Độ tuổi

Khi tạo quảng cáo hoặc xem lại hiệu quả của quảng cáo trong Trình quản lý quảng cáo, tuổi là độ tuổi của những người mà bạn đã tiếp cận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button