mở ra đưa bạn đến trang web bảo mật của đối tác thanh toán của chúng tôi. Chọn Rakuten Bank / Japan Net Bank.
 7. Chọn Rakuten Bank hoặc Japan Net Bank nơi bạn có tài khoản.
 8. Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên trang web của ngân hàng và thực hiện theo hướng dẫn để hoàn tất thanh toán.

ATM Pay Easy

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 1.000 JPY.
 4. Chọn Cửa hàng tiện lợi hoặc Pay Easy. Nếu bạn không thấy phương thức thanh toán này dưới dạng tùy chọn, hãy nhấp vào liên kết Thêm phương thức thanh toán mới để xem phương thức thanh toán đó.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán và nhấp vào Tiếp tục.
 6. Một cửa sổ sẽ mở ra đưa bạn đến trang web bảo mật của đối tác thanh toán của chúng tôi. Chọn ATM.
 7. In hướng dẫn xuất hiện.
 8. Đến ATM có biểu tượng Pay Easy cho bất kỳ ngân hàng nào sau đây: Sumitomo Mitsui Bank, Mizuho Bank, Resona Bank, Saitama Resona Bank hoặc Postal Saving. Nhập thông tin từ trang bạn đã in và thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ ngân hàng. Đảm bảo lưu lại biên lai.

Chuyển khoản ngân hàng Pay Easy

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 1.000 JPY.
 4. Chọn Cửa hàng tiện lợi hoặc Pay Easy. Nếu bạn không thấy phương thức thanh toán này dưới dạng tùy chọn, hãy nhấp vào liên kết Thêm phương thức thanh toán mới để xem phương thức thanh toán đó.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán và nhấp vào Tiếp tục.
 6. Một cửa sổ sẽ mở ra đưa bạn đến trang web bảo mật của đối tác thanh toán của chúng tôi. Chọn Ngân hàng Internet.
 7. Chọn ngân hàng nơi bạn có tài khoản. Ngân hàng này phải được hệ thống Pay Easy hỗ trợ.
 8. Đăng nhập vào tài khoản của bạn và thực hiện theo hướng dẫn để hoàn tất thanh toán.

Số tiền thanh toán

Khi sử dụng phương thức thanh toán được liệt kê ở trên, vui lòng ghi nhớ các nguyên tắc thanh toán sau đây:

 • Số tiền thanh toán thủ công tối thiểu là 1.000 JPY.
 • ATM Pay Easy sẽ không chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt trên 100.000 JPY.
 • Thanh toán tại cửa hàng tiện lợi tối đa là 300.000 JPY.

Những điều cần biết

Khoản thanh toán thường sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn trong vòng ba ngày làm việc. Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đã chuyển đến tài khoản Google Ads của mình.

Vấn đề chậm trễ

Nếu đã quá một ngày làm việc kể từ khi chuyển tiền và bạn vẫn không thấy thanh toán của mình được phản ánh trong tài khoản, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ cần phải đính kèm bằng chứng thanh toán hợp lệ với biểu mẫu này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp"). Nhấp vào liên kết bên dưới để xem thêm về bằng chứng thanh toán hợp lệ:

Cách cung cấp bằng chứng thanh toán hợp lệ

Bằng chứng thanh toán hợp lệ phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản sao chụp của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng.
 • Bằng chứng phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif hoặc .png.
 • Bằng chứng phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày thực hiện chuyển khoản. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong 5 ngày trước và sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền (Google Ads).
  • Tên ngân hàng chuyển tiền
 • Vì lý do bảo mật, hãy bôi đen mọi thông tin nhạy cảm trên bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng hoặc tám số giữa của số thẻ tín dụng.

NetBanking

NetBanking là phương thức thanh toán mà bạn có thể sử dụng để thanh toán thủ công. Với NetBanking, bạn thanh toán trước khi quảng cáo của mình chạy bằng cách sử dụng chuyển khoản ngân hàng. Loại thanh toán này được hỗ trợ bởi đối tác thanh toán tin cậy của chúng tôi, TimesofMoney.

Yêu cầu và bảo mật

Bạn có thể sử dụng net banking để thanh toán thủ công nếu những điều sau đây áp dụng cho bạn:

 • Bạn có địa chỉ thanh toán và tài khoản ngân hàng ở Ấn Độ.
 • Bạn đã chọn Rupee Ấn Độ (INR) làm đơn vị tiền tệ Google Ads của mình.
 • Ngân hàng của bạn được hỗ trợ bởi đối tác thanh toán của chúng tôi, TimesofMoney.

Xem danh sách các ngân hàng được TimesofMoney hỗ trợ

Tên ngân hàng Loại tài khoản được hỗ trợ
Bank of Bahrain and Kuwait Bán lẻ
Bank of India Bán lẻ và cộng tác
Bank of Maharashtra Bán lẻ và cộng tác
Canara Bank Bán lẻ
Central Bank of India Bán lẻ
Citibank – Net Banking Bán lẻ và cộng tác
City Union Ban Bán lẻ và cộng tác
Corporation Bank Bán lẻ và cộng tác
Deutsche Bank Bán lẻ và cộng tác
Development Credit Bank Bán lẻ
Federal Bank Bán lẻ và cộng tác
HDFC Bank Bán lẻ và cộng tác
ICICI Bank Bán lẻ và cộng tác
ING Vysya Bank Bán lẻ
Indian Bank Bán lẻ
Indian Overseas Bank Bán lẻ và cộng tác
IndusInd Bank Bán lẻ và cộng tác
IDBI Bank Bán lẻ
Jammu & Kashmir Bank Bán lẻ và doanh nghiệp
Karnataka Bank Ltd Bán lẻ
Karur Vysya Bank Bán lẻ và doanh nghiệp
Kotak Bank Bán lẻ và doanh nghiệp
Oriental Bank of Commerce Bán lẻ và doanh nghiệp
Ratnakar Bank Bán lẻ
South Indian Bank Bán lẻ và cộng tác
State Bank of Bikaner and Jaipur Bán lẻ và cộng tác
State Bank of Hyderabad Bán lẻ và cộng tác
State Bank of India Bán lẻ và cộng tác
State Bank of Mysore Bán lẻ và cộng tác
State Bank of Patiala Bán lẻ và cộng tác
State Bank of Travancore Bán lẻ và cộng tác
Tamilnad Mercantile Bank Bán lẻ
Union Bank of India Bán lẻ và cộng tác
United Bank of India Bán lẻ và cộng tác
YES Bank Bán lẻ
Vijaya Bank Bán lẻ và cộng tác

Tính bảo mật của chuyển khoản ngân hàng trực tuyến của bạn được đảm bảo theo hai cách:

 • Bạn sẽ đăng nhập vào tài khoản ngân hàng trực tuyến của mình bằng tên người dùng và mật khẩu.
 • Đơn đặt hàng của bạn được xử lý qua máy chủ bảo mật được TimesofMoney cung cấp.

Nếu bạn thanh toán qua ngân hàng HDFC và IDBI, vui lòng bật tùy chọn Truy cập bảo mật. Nếu không bật tùy chọn này, bạn sẽ không thực hiện được giao dịch. Hãy truy cập vào trang web của ngân hàng HDFC để tìm hiểu cách bật tùy chọn này.

Thanh toán

Bạn có thể thực hiện việc này bất cứ lúc nào. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn đã thêm NetBanking vào danh sách phương thức thanh toán trong tài khoản. Để làm điều đó, hãy đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn, nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán, sau đó nhấp vào nút Thanh toán. Nhấp vào đường dẫn liên kết bên dưới để xem các bước thanh toán:

Thanh toán

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào Thanh toán.
 4. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán trong trường có sẵn. Số tiền thanh toán thủ công tối thiểu là 500 INR.
 5. Nhấp vào Tiếp tục.
 6. Một cửa sổ sẽ bật lên đưa đến trang web của TimesofMoney. Chọn tên ngân hàng của bạn từ menu thả xuống và nhấp vào Gửi.
 7. Bạn sẽ được đưa đến trang web của ngân hàng và bạn sẽ cần phải thực hiện theo hướng dẫn trên trang web của ngân hàng của mình để thanh toán.

Phải chắc chắn thực hiện một thanh toán khác trước khi thanh toán thủ công của bạn hết tiền. Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn khi tiền của bạn còn lại 30% để giúp bạn đảm bảo quảng cáo của mình tiếp tục chạy.

Những điều cần biết

Số dư tài khoản của bạn thường sẽ cập nhật trong vòng 48 giờ sau khi thanh toán. Tại thời điểm đó, quảng cáo của bạn thường sẽ bắt đầu chạy nếu chưa chạy.

Vấn đề chậm trễ

Nếu lo ngại rằng quá trình chuyển tiền mất quá nhiều thời gian, bạn có thể thực hiện vài việc để kiểm tra nhằm chắc chắn rằng quá trình này đang được tiến hành:

 • Kiểm tra để chắc chắn rằng số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu chưa, hãy liên hệ với ngân hàng.
 • Hãy kiểm tra với ngân hàng để chắc chắn rằng khoản tiền đã được chuyển vào đúng tài khoản. Số tài khoản phải giống với số tài khoản được liệt kê trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng cách chuyển tiền trong tài khoản Google Ads).

Nếu đã quá năm ngày làm việc kể từ khi chuyển tiền và bạn vẫn không thấy khoản thanh toán được phản ánh trong tài khoản của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ cần phải đính kèm bằng chứng thanh toán hợp lệ với biểu mẫu này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp"). Nhấp vào liên kết bên dưới để xem thêm về bằng chứng thanh toán hợp lệ:

Cách cung cấp bằng chứng thanh toán hợp lệ

Bằng chứng thanh toán hợp lệ phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản sao chụp của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng.
 • Bằng chứng phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif hoặc .png.
 • Bằng chứng phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày thực hiện chuyển khoản. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong 5 ngày trước và sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền (Google Ads).
  • Tên ngân hàng chuyển tiền.
 • Vì lý do bảo mật, hãy bôi đen mọi thông tin nhạy cảm trên bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng hoặc tám số giữa của số thẻ tín dụng.

Google Pay/BHIM UPI

Phương thức thanh toán này tương tự như phương thức Chuyển tiền vì cũng sử dụng một số tham chiếu duy nhất. Nhưng thay vì thanh toán thông qua ngân hàng, bạn phải thực hiện thanh toán thông qua ứng dụng Google Pay (trước đây là Tez). Bạn thêm tiền vào tài khoản Google Ads bằng cách chuyển tiền cho Google thông qua Google Pay. Bạn chỉ có thể sử dụng phương thức này khi áp dụng phương thức thanh toán thủ công.

