Quảng cáo liên tục

Quảng cáo liên tục là loại quảng cáo bạn tạo từ Trang của mình và chạy liên tục, trừ khi bạn quyết định tạm dừng hoặc ngừng quảng cáo.

Khi bạn tạo quảng cáo liên tục:

 • Quảng cáo liên tục của bạn sẽ được xét duyệt và bạn sẽ nhận được thông báo sau khi phê duyệt quảng cáo.
 • Bạn có thể xem và quản lý quảng cáo liên tục khi đi tới tab Quảng cáo trên Trang hoặc bằng cách nhấp vào liên kết Quản lý quảng cáo bên dưới nút Quảng cáo màu xanh lam trên Trang.
 • Bạn có thể chỉnh sửa, tạm dừng hoặc hủy quảng cáo liên tục của mình bất cứ lúc nào.

Các tính năng của quảng cáo liên tục:

 • Chọn ngân sách hàng ngày của chính bạn: Bạn có thể chọn ngân sách hàng ngày của chính mình hoặc chọn một ngân sách hàng ngày được đề xuất khi tạo quảng cáo. Xin lưu ý rằng số tiền tối thiểu bạn có thể chi tiêu mỗi ngày cho quảng cáo liên tục có thể thay đổi dựa trên loại quảng cáo liên tục mà bạn tạo. Nếu ngân sách bạn chọn quá thấp, bạn sẽ được nhắc chọn một ngân sách khác.
 • Bao gồm hình ảnh từ Trang của bạn: Các quảng cáo này sử dụng hình ảnh chọn trước từ Trang. Các hình ảnh này đã có tỷ lệ tương tác mạnh so với các hình ảnh khác trên Trang của bạn. Xin lưu ý rằng nếu Trang của bạn chưa thêm nhiều hình ảnh, bạn có thể thấy rất ít hoặc không thấy hình ảnh chọn sẵn khi tạo quảng cáo. Nếu gặp trường hợp này, bạn có thể tải hình ảnh lên để sử dụng trong quảng cáo của mình.
 • Cập nhật được cung cấp để giúp bạn cải thiện: Bạn sẽ đủ điều kiện nhận email và thông báo với các đề xuất khi nào nên cập nhật hình ảnh quảng cáo của bạn để cải thiện hiệu quả.

Sau khi quảng cáo bắt đầu chạy và thu được kết quả, bạn sẽ nhận được email khuyên bạn cập nhật quảng cáo liên tục với hình ảnh được đề xuất. Bạn có thể chạy nhiều quảng cáo liên tục từ Trang của mình và mỗi quảng cáo liên tục có thể có tới 6 quảng cáo. Bạn có thể chỉnh sửa thông tin chi tiết và ngân sách của quảng cáo liên tục hoặc hủy quảng cáo liên tục bất cứ lúc nào.

Tìm hiểu thêm về các điểm khác biệt giữa quảng cáo liên tục và quảng cáo không chạy liên tục.

Thông tin này có hữu ích không?

Quảng cáo liên tục

Quảng cáo liên tục là loại quảng cáo cho phép bạn chạy quảng cáo một cách liên tục từ Trang của mình. Quảng cáo liên tục sử dụng ngân sách hàng ngày trung bình đã thiết lập và các hình ảnh phổ biến, được chọn sẵn từ Trang của bạn.

Với quảng cáo liên tục:

 • Bạn chọn ngân sách hàng ngày trung bình dựa trên số tiền bạn muốn chi tiêu. Xin lưu ý rằng số tiền tối thiểu bạn có thể chi tiêu mỗi ngày cho quảng cáo liên tục có thể thay đổi dựa trên loại quảng cáo liên tục mà bạn tạo. Nếu ngân sách bạn chọn quá thấp, bạn sẽ được nhắc chọn một ngân sách khác.
 • Chúng tôi sẽ định kỳ gửi email và khuyên bạn cập nhật hình ảnh được dùng trong quảng cáo liên tục của bạn để quảng cáo đó luôn mới mẻ với đối tượng.
 • Bạn có thể chạy nhiều quảng cáo liên tục từ Trang của mình và mỗi quảng cáo liên tục có thể có tới 6 quảng cáo.
 • Bạn có thể chỉnh sửa thông tin chi tiết và ngân sách của quảng cáo liên tục hoặc hủy quảng cáo liên tục bất cứ lúc nào.

