Mục tiêu quảng cáo

Mục tiêu quảng cáo là những gì bạn muốn mọi người thực hiện khi họ xem quảng cáo của bạn. Ví dụ: nếu muốn hiển thị trang web cho những người quan tâm đến doanh nghiệp của bạn, bạn có thể tạo quảng cáo khuyến khích mọi người truy cập trang web. Khi tạo quảng cáo, bạn chọn mục tiêu trước tiên. Mục tiêu bạn chọn thống nhất với mục tiêu kinh doanh chung của bạn.

Một số mục tiêu sau đây có thể khác khi bạn tạo quảng cáo.

Nhận thức

Mục tiêu tạo dựng mối quan tâm tới sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Tiếp cận những người có nhiều khả năng nhớ về quảng cáo và tăng mức độ nhận biết về thương hiệu của bạn.

Những nền tảng nào hỗ trợ mục tiêu mức độ nhận biết thương hiệu?

Tôi có thể chọn các định dạng quảng cáo nào trong mục tiêu mức độ nhận biết thương hiệu?

 • Một hình ảnh
 • Một video
 • Quay vòng
 • Bản trình chiếu

Tìm hiểu thêm về mức độ nhận biết thương hiệu.

Hiển thị quảng cáo cho nhiều người nhất trong đối tượng của bạn.

Những nền tảng nào hỗ trợ mục tiêu số người tiếp cận?

 • Facebook
 • Instagram
 • Messenger

Tôi có thể chọn các định dạng quảng cáo nào trong mục tiêu số người tiếp cận?

 • Một hình ảnh
 • Một video
 • Quay vòng
 • Bản trình chiếu

Cân nhắc

Mục tiêu làm cho mọi người bắt đầu suy nghĩ về doanh nghiệp và tìm kiếm thêm thông tin về doanh nghiệp.

Lưu lượng truy cập

Tăng số lượt truy cập trang web hoặc thu hút thêm người dùng ứng dụng của bạn. Với mục tiêu lưu lượng truy cập, bạn có thể:

Những nền tảng nào hỗ trợ mục tiêu lưu lượng truy cập?

Tôi có thể chọn định dạng quảng cáo nào từ trong mục tiêu lưu lượng truy cập?

 • Một hình ảnh
 • Một video
 • Quay vòng
 • Bản trình chiếu
 • Bộ sưu tập

Tìm hiểu thêm về lưu lượng truy cập.

Lượt cài đặt ứng dụng

Chuyển mọi người tới cửa hàng ứng dụng nơi họ có thể tải ứng dụng của bạn xuống.

Những nền tảng nào hỗ trợ mục tiêu số lượt cài đặt ứng dụng?

 • Facebook
 • Instagram
 • Audience Network
 • Messenger

Tôi có thể chọn các định dạng quảng cáo nào trong mục tiêu số lượt cài đặt ứng dụng?

 • Một hình ảnh
 • Một video
 • Quay vòng
 • Bản trình chiếu

Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động.

Tương tác

Thu hút thêm người xem và tương tác với bài viết hoặc Trang của bạn. Với mục tiêu tương tác, bạn có thể:

Những nền tảng nào hỗ trợ mục tiêu tương tác?

Tôi có thể chọn định dạng quảng cáo nào từ trong mục tiêu tương tác?

 • Một hình ảnh
 • Một video
 • Bản trình chiếu

Lưu ý: Tùy thuộc vào loại quảng cáo bạn tạo, bạn có thể không chọn được một số định dạng quảng cáo và nền tảng. Ví dụ: nếu chọn quảng cáo sự kiện trong mục tiêu tương tác, bạn chỉ có thể tạo quảng cáo một hình ảnh, một video hoặc bản trình chiếu và hiển thị quảng cáo trên Facebook.

Số lượt xem video

Quảng cáo các video về cảnh hậu trường, giới thiệu sản phẩm hoặc câu chuyện về khách hàng để nâng cao mức độ nhận biết về thương hiệu của bạn.

Những nền tảng nào hỗ trợ mục tiêu số lượt xem video?

 • Facebook
 • Instagram
 • Audience Network

Tôi có thể chọn các định dạng quảng cáo nào trong mục tiêu số lượt xem video?

 • Một video
 • Quay vòng
 • Bản trình chiếu

Tìm hiểu thêm về quảng cáo video.

Thu thập thông tin về khách hàng tiềm năng, chẳng hạn như địa chỉ email, từ những người quan tâm tới doanh nghiệp của bạn.

Những nền tảng nào hỗ trợ mục tiêu tìm kiếm khách hàng tiềm năng?

 • Facebook
 • Instagram
 • Messenger

Tôi có thể chọn các định dạng quảng cáo nào trong mục tiêu tìm kiếm khách hàng tiềm năng?

 • Một hình ảnh
 • Một video
 • Quay vòng
 • Bản trình chiếu

Tìm hiểu thêm về quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Tin nhắn

Thu hút nhiều người trò chuyện với doanh nghiệp của bạn hơn nhằm tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tăng số giao dịch, trả lời câu hỏi hoặc cung cấp hỗ trợ.

Những nền tảng nào hỗ trợ mục tiêu tin nhắn?

 • Facebook
 • Instagram
 • Messenger

Tôi có thể chọn định dạng quảng cáo nào trong mục tiêu tin nhắn?

 • Một hình ảnh
 • Một video
 • Quay vòng
 • Bản trình chiếu

Tìm hiểu thêm về quảng cáo nhấp để mở Messenger.

Chuyển đổi

Mục tiêu khuyến khích những người quan tâm đến doanh nghiệp bạn mua hàng hay sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Thu hút mọi người sử dụng trang web, ứng dụng Facebook hoặc ứng dụng di động. Để theo dõi và đánh giá chuyển đổi, hãy sử dụng Facebook pixel hoặc sự kiện trong ứng dụng.

Những nền tảng nào hỗ trợ mục tiêu chuyển đổi?

 • Facebook
 • Instagram
 • Audience Network
 • Messenger

Tôi có thể chọn định dạng quảng cáo nào từ trong mục tiêu chuyển đổi?

 • Một hình ảnh
 • Một video
 • Quay vòng
 • Bản trình chiếu
 • Bộ sưu tập

Tìm hiểu thêm về chuyển đổi.

Doanh số theo danh mục

Hiển thị sản phẩm từ danh mục dựa trên đối tượng mục tiêu của bạn

Những nền tảng nào hỗ trợ mục tiêu doanh số theo danh mục?

 • Facebook
 • Instagram
 • Messenger
 • Audience Network

Tôi có thể chọn các định dạng quảng cáo nào trong mục tiêu doanh số theo danh mục?

 • Một hình ảnh
 • Quay vòng

Tìm hiểu thêm về doanh số theo danh mục và quảng cáo động.

Quảng cáo nhiều vị trí doanh nghiệp với những người ở gần.

Những nền tảng nào hỗ trợ mục tiêu số lượt ghé thăm cửa hàng?

 • Facebook

Tôi có thể chọn các định dạng quảng cáo nào trong mục tiêu số lượt ghé thăm cửa hàng?

 • Một hình ảnh
 • Một video
 • Quay vòng
 • Bản trình chiếu
 • Bộ sưu tập

Tìm hiểu thêm về số lượt ghé thăm cửa hàng.

Bạn đang tìm kiếm hướng dẫn tạo quảng cáo phù hợp cho mục tiêu của mình? Hãy truy cập Hướng dẫn quảng cáo trên Facebook để tìm hiểu thêm.

Tạo quảng cáo

* Nguồn: Facebook

Để lại bình luận?