Xóa quảng cáo

Chúng tôi sẽ kết hợp Trình quản lý quảng cáo và Power Editor thành một giao diện và hướng dẫn bên dưới đề cập đến Trình quản lý quảng cáo cập nhật. Tìm hiểu thêm về Trình quản lý quảng cáo cập nhật

Khi bạn muốn dừng xem các chiến dịch , nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo cụ thể trên Facebook trong tài khoản quảng cáo, bạn có thể xóa chúng. Sau khi xóa chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo, bạn sẽ không nhìn thấy chúng trong tài khoản quảng cáo nữa và bạn không thể khôi phục. Nếu bạn muốn chạy lại chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo của mình trong tương lai, hãy tắt chúng thay vì xóa.

Bạn vẫn có thể xem dữ liệu hiệu quả liên quan đến chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo đã xóa bằng cách thêm bộ lọc. Để xem dữ liệu hiệu quả cho quảng cáo đã xóa, hãy nhấp vào Bộ lọc trong Trình quản lý quảng cáo rồi chọn Đã xóa trong phần Phân phối của menu thả xuống bộ lọc.

Lưu ý: Bài viết trợ giúp này nói về việc xóa một chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo trên Facebook. Nếu bạn muốn vô hiệu hóa tài khoản quảng cáo, hãy đi tới Cài đặt tài khoản. Tìm hiểu thêm về cách vô hiệu hóa tài khoản quảng cáo.

Xóa quảng cáo trong Trình quản lý quảng cáo cập nhật

  1. Đi tới Trình quản lý quảng cáo.
  2. Nhấp vào Chiến dịch, Nhóm quảng cáo hoặc Quảng cáo để tìm chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo bạn muốn xóa.
  3. Nhấp để chọn hộp bên cạnh chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo.
  4. Nhấp vào biểu tượng Xóa. Chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo của bạn đã bị xóa.

* Nguồn: Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button