Các yêu cầu

 • Một tài khoản Google Ads có địa chỉ thanh toán ở Ấn Độ và đang sử dụng (INR) làm đơn vị tiền tệ.
 • Ứng dụng Google Pay dành cho thiết bị di động

Thanh toán thủ công

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads tại http://ads.google.com/.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào Thanh toán, rồi chọn “Google Pay/BHIM UPI”.
 4. Nhấp vào Thanh toán.
 5. Bạn sẽ thấy một biểu mẫu cung cấp tất cả thông tin bạn cần để chuyển tiền, bao gồm cả số tham chiếu duy nhất nếu số tham chiếu đó cần thiết tại địa điểm của bạn. Nếu cần thiết, số này có thể chỉ dành riêng cho tài khoản Google Ads của bạn, có nghĩa là bạn chỉ có thể sử dụng riêng số này cho tài khoản này.
 6. In biểu mẫu hoặc ghi lại thông tin được cung cấp.
 7. Thực hiện theo thông tin ghi trên biểu mẫu của bạn để tiến hành chuyển tiền thông qua ứng dụng Google Pay.

Hãy nhớ thực hiện một giao dịch thanh toán khác trước khi số dư của bạn cạn hết. Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn khi số dư của bạn còn lại 30% để giúp bạn đảm bảo quảng cáo của mình tiếp tục chạy.

Những điều cần biết

Sau khi nhận được số tiền bạn chuyển, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn. Quảng cáo của bạn thường sẽ bắt đầu chạy sau đó nếu chúng đã ngừng hoặc nếu đây là lần thanh toán đầu tiên của bạn. Nếu bạn đang làm mới số dư, quảng cáo của bạn sẽ tiếp tục chạy.

Thời gian xử lý: từ 2-5 ngày làm việc, tùy thuộc vào vị trí của bạn. Trong một số trường hợp, có thể mất đến 30 ngày. Thời gian xử lý có thể khác nhau do quá trình chuyển tiền phụ thuộc vào một vài yếu tố, bao gồm các quy trình của ngân hàng địa phương. Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đó đã được chuyển vào tài khoản Google Ads của mình.

Bạn sẽ nhận được một email xác nhận số dư đã cập nhật của bạn trong 5-10 ngày làm việc.

Vấn đề chậm trễ

Nếu lo ngại rằng quá trình chuyển tiền mất quá nhiều thời gian, bạn có thể thực hiện vài việc để kiểm tra nhằm chắc chắn rằng quá trình này đang được tiến hành:

 • Kiểm tra để chắc chắn rằng số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu chưa, hãy liên hệ với ngân hàng.
 • Hãy kiểm tra với ngân hàng để chắc chắn rằng khoản tiền đã được chuyển vào đúng tài khoản. Số tài khoản phải giống với số tài khoản được liệt kê trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thanh toán bằng ứng dụng Google Pay/BHIM UPI trong tài khoản Google Ads của mình).

Nếu đã quá hai tuần kể từ khi chuyển tiền mà bạn vẫn không thấy khoản thanh toán của mình được phản ánh trong tài khoản, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ cần phải đính kèm bằng chứng thanh toán hợp lệ cùng với biểu mẫu liên hệ này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp"). Nhấp vào liên kết bên dưới để xem thêm về bằng chứng thanh toán hợp lệ:

Bằng chứng thanh toán hợp lệ là gì

Bằng chứng thanh toán hợp lệ phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng đó có thể là ảnh chụp màn hình ứng dụng Google Pay hiển thị khoản thanh toán thành công.
 • Bằng chứng phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif hoặc .png.
 • Bằng chứng phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày thực hiện chuyển khoản. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong 5 ngày trước và sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền (tức là Google Ads).
  • Tên ngân hàng chuyển tiền.
 • Vì lý do bảo mật, hãy bôi đen mọi thông tin nhạy cảm trên bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng hoặc tám số giữa của số thẻ tín dụng.

Nếu bạn có câu hỏi về ứng dụng Google Pay (trước đây là Tez), vui lòng tham khảo Trung tâm trợ giúp Google Pay.

Paytm

Ví Paytm là ví điện tử bạn có thể sử dụng để thực hiện thanh toán thủ công. Bạn cần thanh toán bằng tài khoản Paytm trước khi quảng cáo chạy.

Các yêu cầu

Để sử dụng ví Paytm cho phương thức thanh toán thủ công, bạn cần:

 • Một tài khoản Google Ads có địa chỉ thanh toán ở Ấn Độ đang sử dụng (INR) làm đơn vị tiền tệ.
 • Một tài khoản Paytm liên kết với tài khoản Google Ads của bạn. Bạn cần vô hiệu hóa trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để thấy cửa sổ mới.

Thanh toán thủ công

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào Thanh toán.
 4. Chọn Paytm.
  • Đối với thanh toán lần đầu tiên bằng Paytm, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để nhập số điện thoại và OTP của bạn liên kết Paytm Wallet của bạn.
 5. Ghi rõ số tiền thanh toán của bạn, rồi nhấp vào Thanh toán để xem lại và hoàn tất quy trình thanh toán.
  • Lưu ý: Số tiền thanh toán thủ công tối thiểu là 500 INR. Paytm có thể có các quy định hạn chế khác về hạn mức số tiền thanh toán.

Hãy nhớ thực hiện một giao dịch thanh toán khác trước khi số dư của bạn cạn hết. Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn khi số dư của bạn còn lại 30% để giúp bạn đảm bảo quảng cáo của mình tiếp tục chạy.

Những điều cần biết

Quá trình xử lý thanh toán của bạn có thể mất đến 24 giờ sau khi bạn nhận được email xác nhận thanh toán. Nếu đã quá 24 giờ kể từ khi thanh toán và bạn vẫn không thấy thanh toán được phản ánh trong tài khoản, hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ sẵn sàng trợ giúp.

Thông báo lỗi phổ biến

Paytm đôi khi có thể đưa ra một thông báo lỗi. Dưới đây là cách giải quyết những vấn đề phổ biến nhất:

Thông báo lỗi: Không đủ tiền

Ý nghĩa: Thông báo này thường có nghĩa là ví Paytm của bạn không có đủ tiền để thanh toán. Trong trường hợp này, hãy nạp tiền vào Paytm của bạn và thử thanh toán lại.

Thông báo này cũng có thể hiển thị nếu thanh toán của bạn vượt quá một số hạn chế Paytm nhất định. Ví dụ: cài đặt ví Paytm của bạn có thể có giới hạn hàng ngày được đặt trên số tiền hoặc số lần thanh toán.

Việc cần làm:

 1. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 2. Nhấp vào Phương thức thanh toán ở bên cạnh trang.
 3. Tìm "Paytm" và nhấp vào Xóa.
 4. Nhấp vào Tóm tắt ở bên cạnh trang.
 5. Nhấp vào Thanh toán và thử thanh toán lại.
  • Bạn sẽ được nhắc liên kết lại tài khoản. Hãy tận dụng cơ hội này để thay đổi các quy định giới hạn thanh toán đối với Google Ads trên trang Yêu cầu quyền truy cập trong tài khoản Paytm của bạn.

 

Thông báo lỗi: Tổ chức tài chính của bạn không đưa ra lý do nào

Ý nghĩa: Thông báo này thường có nghĩa là đã xảy ra lỗi hệ thống hoặc thông tin thanh toán của bạn không hợp lệ. Tuy nhiên, đôi khi thanh toán của bạn có thể vẫn chuyển đi cho dù bạn nhận được thông báo lỗi này.

Việc cần làm: Kiểm tra ví Paytm của bạn xem thanh toán có bị từ chối không. Nếu có, hãy giải quyết sự cố với Paytm trước khi thực hiện một giao dịch thanh toán khác. Hãy kiểm tra xem khoản thanh toán đã chuyển đến tài khoản Google Ads của bạn chưa trước khi thử thực hiện một giao dịch thanh toán khác.

Các ứng dụng dựa trên UPI khác

Bạn có thể thanh toán bằng mọi ứng dụng dựa trên UPI, miễn là ứng dụng đó chấp nhận số tài khoản gồm chữ và số bằng cách thực hiện như sau:

 1. Mở một ứng dụng dựa trên UPI tùy chọn.
 2. Nhập một số tài khoản ảo duy nhất làm số tài khoản.
 3. Nhập "CITI0100000" làm mã IFSC.
 4. Gửi khoản thanh toán.

Chuyển khoản ngân hàng bằng Giropay

Với phương thức chuyển khoản ngân hàng bằng GiroPay, bạn sẽ thanh toán trên trang web của ngân hàng và số dư tài khoản Google Ads của bạn thường sẽ được cập nhật trong vòng vài giờ.

Các yêu cầu

Để sử dụng phương thức thanh toán này, bạn sẽ cần có tài khoản ngân hàng thuộc mạng GiroPAY. Ngoài ra, bạn cần có tài khoản Google Ads có địa chỉ doanh nghiệp ở Đức và chọn Euro (EUR) làm đơn vị tiền tệ cho tài khoản của mình.

Thiết lập

Nếu bạn muốn thanh toán cho tài khoản Google Ads của mình bằng Giropay, hãy nhấp vào liên kết sau:

Chuyển khoản ngân hàng bằng GiroPay cho tài khoản

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Chọn Chuyển khoản ngân hàng bằng GiroPay. Nếu bạn không thấy phương thức thanh toán này dưới dạng tùy chọn, hãy nhấp vào liên kết Thêm phương thức thanh toán mới để xem phương thức thanh toán đó.
 5. Nhấp vào Tiếp tục thanh toán.
 6. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán cho tài khoản Google Ads của mình. Số tiền thanh toán tối thiểu là 10 EUR.
 7. Nhấp vào Tiếp tục xem xét.
 8. Xem lại số tiền và xác nhận số tiền đó bằng cách nhấp vào nút Thanh toán.
 9. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của đối tác thanh toán của chúng tôi, GlobalCollect. Khi đã ở đó, bạn sẽ hoàn tất thanh toán của mình thông qua giao diện bảo mật của mạng GiroPay.

Những điều cần biết

Khoản tiền thường sẽ được ghi có vào tài khoản Google Ads của bạn trong vòng hai giờ, nhưng đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn. Hãy chắc chắn giữ tất cả các hồ sơ và biên lai thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đã chuyển đến tài khoản Google Ads của mình.

Thời gian xử lý: Thường là hai giờ. Chuyển tiền tùy thuộc vào một số yếu tố, bao gồm cả các quy trình của ngân hàng của bạn.