Quảng cáo không chạy liên tục

Quảng cáo không chạy liên tục là quảng cáo bạn tạo từ Trang có thời lượng được thiết lập sẵn (ví dụ: ngày được thiết lập sẵn cho thời điểm quảng cáo sẽ tự động tắt).

Nếu bạn muốn chạy hoặc tìm hiểu thêm về quảng cáo có thời lượng được thiết lập sẵn, hãy xem các tùy chọn bên dưới để biết một số loại quảng cáo hiện có.

Đặc điểm của quảng cáo không chạy liên tục:

 • Bạn thiết lập ngân sách hàng ngày hoặc ngân sách trọn đời và ngày kết thúc cho quảng cáo của mình.
 • Mỗi quảng cáo chạy bằng ngân sách, đối tượng và ngày kết thúc tùy chỉnh do bạn lựa chọn. Quảng cáo sẽ dừng chạy khi đến ngày kết thúc.
 • Bạn có thể c
  hạy những loại quảng cáo này từ Trang của mình với số lượng tùy ý.

Tìm hiểu thêm về quảng cáo liên tục.

Thông tin này có hữu ích không?

Quảng cáo liên tục là loại quảng cáo bạn tạo từ Trang của mình và chạy liên tục, trừ khi bạn quyết định tạm dừng hoặc ngừng quảng cáo. Đầu tiên, bạn sẽ làm một bài trắc nghiệm để xác định mục tiêu của mình, sau đó sẽ nhận được đề xuất dành riêng cho bạn về loại quảng cáo liên tục nên tạo.

Chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn cho từng loại quảng cáo mà bạn có thể gặp phải ở bên dưới.

Tạo quảng cáo liên tục để thu hút mọi người truy cập trang web của bạn
 1. Truy cập Trang kinh doanh.
 2. Nhấp vào nút Quảng cáo ở bên trái Trang.
 3. Nhấp vào Tạo quảng cáo liên tục khác.
 4. Chọn Thu hút mọi người truy cập trang web của bạn và nhấp vào Bắt đầu.
 5. Bạn có thể tạo lên đến 6 phiên bản của quảng cáo liên tục bằng cách chọn 6 hình ảnh. Mỗi phiên bản có thể chứa hình ảnh, tiêu đề, văn bản và nút kêu gọi hành động khác nhau. Nếu bạn muốn sử dụng cùng một nội dung cho tất cả quảng cáo của mình, hãy chọn tùy chọn Sử dụng trường này trong tất cả quảng cáo.
 6. Xác nhận URL của trang web. Chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn một URL dựa trên chi tiết Trang của bạn. Nhấp vào Tiếp.
 7. Đặt đối tượng và vị trí mục tiêu của quảng cáo. Vị trí chọn sẵn được thiết lập dựa trên thông tin của Trang, nhưng bạn có thể cập nhật thông tin chi tiết về đối tượng theo cách thủ công. Nhấp vào Tiếp.
 8. Xem lại chi tiết quảng cáo rồi chọn ngân sách hàng ngày ở mức trung bình.
 9. Nhấp vào Bắt đầu quảng cáo.

Bạn sẽ nhận được email gồm 2 nội dung: 1) đề xuất cập nhật quảng cáo liên tục với các hình ảnh và đối tượng gợi ý sau khi quảng cáo bắt đầu chạy và 2) thu thập thông tin chi tiết. Bạn cũng có thể tạm dừng hoặc hủy quảng cáo bất cứ lúc nào.

