Giới thiệu về định dạng quay vòng

Định dạng quay vòng cho phép bạn hiển thị 2 hoặc nhiều hình ảnh và/hoặc video, tiêu đề và liên kết hoặc nút kêu gọi hành động trong một quảng cáo. Sau đó, mọi người nhìn thấy quảng cáo của bạn có thể cuộn qua các thẻ quay vòng bằng cách vuốt trên điện thoại di động hoặc máy tính bảng hay nhấp vào mũi tên trên màn hình máy tính.

Định dạng quay vòng có thể hỗ trợ nhiều doanh nghiệp và nhu cầu khác nhau. Các nhà quảng cáo đã sử dụng định dạng quay vòng để giới thiệu bất động sản, dịch vụ cung cấp, sự kiện, v.v.

Lợi ích

  • Giới thiệu các sản phẩm cụ thể bạn bán hoặc ứng dụng bạn sở hữu.
  • Hiển thị chi tiết về sản phẩm, gói hoặc ứng dụng cụ thể.
  • Kể chuyện qua các thẻ quay vòng nối tiếp hoặc hiển thị một hình ảnh dài.
  • Mở rộng cách tạo quảng cáo: bắt đầu với định dạng quay vòng mà không phải tạo và tải lên thủ công từng hình ảnh sản phẩm.

Bạn có thể tạo quảng cáo ở định dạng quay vòng trong công cụ tạo quảng cáo hoặc API Quảng cáo. Các quảng cáo này có thể xuất hiện trong Bảng tin trên di động và máy tính của Facebook và Instragram. Định dạng quay vòng khả dụng cho quảng cáo có mục tiêu lưu lượng truy cập, chuyển đổi, số lượt cài đặt ứng dụngtương tác với bài viết trên Trang. (Tuy nhiên, bạn chỉ có thể chạy bài viết trên Trang ở định dạng quay vòng dưới dạng quảng cáo tương tác với bài viết trên Trang ở định dạng quay vòng.) Định dạng quay vòng cũng khả dụng với các quảng cáo xuất hiện trên Instagram.

Các nhà quảng cáo không mất thêm chi phí khi sử dụng định dạng quay vòng. Giống như mọi quảng cáo trên Facebook, định dạng bạn chọn cho quảng cáo không liên quan đến những gì bạn thanh toán. Bạn chọn số tiền muốn chi tiêu và nội dung bị tính phí.

Tìm hiểu thêm về cách tạo quảng cáo định dạng quay vòng.

* Nguồn: Facebook

One Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button