Chuyển kênh YouTube sang Tài khoản thương hiệu

Nếu không thể làm theo các hướng dẫn này, có khả năng bạn đang sử dụng phiên bản YouTube cũ. Nếu đang dùng trình duyệt mới, hãy cập nhật phiên bản cũ lên phiên bản YouTube hiện tại.

Khi một kênh được liên kết với Tài khoản thương hiệu thì nhiều người có thể quản lý kênh từ Tài khoản Google của họ. Nếu bạn đã có kênh YouTube, bạn có thể liên kết kênh với Tài khoản thương hiệu cụ thể.

Trước khi bắt đầu: Kiểm tra để xem kênh của bạn đã được kết nối với Tài khoản thương hiệu hay chưa:

 • Nếu kênh của bạn chưa được kết nối với Tài khoản thương hiệu: Làm theo các bước dưới đây.
 • Nếu kênh của bạn đã kết nối với Tài khoản thương hiệu: Bạn có thể thêm người quản lý kênh hoặc làm theo các bước dưới đây để chuyển kênh sang Tài khoản thương hiệu khác.

Nếu bạn chỉ muốn thay đổi tên kênh, hãy làm theo hướng dẫn để thay đổi tên kênh của bạn.

Thay đổi kết nối Tài khoản thương hiệu của kênh

Nếu kênh YouTube của bạn được kết nối với Tài khoản Google cá nhân của bạn, bạn có thể chuyển kênh để được kết nối với Tài khoản thương hiệu mới hoặc Tài khoản thương hiệu hiện có. Điều này sẽ cho phép bạn có tên kênh khác với Tài khoản Google nhưng vẫn quản lý kênh từ Tài khoản Google của bạn. Bạn cũng có thể thêm nhiều người quản lý cho kênh.

Lưu ý rằng bạn chỉ có thể chuyển kênh sang Tài khoản thương hiệu thuộc sở hữu của Tài khoản Google.

Chuyển kênh YouTube sang Tài khoản thương hiệu mới

Bạn có thể tạo Tài khoản thương hiệu mới bằng Tài khoản Google của bạn, sau đó kết nối kênh YouTube với tài khoản đó.

 1. Đăng nhập YouTube trên máy tính hoặc sử dụng trang web dành cho thiết bị di động.
 2. Chuyển đến danh sách kênh của bạn.
 3. Nhấp vào Tạo kênh mới.
 4. Điền thông tin chi tiết để đặt tên cho Tài khoản thương hiệu và xác minh tài khoản của bạn. Sau đó, nhấp vào Xong. Thao tác này sẽ tạo Tài khoản thương hiệu mới của bạn.
 5. Sử dụng bộ chuyển đổi tài khoản ở trên cùng bên phải để đăng nhập kênh YouTube cá nhân của bạn (kênh bạn muốn chuyển sang Tài khoản thương hiệu).
 6. Chuyển đến cài đặt tài khoản nâng cao của bạn. Bạn có thể truy cập phần này bằng cách nhấp vào biểu tượng tài khoản ở trên cùng bên phải > Cài đặt hoặc . Bên cạnh thông tin tên trên trang tổng quan, hãy nhấp vào Nâng cao.
 7. Bên dưới "Thông tin tài khoản", nhấp vào liên kết Chuyển kênh sang Tài khoản thương hiệu.
 8. Hãy nhập mật khẩu của bạn. Bạn sẽ nhìn thấy một số thông tin về kênh của mình và trang hiện được kết nối với kênh.
 9. Nhấp vào Chọn tài khoản mong muốn và chọn Tài khoản thương hiệu từ danh sách.
 10. Trong hộp "Đã có kênh YouTube", nhấp vào Xóa kênh.
 11. Kiểm tra xem tên kênh của bạn hiển thị như thế nào sau khi chuyển, sau đó nhấp vào Chuyển kênh.
 12. Để thêm người quản lý kênh, hãy làm theo hướng dẫn để thêm người quản lý kênh.

Chuyển kênh sang Tài khoản thương hiệu hiện có

Nếu kênh YouTube của bạn đã sở hữu Tài khoản thương hiệu hoặc đã được kết nối với một Tài khoản thương hiệu, bạn có thể kết nối kênh với bất kỳ Tài khoản thương hiệu nào thuộc quyền sở hữu của bạn.

