Lượt xem

Số lần quảng cáo xuất hiện trên màn hình.
Cách sử dụng

Số lần hiển thịsố liệu được dùng phổ biến trong ngành tiếp thị trực tuyến. Số lần hiển thị đánh giá mức độ phổ biến và tần suất nhìn thấy quảng cáo trong số đối tượng mục tiêu.

Cách tính số liệu

Một lần hiển thị được tính bằng số lần một phiên bản quảng cáo được hiển thị trên khu vực màn hình xem được của mọi người lần đầu tiên. (Ví dụ: Nếu mọi người xem một quảng cáo 2 lần khác nhau trong ngày, số liệu đó sẽ tính là 2 lần hiển thị. Nếu người nào đó xem một quảng cáo, cuộn xuống rồi cuộn lên cùng một quảng cáo, số liệu đó sẽ tính là 1 lần hiển thị.)

Ngoại trừ một số trường hợp khi không thể xác định quảng cáo có xem được hay không, chẳng hạn như trên các điện thoại di động thông thường, số lần hiển thị được tính khi quảng cáo được phân phối tới thiết bị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button