Quyền

Quyền thực hiện các tác vụ quản trị và cấu hình, tạo và chia sẻ nội dung cũng như đọc và tương tác với dữ liệu báo cáo.

Để sử dụng một số tính năng nhất định trong Analytics, bạn phải có quyền phù hợp. Có 4 quyền:

  • Quản lý người dùng
  • Chỉnh sửa
  • Cộng tác
  • Đọc & Phân tích

Mỗi quyền có thể được cấp ở một cấp khác: tài khoản, thuộc tính hoặc chế độ xem.

Các tài nguyên có liên quan

Tìm hiểu thêm về quyền.

* Nguồn: Google Analytics

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button