Vấn đề chậm trễ

Nếu lo ngại rằng quá trình chuyển tiền mất quá nhiều thời gian, bạn có thể thực hiện vài việc để kiểm tra nhằm chắc chắn rằng quá trình này đang được tiến hành:

 • Kiểm tra để chắc chắn rằng số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu chưa, hãy liên hệ với ngân hàng.
 • Hãy kiểm tra với ngân hàng để chắc chắn rằng khoản tiền đã được chuyển vào đúng tài khoản. Số tài khoản phải giống với số tài khoản được liệt kê trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng cách chuyển tiền trong tài khoản Google Ads).

Nếu đã quá ba ngày kể từ khi chuyển tiền và bạn vẫn không thấy khoản thanh toán được phản ánh trong tài khoản của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ cần phải đính kèm bằng chứng thanh toán hợp lệ với biểu mẫu này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp"). Nhấp vào liên kết bên dưới để xem thêm về bằng chứng thanh toán hợp lệ:

Cách cung cấp bằng chứng thanh toán hợp lệ

Bằng chứng thanh toán hợp lệ phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản sao chụp của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng.
 • Bằng chứng phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif hoặc .png.
 • Bằng chứng phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày thực hiện chuyển khoản. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong 5 ngày trước và sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền (Google Ads).
  • Tên ngân hàng chuyển tiền.
 • Vì lý do bảo mật, hãy bôi đen mọi thông tin nhạy cảm trên bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng hoặc tám số giữa của số thẻ tín dụng.

BPAY

BPAY là phương thức thanh toán có thể được sử dụng trên tùy chọn cài đặt thanh toán thủ công. Với BPAY, bạn có thể thanh toán trực tuyến hoặc qua điện thoại và khoản thanh toán thường sẽ được ghi có vào tài khoản Google Ads của bạn trong vòng từ 2 đến 3 ngày làm việc.

Các yêu cầu

Để sử dụng phương thức thanh toán này, bạn sẽ cần có tài khoản ngân hàng thuộc mạng BPAY. Ngoài ra, bạn cần có tài khoản Google Ads có địa chỉ doanh nghiệp ở Úc và chọn Đô la Úc (AUD) làm đơn vị tiền tệ của tài khoản của bạn.

Thanh toán

Nhấp vào liên kết bên dưới để xem các bước về cách thanh toán bằng BPAY.

Thanh toán bằng BPAY

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào Thanh toán.
 4. Chọn BPAY. Nếu bạn không thấy BPAY dưới dạng tùy chọn, hãy nhấp vào menu thả xuống "Thanh toán bằng" và chọn Thêm phương thức thanh toán mới. Sau đó chọn BPAY.
 5. Ghi lại mã hóa đơn và số tham chiếu hiện ra.
 6. Đăng nhập vào trang web của ngân hàng và gọi đến dịch vụ ngân hàng qua điện thoại.
 7. Chọn BPAY hoặc tùy chọn thanh toán hóa đơn và thực hiện theo hướng dẫn để thanh toán. Bạn có thể thanh toán với bất kỳ số tiền nào cao hơn 10 AUD.
 8. Ghi lại số biên lai sau khi thực hiện xong. Hãy lưu số này cho đến khi khoản tiền đã được chuyển vào tài khoản Google Ads của bạn. Quá trình này thường mất từ 2 đến 3 ngày làm việc.

Những điều cần biết

Khoản thanh toán thủ công thường sẽ được ghi có vào tài khoản Google Ads trong vòng từ 2 đến 3 ngày làm việc. Nếu khoản tiền chưa được ghi có sau 3 ngày làm việc, hãy đọc phần bên dưới để biết các mẹo khắc phục sự cố.

Vấn đề chậm trễ

Nếu lo ngại rằng quá trình chuyển tiền mất quá nhiều thời gian, bạn có thể thực hiện vài việc để kiểm tra nhằm chắc chắn rằng quá trình này đang được tiến hành:

 • Kiểm tra để chắc chắn rằng số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu chưa, hãy liên hệ với ngân hàng.
 • Hãy kiểm tra với ngân hàng để chắc chắn rằng khoản tiền đã được chuyển vào đúng tài khoản. Số tài khoản phải giống với số tài khoản được liệt kê trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng cách chuyển tiền trong tài khoản Google Ads).

Nếu đã quá hai ngày làm việc kể từ khi chuyển tiền và bạn vẫn không thấy thanh toán của mình được phản ánh trong tài khoản, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ cần phải đính kèm bằng chứng thanh toán hợp lệ với biểu mẫu này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp"). Nhấp vào liên kết bên dưới để xem thêm về bằng chứng thanh toán hợp lệ:

Cách cung cấp bằng chứng thanh toán hợp lệ

Bằng chứng thanh toán hợp lệ phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản sao chụp của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng.
 • Bằng chứng phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif hoặc .png.
 • Bằng chứng phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày thực hiện chuyển khoản. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong 5 ngày trước và sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền (Google Ads).
  • Tên ngân hàng chuyển tiền.
 • Vì lý do bảo mật, hãy bôi đen mọi thông tin nhạy cảm trên bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng hoặc tám số giữa của số thẻ tín dụng.

PayPal

Bạn có thể sử dụng PayPal để thanh toán tự động (bạn sẽ được tự động tính phí sau khi quảng cáo chạy) hoặc thanh toán thủ công (bạn chuyển tiền vào tài khoản trước khi quảng cáo chạy).

Các yêu cầu

Để sử dụng phương thức thanh toán này, bạn cần:

 1. Một tài khoản Google Ads có một trong những kiểu kết hợp địa chỉ thanh toán và đơn vị tiền tệ sau:
  • Địa chỉ thanh toán tại Úc với đồng Đô la Úc (AUD)
  • Địa chỉ thanh toán tại Úc với đồng Đô la Mỹ (USD)
 2. Một tài khoản PayPal được liên kết với tài khoản Google Ads của bạn. Bạn cần vô hiệu hóa trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để thấy cửa sổ mới.

Tìm phương thức thanh toán của bạn bên dưới để được hướng dẫn cách thực hiện thanh toán thông qua PayPal.

Thanh toán tự động

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến Thanh toán
 3. Nhấp vào Phương thức thanh toán.
 4. Nhấp vào Thêm phương thức thanh toán mới.
 5. Chọn Thêm tài khoản PayPal mới và nhấp vào Lưu.
 6. Sau đó, bạn sẽ được chuyển đến trang web PayPal. Hãy thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình cho đến khi bạn được chuyển trở lại tài khoản Google Ads của mình. (Hãy nhớ vô hiệu hóa trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để xem cửa sổ mới).
 7. Để đặt phương thức này làm phương thức thanh toán chính, hãy chọn Chính trong danh sách thả xuống dưới PayPal trong danh sách các phương thức thanh toán có sẵn.

Thanh toán thủ công

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến Thanh toán
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Hãy chắc chắn rằng đã chọn PayPal, chỉ định số tiền thanh toán của bạn rồi nhấp vào Thực hiện thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 10 USD hoặc 20 AUD.
 5. Sau đó, bạn sẽ được chuyển đến trang web PayPal. Hãy thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình cho đến khi bạn được chuyển trở lại tài khoản Google Ads của mình. (Hãy nhớ vô hiệu hóa trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để xem cửa sổ mới).
 6. Xem lại các thông tin thanh toán của bạn. Sau đó, hãy nhấp vào Thanh toán.

Thời gian xử lý

Giao dịch thanh toán của bạn có thể mất đến 24 giờ để xử lý sau khi PayPal gửi email cho bạn. Nếu chưa thấy khoản thanh toán hiển thị trong tài khoản sau hơn 24 giờ làm việc kể từ khi thanh toán thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn.

Các thông báo lỗi phổ biến

Đôi khi PayPal có thể đưa ra thông báo lỗi. Dưới đây là cách giải quyết những vấn đề phổ biến nhất:

Thông báo lỗi: Liên kết tài khoản của bạn bị hỏng

Việc nên làm: Thông báo này thường có nghĩa là tài khoản PayPal của bạn không được liên kết, liên kết hết hạn hoặc đã bị thu hồi. Bạn nên:

 1. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán.
 2. Nhấp vào đường dẫn liên kết Phương thức thanh toán ở phía bên trái của trang.
 3. Trong mục "Các phương thức thanh toán có thể dùng", tìm "PayPal" và nhấp vào Xóa.
 4. Nhấp vào liên kết Tóm tắt ở bên cạnh trang. Nhấp vào Thanh toán và thử thanh toán lại. Bạn sẽ được nhắc liên kết lại tài khoản.

 

Thông báo lỗi: Không đủ tiền

Việc nên làm: Thông báo này thường có nghĩa là tài khoản của người thanh toán không có đủ tiền để thanh toán. Trong trường hợp này, hãy nạp tiền vào tài khoản PayPal của bạn và thử thanh toán lại. Thông báo này cũng có thể hiển thị nếu khoản thanh toán của bạn đã vượt quá giới hạn nhất định của PayPal. Ví dụ: cài đặt ví PayPal của bạn có thể quy định giới hạn số tiền hoặc số lượng giao dịch thanh toán hàng ngày. Bạn nên:

 1. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán.
 2. Nhấp vào đường dẫn liên kết Phương thức thanh toán ở phía bên trái của trang.
 3. Tìm "PayPal" và nhấp vào Xóa.
 4. Nhấp vào liên kết Tóm tắt ở bên cạnh trang.
 5. Nhấp vào Thanh toán và thử thanh toán lại. Bạn sẽ được nhắc liên kết lại tài khoản. Hãy tận dụng cơ hội này để thay đổi các quy định giới hạn thanh toán đối với Google Ads trên trang "Yêu cầu quyền truy cập" trong tài khoản PayPal của bạn.

 

Thông báo lỗi: Tổ chức tài chính của bạn không đưa ra lý do nào

Việc nên làm: Thông báo này thường có nghĩa là đã xảy ra lỗi hệ thống hoặc thông tin thanh toán của bạn không hợp lệ. Tuy nhiên, đôi khi khoản thanh toán có thể vẫn chuyển đi cho dù bạn nhận được thông báo lỗi này. Bạn nên:

 1. Kiểm tra ví PayPal của bạn xem liệu giao dịch thanh toán có bị từ chối không. Nếu có, hãy giải quyết sự cố với PayPal trước khi thực hiện một giao dịch thanh toán khác.
 2. Hãy kiểm tra xem khoản thanh toán đã chuyển đến tài khoản Google Ads của bạn chưa trước khi thử thực hiện một giao dịch thanh toán khác.

Thẻ tín dụng dự phòng

Nếu bạn sử dụng thanh toán tự động và phương thức thanh toán chính của bạn không hoạt động vì lý do nào đó, thẻ tín dụng dự phòng sẽ đảm bảo quảng cáo của bạn tiếp tục chạy.

