Tài khoản quảng cáo

Nhóm tất cả hoạt động quảng cáo cụ thể của bạn. Tài khoản quảng cáo của bạn bao gồm các chiến dịch, quảng cáo và thông tin lập hóa đơn khác nhau.

Tìm hiểu thêm về quảng cáo trên Facebook.

* Nguồn: Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button