Bắt đầu

Các tính năng mô tả trong bài viết này chỉ sẵn dùng cho đối tác sử dụng hệ thống đối sánh Content ID của YouTube.

Chúng tôi khuyên bạn nên quan tâm đến một số công việc quản lý chính trước khi đi sâu vào Content ID. Mặc dù đây hầu hết là những tác vụ quản lý nhưng việc thực hiện chúng sớm và chính xác là điều cần thiết.

Liên kết kênh

Cho dù bạn đang quản lý chỉ một kênh YouTube hay hàng trăm kênh thì quá trình liên kết một kênh với Chủ sở hữu nội dung của bạn đều giống nhau. Liên kết một kênh sẽ cung cấp cho bạn, với vai trò là Chủ sở hữu nội dung, quyền xác nhận quyền sở hữu video và áp dụng chính sách kiếm tiền cho kênh đó. Như một phần của điều khoản thư mời, bạn quyết định xem chủ sở hữu hiện tại có thể xác nhận quyền sở hữu và kiếm tiền từ video của kênh hay không. Bạn phải liên kết kênh trước khi có thể liên kết tài khoản AdSense với Trình quản lý nội dung của bạn. 

Tìm hiểu thêm về cách liên kết kênh của bạn.

Liên kết Tài khoản AdSense 

Liên kết tài khoản Google AdSense được chấp nhận với Trình quản lý nội dung của bạn sẽ cho phép bạn kiếm tiền từ video. Mặc dù bạn vẫn có thể áp dụng chính sách kiếm tiền cho video đủ điều kiện trước khi liên kết tài khoản AdSense nhưng nội dung của bạn sẽ sẽ không hiển thị quảng cáo video cho đến khi tài khoản Adsense được liên kết. Ngoài ra, bạn sẽ không đủ điều kiện được thanh toán cho đến khi tài khoản AdSense đã chấp nhận được liên kết với Trình quản lý nội dung của bạn.Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên liên kết tài khoản AdSense ngay để khai thác tối đa hiệu quả của tính năng kiếm tiền trên nền tảng này.

Tìm hiểu thêm về cách liên kết tài khoản YouTube và AdSense.

Mời người dùng và xác định quyền

Với vai trò là quản trị viên, bạn có thể mời người dùng khác giúp quản lý nội dung. Bạn có thể kiểm soát khả năng quản lý nội dung nào mà người dùng được mời sẽ có bằng cách tạo và gán vai trò. Xin lưu ý rằng đây là bộ công cụ mạnh mẽ và chúng tôi khuyên bạn chỉ nên cấp cho mọi người các quyền cần thiết để thực hiện vai trò của họ. Ví dụ: người quản lý truyền thông xã hội của bạn có thể không cần quyền truy cập vào thông tin doanh thu trong báo cáo hiệu suất hàng tháng

Tìm hiểu thêm về cách thêm người dùng mới và tạo vai trò

  Mẹo chuyên nghiệp
  • Sau khi liên kết tài khoản AdSense, bạn có thể chỉ định định dạng quảng cáo được phép trên kênh của bạn. Tuy nhiên, cho phép tất cả các định dạng quảng cáo có thể giúp tối đa hóa thu nhập của bạn.j Tìm hiểu thêm về cài đặt quảng cáo mặc định.
  • Chúng tôi khuyên bạn nên có 1 hoặc 2 quản trị viên trong vai trò là Chủ sở hữu nội dung để đảm bảo rằng bạn không mất quyền truy cập vào tài khoản nếu người nào đó phải rời khỏi công ty.
  • Trong tab Chủ sở hữu nội dung, hãy sử dụng tính năng Vai trò bên dưới Người dùng để kiểm soát chi tiết những người có quyền truy cập vào nội dung nào.
    • Ví dụ: một vai trò có thể là “Nhóm Content ID” có quyền tương tác với nội dung và các xác nhận quyền sở hữu; một vai trò khác có thể là “Tài chính” có quyền truy cập vào báo cáoanalytics.
    • Tính năng này thường hữu ích để sắp xếp vai trò của người dùng trước khi thêm người dùng. Hãy cân nhắc xem lĩnh vực chức năng nào cần được hoàn thành và sau đó thiết kế các quyền vai trò thích hợp.

* Nguồn: Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button