Dưới đây là cách thiết lập thẻ tín dụng dự phòng:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến Thanh toán
 3. Nhấp vào liên kết Phương thức thanh toán, sau đó nhấp vào Thêm phương thức thanh toán mới.
 4. Nhập thông tin thanh toán, sau đó nhấp vào Lưu.
 5. Khi bạn được chuyển hướng trở lại trang Phương thức thanh toán, hãy tìm thẻ tín dụng mà bạn vừa thêm và chọn Sao lưu từ menu thả xuống ở phía dưới bên trái.

ASSIST

ASSIST là đối tác thanh toán bảo mật của chúng tôi tại Nga. Với ASSIST, bạn có thể thực hiện phương thức thanh toán thủ công cho tài khoản Google Ads của mình bằng cách sử dụng thẻ ngân hàng, WebMoney hoặc Yandex.Money.

Các yêu cầu

Để sử dụng phương thức thanh toán này, bạn cần tài khoản Google Ads có địa chỉ thanh toán tại Nga và chọn đồng rúp Nga (RUB) làm đơn vị tiền tệ của bạn.

Thanh toán qua ASSIST

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Đảm bảo rằng bạn đã chọn ASSIST, chỉ định số tiền thanh toán, sau đó nhấp vào Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 100 RUB.
 5. Sau đó, bạn sẽ được chuyển đến trang web ASSIST. Hãy thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình cho đến khi bạn được chuyển trở lại tài khoản Google Ads của mình.

Thẻ ngân hàng do ASSIST lưu

Nếu thanh toán bằng thẻ ngân hàng qua ASSIST, bạn có thể lưu các thông tin của mình để thực hiện thanh toán bằng thẻ ngân hàng trong tương lai mà không cần truy cập vào ASSIST. Với tùy chọn thanh toán này, Google không lưu bất kỳ thông tin thẻ ngân hàng nào của bạn.

Trong lần thanh toán đầu tiên qua ASSIST, bạn sẽ thấy một hộp thoại có nội dung "Nếu thanh toán bằng thẻ ngân hàng, bạn có muốn lưu thông tin cho thanh toán trong tương lai?" Chọn để ASSIST lưu thẻ ngân hàng của bạn.

Thanh toán thông qua thẻ ngân hàng do ASSIST lưu

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Đảm bảo chọn "Thẻ ngân hàng do ASSIST lưu", chỉ định số tiền thanh toán của bạn, rồi nhấp vào Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 100 RUB.
 5. Bạn sẽ có cơ hội xem lại chi tiết thanh toán của mình. Sau đó, hãy nhấp vào Thanh toán.
Lưu ý quan trọng: Bất kỳ người nào có quyền truy cập quản trị hoặc thông thường vào tài khoản Google Ads của bạn đều sẽ có thể thanh toán bằng thẻ ngân hàng do ASSIST lưu.

Thời gian xử lý

Các giao dịch thanh toán ASSIST có thể mất tới 24 giờ để xử lý sau khi ASSIST gửi email cho bạn.

Nếu chưa thấy khoản thanh toán hiển thị trong tài khoản sau hơn 24 giờ kể từ khi thanh toán thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn.

Các thông báo lỗi phổ biến

Đôi khi, ASSIST có thể đưa ra thông báo lỗi. Dưới đây là cách giải quyết những vấn đề phổ biến nhất:

Thông báo lỗi: ỦY QUYỀN BỊ TỪ CHỐI. Đã hết thời gian chờ nhận thông tin về phương thức thanh toán.

Việc cần làm:

 • Thông báo này thường có nghĩa là bạn chưa nhập xong thông tin thanh toán của mình trong vòng 15 phút theo quy định. Nếu đúng như vậy, bạn chỉ cần thực hiện lại giao dịch thanh toán.
 • Thông báo này cũng có thể liên quan đến vấn đề về các tùy chọn cài đặt trình duyệt của bạn. Nếu bạn đã nhập thông tin thanh toán trong vòng 15 phút theo quy định nhưng vẫn nhận được thông báo này thì hãy thử thanh toán lại bằng loại trình duyệt khác.

 

Thông báo lỗi: ỦY QUYỀN BỊ TỪ CHỐI hoặc tổ chức tài chính của bạn không đưa ra lý do nào.

Việc nên làm: Thông báo này thường có nghĩa là đã xảy ra lỗi hệ thống, thông tin thanh toán của bạn không hợp lệ hoặc ngân hàng của bạn từ chối thực hiện giao dịch thanh toán. Tuy nhiên, đôi khi khoản thanh toán của bạn có thể vẫn chuyển đi cho dù bạn nhận được thông báo lỗi này. Bạn nên:

 1. Kiểm tra xem liệu khoản thanh toán đã chuyển vào tài khoản của bạn chưa trước khi thử thực hiện giao dịch thanh toán khác.
 2. Liên hệ với ngân hàng của bạn để xem liệu giao dịch thanh toán của bạn có bị từ chối không. Nếu có, hãy giải quyết lý do bị từ chối với ngân hàng trước khi thực hiện giao dịch thanh toán khác.

 

Thông báo lỗi: Liên kết tài khoản bị lỗi

Phải làm gì: Thông báo này thường có nghĩa là thẻ ngân hàng bạn lưu trong tài khoản đã hết hạn hoặc có thông tin không chính xác. Bạn nên:

 1. Nhấp vào liên kết Phương thức thanh toán ở bên cạnh trang.
 2. Trong phần "Phương thức thanh toán có sẵn", tìm "ASSIST" và nhấp vào Xóa.
 3. Nhấp vào liên kết Tóm tắt ở bên cạnh trang. Nhấp vào Thanh toán và thử thanh toán lại. Bạn sẽ cần cung cấp chi tiết thẻ ngân hàng của mình và bạn sẽ có tùy chọn lưu chúng để sử dụng trong tương lai.

 

Thông báo lỗi: Không đủ tiền

Việc nên làm: Thông báo này thường có nghĩa là tài khoản của người thanh toán không có đủ tiền để thanh toán. Trong trường hợp này, thêm tiền vào tài khoản ASSIST của bạn và thử thanh toán lại.

Chuyển tiền

Phương thức thanh toán này giống như tên gọi của nó: bạn thêm tiền vào tài khoản Google Ads của mình bằng cách chuyển tiền cho Google. Nhấp vào liên kết bên dưới để xem cách thiết lập phương thức thanh toán cho tài khoản của bạn.

Thiết lập quy trình chuyển tiền cho tài khoản

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Chọn Chuyển tiền.
 5. Nhập số tiền bạn muốn chuyển vào tài khoản Google Ads của mình. Lưu ý rằng số tiền thanh toán tối thiểu là 100 RUB.
 6. Nhấp vào Thanh toán.
 7. In trang này và mang đến ngân hàng của bạn. Nếu bạn không thể in, hãy ghi lại Thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng của Google và mang đến ngân hàng. Số tài khoản ngân hàng của Google là số duy nhất cho tài khoản Google Ads của bạn và sẽ cần thiết khi bạn tiến hành chuyển khoản tại ngân hàng của mình. Nếu bạn dự định chuyển tiền đến nhiều tài khoản Google Ads, bạn sẽ cần Thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng duy nhất của Google cho mỗi tài khoản.
Lưu ý quan trọng

 • Bạn phải cung cấp Thông tin tài khoản ngân hàng duy nhất của Google cho từng tài khoản Google Ads mà bạn muốn thực hiện chuyển tiền tới đó. Nếu không, chúng tôi không thể xử lý khoản thanh toán của bạn.
 • Hãy đảm bảo rằng Thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng của Google mà bạn cung cấp là chính xác. Nếu bạn cung cấp sai Thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng của Google, khoản thanh toán của bạn có thể được chuyển vào tài khoản Google Ads của người khác. Chúng tôi sẽ không thể chuyển trả lại hay chuyển tiền vào đúng tài khoản.

Lấy hóa đơn chiếu lệ

Bạn chỉ có thể lấy hóa đơn chiếu lệ trước khi bắt đầu chuyển tiền khi đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Bạn đã đăng ký với Google Ads với tư cách một pháp nhân hợp pháp (Doanh nhân hoặc Doanh nghiệp).
 • Tài khoản của bạn sử dụng phương thức thanh toán thủ công bằng phương thức chuyển tiền.
 • Tài khoản của bạn có địa chỉ thanh toán tại Nga.

Các hóa đơn chiếu lệ sẽ chứa thông tin về khoản thanh toán dự định của bạn và dịch vụ mà Google Ads cung cấp.

Dưới đây là cách lấy hóa đơn chiếu lệ:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Xác minh rằng bạn đã đăng nhập vào tài khoản mà bạn muốn nạp tiền vào.
 3. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 4. Nhấp vào Thanh toán.
 5. Trong mục “Hóa đơn chiếu lệ”, hãy điền số tiền bạn định thanh toán và nhấp vào Tạo hóa đơn.
 6. In trang này và mang đến ngân hàng. Nếu bạn không thể in, hãy ghi lại Thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng của Google và mang đến ngân hàng. Số này là số duy nhất cho tài khoản Google Ads của bạn và sẽ cần thiết khi bạn tiến hành chuyển khoản tại ngân hàng. Nếu bạn dự định chuyển tiền đến nhiều tài khoản Google Ads, bạn sẽ cần Thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng duy nhất của Google cho mỗi tài khoản.

Lưu ý

Hóa đơn chiếu lệ không được lưu trữ trong tài khoản của bạn và không phải là bằng chứng thanh toán. Sau khi hoàn tất thanh toán bằng cách chuyển tiền, bạn sẽ nhìn thấy biên lai trên trang "Giao dịch". Để đến đó, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ

Hóa đơn VAT và tài liệu Hoạt động nghiệm thu sẽ tự động được gửi cho các pháp nhân hợp pháp mỗi tháng.

Những điều cần biết

Khi chúng tôi nhận được chuyển tiền của bạn, quảng cáo của bạn thường sẽ bắt đầu chạy nếu quảng cáo đã ngừng hoặc nếu đây là lần thanh toán đầu tiên của bạn. Nếu bạn đang làm mới số dư, quảng cáo của bạn sẽ tiếp tục chạy.

Thời gian xử lý: 2-3 ngày làm việc, tùy thuộc vào vị trí của bạn. Trong một số trường hợp, có thể mất đến 10 ngày. Thời gian xử lý có thể khác nhau do quá trình chuyển tiền phụ thuộc vào một vài yếu tố, bao gồm các quy trình của ngân hàng địa phương. Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đó đã được chuyển vào tài khoản Google Ads của mình.

