Danh mục

Danh mục chứa thông tin của tất cả các mặt hàng bạn muốn quảng cáo trong quảng cáo trên Facebook. Bạn có thể sử dụng danh mục với nhiều loại và định dạng quảng cáo trên Facebook, bao gồm quảng cáo độngđịnh dạng quảng cáo bộ sưu tập.

* Nguồn: Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.