Tạo chiến dịch

Các tính năng mô tả trong bài viết này chỉ sẵn dùng cho đối tác sử dụng hệ thống đối sánh Content ID của YouTube.

Một chiến dịch đưa ra cách quảng cáo nội dung của bạn từ video do người dùng tải lên. Khi Content ID xác nhận quyền sở hữu video do người dùng tải lên thay mặt nội dung thuộc một chiến dịch thì Content ID sẽ thêm thẻ hướng người xem đến nội dung của bạn. Ví dụ: bạn có thể tạo chiến dịch để thêm liên kết vào trang xem video của mình bất cứ khi nào Content ID xác nhận quyền sở hữu video có các cảnh của phim đó. Quảng cáo thẻ sẽ xuất hiện trên video do người dùng tải lên ở đầu phần kết quả trùng khớp cho các xác nhận quyền sở hữu thông qua đối sánh Content ID hoặc ở cuối video cho các xác nhận quyền sở hữu thủ công. Một chủ sở hữu nội dung YouTube có thể tạo tối đa 5000 chiến dịch.

Chiến dịch sẽ chỉ thêm thẻ vào video do người dùng tải lên khớp với thành phần hình ảnh hoặc thành phần hình ảnh-âm thanh trong tham chiếu nội dung của bạn; các kết quả chỉ khớp về âm thanh sẽ chỉ đủ điều kiện dành cho các đối tác là hãng nhạc. Thẻ không xuất hiện trên video có kết quả khớp ngắn gọn.

Một chiến dịch có thể áp dụng cho tất cả nội dung của bạn hoặc chỉ với nội dung được chọn. Thẻ có thể hướng người xem đến video cụ thể (bao gồm video giao dịch) hoặc đến trang kênh. Bạn có thể tạo nhiều chiến dịch cho các bộ sưu tập nội dung khác nhau cùng với chiến dịch mặc định áp dụng cho những nội dung không thuộc chiến dịch khác.  Tìm hiểu thêm về cách chọn loại chiến dịch.

Đặt chiến dịch mặc định

 1. Chuyển đến trang Chiến dịch.
 2. Bên cạnh "Chiến dịch mặc định", nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa .
 3. Chọn chiến dịch mặc định:
  • Không làm gì cả
  • Giới thiệu video chính thức trên video do người hâm mộ tải lên. Nếu bạn chọn Giới thiệu video chính thức trên video do người hâm mộ tải lên thì YouTube sẽ thêm thẻ liên kết đến tham chiếu cho nội dung đang thực hiện xác nhận quyền sở hữu.
 4. Nhấp vào Lưu.
Thẻ chỉ hiển thị cho những nội dung có tham chiếu có thể phát. Nếu tham chiếu của nội dung được đặt thành Riêng tư hoặc không có sẵn dưới dạng video YouTube có thể phát thì không có thẻ nào hiển thị cho video đã xác nhận quyền sở hữu với nội dung đó.

Tạo chiến dịch

 1. Chuyển đến trang Chiến dịch.
 2. Nhấp vào Chiến dịch mới và chọn phương pháp xác định nội dung cho chiến dịch.
  • Chọn Chiến dịch dựa trên nhãn để chọn tất cả nội dung có nhãn nội dung cụ thể áp dụng cho chúng.
  • Chọn Chiến dịch dựa trên nội dung để chọn lần lượt từng nội dung.
 3. Nhập tên cho chiến dịch vào hộp Tiêu đề chiến dịch.
 4. Trong hộp Nội dung nổi bật, hãy nhập URL đầy đủ của trang xem video hoặc trang kênh bạn muốn hướng người xem đến đó.
 5. Nhập phạm vi ngày bạn muốn chiến dịch trong đó. Nhấp vào hộp Ngày ở bên trái và chọn ngày bắt đầu từ lịch bật lên, sau đó nhấp vào hộp Ngày ở bên phải và chọn ngày kết thúc.
 6. Nhấp vào nút Chiến dịch dựa trên nhãn hoặc Chiến dịch dựa trên nội dung để thêm nội dung vào chiến dịch. Bạn sẽ thấy một hộp thoại có danh sách các nhãn hoặc nội dung của bạn.
 7. Nhấp vào hộp kiểm bên cạnh nhãn hoặc nội dung bạn muốn đưa vào chiến dịch
 8. Nhấp vào Thêm mục đã chọn.
 9. Nhấp vào Lưu.

Sử dụng Báo cáo hiệu suất chiến dịch

Bạn có thể theo dõi dữ liệu về hiệu suất của chiến dịch trong Báo cáo hiệu suất chiến dịch hàng tuần. Bạn chỉ có thể xem những chiến dịch được tạo thủ công trong Báo cáo hiệu suất chiến dịch. Chiến dịch mặc định và liên kết tự động đến nội dung không có trong báo cáo. Tìm hiểu thêm về cách chọn loại chiến dịch.

Báo cáo này cho bạn biết thông tin tổng quan về chiến dịch như ngày bắt đầu, ngày kết thúc và nội dung áp dụng. Bạn có thể sử dụng báo cáo này để theo dõi chỉ số lưu lượng truy cập hàng tuần, bao gồm số lượt xem UGC và số lượt nhấp vào thẻ chiến dịch của bạn.

Sử dụng báo cáo để đánh giá hiệu quả hoạt động của các chiến dịch khác nhau theo thời gian tương đối.

* Nguồn: Youtube

Để lại bình luận?