Vấn đề chậm trễ

Nếu lo ngại rằng quá trình chuyển tiền mất quá nhiều thời gian, bạn có thể thực hiện vài việc để kiểm tra nhằm chắc chắn rằng quá trình này đang được tiến hành:

 • Kiểm tra để chắc chắn rằng số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu chưa, hãy liên hệ với ngân hàng.
 • Hãy kiểm tra với ngân hàng để chắc chắn rằng khoản tiền đã được chuyển vào đúng tài khoản. Số tài khoản ngân hàng Google Ads phải giống với số tài khoản được liệt kê trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng chuyển tiền trong tài khoản Google Ads).

Nếu đã quá 3 ngày làm việc kể từ khi chuyển tiền và bạn vẫn không thấy khoản thanh toán được phản ánh trong tài khoản của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ cần phải đính kèm bằng chứng thanh toán hợp lệ cùng với biểu mẫu liên hệ này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp").

Cách cung cấp bằng chứng thanh toán hợp lệ

Bằng chứng thanh toán hợp lệ phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản sao chụp của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng.
 • Bằng chứng phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif, .pdf hoặc .png.
 • Bằng chứng phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày thực hiện chuyển khoản. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong 5 ngày trước và sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền.
  • Tên ngân hàng bạn sử dụng.
 • Vì lý do bảo mật, hãy bôi đen bất kỳ thông tin nhạy cảm nào trên bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng.

Yandex.Money

 

Lưu ý:

Do vấn đề về kỹ thuật, thanh toán qua Yandex.Money tạm thời không có sẵn. Trong thời gian chờ đợi, bạn vẫn có thể thanh toán với Yandex.Money thông qua đối tác ASSIST của chúng tôi. Vui lòng xem hướng dẫn ở trên.

 

Yandex.Money là đối tác thanh toán bảo mật của chúng tôi tại Nga. Với Yandex.Money, bạn có thể thực hiện quy trình thanh toán thủ công trực tiếp cho tài khoản Google Ads bằng cách sử dụng ví Yandex.Money.

Các yêu cầu

Để sử dụng phương thức thanh toán này, bạn cần:

 • Một tài khoản Google Ads có địa chỉ thanh toán tại Nga và chọn đồng Rúp Nga (RUB) làm đơn vị tiền tệ của bạn
 • Một tài khoản Yandex.Money được liên kết với tài khoản Google Ads của bạn. Bạn cần vô hiệu hóa trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để thấy cửa sổ mới
Lưu ý quan trọng: Bạn chỉ có thể liên kết một tài khoản Yandex.Money với một tài khoản Google Ads. Nếu tài khoản Yandex.Money đã được liên kết với một tài khoản Google Ads khác, tài khoản này sẽ tự động bị hủy liên kết khi bạn thiết lập liên kết mới.

Thanh toán thông qua Yandex.Money

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Đảm bảo Yandex.Money được chọn, xác định số tiền thanh toán của bạn, sau đó nhấp vào Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 100 RUB.
 5. Sau đó, bạn sẽ được đưa đến trang web của Yandex.Money. Hãy thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình cho đến khi bạn được chuyển trở lại tài khoản Google Ads của mình. (Bạn cần vô hiệu hóa trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để thấy cửa sổ mới).
 6. Bạn sẽ được xem lại thông tin thanh toán của mình. Sau đó, hãy nhấp vào Thanh toán.

Thời gian xử lý

Thanh toán của bạn có thể cần đến 24 giờ để xử lý sau Yandex.Money gửi cho bạn một email. Nếu đã quá 24 giờ kể từ khi thanh toán và bạn vẫn không thấy thanh toán được phản ánh trong tài khoản, hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ sẵn sàng trợ giúp.

Thông báo lỗi phổ biến

Yandex.Money đôi khi có thể đưa ra một thông báo lỗi. Dưới đây là cách giải quyết những vấn đề phổ biến nhất:

Thông báo lỗi: Liên kết tài khoản bị lỗi

Phải làm gì: Thông báo này thường có nghĩa là tài khoản Yandex.Money của bạn chưa được liên kết hoặc liên kết đã hết hạn hoặc đã bị thu hồi. Bạn nên:

 1. Nhấp vào liên kết Phương thức thanh toán ở bên cạnh trang.
 2. Tìm "Yandex.Money" và nhấp vào Xóa.
 3. Nhấp vào liên kết Tóm tắt ở bên cạnh trang. Nhấp vào Thanh toán và thử thanh toán lại. Bạn sẽ được nhắc liên kết lại tài khoản.

 

Thông báo lỗi: Không đủ tiền

Việc cần làm:

 • Thông báo này thường có nghĩa là tài khoản của người thanh toán không đủ tiền để thanh toán. Trong trường hợp này, hãy thêm tiền vào tài khoản Yandex.Money của bạn và thử thanh toán lại.
 • Thông báo này cũng có thể được hiển thị nếu thanh toán của bạn đã vượt quá những hạn chế cụ thể của Yandex.Money. Ví dụ: ví Yandex.Money có thể có một giới hạn hàng ngày được đặt cho số tiền hoặc số lần thanh toán. Bạn nên:
  1. Nhấp vào liên kết Phương thức thanh toán ở bên cạnh trang.
  2. Tìm "Yandex.Money" và nhấp vào Xóa.
  3. Nhấp vào liên kết Tóm tắt ở bên cạnh trang.
  4. Nhấp vào Thanh toán và thử thanh toán lại. Bạn sẽ được nhắc liên kết lại tài khoản. Hãy tận dụng cơ hội này để thay đổi các quy định giới hạn thanh toán đối với Google Ads trên trang "Yêu cầu quyền truy cập" trong tài khoản Yandex.Money của bạn.

 

Thông báo lỗi: Tổ chức tài chính của bạn không đưa ra lý do nào

Việc nên làm: Thông báo này thường có nghĩa là đã xảy ra lỗi hệ thống hoặc thông tin thanh toán của bạn không hợp lệ. Tuy nhiên, đôi khi khoản thanh toán có thể vẫn chuyển đi cho dù bạn nhận được thông báo lỗi này. Bạn nên:

 1. Kiểm tra ví Yandex.Money xem thanh toán có bị từ chối không. Nếu thanh toán bị từ chối, hãy giải quyết lý do từ chối với Yandex.Money trước khi thực hiện một thanh toán khác.
 2. Hãy kiểm tra xem khoản thanh toán đã chuyển đến tài khoản Google Ads của bạn chưa trước khi thử thực hiện một giao dịch thanh toán khác.

Qiwi

Lưu ý:

Do vấn đề về kỹ thuật, thanh toán qua Qiwi tạm thời không có sẵn. Trong thời gian chờ đợi, bạn vẫn có thể thanh toán bằng các phương thức thanh toán khác. Vui lòng xem hướng dẫn ở trên.

Qiwi là đối tác thanh toán bảo mật của chúng tôi tại Nga. Với Qiwi, bạn có thể thực hiện quy trình thanh toán thủ công cho tài khoản Google Ads của mình bằng cách sử dụng ví Qiwi.

Các yêu cầu

Để sử dụng phương thức thanh toán này, bạn cần:

 • Một tài khoản Google Ads có địa chỉ thanh toán tại Nga và chọn đồng Rúp Nga (RUB) làm đơn vị tiền tệ của bạn
 • Ví Qiwi

Thanh toán thông qua Qiwi

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Đảm bảo chọn Qiwi và cung cấp số điện thoại bạn đã sử dụng để đăng ký tài khoản Qiwi.
 5. Ghi rõ số tiền thanh toán của bạn rồi nhấp vào Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 100 RUB.
 6. Sau đó, bạn sẽ được chuyển đến trang web Qiwi. Hãy thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình cho đến khi bạn được chuyển trở lại tài khoản Google Ads của mình. (Bạn cần vô hiệu hóa trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để thấy cửa sổ mới).

Thời gian xử lý

Thời gian xử lý giao dịch thanh toán có thể mất tới 24 giờ sau khi Qiwi gửi email cho bạn. Nếu chưa thấy khoản thanh toán hiển thị trong tài khoản sau hơn 24 giờ kể từ khi thanh toán thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn.

Chuyển tiền

Với phương thức chuyển tiền, bạn có thể nạp tiền vào tài khoản Google Ads bằng cách chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của mình.

Chuyển tiền

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Đảm bảo bạn đã chọn Chuyển tiền, sau đó nhấp vào Xem lại thông tin thanh toán.
 4. Bạn sẽ thấy tên ngân hàng, số tài khoản ngân hàng ảo duy nhấtngười nhận. In thông tin trên trang này và mang đến ngân hàng để hoàn tất chuyển khoản ngân hàng.

Nếu muốn, bạn cũng có thể hoàn tất chuyển khoản ngân hàng trực tuyến bằng cách truy cập trang web ngân hàng của bạn và chuyển tiền đến số tài khoản ngân hàng ảo duy nhất.

Thời gian xử lý

Giao dịch chuyển tiền thường mất từ 2 đến 5 ngày làm việc để xử lý, tùy thuộc vào ngân hàng. Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đã được chuyển vào tài khoản Google Ads của mình.

Sau khi nhận được số tiền bạn chuyển, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn. Quảng cáo của bạn thường sẽ bắt đầu chạy vào thời điểm đó, nếu chưa chạy từ trước.

Nếu khoản thanh toán của bạn không hiển thị

Nếu lo ngại rằng quá trình chuyển tiền mất quá nhiều thời gian, bạn có thể thực hiện vài việc để kiểm tra nhằm chắc chắn rằng quá trình này đang được tiến hành:

 • Kiểm tra để chắc chắn rằng số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu chưa, hãy liên hệ với ngân hàng.
 • Hãy kiểm tra với ngân hàng để chắc chắn rằng khoản tiền đã được chuyển vào đúng tài khoản. Số tài khoản phải giống với số tài khoản được liệt kê trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng cách chuyển tiền trong tài khoản Google Ads).

Nếu đã hơn một tuần kể từ khi chuyển tiền và bạn vẫn không thấy khoản thanh toán được phản ánh trong tài khoản của mình, hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp. Bạn sẽ được yêu cầu bao gồm những thông tin sau:

 • Bằng chứng thanh toán từ ngân hàng của bạn hoặc bản sao bảng sao kê ngân hàng cho thấy quy trình chuyển khoản
 • Số tài khoản ngân hàng gồm 26 chữ số của Google xuất hiện trên trang Thanh toán trong tài khoản Google Ads của bạn
 • Email và ID khách hàng hiển thị ở phía trên cùng của tài khoản Google Ads của bạn

Bằng chứng thanh toán hợp lệ phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản sao chụp của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng.
 • Bằng chứng phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif hoặc .png.
 • Bằng chứng phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày thực hiện chuyển khoản. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong 5 ngày trước và sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền.
  • Tên ngân hàng bạn sử dụng.

