Ngừng

Thử nghiệm tự động ngừng khi tìm thấy trang chiến thắng, nhưng bạn cũng có thể ngừng thử nghiệm bất cứ lúc nào trước đó. Bạn không thể khởi động lại thử nghiệm đã ngừng.

Để ngừng một thử nghiệm đang chạy:

  1. Trong danh sách thử nghiệm, hãy nhấp vào tên của thử nghiệm mà bạn muốn ngừng.
  2. Trong thanh trình đơn, hãy nhấp vào NGỪNG THỬ NGHIỆM, sau đó nhấp vào xác nhận.

Khi bạn ngừng thử nghiệm, người dùng không còn thấy các trang biến thể nữa và thay vào đó sẽ thấy trang gốc của bạn.

Sau khi bạn ngừng thử nghiệm, hãy nhớ xóa mã thử nghiệm khỏi trang gốc của bạn.

* Nguồn: Google Analytics

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button