Instagram

Tìm hiểu cách quảng cáo trên Instagram khác với quảng cáo trên Facebook như thế nào và cách điều chỉnh quảng cáo của bạn cho phù hợp với đối tượng riêng biệt này.

Tạo quảng cáo trên Instagram trong Trình quản lý quảng cáo

* Nguồn: Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button