Kênh

Sử dụng các kênh để hình dung và tối ưu hóa tỷ lệ hoàn thành của một chuỗi các bước (sự kiện) trong ứng dụng của bạn. Ví dụ: bạn có thể tạo một kênh chứa các bước cần thiết để tạo tài khoản và sau đó theo dõi tỷ lệ hoàn thành của mỗi bước. Bạn có thể phát hiện ra rằng có một giai đoạn cụ thể trong quy trình tạo tài khoản tại đó người dùng từ bỏ quy trình. Bạn có thể lọc các báo cáo kênh của mình theo đối tượng hoặc thuộc tính người dùng để xem liệu một số phân đoạn cơ sở người dùng có hoàn thành kênh ở mức cao hơn hay không. Có được thông tin chi tiết bằng cách sử dụng kênh và sau đó thực hiện các thay đổi cần thiết đối với ứng dụng của bạn để cải thiện tỷ lệ giữ chân.

Kênh trong Firebase là các kênh mở, có nghĩa là người dùng không phải hoàn thành bước trước (ví dụ: Bước 1) để được đưa vào các chỉ số cho bước tiếp theo (ví dụ: Bước 2).

Sử dụng báo cáo này cho các chuỗi sự kiện chặt chẽ xảy ra tự nhiên trong ứng dụng.

Bạn có thể tạo tối đa 200 kênh cho mỗi dự án.

Tạo kênh

Để tạo kênh:

  1. Trong Analytics, hãy điều hướng đến ứng dụng của bạn.
  2. Nhấp vào Kênh.
  3. Nhấp vào KÊNH MỚI.
  4. Nhập tên và mô tả cho kênh.
  5. Chọn hai sự kiện đầu tiên bạn muốn sử dụng làm các bước trong kênh.
  6. Nhấp vào THÊM MỘT SỰ KIỆN KHÁC cho mỗi bước bổ sung và chọn một sự kiện.
  7. Nhấp vào TẠO.

* Nguồn: Google Analytics

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button