Tài khoản demo

Tài khoản demo Google Analytics là tài khoản Google Analytics đầy đủ chức năng mà bất kỳ người dùng Google nào cũng đều có thể truy cập. Đó là cách tuyệt vời để xem xét dữ liệu doanh nghiệp thực tế và thử nghiệm với các tính năng Google Analytics.

Trong bài viết này:

Truy cập vào tài khoản demo

Để truy cập vào tài khoản demo, hãy nhấp vào liên kết TRUY CẬP TÀI KHOẢN DEMO ở cuối phần này. Khi bạn nhấp vào liên kết:

 • Nếu đã có tài khoản Google, bạn sẽ được nhắc đăng nhập vào tài khoản đó.
 • Nếu không có tài khoản Google, bạn sẽ được nhắc tạo một tài khoản và sau đó đăng nhập.

Khi nhấp vào liên kết TRUY CẬP TÀI KHOẢN DEMO bên dưới, bạn đồng ý cho phép Google thực hiện một trong hai hành động có liên quan đến tài khoản Google của bạn:

 • Nếu bạn đã có tài khoản Google Analytics, chúng tôi sẽ thêm tài khoản demo vào tài khoản Analytics của bạn.
 • Nếu bạn chưa có tài khoản Google Analytics, chúng tôi sẽ tạo cho bạn tài khoản Google Analytics liên kết với tài khoản Google của bạn và sau đó thêm tài khoản demo vào tài khoản Analytics mới của bạn.

Tài khoản demo có sẵn từ tab Trang chủ trong Analytics.

Tài khoản demo sẽ được tính vào số lượng tài khoản Analytics tối đa mà bạn được phép tạo trong một tài khoản Google. Số tài khoản tối đa cho Google Analytics Chuẩn hiện tại là 100 tài khoản Analytics cho mỗi tài khoản Google.

Bạn có thể xóa tài khoản demo bất kỳ lúc nào.

TRUY CẬP TÀI KHOẢN DEMO

Nguồn gốc dữ liệu

Dữ liệu trong tài khoản demo Google Analytics là từ Google Merchandise Store, trang web thương mại điện tử bán hàng hóa mang thương hiệu Google. Dữ liệu trong tài khoản là dữ liệu điển hình bạn sẽ thấy cho một trang web thương mại điện tử và bao gồm các loại thông tin sau:

 • Dữ liệu nguồn lưu lượng Thông tin về nguồn gốc của người dùng trang web. Dữ liệu này bao gồm thông tin về lưu lượng truy cập không phải trả tiền, lưu lượng truy cập tìm kiếm có trả tiền và lưu lượng truy cập hiển thị.
 • Dữ liệu nội dung Thông tin về hành vi của người dùng trên trang web. Dữ liệu này bao gồm URL của các trang mà người dùng xem và cách họ tương tác với nội dung trang.
 • Dữ liệu giao dịch Thông tin về các giao dịch xảy ra trên trang web Google Merchandise Store.

Các cách sử dụng tài khoản demo

Vì hiển thị dữ liệu thực tế từ trang web thương mại điện tử, nên tài khoản demo rất hữu ích trong việc khám phá các báo cáo và tính năng của Google Analytics. Dưới đây và một vài việc bạn có thể làm bằng cách sử dụng tài khoản demo:

Giới hạn

Tất cả người dùng đều có quyền truy cập Đọc và Phân tích vào Tài khoản demo Google Analytics. Điều này có nghĩa là bạn có thể xem báo cáo và dữ liệu cấu hình; có thể thao tác dữ liệu trong báo cáo (ví dụ: lọc bảng, thêm thứ nguyên phụ, tạo phân đoạn); có thể tạo nội dung cá nhân như chú thích và chia sẻ nội dung, cũng như xem nội dung được chia sẻ. Bạn không thể cộng tác trên nội dung được chia sẻ.

Để tìm hiểu thêm về quyền người dùng, hãy đọc mục về quản lý người dùng trong trung tâm trợ giúp này.

Bạn không thể sử dụng tài khoản demo với API báo cáo Analytics. Việc tìm cách sử dụng tài khoản demo như vậy sẽ dẫn đến lỗi quyền: (403) insufficientPermissions.

Xóa quyền truy cập vào tài khoản demo

Để loại bỏ quyền truy cập vào tài khoản demo, hãy thực hiện theo các bước dưới đây. Bạn luôn có thể nhận lại quyền truy cập vào tài khoản demo.

 1. Đăng nhập vào Google Analytics.
 2. Nhấp vào Quản trị.
 3. Trong menu TÀI KHOẢN, chọn Tài khoản demo Google Analytics.
 4. Trong cột TÀI KHOẢN, nhấp vào Quản lý người dùng.
 5. Nhấp vào XÓA CHÍNH TÔI.

* Nguồn: Google Analytics

Was this article helpful?

Để lại bình luận?