Tạo quảng cáo liên tục để tăng mức độ nhận biết tại cộng đồng địa phương
 1. Truy cập Trang kinh doanh.
 2. Nhấp vào nút Quảng cáo ở bên trái Trang.
 3. Nhấp vào Tạo quảng cáo liên tục khác b>.
 4. Chọn Nâng cao mức độ nhận biết trong cộng đồng địa phương của bạn rồi nhấp vào Bắt đầu.
 5. Đặt đối tượng và vị trí mục tiêu của quảng cáo. Vị trí chọn sẵn được thiết lập dựa trên thông tin của Trang, nhưng bạn có thể cập nhật thông tin chi tiết về đối tượng theo cách thủ công. Nhấp vào Tiếp.
 6. Bạn có thể tạo lên đến 6 phiên bản của quảng cáo liên tục bằng cách chọn 6 hình ảnh. Mỗi phiên bản có thể chứa một hình ảnh, tiêu đề và văn bản khác nhau. Nếu bạn muốn sử dụng cùng một nội dung cho tất cả quảng cáo của mình, hãy chọn tùy chọn Sử dụng trường này trong tất cả quảng cáo.
 7. Nhấp vào Tiếp.
 8. Xem lại chi tiết quảng cáo rồi chọn ngân sách hàng ngày ở mức trung bình.
 9. Nhấp vào Bắt đầu quảng cáo.

Bạn sẽ nhận được email gồm 2 nội dung: 1) đề xuất cập nhật quảng cáo liên tục với các hình ảnh và đối tượng gợi ý sau khi quảng cáo bắt đầu chạy và 2) thu thập thông tin chi tiết. Bạn cũng có thể tạm dừng hoặc hủy quảng cáo bất cứ lúc nào.

Tạo quảng cáo liên tục để thu hút nhiều liên hệ hơn

Lưu ý: Trước khi tạo quảng cáo liên tục để nhận nhiều thông tin liên hệ của khách hàng hơn, vui lòng xem lại các chính sách liên quan đến quảng cáo này.

 1. Truy cập Trang kinh doanh.
 2. Nhấp vào nút Quảng cáo ở bên trái Trang.
 3. Nhấp vào Tạo quảng cáo liên tục khác.
 4. Chọn Thu thập thêm thông tin liên hệ của khách hàng rồi nhấp vào Bắt đầu.
 5. Trong phần Thông tin khách hàng, bạn sẽ thấy EmailHọ tên đã được chọn sẵn. Bạn có thể nhấp vào Hiển thị thêm tùy chọn nếu muốn yêu cầu cung cấp thêm thông tin. Lưu ý, bạn cũng có thể sử dụng phần này để tạo các câu hỏi tùy chỉnh bằng cách nhấp vào + Thêm câu hỏi đáp án ngắn.
 6. Điền chi tiết còn lại của quảng cáo rồi nhấp vào Tiếp.
 7. Bạn có thể tạo lên đến 6 phiên bản của quảng cáo liên tục bằng cách chọn 6 hình ảnh. Mỗi phiên bản có thể chứa một hình ảnh, tiêu đề và văn bản khác nhau. Nếu bạn muốn sử dụng cùng một nội dung cho tất cả quảng cáo của mình, hãy chọn tùy chọn Sử dụng trường này trong tất cả quảng cáo.
 8. Nhấp vào Tiếp.
 9. Đặt đối tượng và vị trí mục tiêu của quảng cáo. Vị trí chọn sẵn được thiết lập dựa trên thông tin của Trang, nhưng bạn có thể cập nhật thông tin chi tiết về đối tượng theo cách thủ công. Nhấp vào Tiếp.
 10. Xem lại chi tiết quảng cáo rồi chọn ngân sách hàng ngày ở mức trung bình.
 11. Nhấp vào Bắt đầu quảng cáo.

