Alexa

Được thành lập vào tháng 4 năm 1996, Alexa Internet đã phát triển ra tầm nhìn về điều hướng Web thông minh và không ngừng nâng cao với sự tham gia của người sử dụng. Alexa đã phát triển một hệ thống dựa trên hàng triệu thanh công cụ, thu thập dữ liệu Web lớn nhất với cơ sở hạ tầng để xử lý và phục vụ số lượng lớn dữ liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button