Tài khoản demo

Tài khoản demo Google Analytics là tài khoản Google Analytics đầy đủ chức năng mà bất kỳ người dùng Google nào cũng đều có thể truy cập. Đó là cách tuyệt vời để xem xét dữ liệu doanh nghiệp thực tế và thử nghiệm với các tính năng Google Analytics.

Trong bài viết này:

Truy cập vào tài khoản demo

Để truy cập vào tài khoản demo, hãy nhấp vào liên kết TRUY CẬP TÀI KHOẢN DEMO ở cuối phần này. Khi bạn nhấp vào liên kết:

 • Nếu đã có tài khoản Google, bạn sẽ được nhắc đăng nhập vào tài khoản đó.
 • Nếu không có tài khoản Google, bạn sẽ được nhắc tạo một tài khoản và sau đó đăng nhập.

Khi nhấp vào liên kết TRUY CẬP TÀI KHOẢN DEMO bên dưới, bạn đồng ý cho phép Google thực hiện một trong hai hành động có liên quan đến tài khoản Google của bạn:

 • Nếu bạn đã có tài khoản Google Analytics, chúng tôi sẽ thêm tài khoản demo vào tài khoản Analytics của bạn.
 • Nếu bạn chưa có tài khoản Google Analytics, chúng tôi sẽ tạo cho bạn tài khoản Google Analytics liên kết với tài khoản Google của bạn và sau đó thêm tài khoản demo vào tài khoản Analytics mới của bạn.

Tài khoản demo có sẵn từ tab Trang chủ trong Analytics.

Tài khoản demo sẽ được tính vào số lượng tài khoản Analytics tối đa mà bạn được phép tạo trong một tài khoản Google. Số tài khoản tối đa cho Google Analytics Chuẩn hiện tại là 100 tài khoản Analytics cho mỗi tài khoản Google.

Bạn có thể xóa tài khoản demo bất kỳ lúc nào.

TRUY CẬP TÀI KHOẢN DEMO

Nguồn gốc dữ liệu

Dữ liệu trong tài khoản demo Google Analytics là từ Google Merchandise Store, trang web thương mại điện tử bán hàng hóa mang thương hiệu Google. Dữ liệu trong tài khoản là dữ liệu điển hình bạn sẽ thấy cho một trang web thương mại điện tử và bao gồm các loại thông tin sau:

 • Dữ liệu nguồn lưu lượng Thông tin về nguồn gốc của người dùng trang web. Dữ liệu này bao gồm thông tin về lưu lượng truy cập không phải trả tiền, lưu lượng truy cập tìm kiếm có trả tiền và lưu lượng truy cập hiển thị.
 • Dữ liệu nội dung Thông tin về hành vi của người dùng trên trang web. Dữ liệu này bao gồm URL của các trang mà người dùng xem và cách họ tương tác với nội dung trang.
 • Dữ liệu giao dịch Thông tin về các giao dịch xảy ra trên trang web Google Merchandise Store.

Các cách sử dụng tài khoản demo

Vì hiển thị dữ liệu thực tế từ trang web thương mại điện tử, nên tài khoản demo rất hữu ích trong việc khám phá các báo cáo và tính năng của Google Analytics. Dưới đây và một vài việc bạn có thể làm bằng cách sử dụng tài khoản demo:

Giới hạn

Tất cả người dùng đều có quyền truy cập Đọc và Phân tích vào Tài khoản demo Google Analytics. Điều này có nghĩa là bạn có thể xem báo cáo và dữ liệu cấu hình; có thể thao tác dữ liệu trong báo cáo (ví dụ: lọc bảng, thêm thứ nguyên phụ, tạo phân đoạn); có thể tạo nội dung cá nhân như chú thích và chia sẻ nội dung, cũng như xem nội dung được chia sẻ. Bạn không thể cộng tác trên nội dung được chia sẻ.

Để tìm hiểu thêm về quyền người dùng, hãy đọc mục về quản lý người dùng trong trung tâm trợ giúp này.

Bạn không thể sử dụng tài khoản demo với API báo cáo Analytics. Việc tìm cách sử dụng tài khoản demo như vậy sẽ dẫn đến lỗi quyền: (403) insufficientPermissions.

Xóa quyền truy cập vào tài khoản demo

Để loại bỏ quyền truy cập vào tài khoản demo, hãy thực hiện theo các bước dưới đây. Bạn luôn có thể nhận lại quyền truy cập vào tài khoản demo.

 1. Đăng nhập vào Google Analytics.
 2. Nhấp vào Quản trị.
 3. Trong menu TÀI KHOẢN, chọn Tài khoản demo Google Analytics.
 4. Trong cột TÀI KHOẢN, nhấp vào Quản lý người dùng.
 5. Nhấp vào XÓA CHÍNH TÔI.

* Nguồn: Google Analytics

Was this article helpful?

Để lại bình luận?