Hiển thị

Tần suất quảng cáo của bạn được hiển thị. Hiển thị được tính mỗi khi quảng cáo của bạn được hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm hoặc trang web khác trên Mạng Google.

 • Mỗi lần quảng cáo của bạn xuất hiện trên Google hoặc Mạng Google, lần đó sẽ được tính là một hiển thị.
 • Trong một số trường hợp, chỉ một phần quảng cáo của bạn có thể được hiển thị. Ví dụ: trong Google Maps, chúng tôi có thể hiển thị chỉ tên và vị trí doanh nghiệp của bạn hoặc chỉ tên doanh nghiệp và dòng đầu tiên của văn bản quảng cáo của bạn.
 • Tuy nhiên, khi có ai đó tìm kiếm bằng Google Instant, hiển thị có thể được tính khi một trong những điều sau xảy ra:
  • Một người bắt đầu nhập và sau đó nhấp vào bất kỳ nơi nào trên trang như kết quả tìm kiếm, quảng cáo hoặc tìm kiếm có liên quan
  • Một người nhập tìm kiếm và sau đó nhấp vào nút “Tìm kiếm”, nhấn Enter hoặc chọn truy vấn được dự đoán từ menu thả xuống
  • Một người ngừng nhập và kết quả được hiển thị tối thiểu ba giây
  • Đôi khi bạn sẽ thấy chữ viết tắt “H.thị” trong tài khoản của mình hiển thị số lần hiển thị cho quảng cáo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button