Giá

Đây là số tiền trung bình bạn thanh toán cho mỗi lần nhấp (CPC) hoặc 1.000 lần hiển thị (CPM). Tìm hiểu thêm về cách lập hóa đơn quảng cáo trên Facebook.

* Nguồn: Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button