Số người tiếp cận

Ước tính số người đã tiếp xúc với một quảng cáo.

Cách sử dụng

Số người tiếp cận hiển thị cho bạn số người đã xem thông điệp của bạn trong chiến dịch quảng cáo. Hãy so sánh lượt hiển thị với số người tiếp cận để xem hiệu quả tiếp cận đối tượng của từng nhà phát hành.

Cách tính

Số người tiếp cận tính số người sử dụng cách đăng nhập Facebook cố định, giúp bạn xác định lộ trình của một người trên nhiều trình duyệt và thiết bị. Trong trường hợp không có tính năng đăng nhập Facebook, chúng tôi sẽ sử dụng mô hình máy học để ngoại suy từng người mà chiến dịch tiếp cận.

* Nguồn: Facebook

Để lại bình luận?