Nhãn hiệu

Một thương hiệu được xây dựng thông qua việc kiểm soát những mong đợi của khách hàng và những tương tác xã hội giữa khách hàng. Xây dựng thương hiệu là điều cho phép các doanh nghiệp thoát khỏi việc định giá dựa trên hàng hoá và chuyển sang định giá dựa trên giá trị. Các công cụ tìm kiếm có thể nhìn vào các tín hiệu như truy cập trang web lặp lại và lượt truy cập vào trang web dựa trên các từ khóa liên kết với một thực thể đã biết.

Back to top button