Bạn sẽ nhận được email gồm 2 nội dung: 1) đề xuất cập nhật quảng cáo liên tục với các hình ảnh và đối tượng gợi ý sau khi quảng cáo bắt đầu chạy và 2) thu thập thông tin chi tiết. Bạn cũng có thể tạm dừng hoặc hủy quảng cáo bất cứ lúc nào.

Tạo quảng cáo liên tục để thu hút mọi người mua hàng
 1. Truy cập Trang kinh doanh.
 2. Nhấp vào nút Quảng cáo ở bên trái Trang.
 3. Nhấp vào Tạo quảng cáo liên tục khác.
 4. Chọn Thu hút mọi người mua hàng rồi nhấp vào Bắt đầu.
 5. Đặt đối tượng và vị trí mục tiêu của quảng cáo. Bạn nên chọn Khách truy cập trang web và đối tượng tương tự, tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể cập nhật chi tiết đối tượng theo cách thủ công. Nhấp vào Tiếp.
 6. Bạn có thể tạo lên đến 6 phiên bản của quảng cáo liên tục bằng cách chọn 6 hình ảnh. Mỗi phiên bản có thể chứa hình ảnh, tiêu &#
  x111;ề, văn bản và nút kêu gọi hành động khác nhau. Nếu bạn muốn sử dụng cùng một nội dung cho tất cả quảng cáo của mình, hãy chọn tùy chọn Sử dụng trường này trong tất cả quảng cáo.
 7. Xác nhận URL của trang web. Chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn một URL dựa trên chi tiết Trang của bạn. Nhấp vào Tiếp.
 8. Chọn cách hiển thị quảng cáo cho những người đã truy cập trang web của bạn nhưng gần đây chưa mua hàng. Nhấp vào Tiếp.
 9. Xem lại chi tiết quảng cáo rồi chọn ngân sách hàng ngày ở mức trung bình.
 10. Nhấp vào Bắt đầu quảng cáo.

Bạn sẽ nhận được email gồm 2 nội dung: 1) đề xuất cập nhật quảng cáo liên tục với các hình ảnh và đối tượng gợi ý sau khi quảng cáo bắt đầu chạy và 2) thu thập thông tin chi tiết. Bạn cũng có thể tạm dừng hoặc hủy quảng cáo bất cứ lúc nào.

Thông tin này có hữu ích không?

Sau khi tạo quảng cáo liên tục, bạn có thể quản lý và thay đổi quảng cáo đó từ Trang Facebook của mình. Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn về cách quản lý, thay đổi và chỉnh sửa quảng cáo liên tục. Bạn cũng sẽ tìm thấy thông tin chi tiết về cách bạn sẽ bị lập hóa đơn cho quảng cáo liên tục của mình.

Thay đổi quảng cáo liên tục

Chỉnh sửa nội dung:

 1. Truy cập Trang của bạn.
 2. Bên dưới nút Quảng cáo màu xanh lam, nhấp vào Quản lý quảng cáo.

 3. Nhấp vào Xem kết quả.
 4. Trong tab Tổng quan, bạn có thể chỉnh sửa hoặc tắt từng quảng cáo đang chạy trong quảng cáo liên tục của mình.
  • Chỉnh sửa nội dung quảng cáo: Để chỉnh sửa nội dung quảng cáo, hãy nhấp vào mũi tên ở góc trên cùng bên phải của quảng cáo bạn muốn thay đổi, rồi nhấp vào Chỉnh sửa quảng cáo. Thực hiện các thay đổi của bạn và nhấp vào Lưu thay đổi.
  • Tắt quảng cáo: Để tắt quảng cáo, hãy nhấp vào mũi tên ở góc trên cùng bên phải của quảng cáo bạn muốn thay đổi, rồi nhấp vào Tắt quảng cáo.
 5. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Chỉnh sửa đối tượng và ngân sách

