Số liệu

Thước đo định lượng dữ liệu của bạn. Chỉ số trong Analytics có thể là tổng hoặc tỷ lệ.

Chỉ số là những yếu tố riêng của một tham số mà có thể được đo như một tổng số hoặc một tỷ lệ. Ví dụ, thứ nguyên Thành phố có thể được liên kết với một chỉ số như Dân số,giá trị tổng thể của tất cả các cư dân của một thành phố cụ thể.

Chế độ xem màn hình, Số trang mỗi phiênThời lượng phiên trung bình là ví dụ về các chỉ số của Analytics.

Các tài nguyên có liên quan

* Nguồn: Google Analytics

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button