Vì lý do bảo mật, hãy bôi đen bất kỳ thông tin nhạy cảm nào trên bảng sao kê ngân hàng, đặc biệt là số tài khoản ngân hàng của bạn.

NetBanking

Nếu muốn sử dụng NetBanking để thanh toán thì bạn có thể thanh toán an toàn qua ChinaPay – đối tác thanh toán tin cậy của chúng tôi.

Thanh toán bằng NetBanking

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Đảm bảo bạn đã chọn NetBanking, nhập số tiền thanh toán, sau đó nhấp vào Xem lại thông tin thanh toán.
 5. Sau đó, bạn sẽ được đưa đến trang web của ChinaPay. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất giao dịch thanh toán của bạn.

Truy cập vào Google Ads

Thời gian xử lý

Giao dịch thanh toán qua NetBanking thường mất vài phút để xử lý, nhưng trong một số trường hợp, có thể mất tới một ngày làm việc. Khi số dư tài khoản của bạn được cập nhật, quảng cáo sẽ bắt đầu chạy nếu chưa chạy từ trước.

Nếu khoản thanh toán của bạn không hiển thị

Nếu chưa thấy khoản thanh toán hiển thị trong tài khoản sau hơn 1 ngày làm việc kể từ khi thanh toán thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp những thông tin sau:

 • Bằng chứng thanh toán từ ChinaPay
 • Email và ID khách hàng hiển thị ở phía trên cùng của tài khoản Google Ads của bạn

Thẻ tín dụng

Bạn chỉ có thể sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ nếu đã đăng ký thẻ tín dụng khi tạo tài khoản Google Ads và ngân hàng hoặc công ty phát hành thẻ tín dụng đã cho phép bạn dùng thẻ để thực hiện quy trình thanh toán quốc tế. Để sử dụng thẻ tín dụng, hãy thêm thẻ vào tài khoản Google Ads của bạn và nếu bạn sử dụng phương thức thanh toán tự động, hãy đặt thẻ này làm phương thức thanh toán chính. Hãy nhấp vào liên kết thích hợp bên dưới:

Thêm thẻ tín dụng mới vào tài khoản

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào Phương thức thanh toán, sau đó nhấp vào Thêm phương thức thanh toán mới.
 4. Chọn Thẻ tín dụng và điền thông tin thẻ của bạn.
 5. Chỉ đối với cài đặt thanh toán tự động: Để đặt phương thức này làm phương thức thanh toán chính, hãy chọn Chính từ menu thả xuống ở phía dưới bên trái.
 6. Nhấp vào Lưu.

Chỉnh sửa thông tin cho thẻ tín dụng hiện tại trong tài khoản

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào liên kết Phương thức thanh toán.
 4. Tìm phương thức thanh toán mà bạn muốn chỉnh sửa. Sau đó, hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Thay đổi thông tin thẻ tín dụng mà bạn muốn chỉnh sửa.
 6. Nhấp vào Lưu.

Thẻ tín dụng dự phòng (đối với tùy chọn cài đặt thanh toán tự động)

Nếu tài khoản của bạn áp dụng tùy chọn cài đặt thanh toán tự động và thẻ tín dụng chính không hoạt động vì lý do nào đó thì thẻ tín dụng dự phòng sẽ giúp đảm bảo quảng cáo tiếp tục chạy. Lưu ý rằng thẻ phải được ngân hàng hoặc công ty thẻ tín dụng cho phép dùng để thanh toán quốc tế, nếu không, thẻ sẽ không hoạt động.

Dưới đây là cách thiết lập thẻ tín dụng dự phòng:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào liên kết Phương thức thanh toán, sau đó nhấp vào Thêm phương thức thanh toán mới.
 4. Điền thông tin thanh toán, sau đó nhấp vào Lưu.
 5. Khi bạn được chuyển hướng trở lại trang Phương thức thanh toán, hãy tìm thẻ tín dụng mà bạn vừa thêm và chọn Dự phòng từ menu thả xuống ở phía dưới bên trái.
 6. Nhấp vào Lưu.

Chuyển tiền

Với phương thức chuyển tiền, bạn có thể nạp tiền vào tài khoản Google Ads bằng cách chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng phương thức thanh toán này nếu đã đăng ký sử dụng phương thức này khi tạo tài khoản Google Ads.

Thanh toán bằng phương thức chuyển tiền

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Đảm bảo bạn đã chọn Chuyển tiền, sau đó nhấp vào Thanh toán.
 4. Bạn sẽ thấy 2 tùy chọn chuyển tiền khác nhau: ATM hoặc chuyển khoản ngân hàng trực tuyến và chuyển khoản ngân hàng ngoại tuyến.
 5. Nếu bạn thực hiện chuyển khoản ngân hàng trực tuyến hoặc qua ATM, hãy sử dụng số tài khoản ngân hàng ảo và mã ngân hàng duy nhất trong phần hướng dẫn của Tùy chọn 1. Các giao dịch thanh toán qua ATM có hạn mức là 30.000 đô la Đài Loan mỗi ngày hoặc mỗi giao dịch, tùy thuộc vào máy ATM.
 6. Nếu bạn thực hiện chuyển khoản ngân hàng ngoại tuyến (bằng cách trực tiếp đến chi nhánh ngân hàng), hãy sử dụng tên khách hàng, số tài khoản ngân hàng ảo duy nhất, tên người thụ hưởng, tên ngân hàng và chi nhánh của người thụ hưởng trong phần hướng dẫn của Tùy chọn 2.

Lưu ý là bạn phải thực hiện tất cả các giao dịch thanh toán qua phương thức chuyển khoản ngân hàng bằng thông tin giống như trong hướng dẫn. Nếu không, chúng tôi không thể nhận khoản thanh toán cũng như không thể đối sánh khoản thanh toán với tài khoản Google Ads của bạn.

Những điều cần biết

Sau khi nhận được số tiền bạn chuyển, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn. Quảng cáo của bạn thường sẽ bắt đầu chạy sau đó nếu chúng đã ngừng hoặc nếu đây là lần thanh toán đầu tiên của bạn. Nếu bạn đang làm mới số dư, quảng cáo sẽ tiếp tục chạy.

Thời gian xử lý: 2-5 ngày làm việc, tùy thuộc vào vị trí của bạn. Trong một số trường hợp, có thể mất đến 30 ngày. Thời gian xử lý có thể khác nhau do quá trình chuyển tiền phụ thuộc vào một vài yếu tố, bao gồm các quy trình của ngân hàng địa phương. Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đó đã được chuyển vào tài khoản Google Ads của mình.

Vấn đề chậm trễ

Nếu lo ngại rằng quá trình chuyển tiền mất quá nhiều thời gian, bạn có thể thực hiện vài việc để kiểm tra nhằm chắc chắn rằng quá trình này đang được tiến hành:

 • Kiểm tra để chắc chắn rằng số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu chưa, hãy liên hệ với ngân hàng.
 • Hãy kiểm tra với ngân hàng để chắc chắn rằng khoản tiền đã được chuyển vào đúng tài khoản. Số tài khoản phải giống với số tài khoản được liệt kê trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng cách chuyển tiền trong tài khoản Google Ads).

Nếu đã quá 1 tuần kể từ khi chuyển tiền và bạn vẫn không thấy khoản thanh toán được phản ánh trong tài khoản của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ cần phải cung cấp bằng chứng thanh toán hợp lệ cùng với biểu mẫu liên hệ này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp"). Hãy nhấp vào liên kết bên dưới để xem thêm về bằng chứng thanh toán hợp lệ:

Cách cung cấp bằng chứng thanh toán hợp lệ

Bằng chứng thanh toán hợp lệ phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản sao chụp của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng.
 • Bằng chứng phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif hoặc .png.
 • Bằng chứng phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày thực hiện chuyển khoản. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong 5 ngày trước và sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền (tức là Google Ads).
  • Tên ngân hàng chuyển tiền.
 • Vì lý do bảo mật, hãy bôi đen bất kỳ thông tin nhạy cảm nào trên bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng hoặc 8 số giữa của số thẻ tín dụng của bạn.

Cửa hàng tiện lợi

Với phương thức thanh toán tại cửa hàng tiện lợi, bạn có thể nạp tiền vào tài khoản Google Ads bằng cách thanh toán tại bất kỳ vị trí cửa hàng 7-Eleven nào tại Đài Loan. Bạn chỉ có thể sử dụng phương thức thanh toán này nếu đã đăng ký sử dụng phương thức này khi tạo tài khoản Google Ads.

Thanh toán tại cửa hàng tiện lợi

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Đảm bảo bạn đã chọn thanh toán tại cửa hàng tiện lợi, chọn số tiền thanh toán, sau đó nhấp vào Thanh toán.
 4. Trang tiếp theo chứa thông tin thanh toán. In trang này ra, mang đến địa điểm của 7-Eleven và thực hiện theo hướng dẫn của họ để hoàn tất giao dịch thanh toán.

Những điều cần biết

Giao dịch thanh toán của bạn có thể mất tới 5 ngày làm việc để xử lý. Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đã được chuyển vào tài khoản Google Ads của mình.

Sau khi nhận được khoản thanh toán, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn. Quảng cáo của bạn thường sẽ bắt đầu chạy vào thời điểm đó, nếu chưa chạy từ trước.

Bưu điện

Với phương thức thanh toán tại bưu điện, bạn có thể nạp tiền vào tài khoản Google Ads bằng cách thanh toán tại bất kỳ Bưu điện Chunghwa nào ở Đài Loan. Bạn chỉ có thể sử dụng phương thức thanh toán này nếu đã đăng ký sử dụng phương thức này khi tạo tài khoản Google Ads.

Thanh toán tại bưu điện

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Đảm bảo bạn đã chọn thanh toán tại bưu điện, nhập số tiền thanh toán, sau đó nhấp vào Thanh toán.
 4. Trang tiếp theo chứa thông tin thanh toán. In trang này ra, mang đến bưu điện và thực hiện theo hướng dẫn của họ để hoàn tất giao dịch thanh toán.

Những điều cần biết

Giao dịch thanh toán của bạn có thể mất tới 5 ngày làm việc để xử lý. Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đã được chuyển vào tài khoản Google Ads của mình.

Sau khi nhận được khoản thanh toán, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn. Quảng cáo của bạn thường sẽ bắt đầu chạy vào thời điểm đó, nếu chưa chạy từ trước.