 1. Truy cập Trang của bạn.
 2. Bên dưới nút Quảng cáo màu xanh lam, nhấp vào Quản lý quảng cáo.
 3. Nhấp vào Xem kết quả.
 4. Nhấp vào Cài đặt. Trong tab Cài đặt, bạn có thể chỉnh sửa ngân sách và đối tượng của mình.
  • Chỉnh sửa ngân sách: Bên dưới Ngân sách hàng ngày, hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
  • Chỉnh sửa đối tượng: Thực hiện thay đổi với đối tượng bằng cách thay đổi các trường Vị trí, Độ tuổi hoặc Giới tính.
 5. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Từ đó, bạn có thể chỉnh sửa chi tiết của quảng cáo liên tục hoặc cập nhật ngân sách của mình.

Hủy quảng cáo:

 1. Truy cập Trang của bạn.
 2. Bên dưới nút Quảng cáo màu xanh lam, nhấp vào Quản lý quảng cáo.

 3. Bên cạnh quảng cáo bạn muốn tạm dừng hoặc xóa, nhấp vào Xem kết quả.
 4. Nhấp vào Cài đặt.
 5. Cuộn xuống và nhấp vào Hủy quảng cáo này. Nhấp một lần nữa vào Hủy quảng cáo liên tục để xác nhận.

Lưu ý: Khi hủy, bạn sẽ dừng chạy tất cả các quảng cáo trong chiến dịch quảng cáo này. Kết quả của chiến dịch quảng cáo này sẽ không sẵn có.

Quản lý lập hóa đơn và thanh toán

Điều nên mong đợi với quảng cáo liên tục:

 • Quảng cáo liên tục sử dụng ngân sách hàng ngày trung bình mà bạn chọn.
 • Bạn có thể tăng hoặc giảm ngân sách hàng ngày bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng số tiền tối thiểu bạn có thể chi tiêu mỗi ngày cho quảng cáo liên tục có thể thay đổi dựa trên loại quảng cáo liên tục mà bạn tạo. Nếu ngân sách bạn chọn quá thấp, bạn sẽ được nhắc chọn một ngân sách khác.

Tạo giới hạn chi tiêu cho tài khoản:

Đặt giới hạn chi tiêu cho tài khoản sẽ giúp đảm bảo bạn không vượt quá ngân sách. Chúng tôi khuyên bạn nên tạo giới hạn chi tiêu cho tài khoản trước hoặc ngay sau khi tạo quảng cáo từ Trang doanh nghiệp. Giới hạn chi tiêu tài khoản đặt ra giới hạn chung về số tiền bạn sẵn sàng chi tiêu cho các quảng cáo trên Facebook. Tìm hiểu cách đặt giới hạn chi tiêu cho tài khoản.

Xem lịch sử lập hóa đơn:

Bạn có thể đi tới phần Lập hóa đơn của Trình quản lý quảng cáo để xem lịch sử lập hóa đơn. Bạn có thể được lập hóa đơn khác nhau dựa trên quốc gia của mình và cách bạn đã thiết lập phương thức thanh toán.

Chỉnh sửa tùy chọn thanh toán:

Bạn cũng có thể thêm, chỉnh sửa và xóa tùy chọn thanh toán từ Trình quản lý quảng cáo. Sau khi bạn đã thực hiện các thay đổi, những thay đổi này sẽ được phản ánh trong phần thanh toán của quảng cáo mà bạn đang tạo từ Trang doanh nghiệp.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn có thể xem kết quả của quảng cáo liên tục ngay từ Trang Facebook.

 1. Truy cập Trang của bạn.
 2. Bên dưới nút Quảng cáo màu xanh lam, nhấp vào Quản lý quảng cáo.
 3. Tìm quảng cáo bạn muốn xem kết quả rồi nhấp vào Xem kết quả.

Tìm hiểu thêm về quảng cáo liên tục trên Facebook.

Thông tin này có hữu ích không?

