Chuyển đổi

Số lần thực hiện một hành động cụ thể như mua hàng hoặc thêm vào giỏ hàng mà pixel, ứng dụng hoặc nhóm sự kiện offline đã ghi lại. Bạn có thể chọn chuyển đổi cho báo cáo của mình từ bất kỳ sự kiện, chuyển đổi tùy chỉnh hoặc sự kiện offline nào có sẵn mà bạn đã thiết lập cho pixel, ứng dụng hoặc nhóm sự kiện offline của mình.

Cách sử dụng

Với lượt chuyển đổi, bạn có thể biết số lần hoàn thành một hành động cụ thể. Số lượt chuyển đổi được phân bổ cho lượt hiển thị, lượt click hoặc lượt truy cập sẽ khác nhau tùy theo cài đặt mô hình và khoảng thời gian phân bổ mà bạn chọn. Ví dụ: nếu bạn chọn khoảng thời gian phân bổ trong 28 ngày và mô hình phân bổ lượt chạm sau cùng, thì bất kỳ chuyển đổi nào có ít nhất một lượt hiển thị, lượt click hoặc lượt truy cập trong 28 ngày trước đó đều sẽ được phân bổ. Nếu bạn chọn khoảng thời gian phân bổ trong 90 ngày và mô hình phân bổ lượt click sau cùng, thì chỉ những chuyển đổi có lượt click trong 90 ngày trước đó sẽ được phân bổ.

Nếu mục tiêu của bạn là tạo ra chuyển đổi, hãy xem xét chuyển đổi trên mỗi 1000 lượt hiển thị, tỷ lệ chuyển đổi và chi phí trên mỗi chuyển đổi để biết hiệu quả chuyển đổi mà quảng cáo mang lại.

Cách tính số liệu

Số liệu này tính số lần diễn ra chuyển đổi đã chọn trong khoảng thời gian báo cáo mà bạn chọn.

Lượt chuyển đổi được phân bổ theo cài đặt khoảng thời gian và mô hình phân bổ của bạn cho các điểm tiếp xúc trên hạng mục trả phí, tự nhiên hoặc trực tiếp.

* Nguồn: Facebook

Để lại bình luận?