Tải tệp xuống

Để lưu tệp hoặc hình ảnh trên máy tính hay thiết bị, hãy tải tệp hoặc hình ảnh đó xuống. Tệp sẽ được lưu ở vị trí tải xuống mặc định của bạn.

 1. Trên máy tính của bạn, hãy mở Chrome.
 2. Truy cập trang web mà bạn muốn tải tệp xuống.
 3. Lưu tệp:
  • Hầu hết các tệp: Nhấp vào liên kết tải xuống. Hoặc, nhấp chuột phải vào tệp rồi chọn Lưu dưới dạng.
  • Hình ảnh: Nhấp chuột phải vào hình ảnh rồi chọn Lưu hình ảnh dưới dạng.
  • Video: Di chuyển con trỏ tới video. Sau đó, hãy nhấp vào biểu tượng Tải xuống Tải xuống. Nếu bạn không thể thực hiện hành động này thì nghĩa là chủ sở hữu video hoặc trang web lưu trữ video đã chặn hành động tải xuống.
  • Tệp PDF: Nhấp chuột phải vào tệp rồi chọn Lưu liên kết dưới dạng.
  • Trang web: Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêmtiếp đếnCông cụ khác tiếp đến Lưu trang dưới dạng.
 4. Nếu được hỏi, hãy chọn vị trí bạn muốn lưu tệp, sau đó nhấp vào Lưu.
  • Tệp thực thi (.exe, .dll, .bat): Nếu bạn tin tưởng tệp, hãy xác nhận bằng cách nhấp vào Lưu. Nếu bạn không chắc chắn về nội dung tải xuống, hãy nhấp vào Hủy. 
 5. Khi tải xuống xong, bạn sẽ thấy tệp này ở cuối cửa sổ Chrome. Hãy nhấp vào tên tệp để mở tệp.

Để tìm một tệp trên máy tính, bên cạnh tên tệp, hãy nhấp vào Mũi tên xuống Mũi tên xuốngtiếp đếnHiển thị trong thư mục hoặc nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đếnHiển thị trong Trình tìm kiếm. Các tệp bạn đã tải xuống cũng được liệt kê trên trang Tải xuống.

Tạm dừng hoặc hủy tải xuống

 1. Ở dưới cùng, hãy tìm tệp đang tải xuống mà bạn muốn tạm dừng hoặc hủy.
 2. Bên cạnh tên tệp ở cuối màn hình, hãy nhấp vào Mũi tên xuống Mũi tên xuống hoặc biểu tượng Thêm Thêm.
 3. Nhấp vào Tạm dừng, Tiếp tục hoặc Hủy.

Xem danh sách các tệp bạn đã tải xuống

 1. Trên máy tính của bạn, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Thêm Thêmtiếp đếnTải xuống.
  • Để mở một tệp, hãy nhấp vào tên tệp đó. Tệp sẽ mở trong ứng dụng mặc định dành cho loại tệp đó của máy tính.
  • Để xóa một nội dung tải xuống khỏi lịch sử của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng Xóa Xóa ở bên phải tệp. Tệp sẽ bị xóa khỏi trang Tải xuống trên Chrome chứ không phải khỏi máy tính.

Thay đổi vị trí tải xuống

Bạn có thể chọn một vị trí trên máy tính của mình nơi nội dung tải xuống sẽ được lưu theo mặc định hoặc chọn một vị trí cụ thể cho từng nội dung tải xuống.

 1. Trên máy tính của bạn, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Thêm Thêmtiếp đếnCài đặt.
 3. Ở dưới cùng, nhấp vào Nâng cao.
 4. Trong phần "Tải xuống", hãy điều chỉnh cài đặt tải xuống của bạn:
  • Để thay đổi vị trí tải xuống mặc định, nhấp vào Thay đổi và chọn vị trí bạn muốn lưu tệp của mình.
  • Nếu bạn muốn chọn một vị trí cụ thể cho mỗi nội dung tải xuống, hãy chọn hộp bên cạnh "Hỏi vị trí lưu mỗi tệp trước khi tải xuống".

