Giao dịch

Tất cả các thanh toán đã hoàn tất cho dịch vụ quảng cáo được liệt kê là giao dịch đã hoàn tất được tìm thấy trong tóm tắt thanh toán của bạn. Để xem thông tin chi tiết hơn về từng thanh toán đã hoàn tất, bạn có thể nhấp vào ID giao dịch trong cột giao dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button