Tạo quảng cáo click đến WhatsApp trong Trình quản lý quảng cáo

Bạn không thể nhắm mục tiêu quảng cáo click đến WhatsApp tới những người dưới 18 tuổi.

Là nhà quảng cáo trên Facebook, bạn có thể thêm nút kêu gọi hành động vào quảng cáo sẽ mở trong WhatsApp. Đối tượng có thể tương tác với bạn trên WhatsApp sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn.

Trước khi bạn bắt đầu

Tạo quảng cáo nhấp vào WhatsApp

Cách tạo quảng cáo click đến WhatsApp từ Trình quản lý quảng cáo:

  1. Đi tới công cụ Tạo quảng cáo.
  2. Chọn mục tiêu. Chúng tôi hiện cung cấp tính năng này cho các mục tiêu sau: Tin nhắn, Lưu lượng truy cậpChuyển đổi (dành cho trang web).
  3. Trong phần “Đích đến của tin nhắn”, chọn WhatsApp.
  4. Chọn đối tượng, ngân sách và lịch chạy chiến dịch.
  5. Trong phần Thiết lập quảng cáo, chọn hình ảnh, văn bản và tiêu đề cho quảng cáo.
  6. Sau khi bạn xem lại thông tin chi tiết của chiến dịch, hãy nhấp vào Xác nhận để tạo quảng cáo.

Lưu ý: Khi bạn tạo quảng cáo có nút "Gửi tin nhắn WhatsApp", Facebook sẽ mở rộng nhắm mục tiêu của bạn nếu có cơ hội tiếp cận thêm những người có khả năng gửi tin nhắn cho bạn. Tìm hiểu thêm về cách mở rộng tùy chọn nhắm mục tiêu.

Tìm hiểu thêm

Giới thiệu về WhatsApp Business

* Nguồn: Facebook

Was this article helpful?

Để lại bình luận?