Trực tiếp

Số lượt chuyển đổi được phân bổ cho lượt truy cập không có miền tham chiếu hay thông số UTM có thể phát hiện.

Chuyển đổi trực tiếp cũng bao gồm các chuyển đổi không có lượt hiển thị, lượt click hoặc lượt truy cập trong lộ trình chuyển đổi do thiếu tín hiệu, hay các chuyển đổi không thể nhận giá trị đóng góp do cài đặt khoảng thời gian và mô hình phân bổ đã chọn.

Cách tính số liệu

Số liệu này tính số lượt chuyển đổi được phân bổ cho lượt truy cập không có miền tham chiếu hay thông số UTM có thể phát hiện. Trong một số trường hợp, các lượt truy cập này diễn ra khi ai đó nhấp vào một dấu trang hoặc nhập trực tiếp URL trang web của bạn vào trình duyệt, chứ không phải từ quảng cáo (trả phí) hoặc giới thiệu từ trang web khác (tự nhiên).

Chuyển đổi trực tiếp cũng bao gồm các chuyển đổi không có lượt hiển thị, lượt click hoặc lượt truy cập trong lộ trình chuyển đổi do thiếu tín hiệu. Ví dụ: nếu không có lượt hiển thị, lượt click hoặc lượt truy cập trong lộ trình chuyển đổi, thì nguyên nhân có thể là do chưa cài đặt pixel trên trang đích hoặc thẻ lượt hiển thị và lượt click chưa được thiết lập.

Cuối cùng, chuyển đổi trực tiếp bao gồm các chuyển đổi không thể nhận giá trị đóng góp do cài đặt khoảng thời gian và mô hình phân bổ đã chọn. Chẳng hạn, giả sử ai đó tìm kiếm trang web của bạn, nhấp vào một liên kết tự nhiên đến trang web đó rồi chuyển đổi. Nếu bạn đang sử dụng mô hình lượt click hoặc lượt truy cập sau cùng và chọn "không ấn định giá trị đóng góp của lượt truy cập nào", thì lượt chuyển đổi này sẽ được phân bổ cho hạng mục trực tiếp vì mô hình đó sẽ không xem xét bất kỳ lượt truy cập trả phí, tự nhiên hoặc trực tiếp nào. Nếu bạn không chọn "không ấn định giá trị đóng góp của lượt truy cập nào", thì lượt chuyển đổi này sẽ được phân bổ cho hạng mục tự nhiên.

* Nguồn: Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button