Xem kết quả

Báo cáo quảng cáo cho bạn biết hiệu quả của quảng cáo trong việc giúp bạn đạt mục tiêu kinh doanh trên Facebook, InstagramAudience Network.

Hãy sử dụng công cụ của chúng tôi để phân tích kết quả chiến dịch và tìm hiểu thêm về đối tượng, doanh số sản phẩm, số người tiếp cận của chiến dịch và nhiều thông tin khác. Với dữ liệu này, bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn khi tạo chiến dịch và cuối cùng là cải thiện kết quả.

* Nguồn: Facebook

Để lại bình luận?