Kết quả

Số lần quảng cáo đạt được kết quả, dựa trên mục tiêu và cài đặt bạn đã chọn.

Cách sử dụng

Số liệu kết quả cho biết hiệu quả của chiến dịch quảng cáo, dựa trên mục tiêu kinh doanh và cài đặt bạn đã chọn. Bạn có thể sử dụng số liệu này để so sánh hiệu quả giữa các chiến dịch tương tự và xác định lĩnh vực có cơ hội nhận được kết quả tốt hơn.

Tùy vào cài đặt tài khoản quảng cáo và chiến dịch, kết quả của bạn có thể không phản ánh cách bạn bị lập hóa đơn cho quảng cáo. Ví dụ: Nếu đã chọn Chuyển đổi làm mục tiêu, kết quả của bạn có thể tính số lần mua hàng diễn ra, nhưng bạn có thể bị tính phí cho số lần hiển thị mà quảng cáo nhận được.

Cách tính số liệu

Số liệu này tính số kết quả bạn nhận được dựa trên cài đặt của chiến dịch. Ví dụ: Nếu đã chọn Chuyển đổi làm mục tiêu của chiến dịch, số liệu kết quả sẽ cho biết số lần mua hàng diễn ra do ai đó xem quảng cáo của bạn.

Đối với các kết quả mà thời gian có thể dao động từ lúc ai đó xem quảng cáo đến lúc họ thực hiện hành động, Facebook sẽ sử dụng khoảng thời gian ghi nhận mặc định để tính kết quả diễn ra trong vòng 1 ngày sau khi xem hoặc trong vòng 28 ngày sau khi nhấp vào quảng cáo. Nếu bạn thay đổi cài đặt khoảng thời gian ghi nhận cho tài khoản quảng cáo của mình, kết quả sẽ được tính trong khoảng thời gian ghi nhận mà bạn đã đặt.

* Nguồn: Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button