Vị trí tải xuống mặc định

Nếu bạn không thay đổi vị trí tải xuống mặc định, thì Google Chrome sẽ tải tệp xuống các vị trí sau:

 • Windows 10, 8, 7 và Vista: \Users\<tên người dùng>\Downloads
 • Mac: /Users/<tên người dùng>/Downloads
 • Linux: /home/<tên người dùng>/Downloads

Để lưu tệp hoặc hình ảnh trên máy tính hay thiết bị, hãy tải tệp hoặc hình ảnh đó xuống. Tệp sẽ được lưu ở vị trí tải xuống mặc định của bạn.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Truy cập trang web bạn muốn tải tệp xuống.
 3. Chạm và giữ mục bạn muốn tải xuống rồi nhấn vào Tải liên kết xuống hoặc Tải hình ảnh xuống.
  • Trên một số tệp video và âm thanh, hãy nhấn vào biểu tượng Tải xuống Tải xuống.

Để xem tất cả các tệp bạn đã tải xuống thiết bị của mình, hãy mở ứng dụng Tải xuống. Tìm hiểu thêm về cách quản lý tệp đã tải xuống.

Để tải xuống một ứng dụng, hãy tìm hiểu cách tìm và tải ứng dụng trên Google Play xuống.

Tạm dừng hoặc hủy tải xuống

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở phía trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêmtiếp đếnTải xuống.
  • Nếu thanh địa chỉ ở dưới cùng, hãy vuốt lên trên thanh địa chỉ. Sau đó, hãy nhấn vào biểu tượng Tải xuống Tải xuống.
 3. Bên cạnh tệp đang tải xuống, hãy nhấn vào biểu tượng Tạm dừng Tạm dừng hoặc biểu tượng Hủy Hủy.

Chia sẻ các tệp đã tải xuống

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở phía trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêmtiếp đếnTải xuống.
 • Nếu thanh địa chỉ ở dưới cùng, hãy vuốt lên trên thanh địa chỉ. Sau đó, hãy nhấn vào biểu tượng Tải xuống Tải xuống.
 • 3. Để chia sẻ một tệp, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêmtiếp đếnChia sẻ. Để chia sẻ nhiều tệp, hãy chạm và giữ các tệp bạn muốn chia sẻ, sau đó nhấn vào biểu tượng Chia sẻ Chia sẻ.

Xóa các tệp đã tải xuống

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở phía trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêmtiếp đếnTải xuống.
 • Nếu thanh địa chỉ ở dưới cùng, hãy vuốt lên trên thanh địa chỉ. Sau đó, hãy nhấn vào biểu tượng Tải xuống Tải xuống.
 1. Để xóa một tệp, hãy nhấn vào biểu tượng ThêmThêmtiếp đến Xóa.
 • Để xóa nhiều tệp, hãy chạm và giữ các tệp bạn muốn xóa. Sau đó, hãy nhấn vào biểu tượng Xóa Xóa.

Để lưu tệp hoặc hình ảnh trên máy tính hay thiết bị, hãy tải tệp hoặc hình ảnh đó xuống. Tệp sẽ được lưu ở vị trí tải xuống mặc định của bạn.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Truy cập vào trang web có tệp bạn muốn tải xuống. 
 3. Nhấn vào tệp bạn muốn tải xuống.
 4. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Tải xuống.
 5. Sau khi tải xuống xong, hãy nhấn vào Mở trong.
 6. Chọn mở tệp trong Google Drive hoặc một ứng dụng khác.

Để hủy quá trình tải xuống đang diễn ra, hãy nhấn vào biểu tượng Hủy Hủy.

Lưu hình ảnh

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Truy cập vào trang web có hình ảnh bạn muốn lưu.
 3. Nhấn và giữ hình ảnh.
 4. Trong menu xuất hiện, hãy nhấn vào Lưu hình ảnh.

* Nguồn: Google Chrome

Was this article helpful?

Để lại bình luận?