 1. Trên máy tính, hãy đăng nhập vào kênh trên YouTube. Nếu kênh được kết nối với Tài khoản thương hiệu, hãy đăng nhập bằng chủ sở hữu Tài khoản thương hiệu.
 2. Chuyển đến cài đặt tài khoản nâng cao của bạn. Bạn có thể truy cập phần này bằng cách nhấp vào biểu tượng tài khoản ở trên cùng bên phải > Cài đặt hoặc . Bên cạnh thông tin tên trên trang tổng quan, hãy nhấp vào Nâng cao.
 3. Bên dưới "Thông tin tài khoản", nhấp vào liên kết Chuyển kênh sang Tài khoản thương hiệu.
 4. Hãy nhập mật khẩu của bạn. Bạn sẽ nhìn thấy một số thông tin về kênh của mình và trang hiện được kết nối với kênh.
 5. Nhấp vào Chọn tài khoản mong muốn để xem danh sách các tùy chọn hiện có cho tài khoản của bạn.
 6. Kiểm tra xem tên kênh của bạn hiển thị như thế nào sau khi chuyển, sau đó nhấp vào Chuyển kênh.
 7. Để thêm người quản lý kênh, hãy làm theo hướng dẫn để thêm người quản lý kênh.

 

Xin lưu ý rằng một số nội dung không thể di chuyển được, bao gồm: Tất cả các nhận xét do kênh đã viết, tin nhắn đã gửi và nhận, huy hiệu xác minh và bộ lọc tự động trong cài đặt cộng đồng. Bạn sẽ thấy cảnh báo nếu kênh của bạn có nội dung này.

Ngoài ra, nếu bạn có URL tùy chỉnh, URL đó sẽ không được chuyển đến kênh mới.

Lựa chọn của tôi không có trong "Trang khả dụng"

Nếu Tài khoản thương hiệu mà bạn muốn chuyển kênh của mình vào đó thuộc quyền sở hữu của một Tài khoản Google khác thì bạn có thể chuyển quyền sở hữu Tài khoản thương hiệu đó sang Tài khoản Google của bạn. Sau khi Tài khoản Google của bạn sở hữu Tài khoản thương hiệu, bạn có thể chọn Tài khoản thương hiệu đó khi chuyển kênh.

Nếu kênh của bạn hiện được kết nối với một Tài khoản thương hiệu, bạn có thể chuyển quyền sở hữu trang của bạn sang Tài khoản Google khác và sau đó đăng nhập vào tài khoản đó để chuyển kênh của bạn.

* Nguồn: Youtube

Was this article helpful?

Để lại bình luận?

Chuyển kênh YouTube sang Tài khoản thương hiệu

Nếu không thể làm theo các hướng dẫn này, có khả năng bạn đang sử dụng phiên bản YouTube cũ. Nếu đang dùng trình duyệt mới, hãy cập nhật phiên bản cũ lên phiên bản YouTube hiện tại.

Khi một kênh được liên kết với Tài khoản thương hiệu thì nhiều người có thể quản lý kênh từ Tài khoản Google của họ. Nếu bạn đã có kênh YouTube, bạn có thể liên kết kênh với Tài khoản thương hiệu cụ thể.

Trước khi bắt đầu: Kiểm tra để xem kênh của bạn đã được kết nối với Tài khoản thương hiệu hay chưa:

 • Nếu kênh của bạn chưa được kết nối với Tài khoản thương hiệu: Làm theo các bước dưới đây.
 • Nếu kênh của bạn đã kết nối với Tài khoản thương hiệu: Bạn có thể thêm người quản lý kênh hoặc làm theo các bước dưới đây để chuyển kênh sang Tài khoản thương hiệu khác.

Nếu bạn chỉ muốn thay đổi tên kênh, hãy làm theo hướng dẫn để thay đổi tên kênh của bạn.

Thay đổi kết nối Tài khoản thương hiệu của kênh

Nếu kênh YouTube của bạn được kết nối với Tài khoản Google cá nhân của bạn, bạn có thể chuyển kênh để được kết nối với Tài khoản thương hiệu mới hoặc Tài khoản thương hiệu hiện có. Điều này sẽ cho phép bạn có tên kênh khác với Tài khoản Google nhưng vẫn quản lý kênh từ Tài khoản Google của bạn. Bạn cũng có thể thêm nhiều người quản lý cho kênh.

Lưu ý rằng bạn chỉ có thể chuyển kênh sang Tài khoản thương hiệu thuộc sở hữu của Tài khoản Google.

Chuyển kênh YouTube sang Tài khoản thương hiệu mới

Bạn có thể tạo Tài khoản thương hiệu mới bằng Tài khoản Google của bạn, sau đó kết nối kênh YouTube với tài khoản đó.

