Sơ đồ tham khảo nhanh

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm được các tính năng chính trong trải nghiệm Google Ads mới. Hãy sử dụng hình ảnh sau như một sơ đồ tài khoản của bạn để tìm các tính năng như trang chiến dịch, thanh toán và thư viện đã chia sẻ.

1. Menu điều hướng 2. Menu trang 3. Menu trang phụ 4. Thanh trên cùng 5. Thanh công cụ bảng

Quản lý tài khoản cơ bản

Chuyển đến bất kỳ trang nào Biểu tượng CHUYỂN TỚI 4., sau đó nhập trang bạn muốn chuyển tới. Hoặc nhập G rồi T trên bàn phím
Mở rộng menu điều hướng Biểu tượng mũi tên 4.
Chiến dịch Để xem tất cả các chiến dịch của bạn, hãy nhấp vào Tất cả chiến dịch 1., sau đó nhấp vào Chiến dịch 2. Để chuyển tới một chiến dịch, hãy chọn chiến dịch đó. 1.
Quảng cáo Quảng cáo và tiện ích 2., Quảng cáo 3.
Từ khóa Từ khóa 2.
Cụm từ tìm kiếm Từ khóa 2., sau đó nhấp vào Cụm từ tìm kiếm 3.
Tiện ích Quảng cáo & tiện ích 2., Tiện ích 3.
Đối tượng hoặc tiếp thị lại Đối tượng 2.
Chuyển đổi và phân bổ Biểu tượng công cụ 4., sau đó nhấp vào mục Đo lường
Google Analytics Biểu tượng công cụ 4., sau đó nhấp vào mục Đo lường
Thư viện đã chia sẻ Biểu tượng công cụ 4.
Dữ liệu doanh nghiệp Biểu tượng công cụ 4., sau đó nhấp vào mục Thiết lập
Công cụ Biểu tượng công cụ 4.
Công cụ lập kế hoạch từ khóa Biểu tượng công cụ 4.
Lịch sử thay đổi Lịch sử thay đổi 2.
Thanh toán Biểu tượng công cụ 4.
Trợ giúp Biểu tượng trợ giúp 4.
Phím tắt Nhấn vào phím ? trên bàn phím để biết danh sách phím tắt.

Báo cáo

Thứ nguyên Biểu tượng biểu đồ 4., sau đó là Báo cáo đã xác định trước
Báo cáo và trang tổng quan Biểu tượng biểu đồ 4., sau đó là Báo cáo hoặc Trang tổng quan
Mở rộng bảng Expand table icon Biểu tượng mở rộng bảng 5.
Tải xuống download icon Biểu tượng tải xuống 5.
Lọc Filter Biểu tượng bộ lọc 5.
Chọn cột Cột Biểu tượng cột 5.
Nhóm các hàng theo Biểu tượng phân đoạn và nhóm 5.
Phân đoạn các hàng theo Biểu tượng phân đoạn và nhóm 5.
Thông tin chi tiết về phiên đấu giá Chiến dịch, Nhóm quảng cáo, hoặc Từ khóa 2., sau đó nhấp vào Thông tin chi tiết về phiên đấu giá3.
Vị trí tự động Vị trí 2., sau đó nhấp vào Nơi quảng cáo hiển thị 3.

Tính năng nâng cao

Tạo quy tắc tự động Biểu tượng dấu 3 chấm 5.
Tải lên Biểu tượng dấu 3 chấm 5.
Hành động hàng loạt Biểu tượng công cụ 4.
Áp dụng hàng loạt danh sách từ khóa phủ định vào chiến dịch Chiến dịch 2., chọn các chiến dịch mong muốn, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa 5., rồi đến Chỉnh sửa nhắm mục tiêu
Điều chỉnh giá thầu Đối tượng, Vị trí, Lịch quảng cáo, Thiết bị hoặc Điều chỉnh giá thầu nâng cao2.
Đối tượng chỉ có giá thầu Đã đổi tên thành quan sát đối tượng
Đối tượng nhắm mục tiêu và giá thầu Đã đổi tên thành nhắm mục tiêu theo đối tượng
Trình quản lý đối tượng Biểu tượng công cụ 4.
Thông tin chi tiết về đối tượng và nguồn đối tượng Biểu tượng công cụ 4., sau đó nhấp vào Công cụ quản lý đối tượng, rồi đến menu bên trái
Bản nháp và thử nghiệm Bản nháp và thử nghiệm 2.
Biến thể quảng cáo Bản nháp và thử nghiệm 2., sau đó nhấp vào Biến thể quảng cáo 3.
Tự động gắn thẻ Tất cả chiến dịch 1., sau đó nhấp vào Cài đặt 2.Cài đặt tài khoản 3.

Loại trừ nội dung

(cấp tài khoản)

Tất cả chiến dịch 1., sau đó nhấp vào Cài đặt 2.Cài đặt tài khoản 3.
Tùy chọn URL / mẫu theo dõi (cấp tài khoản) Tất cả chiến dịch 1., sau đó nhấp vào Cài đặt 2.Cài đặt tài khoản 3.
Nhập mục tiêu Analytics Biểu tượng công cụ 4., sau đó nhấp vào Chuyển đổi, rồi đến Nhập
Trang web chuyển đổi Biểu tượng công cụ 4., sau đó nhấp vào Chuyển đổi, nhấp vào bất kỳ chuyển đổi nào hiện có, rồi đến Trang web 3.
Nhóm chiến dịch Bảng điều hướng 1.

 

Xem danh sách các tính năng độc quyền có sẵn trong trải nghiệm Google Ads mới.

* Nguồn: Google

Was this article helpful?

Để lại bình luận?

