Chi phí

Tổng số tiền đã chi tiêu cho quảng cáo.

Cách sử dụng

Chi phí cho biết mức độ hiệu quả khi bạn đạt mục tiêu mình đặt ra trong chiến dịch quảng cáo. Bạn có thể sử dụng số liệu này để so sánh hiệu quả giữa các chiến dịch khác nhau và xác định khu vực có cơ hội. Nếu mục tiêu của bạn là hiệu quả chi phí, hãy xem xét chi phí trên mỗi chuyển đổi, chi phí trên mỗi lượt click, chi phí trên mỗi lượt hiển thịchi phí trên mỗi lượt truy cập.

Cách tính số liệu

Chi phí được tính dựa trên dữ liệu về chi phí mà bạn cung cấp trong quy trình nhập đối ghép chi phí. Chi phí được cung cấp tự động cho Facebook và các nền tảng do Facebook sở hữu.

* Nguồn: Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button