Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng là quá trình tạo dựng sự quan tâm đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp. Trên Facebook, bạn có thể tạo chiến dịch bằng mục tiêu tìm kiếm khách hàng tiềm năng cho phép người tiêu dùng điền vào mẫu có tên "Mẫu tức thì", kèm thông tin liên hệ của họ. Bạn cũng có thể theo dõi sự kiện chuyển đổi khách hàng tiềm năng trên trang web của chính mình bằng pixel Facebook.

Tìm hiểu thêm về quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng hoặc sự kiện pixel Facebook.

* Nguồn: Facebook

Để lại bình luận?