Chuyển khoản ngân hàng

Chuyển khoản ngân hàng cho phép bạn thanh toán thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng, bạn có thể chuyển khoản trực tuyến hay trực tiếp đến ngân hàng hoặc bưu điện. Tiền sẽ thường được ghi có vào tài khoản của bạn trong vòng 5 ngày làm việc sau khi thanh toán. Quảng cáo của bạn thường sẽ bắt đầu chạy vào thời điểm đó, nếu chưa chạy từ trước.

Dưới đây là cách thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Chọn Chuyển khoản ngân hàng.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, lưu ý rằng số tiền thanh toán tối thiểu là 200 UAH.
 6. Nhấp vào Thanh toán.
 7. Bạn sẽ được đưa đến trang có chứa thông tin thanh toán của mình, Thông tin tài khoản ngân hàng của Google và hóa đơn chiếu lệ. Hãy in trang này và mang đến ngân hàng. Nếu bạn không thể in, hãy ghi lại Thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng của Google và mang đến ngân hàng. Thông tin tài khoản ngân hàng của Google là thông tin duy nhất cho tài khoản Google Ads của bạn và sẽ cần thiết khi bạn tiến hành chuyển khoản tại ngân hàng. Nếu bạn dự định chuyển tiền đến nhiều tài khoản Google Ads, bạn sẽ cần Thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng duy nhất của Google cho mỗi tài khoản.

Lưu ý

 • Hãy bao gồm Thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng duy nhất của Google cho từng tài khoản Google Ads mà bạn muốn thực hiện chuyển khoản ngân hàng tới đó. Nếu không, chúng tôi không thể xử lý giao dịch thanh toán của bạn.
 • Hãy đảm bảo rằng Thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng của Google mà bạn cung cấp là chính xác. Nếu bạn cung cấp sai Thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng của Google, khoản thanh toán của bạn có thể được chuyển vào tài khoản Google Ads của người khác. Chúng tôi sẽ không thể chuyển trả lại hay chuyển tiền vào đúng tài khoản.
 • Tất cả các khoản thuế hiện hành sẽ được khấu trừ vào khoản trả trước của bạn.
 • Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đã được chuyển vào tài khoản Google Ads của mình. Quá trình này thường mất đến 5 ngày làm việc.

Nhận hóa đơn chiếu lệ hoặc các chứng từ khác

Bạn chỉ có thể nhận được hóa đơn chiếu lệ trước khi thực hiện chuyển khoản ngân hàng nếu tài khoản của bạn sử dụng phương thức thanh toán thủ công bằng chuyển khoản và có địa chỉ thanh toán tại Ukraine. Các hóa đơn chiếu lệ sẽ chứa thông tin về khoản thanh toán dự định của bạn và dịch vụ mà Google Ads cung cấp. Hóa đơn chiếu lệ không phải là bằng chứng thanh toán.

Hóa đơn chiếu lệ được tạo mỗi khi bạn nhấp vào nút "Thanh toán" trong tất cả các tài khoản. Hóa đơn chiếu lệ là một phần của trang mà bạn có thể in và mang đến ngân hàng (bước 7 ở trên). Tuy nhiên, các hóa đơn này được lưu trữ và chỉ có sẵn để tải xuống cho các tài khoản có trạng thái thuế là "Pháp nhân hợp pháp" hoặc "Doanh nhân". Dưới đây là cách tìm hóa đơn chiếu lệ:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Bạn sẽ thấy hóa đơn chiếu lệ trong bảng, dưới tháng khi khoản thanh toán được nhận.

Các chứng từ khác

 • Sau mỗi lần thanh toán, hóa đơn VAT sẽ được tự động gửi qua thư tới các pháp nhân Hợp pháp và Doanh nghiệp cá nhân đã đăng ký VAT.
 • Hoạt động nghiệm thu sẽ được tự động gửi qua thư đến tất cả các Pháp nhân hợp pháp và Doanh nghiệp cá nhân mỗi tháng.
 • Bạn có thể tải Hóa đơn VAT và Hoạt động nghiệm thu xuống từ trang "Giao dịch". Để đến đó, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán.

Tìm hiểu thêm thông tin về cách tải chứng từ của bạn.

Những điều cần biết

Sau khi nhận được số tiền chuyển khoản ngân hàng, quảng cáo thường sẽ bắt đầu chạy nếu đã dừng từ trước hoặc nếu đây là lần thanh toán đầu tiên của bạn. Nếu bạn đang làm mới số dư, quảng cáo sẽ tiếp tục chạy.

Thời gian xử lý: lên tới 5 ngày làm việc, tùy thuộc vào vị trí của bạn. Trong một số trường hợp, có thể mất đến 10 ngày. Thời gian xử lý có thể khác nhau do quá trình chuyển tiền phụ thuộc vào một vài yếu tố, bao gồm các quy trình của ngân hàng địa phương. Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đó đã được chuyển vào tài khoản Google Ads của mình.

Vấn đề chậm trễ

Nếu lo ngại rằng quá trình thanh toán mất quá nhiều thời gian, bạn có thể thực hiện vài việc để kiểm tra nhằm chắc chắn rằng quá trình này đang được tiến hành:

 • Kiểm tra để chắc chắn rằng số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu chưa, hãy liên hệ với ngân hàng.
 • Hãy kiểm tra với ngân hàng để chắc chắn rằng khoản tiền đã được chuyển vào đúng tài khoản. Số tài khoản ngân hàng phải giống với Thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng của Google được liệt kê trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng trong tài khoản Google Ads).

Nếu đã quá 5 ngày làm việc kể từ khi chuyển tiền và bạn vẫn không thấy khoản thanh toán được phản ánh trong tài khoản của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ cần phải đưa ra bằng chứng thanh toán hợp lệ cùng với biểu mẫu liên hệ này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp").

Cách cung cấp bằng chứng thanh toán hợp lệ

Bằng chứng thanh toán hợp lệ phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản sao chụp của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng.
 • Bằng chứng phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif, .pdf hoặc .png.
 • Bằng chứng phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày thực hiện chuyển khoản. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong 5 ngày trước và 5 ngày sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền.
  • Tên ngân hàng bạn sử dụng.
 • Vì lý do bảo mật, hãy bôi đen bất kỳ thông tin nhạy cảm nào trên bảng sao kê ngân hàng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng.

PayPal

Bạn có thể sử dụng PayPal để thanh toán tự động (bạn sẽ được tự động tính phí sau khi quảng cáo chạy) hoặc thanh toán thủ công (bạn chuyển tiền vào tài khoản trước khi quảng cáo chạy).

Các yêu cầu

Để sử dụng phương thức thanh toán này, bạn cần:

 1. Một tài khoản Google Ads có một trong những kiểu kết hợp địa chỉ thanh toán và đơn vị tiền tệ sau:
  • Địa chỉ thanh toán tại Indonesia với đồng Đô la Mỹ (USD)
  • Địa chỉ thanh toán tại Philippines với đồng Peso Philippine (PHP) hoặc đô la Mỹ (USD)
  • Địa chỉ thanh toán tại Trung Quốc với đồng Đô la Mỹ (USD)
 2. Một tài khoản PayPal được liên kết với tài khoản Google Ads của bạn. Bạn cần vô hiệu hóa trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để thấy cửa sổ mới.

Tìm phương thức thanh toán của bạn bên dưới để được hướng dẫn cách thực hiện thanh toán thông qua PayPal.

Thanh toán tự động

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến Thanh toán
 3. Nhấp vào Cài đặt thanh toán.
 4. Trong tiêu đề "Lựa chọn của bạn", hãy nhấp vào Thêm phương thức thanh toán mới.
 5. Chọn PayPal và nhấp vào Lưu.
 6. Sau đó, bạn sẽ được chuyển đến trang web PayPal. Hãy thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình cho đến khi bạn được chuyển trở lại tài khoản Google Ads của mình. (Hãy nhớ vô hiệu hóa trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để xem cửa sổ mới).
 7. Để đặt tùy chọn này làm phương thức thanh toán chính, hãy nhấp vào liên kết Đặt làm phương thức chính bên cạnh PayPal trong danh sách các phương thức thanh toán có sẵn.

Thanh toán thủ công

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến Thanh toán
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Đảm bảo bạn đã chọn PayPal, nhập số tiền thanh toán, sau đó nhấp vào Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 10 USD hoặc 600 PHP.
 5. Sau đó, bạn sẽ được chuyển đến trang web PayPal. Hãy thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình cho đến khi bạn được chuyển trở lại tài khoản Google Ads của mình. (Hãy nhớ vô hiệu hóa trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để xem cửa sổ mới).
 6. Xem lại các thông tin thanh toán của bạn. Sau đó, hãy nhấp vào Thanh toán.

Thời gian xử lý

Giao dịch thanh toán của bạn có thể mất đến 24 giờ để xử lý sau khi PayPal gửi email cho bạn. Nếu chưa thấy khoản thanh toán hiển thị trong tài khoản sau hơn 24 giờ làm việc kể từ khi thanh toán thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn.

Các thông báo lỗi phổ biến

Đôi khi PayPal có thể đưa ra thông báo lỗi. Dưới đây là cách giải quyết những vấn đề phổ biến nhất:

Thông báo lỗi: Liên kết tài khoản của bạn bị hỏng

Việc nên làm: Thông báo này thường có nghĩa là tài khoản PayPal của bạn không được liên kết, liên kết hết hạn hoặc đã bị thu hồi. Bạn nên:

 1. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán.
 2. Nhấp vào đường dẫn liên kết Phương thức thanh toán ở phía bên trái của trang.
 3. Trong mục "Các phương thức thanh toán có thể dùng", tìm "PayPal" và nhấp vào Xóa.
 4. Nhấp vào liên kết Tóm tắt ở bên cạnh trang. Nhấp vào Thanh toán và thử thanh toán lại. Bạn sẽ được nhắc liên kết lại tài khoản.

 

Thông báo lỗi: Không đủ tiền

Việc nên làm: Thông báo này thường có nghĩa là tài khoản của người thanh toán không có đủ tiền để thanh toán. Trong trường hợp này, hãy nạp tiền vào tài khoản PayPal của bạn và thử thanh toán lại. Thông báo này cũng có thể hiển thị nếu khoản thanh toán của bạn đã vượt quá giới hạn nhất định của PayPal. Ví dụ: cài đặt ví PayPal của bạn có thể quy định giới hạn số tiền hoặc số lượng giao dịch thanh toán hàng ngày. Bạn nên:

 1. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán.
 2. Nhấp vào đường dẫn liên kết Phương thức thanh toán ở phía bên trái của trang.
 3. Tìm "PayPal" và nhấp vào Xóa.
 4. Nhấp vào liên kết Tóm tắt ở bên cạnh trang.
 5. Nhấp vào Thanh toán và thử thanh toán lại. Bạn sẽ được nhắc liên kết lại tài khoản. Hãy tận dụng cơ hội này để thay đổi các quy định giới hạn thanh toán đối với Google Ads trên trang "Yêu cầu quyền truy cập" trong tài khoản PayPal của bạn.

