Quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng là cách tốt nhất để chạy chiến dịch tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên Facebook và Instagram. Quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng cho phép mọi người bày tỏ sự quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ bằng cách điền thông tin chi tiết của họ vào mẫu trong quảng cáo và cho phép doanh nghiệp liên hệ với họ.

Tổng quan

 • Giới thiệu về quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng
 • Tính khả dụng của các tính năng quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên nhiều thiết bị
 • Điều khoản sử dụng dành cho quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng và câu hỏi thường gặp về chính sách
 • Đề xuất và yêu cầu của quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng
 • Ngôn ngữ được quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng hỗ trợ
 • Cách sử dụng quảng cáo trên Facebook của các doanh nghiệp tương tự
 • Quản lý quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng

 • Tải xuống dữ liệu khách hàng tiềm năng
 • Kiểm soát những ai có thể truy cập dữ liệu khách hàng tiềm năng
 • Sao chép hoặc chỉnh sửa mẫu tức thì
 • Thu thập khách hàng tiềm năng bằng CRM
 • Lợi ích khi sử dụng giải pháp CRM tích hợp để quản lý khách hàng tiềm năng
 • Các tích hợp CRM/hệ thống khách hàng có sẵn dành cho quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng
 • Bạn đã sẵn sàng bắt đầu?

  * Nguồn: Facebook

  Để lại bình luận?