Chi tiết

Chỉnh sửa chi tiết để làm nổi bật chủ thể. Vuốt dọc trên ảnh để chọn giữa Cấu trúc hay Tăng độ sắc nét. Sau đó, vuốt ngang để chỉnh sửa.

  • Cấu trúc Tăng mức độ chi tiết trong ảnh. Cấu trúc sử dụng thuật toán duy nhất để làm nổi bật họa tiết của đối tượng trên toàn ảnh, mà không ảnh hưởng đến các mép của đối tượng.
  • Tăng độ sắc nét Tăng mức độ sắc nét trong chi tiết của ảnh.

Hình ảnh của Ryan Charles

* Nguồn: Snapseed

One Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button