Đủ điều kiện

Trạng thái đặt cho quảng cáo khi chưa được Google xem xét, nhưng quảng cáo vẫn có thể xuất hiện trên các trang kết quả tìm kiếm của Google.

  • Quảng cáo được đánh dấu là “Đủ điều kiện” vẫn đang được xem xét. Chúng tôi xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng 1 ngày làm việc, nhưng một số xem xét có thể cần nhiều thời gian hơn vì một số quảng cáo yêu cầu xem xét phức tạp hơn. Nếu quảng cáo của bạn được đánh dấu là “Đủ điều kiện” trong hơn 1 ngày làm việc toàn thời gian, bạn có thể liên hệ với Google để được trợ giúp
  • Quảng cáo đủ điều kiện có thể chạy trên các trang tìm kiếm của Google trước khi được chấp thuận, nhưng sẽ không được hiển thị cho những người đã bật lọc Tìm kiếm an toàn. Quảng cáo đủ điều kiện không thể chạy trên Mạng hiển thị hoặc Đối tác tìm kiếm của chúng tôi cho đến khi các quảng cáo đó được xem xét và chấp thuận.
  • Bất cứ khi nào bạn tạo hoặc chỉnh sửa quảng cáo, Google đều xem xét quảng cáo để đảm bảo quảng cáo tuân thủ chính sách quảng cáo của Google, đồng thời an toàn và thích hợp cho người dùng.
  • Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.