Giới hạn độ tuổi người xem cho chính video của bạn

Loại giới hạn độ tuổi người xem này là do người tải lên quy định và không phải là kết quả đánh giá của YouTube Bạn có thể sử dụng tính năng này để giới hạn độ tuổi cho bất kỳ video nào của chính mình mà có thể không phù hợp với tất cả người xem.

Khi một video bị giới hạn độ tuổi, người xem phải đăng nhập và đủ 18 tuổi trở lên thì mới có thể xem video đó. Các video này không được hiển thị ở một số phần nhất định trên YouTube. Ngoài ra, theo mặc định, video bị giới hạn độ tuổi sẽ không hiển thị quảng cáo và không thể kiếm tiền được.

Khi quyết định có nên giới hạn độ tuổi người xem cho một nội dung nào đó hay không, bạn nên cân nhắc các vấn đề như tính bạo lực, hình ảnh phản cảm, ảnh khỏa thân, nội dung khiêu dâm và nội dung mô tả các hoạt động nguy hiểm hoặc bất hợp pháp. Hãy xem bài viết về giới hạn độ tuổi của chúng tôi trên trung tâm trợ giúp để biết thêm thông tin.

Video được người tải lên chủ động giới hạn độ tuổi vẫn phải tuân theo Nguyên tắc cộng đồng của YouTube. Nếu cho rằng một video phải được giới hạn độ tuổi người xem, thì YouTube sẽ áp dụng giới hạn độ tuổi có hiệu lực vĩnh viễn cho dù video đó đã được người tải lên giới hạn độ tuổi hay chưa.

Nếu người dùng tải một video lên với mục đích sử dụng làm quảng cáo thì không sử dụng loại giới hạn độ tuổi này vì điều này sẽ khiến quảng cáo bị từ chối vĩnh viễn.

Cách giới hạn độ tuổi người xem cho một video:

Thêm giới hạn độ tuổi người xem khi bạn tải video lên:

 1. Tải video lên YouTube.
 2. Nhấp vào Cài đặt nâng cao.
 3. Chọn hộp bên dưới phần "Giới hạn độ tuổi người xem".

Thêm giới hạn độ tuổi người xem cho video đã tải lên

 1. Chuyển đến Trình quản lý video.
 2. Trên video mà bạn muốn giới hạn độ tuổi người xem, hãy nhấp vào Chỉnh sửa
 3. Chọn hộp bên dưới phần "Giới hạn độ tuổi người xem".

* Nguồn: Youtube

Was this article helpful?

Để lại bình luận?

Giới hạn độ tuổi người xem cho chính video của bạn

Loại giới hạn độ tuổi người xem này là do người tải lên quy định và không phải là kết quả đánh giá của YouTube Bạn có thể sử dụng tính năng này để giới hạn độ tuổi cho bất kỳ video nào của chính mình mà có thể không phù hợp với tất cả người xem.

Khi một video bị giới hạn độ tuổi, người xem phải đăng nhập và đủ 18 tuổi trở lên thì mới có thể xem video đó. Các video này không được hiển thị ở một số phần nhất định trên YouTube. Ngoài ra, theo mặc định, video bị giới hạn độ tuổi sẽ không hiển thị quảng cáo và không thể kiếm tiền được.

Khi quyết định có nên giới hạn độ tuổi người xem cho một nội dung nào đó hay không, bạn nên cân nhắc các vấn đề như tính bạo lực, hình ảnh phản cảm, ảnh khỏa thân, nội dung khiêu dâm và nội dung mô tả các hoạt động nguy hiểm hoặc bất hợp pháp. Hãy xem bài viết về giới hạn độ tuổi của chúng tôi trên trung tâm trợ giúp để biết thêm thông tin.

Video được người tải lên chủ động giới hạn độ tuổi vẫn phải tuân theo Nguyên tắc cộng đồng của YouTube. Nếu cho rằng một video phải được giới hạn độ tuổi người xem, thì YouTube sẽ áp dụng giới hạn độ tuổi có hiệu lực vĩnh viễn cho dù video đó đã được người tải lên giới hạn độ tuổi hay chưa.

Nếu người dùng tải một video lên với mục đích sử dụng làm quảng cáo thì không sử dụng loại giới hạn độ tuổi này vì điều này sẽ khiến quảng cáo bị từ chối vĩnh viễn.

Cách giới hạn độ tuổi người xem cho một video:

Thêm giới hạn độ tuổi người xem khi bạn tải video lên:

 1. Tải video lên YouTube.
 2. Nhấp vào Cài đặt nâng cao.
 3. Chọn hộp bên dưới phần "Giới hạn độ tuổi người xem".

Thêm giới hạn độ tuổi người xem cho video đã tải lên

 1. Chuyển đến Trình quản lý video.
 2. Trên video mà bạn muốn giới hạn độ tuổi người xem, hãy nhấp vào Chỉnh sửa
 3. Chọn hộp bên dưới phần "Giới hạn độ tuổi người xem".

* Nguồn: Youtube

Was this article helpful?

Để lại bình luận?