Coupon

Giấy chứng nhận in cho phép người bán chấp nhận giảm giá hoặc giá trị đặc biệt trên một sản phẩm cụ thể, thông thường trong một khoảng thời gian nhất định. Giá trị của phiếu giảm giá được người bán đặt và mua lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button