Nội dung

Các tính năng mô tả trong bài viết này chỉ sẵn dùng cho đối tác sử dụng hệ thống đối sánh Content ID của YouTube.

Nội dung là bản trình bày tài sản trí tuệ của bạn trong hệ thống quản lý quyền. Bạn chỉ định thông tin quyền sở hữu và quyền như một phần của nội dung. Với vai trò là chủ sở hữu, việc có nội dung “lành mạnh” có thể giúp bạn bảo vệ nội dung. Vậy, nội dung lành mạnh bao gồm những thành phần nào?

Very-Basic-Checked-checkbox-icon.png Tệp tham chiếu hiện hoạt

  • Tệp tham chiếu hoạt động như một tệp tham chiếu tài liệu kỹ thuật số cho phép đối sánh. Những tài liệu tham chiếu này tạo các xác nhận quyền sở hữu mới vì nội dung được đối sánh tự động dựa trên các tệp này với Content ID.

  • Đối với đối tác âm nhạc, tệp tham chiếu hiện hoạt cũng có thể giúp hợp nhất tự động.

Very-Basic-Checked-checkbox-icon.png Siêu dữ liệu rõ ràng và chính xác

  • Siêu dữ liệu mô tả sẽ giúp bạn tổ chức tốt hơn và hiểu rõ hơn về báo cáo YouTube của bạn và nếu có thể, sẽ giúp thanh toán cho chủ sở hữu quyền dễ dàng hơn. Đối với các đối tác âm nhạc, siêu dữ liệu hoàn chỉnh sẽ giúp chúng tôi đối sánh các nội dung miễn phí và mở khóa tính năng kiếm tiền.

Very-Basic-Checked-checkbox-icon.png Quyền sở hữu (lãnh thổ)

  • Bạn cần có thông tin về quyền sở hữu để tạo doanh thu quảng cáo trên nội dung; nếu không có thông tin về quyền sở hữu, YouTube không thể thực hiện xác nhận quyền sở hữu trên bất kỳ video nào và vì thế không thể chạy quảng cáo dựa trên những video đó. Hãy chắc chắn chỉ thêm quyền sở hữu ở những lãnh thổ nơi bạn sở hữu quyền đầy đủ đối với nội dung.

Very-Basic-Checked-checkbox-icon.png Chính sách đối sánh rõ ràng

  • Chính sách bao gồm một hoặc nhiều quy tắc nếu – thì để xác định chung ba hành động cần thực hiện đối với nội dung khớp với tệp tham chiếu của bạn. Chính sách đối sánh rõ ràng đảm bảo cho bạn khai thác tối đa hiệu quả của các xác nhận quyền sở hữu và các chính sách của bạn hoạt động như dự định.

Very-Basic-Checked-checkbox-icon.png Sử dụng nhãn nội dung

  • Nhãn giúp bạn sắp xếp nội dung thành các danh mục tùy chỉnh. Bạn có thể tìm kiếm nội dung dựa trên nhãn nội dung, cập nhật tất cả nội dung vào một nhãn cụ thể, xem báo cáo hiệu suất hoặc số liệu phân tích cho các nội dung đã gắn nhãn hay đơn giản chỉ sử dụng nhãn để tổ chức thư viện nội dung của bạn. Ví dụ: bạn có thể dễ dàng tìm và cập nhật tất cả các clip của một bộ phim hoặc tất cả bài hát trên một album nếu chúng có cùng nhãn nội dung áp dụng cho tất cả.

* Nguồn: Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button