Số lần hiển thị

Số lần quảng cáo xuất hiện trên màn hình.

Cách sử dụng

Số lượt hiển thịsố liệu được dùng phổ biến trong ngành marketing online. Số lượt hiển thị tính tần suất quảng cáo hiển thị trên màn hình cho đối tượng mục tiêu của bạn.

Lượt hiển thị đã phân phối của bên thứ nhất trên Facebook và Instagram được Hội đồng Đánh giá Phương tiện Truyền thông (MRC) công nhận.

Cách tính

Một lượt hiển thị được tính bằng số lần một phiên bản quảng cáo được hiển thị trên màn hình lần đầu tiên. (Ví dụ: Nếu một quảng cáo hiển thị trên màn hình và ai đó cuộn xuống, sau đó cuộn lên để xem quảng cáo đó, số liệu đó sẽ được tính là 1 lượt hiển thị. Nếu một quảng cáo hiển thị trên màn hình cho ai đó vào 2 thời điểm khác nhau trong một ngày, số liệu đó sẽ được tính là 2 lượt hiển thị.) Vì số lượt hiển thị được tính theo cùng một cách đối với quảng cáo chứa hình ảnh hoặc video, nên video không cần phải phát để tính lượt hiển thị. Mặc dù khác với tiêu chuẩn ngành về quảng cáo video, nhưng phương thức đếm số lượt hiển thị video này đảm bảo sự nhất quán trong việc báo cáo số lượt hiển thị khi chiến dịch quảng cáo chứa cả video và hình ảnh.

Trong một số trường hợp khi không thể xác định quảng cáo có xuất hiện trên màn hình hay không, chẳng hạn như trên các điện thoại di động thông thường, số lượt hiển thị được tính khi quảng cáo phân phối tới thiết bị.

Lượt hiển thị không được tính nếu đến từ lưu lượng truy cập không hợp lệ mà chúng tôi phát hiện thấy, ví dụ như từ những nguồn không phải con người (như bot chẳng hạn).

* Nguồn: Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button