 

Thông báo lỗi: Tổ chức tài chính của bạn không đưa ra lý do nào

Việc nên làm: Thông báo này thường có nghĩa là đã xảy ra lỗi hệ thống hoặc thông tin thanh toán của bạn không hợp lệ. Tuy nhiên, đôi khi khoản thanh toán có thể vẫn chuyển đi cho dù bạn nhận được thông báo lỗi này. Bạn nên:

 1. Kiểm tra ví PayPal của bạn xem liệu giao dịch thanh toán có bị từ chối không. Nếu có, hãy giải quyết sự cố với PayPal trước khi thực hiện một giao dịch thanh toán khác.
 2. Hãy kiểm tra xem khoản thanh toán đã chuyển đến tài khoản Google Ads của bạn chưa trước khi thử thực hiện một giao dịch thanh toán khác.

Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ

Ngoài một số loại thẻ tín dụng nhất định, chúng tôi cũng chấp nhận thẻ ghi nợ có biểu trưng China UnionPay. Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ nếu thực hiện thanh toán thủ công (bạn nạp tiền vào tài khoản trước khi quảng cáo chạy). Dưới đây là cách thực hiện, dựa trên cài đặt thanh toán của tài khoản:

Thanh toán thủ công

Cài đặt thanh toán thủ công không khả dụng cho tài khoản mới ở các quốc gia được liệt kê. Nếu bạn không thấy tùy chọn này khi đăng ký, vui lòng chọn thanh toán tự động để hoàn tất việc tạo tài khoản của bạn.

Quốc gia

 • Bắc Mỹ

  • Canada
  • Hoa Kỳ
 • Châu Âu

  • Áo
  • Bỉ
  • Đan Mạch
  • Phần Lan
  • Pháp
  • Đức
  • Ireland
  • Ý
  • Luxembourg
  • Hà Lan
  • Na Uy
  • Bồ Đào Nha
  • Tây Ban Nha
  • Thụy Điển
  • Thụy Sỹ
  • Vương quốc Anh
 • Trung Đông

  • Israel
 • Châu Á Thái Bình Dương

  • Úc
  • Malaysia
  • New Zealand

Để sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ trên tùy chọn cài đặt thanh toán này, hãy xem các bước bên dưới:

Thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ mới

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại http://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Nhấp vào menu thả xuống "Thanh toán bằng" và chọn Thêm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán của bạn.

Thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ đã có trong tài khoản của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại http://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Chọn phương thức thanh toán hiện tại.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Xem lại thông tin thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán.

Thanh toán bằng thẻ tín dụng dùng một lần

Ngoài thẻ tín dụng thông thường, bạn cũng có thể sử dụng thẻ tín dụng dùng một lần (còn gọi là thẻ tín dụng ảo). Thẻ tín dụng ảo thường dùng để thay thế thẻ tín dụng thực khi thanh toán trực tuyến. Google Ads chấp nhận các thẻ tín dụng này miễn là thẻ có biểu trưng China UnionPay. Nếu bạn không có thẻ tín dụng thực, hãy liên hệ với ngân hàng để biết liệu họ có cung cấp thẻ tín dụng ảo hay không.

Các bước để sử dụng thẻ tín dụng dùng một lần:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại http://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Nhấp vào menu thả xuống "Thanh toán bằng" và chọn Thêm phương thức thanh toán mới, sau đó nhập thông tin thẻ tín dụng dùng một lần.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán. Đừng quên thêm 1 đô la vào số tiền thanh toán của bạn để chi trả cho việc xác minh thẻ.

Những điều cần biết

Trong một số trường hợp, Google Ads có thể kiểm tra bằng cách trừ một khoản phí nhỏ trên thẻ của bạn để đảm bảo thẻ đó hợp lệ. Bạn sẽ không thực sự phải trả số tiền tính thử đó, mà số tiền đó sẽ được khấu trừ vào số tiền thanh toán của bạn. Ví dụ: nếu bạn quyết định chuyển $300 vào thẻ, Google Ads có thể trừ thử $1 và thẻ của bạn sẽ còn $299 để chạy quảng cáo.

Cũng giống như thẻ tín dụng thực, quảng cáo của bạn sẽ bắt đầu phân phát gần như ngay lập tức sau khi bạn thanh toán.

Khi đến ngày hết hạn của thẻ dùng một lần hoặc đạt tới hạn mức tín dụng, hãy tạo một thẻ dùng một lần khác và nhập thông tin trong tài khoản của bạn cho các thanh toán trong tương lai. Nếu không, giao dịch thanh toán của bạn có thể bị từ chối. Đối với tất cả các trường hợp từ chối thanh toán khác, vui lòng liên hệ với ngân hàng địa phương của bạn.

Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đó đã được chuyển vào tài khoản Google Ads của mình.

PayPal

Bạn có thể sử dụng PayPal để thanh toán tự động (bạn sẽ được tự động tính phí sau khi quảng cáo chạy) hoặc thanh toán thủ công (bạn chuyển tiền vào tài khoản trước khi quảng cáo chạy).

Các yêu cầu

Để sử dụng phương thức thanh toán này, bạn cần:

 1. Một tài khoản Google Ads có một trong những kiểu kết hợp địa chỉ thanh toán và đơn vị tiền tệ sau:
  • Địa chỉ thanh toán tại Indonesia với đồng Đô la Mỹ (USD)
  • Địa chỉ thanh toán tại Philippines với đồng Peso Philippine (PHP) hoặc đô la Mỹ (USD)
  • Địa chỉ thanh toán tại Trung Quốc với đồng Đô la Mỹ (USD)
 2. Một tài khoản PayPal được liên kết với tài khoản Google Ads của bạn. Bạn cần vô hiệu hóa trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để thấy cửa sổ mới.

Tìm phương thức thanh toán của bạn bên dưới để được hướng dẫn cách thực hiện thanh toán thông qua PayPal.

Thanh toán thủ công

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến Thanh toán
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Đảm bảo bạn đã chọn PayPal, nhập số tiền thanh toán, sau đó nhấp vào Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 10 USD hoặc 600 PHP.
 5. Sau đó, bạn sẽ được chuyển đến trang web PayPal. Hãy thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình cho đến khi bạn được chuyển trở lại tài khoản Google Ads của mình. (Hãy nhớ vô hiệu hóa trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để xem cửa sổ mới).
 6. Xem lại các thông tin thanh toán của bạn. Sau đó, hãy nhấp vào Thanh toán.

Thời gian xử lý

Giao dịch thanh toán của bạn có thể mất đến 24 giờ để xử lý sau khi PayPal gửi email cho bạn. Nếu chưa thấy khoản thanh toán hiển thị trong tài khoản sau hơn 24 giờ làm việc kể từ khi thanh toán thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn.

Các thông báo lỗi phổ biến

Đôi khi PayPal có thể đưa ra thông báo lỗi. Dưới đây là cách giải quyết những vấn đề phổ biến nhất:

Thông báo lỗi: Liên kết tài khoản của bạn bị hỏng

Việc nên làm: Thông báo này thường có nghĩa là tài khoản PayPal của bạn không được liên kết, liên kết hết hạn hoặc đã bị thu hồi. Bạn nên:

 1. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán.
 2. Nhấp vào đường dẫn liên kết Phương thức thanh toán ở phía bên trái của trang.
 3. Trong mục "Các phương thức thanh toán có thể dùng", tìm "PayPal" và nhấp vào Xóa.
 4. Nhấp vào liên kết Tóm tắt ở bên cạnh trang. Nhấp vào Thanh toán và thử thanh toán lại. Bạn sẽ được nhắc liên kết lại tài khoản.

 

Thông báo lỗi: Không đủ tiền

Việc nên làm: Thông báo này thường có nghĩa là tài khoản của người thanh toán không có đủ tiền để thanh toán. Trong trường hợp này, hãy nạp tiền vào tài khoản PayPal của bạn và thử thanh toán lại. Thông báo này cũng có thể hiển thị nếu khoản thanh toán của bạn đã vượt quá giới hạn nhất định của PayPal. Ví dụ: cài đặt ví PayPal của bạn có thể quy định giới hạn số tiền hoặc số lượng giao dịch thanh toán hàng ngày. Bạn nên:

 1. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán.
 2. Nhấp vào đường dẫn liên kết Phương thức thanh toán ở phía bên trái của trang.
 3. Tìm "PayPal" và nhấp vào Xóa.
 4. Nhấp vào liên kết Tóm tắt ở bên cạnh trang.
 5. Nhấp vào Thanh toán và thử thanh toán lại. Bạn sẽ được nhắc liên kết lại tài khoản. Hãy tận dụng cơ hội này để thay đổi các quy định giới hạn thanh toán đối với Google Ads trên trang "Yêu cầu quyền truy cập" trong tài khoản PayPal của bạn.

 

Thông báo lỗi: Tổ chức tài chính của bạn không đưa ra lý do nào

Việc nên làm: Thông báo này thường có nghĩa là đã xảy ra lỗi hệ thống hoặc thông tin thanh toán của bạn không hợp lệ. Tuy nhiên, đôi khi khoản thanh toán có thể vẫn chuyển đi cho dù bạn nhận được thông báo lỗi này. Bạn nên:

 1. Kiểm tra ví PayPal của bạn xem liệu giao dịch thanh toán có bị từ chối không. Nếu có, hãy giải quyết sự cố với PayPal trước khi thực hiện một giao dịch thanh toán khác.
 2. Hãy kiểm tra xem khoản thanh toán đã chuyển đến tài khoản Google Ads của bạn chưa trước khi thử thực hiện một giao dịch thanh toán khác.

Lưu ý

Một số phương thức thanh toán không dùng được với ngoại tệ. Nếu bạn thanh toán bằng ngoại tệ, hãy kiểm tra tùy chọn thanh toán của chúng tôi để xem có thể sử dụng phương thức thanh toán nào với đơn vị tiền tệ của bạn.

Lưu ý

Rất tiếc. Chúng tôi không xác định được quốc gia thanh toán của bạn.

Để xem các phương thức thanh toán có sẵn cho quốc gia của bạn, vui lòng chọn quốc gia từ menu thả xuống ở trên. Bạn cũng có thể sử dụng menu thả xuống này để tìm hiểu về các phương thức thanh toán ở các quốc gia khác.

* Nguồn: Google

Was this article helpful?

Để lại bình luận?