ID

Theo lý thuyết Freud, một phần tính cách phản ánh các ham muốn sinh lý và tình dục cơ bản của một cá nhân đòi
hỏi sự thỏa mãn ngay lập tức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button