Số liệu cần theo dõi:

Khi tạo quảng cáo hoặc quảng cáo liên tục từ Trang để thu thập thông tin liên hệ của khách hàng, việc thu hút khách hàng tiềm năng phải là mục tiêu chính của bạn.

Xem kết quả:

Khi quảng cáo đã chạy một thời gian hoặc đã kết thúc, bạn có thể xem thông tin chi tiết về hiệu quả quảng cáo và tổng số khách hàng tiềm năng mình nhận được.

 1. Truy cập Trang của bạn.
 2. Nhấp vào Quản lý quảng cáo bên dưới nút quảng cáo bài viết màu xanh lam.

 3. Trong menu bên trái, nhấp vào Tất cả quảng cáo.
 4. Tìm quảng cáo của bạn rồi nhấp vào Xem kết quả.
 5. Trong phần Tổng quan, bạn có thể xem số người đã tiếp cận và tổng số khách hàng tiềm năng mà quảng cáo
  nhận được.

Tải xuống khách hàng tiềm năng:

Khi tải xuống danh sách khách hàng tiềm năng, bạn sẽ xem được tất cả thông tin khách hàng tiềm năng ở cùng một nơi và lưu lại để sử dụng trong tương lai. Nếu bạn không muốn phải thường xuyên tải xuống danh sách khách hàng tiềm năng, hãy cân nhắc sử dụng CRM.

 1. Truy cập Trang của bạn.
 2. Nhấp vào Quản lý quảng cáo bên dưới nút quảng cáo bài viết màu xanh lam.

 3. Trong menu bên trái, nhấp vào Tất cả quảng cáo.
 4. Tìm quảng cáo của bạn rồi nhấp vào Xem kết quả.
 5. Trong phần Tổng quan, cuộn xuống và nhấp vào Khách hàng tiềm năng.
 6. Bạn sẽ nhìn thấy danh sách tất cả khách hàng tiềm năng đã nhận được cho tới nay. Để tải danh sách về, hãy nhấp vào menu thả xuống Tải xuống khách hàng tiềm năng.
 7. Trong menu này, bạn sẽ nhìn thấy một số tùy chọn, bao gồm:
 • Tải xuống khách hàng tiềm năng mới: Với tùy chọn này, bạn có thể tải xuống bất kỳ khách hàng tiềm năng mới nào đã nhận được kể từ lần tải trước. Danh sách khách hàng tiềm năng sẽ có định dạng CSV.
 • Tải xuống theo khoảng ngày: Với tùy chọn này, bạn có thể tải xuống danh sách khách hàng tiềm năng đã nhận được trong một khoảng ngày cụ thể. Danh sách khách hàng tiềm năng sẽ có định dạng CSV.
 • Kết nối CRM của bạn: Nhiều nhà quảng cáo chọn kết nối với Trình quản lý quan hệ khách hàng (CRM) để họ có thể xem và quản lý khách hàng tiềm năng một cách tự động và trong thời gian thực. Nếu bạn sử dụng CRM và không muốn tải xuống danh sách khách hàng tiềm năng theo cách thủ công, thì đây có thể là lựa chọn phù hợp. Tìm hiểu thêm về lợi ích của việc sử dụng CRM.

Bạn nên lưu lại danh sách khách hàng tiềm năng sau khi tải xuống. Khách hàng tiềm năng sẽ có sẵn để tải xuống trong tối đa 90 ngày kể từ lúc người dùng gửi đi. Bạn không thể tải xuống khách hàng tiềm năng sau khoảng thời gian này vì mục đích bảo mật và lưu trữ. Chúng tôi tin rằng khoảng thời gian 90 ngày này đủ dài để bao quát hầu hết các trường hợp sử dụng và giữ lâu hơn nữa sẽ không mang lại lợi ích vì sự quan tâm của khách hàng sẽ giảm xuống.

Thông tin này có hữu ích không?

Tài nguyên b&
#x1ED5; sung

* Nguồn: Facebook

Để lại bình luận?