Tổ chức

Giới thiệu về tổ chức

Tổ chức chính là tập hợp gồm có sản phẩm và người dùng. Tổ chức đại diện cho công ty và cấp cho bạn quyền truy cập vào tài khoản sản phẩm của công ty, quản lý người dùng sản phẩm cũng như các quyền và ngoài ra còn hiển thị các thông tin như địa chỉ liên hệ quản trị và biểu trưng của công ty.

Bạn sẽ tạo và quản lý các tổ chức trong Trang chủ Google Marketing Platform. Cả tài khoản Analytics 360 và Analytics chuẩn đều có thể sử dụng Trang chủ Platform tại marketingplatform.google.com/home.

Tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa tài khoản 360 và tài khoản chuẩn.

Tìm hiểu thêm về giao diện của Trang chủ Platform.

Tìm hiểu thêm về cách quản lý tài khoản sản phẩm và người dùng trong Trang chủ Platform.

Tạo tổ chức

Để tạo tổ chức từ tài khoản Analytics chuẩn của bạn:

 1. Mở liên kết tổ chức và tài khoản ở đầu bất kỳ trang Analytics nào.
 2. Nhấp vào biểu tượng Chế độ xem hình thu nhỏ

  để mở Trang chủ Platform.

 3. Ở đầu trang, hãy nhấp vào TỔ CHỨC MỚI.
 4. Nhập tên cho tổ chức, ví dụ tên công ty của bạn.
 5. Liên kết trang Google+ và nhập biểu trưng của công ty bạn.

  Khi bạn liên kết hồ sơ trên Google+ của công ty với hồ sơ của tổ chức Google Marketing Platform, thì biểu trưng và thương hiệu của bạn sẽ được sử dụng triệt để.

  Nếu bạn không biết URL của trang hồ sơ trên Google+ của công ty, hãy tìm kiếm trang Google+ bằng truy vấn sau:

  Trang hồ sơ trên Google+ của <tên công ty>

  Bạn sẽ tìm thấy liên kết giống như sau:

  https://plus.google.com/+tên công ty

  Nếu công ty của bạn chưa có hồ sơ trên Google+, hãy truy cập vào Quản lý Tài khoản thương hiệu để tạo hồ sơ.

  Trong URL của hồ sơ trên Google+, hãy nhập URL cho trang hồ sơ trên Google+ của công ty bạn.

 6. Chọn tài khoản sản phẩm bạn muốn liên kết với tổ chức:
  • Nhấp vào biểu tượng Liên kết.
  • Chọn từng tài khoản bạn muốn liên kết và nhấp vào CHỌN.
 7. Nhấp vào TẠO.

Thông tin trong Tài liệu về Google Marketing Platform được áp dụng chung để quản lý các tổ chức đối với tài khoản Chuẩn, ngoại trừ những thông tin liên quan đến việc lập hóa đơn, Đối tác bán hàng và khách hàng của họ.

* Nguồn: Google Analytics

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button