Kết thúc

Ngày chiến dịch kết thúc hoặc được lên lịch kết thúc. Ngày kết thúc của chiến dịch dựa trên lịch chạy mà bạn đã chọn trong nhóm quảng cáo của chiến dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button