 1. Đăng nhập YouTube trên máy tính hoặc sử dụng trang web dành cho thiết bị di động.
 2. Chuyển đến danh sách kênh của bạn.
 3. Nhấp vào Tạo kênh mới.
 4. Điền thông tin chi tiết để đặt tên cho Tài khoản thương hiệu và xác minh tài khoản của bạn. Sau đó, nhấp vào Xong. Thao tác này sẽ tạo Tài khoản thương hiệu mới của bạn.
 5. Sử dụng bộ chuyển đổi tài khoản ở trên cùng bên phải để đăng nhập kênh YouTube cá nhân của bạn (kênh bạn muốn chuyển sang Tài khoản thương hiệu).
 6. Chuyển đến cài đặt tài khoản nâng cao của bạn. Bạn có thể truy cập phần này bằng cách nhấp vào biểu tượng tài khoản ở trên cùng bên phải > Cài đặt hoặc . Bên cạnh thông tin tên trên trang tổng quan, hãy nhấp vào Nâng cao.
 7. Bên dưới "Thông tin tài khoản", nhấp vào liên kết Chuyển kênh sang Tài khoản thương hiệu.
 8. Hãy nhập mật khẩu của bạn. Bạn sẽ nhìn thấy một số thông tin về kênh của mình và trang hiện được kết nối với kênh.
 9. Nhấp vào Chọn tài khoản mong muốn và chọn Tài khoản thương hiệu từ danh sách.
 10. Trong hộp "Đã có kênh YouTube", nhấp vào Xóa kênh.
 11. Kiểm tra xem tên kênh của bạn hiển thị như thế nào sau khi chuyển, sau đó nhấp vào Chuyển kênh.
 12. Để thêm người quản lý kênh, hãy làm theo hướng dẫn để thêm người quản lý kênh.

Chuyển kênh sang Tài khoản thương hiệu hiện có

Nếu kênh YouTube của bạn đã sở hữu Tài khoản thương hiệu hoặc đã được kết nối với một Tài khoản thương hiệu, bạn có thể kết nối kênh với bất kỳ Tài khoản thương hiệu nào thuộc quyền sở hữu của bạn.

 1. Trên máy tính, hãy đăng nhập vào kênh trên YouTube. Nếu kênh được kết nối với Tài khoản thương hiệu, hãy đăng nhập bằng chủ sở hữu Tài khoản thương hiệu.
 2. Chuyển đến cài đặt tài khoản nâng cao của bạn. Bạn có thể truy cập phần này bằng cách nhấp vào biểu tượng tài khoản ở trên cùng bên phải > Cài đặt hoặc . Bên cạnh thông tin tên trên trang tổng quan, hãy nhấp vào Nâng cao.
 3. Bên dưới "Thông tin tài khoản", nhấp vào liên kết Chuyển kênh sang Tài khoản thương hiệu.
 4. Hãy nhập mật khẩu của bạn. Bạn sẽ nhìn thấy một số thông tin về kênh của mình và trang hiện được kết nối với kênh.
 5. Nhấp vào Chọn tài khoản mong muốn để xem danh sách các tùy chọn hiện có cho tài khoản của bạn.
 6. Kiểm tra xem tên kênh của bạn hiển thị như thế nào sau khi chuyển, sau đó nhấp vào Chuyển kênh.
 7. Để thêm người quản lý kênh, hãy làm theo hướng dẫn để thêm người quản lý kênh.

 

Xin lưu ý rằng một số nội dung không thể di chuyển được, bao gồm: Tất cả các nhận xét do kênh đã viết, tin nhắn đã gửi và nhận, huy hiệu xác minh và bộ lọc tự động trong cài đặt cộng đồng. Bạn sẽ thấy cảnh báo nếu kênh của bạn có nội dung này.

Ngoài ra, nếu bạn có URL tùy chỉnh, URL đó sẽ không được chuyển đến kênh mới.

Lựa chọn của tôi không có trong "Trang khả dụng"

Nếu Tài khoản thương hiệu mà bạn muốn chuyển kênh của mình vào đó thuộc quyền sở hữu của một Tài khoản Google khác thì bạn có thể chuyển quyền sở hữu Tài khoản thương hiệu đó sang Tài khoản Google của bạn. Sau khi Tài khoản Google của bạn sở hữu Tài khoản thương hiệu, bạn có thể chọn Tài khoản thương hiệu đó khi chuyển kênh.

Nếu kênh của bạn hiện được kết nối với một Tài khoản thương hiệu, bạn có thể chuyển quyền sở hữu trang của bạn sang Tài khoản Google khác và sau đó đăng nhập vào tài khoản đó để chuyển kênh của bạn.

* Nguồn: Youtube

Was this article helpful?

Để lại bình luận?