Khung

Đường viền cách điệu có thể tạo bức ảnh hoàn chỉnh hoàn hảo. Nhấn để chọn kiểu khung. Nhiều khung có nhiều biến thể của cùng một kiểu, vì vậy hãy nhấn lại vào hình thu nhỏ khung để xem bất kỳ biến thể nào hiện có. Vuốt ngang trên ảnh để tăng hoặc giảm kích thước của đường viền phủ trên ảnh.

Khung áp dụng phía trên ảnh để không thay đổi kích cỡ hoặc độ phân giải ảnh cuối cùng. Nếu khung phủ lên các chi tiết ảnh quan trọng, hãy cắt lại ảnh để dành chỗ cho lớp phủ khung.

* Nguồn: Snapseed

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button