Việt Nam

Các lựa chọn thanh toán được chấp nhận

Bạn có thể thanh toán cho quảng cáo trên Facebook bằng các phương thức thanh toán sau:

Xem tùy chọn thanh toán dành cho một quốc gia khác

Tài nguyên khác

* Nguồn: Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button