Đối tượng

Nhắm mục tiêu đối tượng giúp bạn hiển thị quảng cáo cho những người bạn quan tâm. Có 2 phương pháp chung mà bạn có thể áp dụng để tạo đối tượng mục tiêu: cụ thể và rộng. Phương pháp bạn chọn tùy thuộc vào mục tiêu bạn đang cố hoàn thành và tài nguyên mà bạn có sẵn.

  • Nhắm mục tiêu cụ thể là nhóm thông số tương đối chặt chẽ dùng trong khi tìm những người phù hợp nhất để hiển thị quảng cáo của bạn. Tìm hiểu thêm về nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học hoặc Đối tượng tùy chỉnh hoặc Đối tượng tương tự.
  • Nhắm mục tiêu rộng – bạn chủ yếu dựa vào hệ thống phân phối của chúng tôi nhằm tìm những người phù hợp nhất để hiển thị quảng cáo. Phương pháp này có thể giúp chúng tôi tìm thấy khách hàng tiềm năng mà bạn chưa bao giờ biết tới. Đây cũng là phương pháp hiệu quả nếu bạn không biết chắc mình muốn nhắm mục tiêu đến ai.

* Nguồn: Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button