Sơ đồ tham khảo nhanh

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm được các tính năng chính trong trải nghiệm Google Ads mới. Hãy sử dụng hình ảnh sau như một sơ đồ tài khoản của bạn để tìm các tính năng như trang chiến dịch, thanh toán và thư viện đã chia sẻ. 

 

1. Menu điều hướng 2. Menu trang 3. Menu trang phụ 4. Thanh trên cùng 5. Thanh công cụ bảng

Quản lý tài khoản cơ bản

Chuyển đến bất kỳ trang nào Biểu tượng CHUYỂN TỚI 4., sau đó nhập trang bạn muốn chuyển tới. Hoặc nhập G rồi T trên bàn phím
Mở rộng menu điều hướng Biểu tượng mũi tên 4.
Chiến dịch   Để xem tất cả các chiến dịch của bạn, hãy nhấp vào Tất cả chiến dịch 1., sau đó nhấp vào Chiến dịch 2. Để chuyển tới một chiến dịch, hãy chọn chiến dịch đó. 1.
Quảng cáo   Quảng cáo và tiện ích 2., Quảng cáo 3.
Từ khóa   Từ khóa 2.
Cụm từ tìm kiếm   Từ khóa 2., sau đó nhấp vào Cụm từ tìm kiếm 3.
Tiện ích   Quảng cáo & tiện ích 2., Tiện ích 3.
Đối tượng hoặc tiếp thị lại   Đối tượng 2.
Chuyển đổi và phân bổ Biểu tượng công cụ 4., sau đó nhấp vào mục Đo lường
Google Analytics Biểu tượng công cụ 4., sau đó nhấp vào mục Đo lường
Thư viện đã chia sẻ Biểu tượng công cụ 4.
Dữ liệu doanh nghiệp Biểu tượng công cụ 4., sau đó nhấp vào mục Thiết lập
Công cụ Biểu tượng công cụ 4.
Công cụ lập kế hoạch từ khóa Biểu tượng công cụ 4.
Lịch sử thay đổi   Lịch sử thay đổi 2.
Thanh toán Biểu tượng công cụ 4.
Trợ giúp Biểu tượng trợ giúp 4.
Phím tắt   Nhấn vào phím ? trên bàn phím để biết danh sách phím tắt.

Báo cáo

Thứ nguyên Biểu tượng biểu đồ 4., sau đó là Báo cáo đã xác định trước
Báo cáo và trang tổng quan Biểu tượng biểu đồ 4., sau đó là Báo cáo hoặc Trang tổng quan
Mở rộng bảng Expand table icon Biểu tượng mở rộng bảng 5.
Tải xuống download icon Biểu tượng tải xuống 5.
Lọc Filter Biểu tượng bộ lọc 5.
Chọn cột Cột Biểu tượng cột 5.
Nhóm các hàng theo Biểu tượng phân đoạn và nhóm 5.
Phân đoạn các hàng theo Biểu tượng phân đoạn và nhóm 5.
Thông tin chi tiết về phiên đấu giá   Chiến dịch, Nhóm quảng cáo, hoặc Từ khóa 2., sau đó nhấp vào Thông tin chi tiết về phiên đấu giá3.
Vị trí tự động   Vị trí 2., sau đó nhấp vào Nơi quảng cáo hiển thị 3.

Tính năng nâng cao

Tạo quy tắc tự động Biểu tượng dấu 3 chấm 5.
Tải lên Biểu tượng dấu 3 chấm 5.
Hành động hàng loạt Biểu tượng công cụ 4.
Áp dụng hàng loạt danh sách từ khóa phủ định vào chiến dịch   Chiến dịch 2., chọn các chiến dịch mong muốn, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa 5., rồi đến Chỉnh sửa nhắm mục tiêu
Điều chỉnh giá thầu   Đối tượng, Vị trí, Lịch quảng cáo, Thiết bị hoặc Điều chỉnh giá thầu nâng cao2.
Đối tượng chỉ có giá thầu   Đã đổi tên thành quan sát đối tượng
Đối tượng nhắm mục tiêu và giá thầu   Đã đổi tên thành nhắm mục tiêu theo đối tượng
Trình quản lý đối tượng Biểu tượng công cụ 4.
Thông tin chi tiết về đối tượng và nguồn đối tượng Biểu tượng công cụ 4., sau đó nhấp vào Công cụ quản lý đối tượng, rồi đến menu bên trái
Bản nháp và thử nghiệm   Bản nháp và thử nghiệm 2.
Biến thể quảng cáo   Bản nháp và thử nghiệm 2., sau đó nhấp vào Biến thể quảng cáo 3.
Tự động gắn thẻ   Tất cả chiến dịch 1., sau đó nhấp vào Cài đặt 2.Cài đặt tài khoản 3.

Loại trừ nội dung

(cấp tài khoản)

  Tất cả chiến dịch 1., sau đó nhấp vào Cài đặt 2.Cài đặt tài khoản 3.
Tùy chọn URL / mẫu theo dõi (cấp tài khoản)   Tất cả chiến dịch 1., sau đó nhấp vào Cài đặt 2.Cài đặt tài khoản 3.
Nhập mục tiêu Analytics   Biểu tượng công cụ 4., sau đó nhấp vào Chuyển đổi, rồi đến Nhập
Trang web chuyển đổi Biểu tượng công cụ 4., sau đó nhấp vào Chuyển đổi, nhấp vào bất kỳ chuyển đổi nào hiện có, rồi đến Trang web 3.
Nhóm chiến dịch Bảng điều hướng 1.

 

Xem danh sách các tính năng độc quyền có sẵn trong trải nghiệm Google Ads mới.

* Nguồn: Google

Was this article helpful?

Để lại bình luận?